Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Niet eens met de oplossing van uw klacht?

 

Kifid

Heeft u de klachtenprocedure van ABN AMRO doorlopen en bent u niet tevreden over de uitkomst? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het  . Kijk voor meer informatie op www.kifid.nl

Heeft de zaak een tuchtrechtelijk aspect?

Dan zal Kifid uw klacht doorverwijzen naar de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën). Klachten van consumenten komen alleen bij de Tuchtraad terecht via een doorverwijzing door Kifid. Als de klacht wordt doorverwezen, wordt u hierover geïnformeerd door het Kifid.

Klachten over online producten en diensten van ABN AMRO

Deze kunt u ook indienen bij het platform van ODR . De EU heeft dit platform opgezet voor geschillen over online aankopen. 

Bent u een zakelijke klant?

Ga na of u uw klacht bij Kifid kunt melden of meld uw klacht bij een geschillenorganisatie voor ondernemers. Kunt u uw klacht daar niet kwijt? Dan kunt u altijd naar de rechter gaan. 

Woont u in het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland?

Dan heeft u ook de mogelijkheid om uw klacht neer te leggen bij de Financiële Ombudsman van het betreffende land. Voor het Verenigd Koninkrijk is dat de Financial Ombudsman Service . Voor Zwitserland is dat de  Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS) .

Overzicht geschillencommissies

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

(Voor consumenten en kleinzakelijke ondernemers)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
070 - 33 38 999
www.kifid.nl

Geschillencommissie Grensoverschrijdend Betalingsverkeer

(voor bedrijven en instellingen)  
Postbus 90600  
2509 LP Den Haag  
070 - 31 05 310  
www.geschillencommissie.nl
 

Consumentenbond

(alleen voor leden) 
Postbus 1000  
2500 BA Den Haag  
070 - 44 54 545000 
www.consumentenbond.nl

Reclame Code Commissie

(voor personen, bedrijven en instellingen) 
Postbus 75684 
1070 AR Amsterdam 
www.reclamecode.nl
 

Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie (BKR)

(voor personen, bedrijven en instellingen) 
Postbus 6080 
4000 HB Tiel 
0900 - 257 84 35 
www.bkr.nl