Naar de navigatie Naar de inhoud

Kredietbeschermer: Uit de verkoop

ABN AMRO Kredietbeschermer

De ABN AMRO Kredietbeschermer is gekoppeld aan een ABN AMRO Flexibel krediet en geeft een uitkering als uw inkomen wegvalt door arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid. Zo kunt u uw lasten blijven betalen.

Inmiddels bieden wij deze verzekering niet meer aan. Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van uw verzekering, de voor u geldende voorwaarden en veelgestelde vragen handig bij elkaar. 
 

Niet meer aangeboden

De ABN AMRO kredietbeschermer wordt niet meer aangeboden door ABN AMRO. Heeft u vragen over uw lopende polis? Heeft u deze verzekering en wilt u informatie? Bel dan met een van onze adviseurs, via 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten).

Lees hier de voorwaarden (pdf, 43kB) die nog steeds gelden. 

Zo werkt de ABN AMRO Kredietbeschermer

Er geldt een eigen risicotermijn voor de uitkering van 30 dagen. De Kredietbeschermer keert uit als u langer dan 60 dagen arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos bent. Met terugwerkende kracht vanaf de 31e dag dat u arbeidsongeschikt bent. 

U ontvangt maximaal het netto saldo van het krediet op de eerste dag van  arbeidsongeschiktheid. Het uitkeringspercentage is afhankelijk van het AO-percentage van het UWV.

Bij werkloosheid wordt de duur van de uitkering van het UWV gevolgd met een maximum van 12 maanden. U heeft recht op een uitkering als u in loondienst bent voor minimaal 16 uur per week.
 

Uw ABN AMRO Kredietbeschermer opzeggen

Heeft u geen ABN AMRO Flexibel Krediet meer? Dan heeft u geen dekking meer op de ABN AMRO Kredietbeschermer. U kunt dan de ABN AMRO Kredietbeschermer opzeggen. U kunt de verzekering schriftelijk opzeggen. U kunt de opzegging sturen naar:

ABN AMRO Verzekeringen
t.a.v. Afdeling TP Schade (TC 4340)
Antwoordnummer 9000
8000 VB Zwolle

Als u 65 jaar wordt, wordt de ABN AMRO Kredietbeschermer automatisch stopgezet. U hoeft hiervoor niets te doen. U ontvangt hiervan een bericht.


Uw verzekering wijzigen

Heeft u de limiet van uw Flexibel Krediet gewijzigd? Dan kunt u het verzekerd bedrag van de Kredietbeschermer aanpassen.   

Bel hiervoor naar 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten). Onze adviseurs helpen u graag verder. 

Meer informatie

Meer informatie over onze dienstverlening vindt u in ons Dienstverleningsdocument Risico's afdekken (pdf, 1.1MB).

Veelgestelde vragen

 • Wat is verzekerd?

  De ABN AMRO Kredietbeschermer keert uit als  u geheel of gedeeltelijk uw inkomen verliest door arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid.

  • Arbeidsongeschiktheid 
  Er is recht op een uitkering als u langer dan 30 dagen arbeidsongeschikt bent na afloop van de eigen risico termijn van 30 dagen. Er wordt nooit meer uitgekeerd dan het netto saldo (= hoogte van de restantschuld) op het krediet op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.

  • Onvrijwillige werkloosheid 
  Er is recht op een uitkering als u langer dan 30 dagen onvrijwillig werkloos bent na afloop van de eigen risico termijn van 30 dagen. Voor de uitkering wordt de duur van de uitkeringsinstantie UWV gevolgd.

 • Wat is niet verzekerd?

  U bent niet verzekerd als:

  U niet in loondienst bent voor minimaal zestien uur per week.

  De arbeidsongeschiktheid of werkloosheid is ontstaan/verergerd:

  • door opzet.
  • door overmatig gebruik van alcohol of verdovende middelen.
  • door gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, muiterij.
  • tijdens de periode dat de verzekerde gedetineerd is in binnen- of buitenland.


  U heeft geen recht op uitkering bij werkloosheid als:

  • de uitkerende instantie de werkloosheid- of bijstandsuitkering stopt of schorst.
  • de werkloosheid het gevolg is van seizoensgebonden of andere periodieke arbeidsonderbrekingen. Deze onderbrekingen passen bij de bedrijfsuitoefening van de werkgever.

 • Hoe meld ik schade?

  Bent u arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos geworden?  Neem contact met ons op via 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten). Onze adviseurs helpen u graag verder.


 • Wat is de premie?

  De premie bedraagt 6,8% van het verzekerd maandbedrag met een minimum van € 5,-. U hoeft over de premie geen assurantiebelasting te betalen. 


 • Is de premie fiscaal aftrekbaar?

  Nee, de premie voor de ABN AMRO Kredietbeschermer is niet fiscaal aftrekbaar. De uitkering is onbelast.

Hulp nodig? 
U kunt ons 24/7 bereiken.

Bel met onze medewerkers

Inboedelverzekering

Nooit te laag verzekerd

Iedereen is goed verzekerd met de Inboedelverzekering

 • Bij schade door brand, diefstal en storm
 • 24/7 schadehulp
 • Eerste jaar 20% hypotheekkorting