Naar de navigatie Naar de inhoud

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Heeft u als particuliere klant onze klachtenprocedure helemaal doorlopen en bent u het niet eens met de uitkomst? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid is een onafhankelijke organisatie die klachten behandelt over financiële producten en diensten.

Uw klacht melden bij het Kifid

Op www.kifid.nl kunt u online uw klacht indienen. U kunt dit ook downloaden en per post versturen. Stuur uw klacht binnen 1 jaar nadat u de klacht bij ons heeft ingediend óf binnen 3 maanden nadat u het definitieve antwoord van de afdeling Klachtenmanagement heeft ontvangen. Doet u dit niet, dan is het mogelijk dat Kifid uw klacht niet in behandeling neemt.

Uw klacht laten beoordelen

Het Kifid kijkt of u en de bank uw klacht via bemiddeling kunnen oplossen. Zo niet, dan doet de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een uitspraak in uw klacht. Bent u het niet eens met deze uitspraak? Dan kunt u uw klacht in bepaalde gevallen voorleggen aan de Commissie van Beroep.

Uw klacht melden via het ODR-platform

Bent u consument en heeft u online een product of dienst bij of via ons afgenomen? Dan kunt u uw klacht ook indienen via het ODR-platform. Dit platform is opgezet door de EU voor online geschillenbeslechting. Dient u uw klacht in via dit platform, vul dan op het klachtenformulier het volgende e-mailadres in: klachtenmanagement@nl.abnamro.com.

Heeft u een (zakelijke) klacht?

In sommige gevallen kunt u met uw klachten bij een geschillenorganisatie terecht. In onderstaande adressenlijst ziet u hier een overzicht van. Kunt u uw klacht hier niet kwijt, of wilt u hier geen gebruik van maken? Dan kunt u altijd naar de rechter gaan.

Adressen

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) (Voor particulieren)

Postbus 93257
2509 AG Den Haag
070 - 33 38 999
www.kifid.nl

Consumentenbond (alleen voor leden)

Postbus 1000
2500 BA Den Haag
070 - 44 54 545000
www.consumentenbond.nl

Geschillencommissie Grensoverschrijdend Betalingsverkeer (voor bedrijven en instellingen) 

Postbus 90600
2509 LP Den Haag
070 - 31 05 310
www.geschillencommissie.nl

Reclame Code Commissie (voor personen, bedrijven en instellingen) 

Postbus 75684
1070 AR Amsterdam
www.reclamecode.nl

Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie (BKR) (voor personen, bedrijven en instellingen)

Postbus 6080
4000 HB Tiel
0900 - 257 84 35
www.bkr.nl

Hulp nodig? 
U kunt ons 24/7 bereiken.

Bel met onze medewerkers

Tip: al uw rekeningen in beeld

Toegang tot al uw rekeningen via de app

In de mobiel bankieren app ziet u al uw rekeningen bij elkaar.

Met de Mobiel Bankieren app heeft u toegang tot uw betaal-, spaar- of beleggingsrekeningen. Ook de betalingen van uw ABN AMRO Credit Card kunt u bekijken. Zo heeft u altijd overzicht, waar en wanneer u wilt.