Inboedelverzekering tot 2012

Uit de verkoop

 

Inboedelverzekering afgesloten tussen 4 september 2006 en 29 april 2012

Met de Inboedelverzekering verzekert u uw inboedel tegen schade door brand, diefstal en storm. De Inboedelverzekering kent standaard garantie tegen onderverzekering. 

De voorwaarden van uw inboedelverzekering zijn vernieuwd. U bent of wordt hierover per brief geïnformeerd. Met de nieuwe voorwaarden krijgt u een betere dekking. Geven uw oude voorwaarden toch een betere dekking? Dan krijgt u bij schade deze dekking. U krijgt dus het beste uit beide voorwaarden. Lees wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de oude en nieuwe voorwaarden.

Niet meer aangeboden

U kunt uw versie van de Inboedelverzekering niet meer afsluiten bij ABN AMRO. Heeft u vragen over uw lopende polis? Neem dan contact op met een van onze adviseurs, via 0900-0024 (gebruikelijke belkosten). 

Hier vindt u de laatste versie van de oude voorwaarden: oude voorwaarden , samen met: gemeenschappelijke voorwaarden pakketverzekering .

Zo werkt de Inboedelverzekering

Uw inboedelverzekering heeft een Extra Uitgebreide dekking. Dat dekt een groot aantal schade-oorzaken. Uw inboedel is verzekerd zonder een maximaal verzekerd bedrag. 

Dit geldt niet voor uw kostbare inboedel. Uw kostbare inboedel is gedekt tot een bepaald maximum. Kijk op uw polis of de verzekerde bedragen voor uw kostbare inboedel voor u nog voldoende zijn. Heeft u een gedekte schade? Dan is ook een aantal bijkomende kosten gedekt. Daarnaast kunt u kiezen voor een aanvullende glasdekking. Dan bent u ook verzekerd als uw ruiten breken.

Uw inboedelverzekering aanpassen

U kunt uw inboedelverzekering omzetten naar een nieuwe vorm. Daarbij kunt u ook kiezen voor een All Riskverzekering. Dan is uw inboedel in de woning ook verzekerd tegen schade als gevolg van alle andere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld schade die u per ongeluk aan uw inboedel veroorzaakt. Kijk in de voorwaarden wat nooit gedekt is. U kunt er voor kiezen ook bepaalde kostbaarheden buiten de woning verzekeren. 

Lees meer over de nieuwe Inboedelverzekering.

Meer informatie

ABN AMRO Bank N.V. bemiddelt en adviseert voor particuliere klanten in schadeverzekeringsproducten van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Voor deze bemiddeling krijgt zij een vergoeding van ABN AMRO Schadeverzekering. Lees meer over wie wij zijn en waar onze dienstverlening uit bestaat in het Informatieblad Schadeverzekeringen .

Veelgestelde vragen

U bent verzekerd voor schade die onder meer ontstaat door:

 • brand
 • blikseminslag
 • schroeien
 • storm
 • water
 • diefstal
 • ontploffing
 • rook en roet
 • gewelddadige beroving of afpersing
 • vandalisme
 • aanrijding of aanvaring
 • omvallen van bomen

Uw kostbare inboedel is met de nieuwe voorwaarden in nieuwe groepen ingedeeld:

 • groep 1: Lijfsieraden
 • groep 2: Beeld-, geluids-, zend- of ontvangstapparatuur
 • groep 3: Kunst en verzamelingen met een zeldzaamheidswaarde of antiek (met uitzondering van antieke meubels)
 • groep 4: Muziekinstrumenten, sportuitrusting of bont
 • groep 5: Computerapparatuur, randapparatuur, laptop, foto-, film-, videoapparatuur, smartphones, smartwatch, e-reader, tablets of mobiele telefoons

Per groep zijn standaard de volgende bedragen verzekerd: 

 • Groep 1: Maximaal € 5.000
 • Groep 2 en 5: Samen maximaal € 5.000
 • Groep 3: Maximaal € 10.000
 • Groep 4: Maximaal EUR 5.000

Het is mogelijk dat op uw polis een hoger bedrag staat.

Denkt u dat dit bedrag te laag of te hoog is of heeft u hierover vragen? Bel dan met een adviseur van ABN AMRO Bank via 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten). 

De volgende kosten krijgt u onder meer vergoedt bovenop een uitkering die u bij een gedekte schade ontvangt: Hiervoor is het noodzakelijk dat u vooraf goedkeuring heeft gekregen van ABN AMRO Schadeverzekeringen N.V. 

De bijkomende kosten kunnen onder andere zijn:

 • Voor het herstel van uw tuin. Let op: Bij schade aan uw tuin die is ontstaan door storm, neerslag, diefstal of vandalisme wordt de schade niet vergoed
 • Voor het herstel van zaken met een huurdersbelang of eigenaarsbelang Voor vervangende woonruimte als u niet meer in de woning kunt wonen
 • Voor kosten van opslag van uw inboedel
 • Voor kosten om uw inboedel op te ruimen 
 Kijk voor een volledig overzicht van wat verzekerd is in de voorwaarden

Glasdekking

U kunt uw Inboedelverzekering uitbreiden met een glasdekking. Dan bent u ook verzekerd als uw ruiten breken. Ook glas-in-loodramen zijn meeverzekerd. Controleer eerst of u misschien al een glasdekking heeft bij een andere verzekering. Bijvoorbeeld bij uw opstalverzekering. Het kan ook zijn dat uw verhuurder al een glasverzekering heeft. Een glasdekking is dan overbodig.

Kostbaarhedendekking

Is de waarde van uw kostbare spullen hoger dan het maximale bedrag dat standaard is meeverzekerd? Dan kunt u deze tegen betaling van meer premie extra verzekeren.

Schade aan uw inboedel die onder meer is ontstaan door:

 • Molest
 • Atoomkernreacties
 • Aardbeving
 • Overstroming 

Bij de glasdekking is o.a. de onderstaande schade niet gedekt:

 • Bij glas-in-lood - de schade die is ontstaan door slijtage van de loodstrippen, versterkingen en dergelijke
 • In windschermen
 • In broei- en kweekkassen

Kijk voor een volledig overzicht van wat niet verzekerd is in de voorwaarden .

Voor waterschade geldt een eigen risico van € 225. 

Staat op uw polis een dat u een extra eigen risico heeft bij diefstalschade? Dan geldt ook een verplicht eigen risico bij schade door diefstal van € 225. 

Voor de steden Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Heerlen, Kerkrade, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht geldt een eigen risico van € 225 bij diefstal. Dit eigen risico van € 225 vervalt als uw woning is beveiligd tegen inbraak. De beveiliging moet voldoen aan de normen van de stichting BORG of het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Premie

De premie hangt af van wat u wilt verzekeren. Alleen de Extra Uitgebreide dekking of ook met glasdekking of extra kostbaarhedendekking In de Inboedelverzekering is standaard de indexclausule opgenomen. Indexering van de premie vindt jaarlijks plaats op de herzieningsdag en op basis van het indexcijfer voor bouwkosten van het CBR.

Kortingen

Hypotheekkorting
Heeft u een ABN AMRO hypotheek? Dan krijgt u 10% korting op de premie van de inboedelverzekering. Heeft u deze inboedelverzekering al zonder hypotheekkorting en sluit u nu een hypotheek bij ABN AMRO af? Bel dan met 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten). Wij zorgen ervoor dat de hypotheekkorting vanaf de volgende premievervaldatum ingaat. U betaalt dan een lagere premie.

Preventiekorting
U krijgt 15 % korting op de premie van de Inboedelverzekering, exclusief de premie voor de eventuele glasdekking, als u aan ons het Politiecertificaat Veilig Wonen aanlevert.

Pakketkorting
Klanten met drie of meer pakketverzekeringen ontvangen een korting op de premie van hun pakketverzekeringen. De Inboedelverzekering is een pakketverzekering. De korting bedraagt:

 • 3% bij 3 verzekeringen
 • 4% bij 4 verzekeringen
 • 5% bij 5 of meer verzekeringen

ABN AMRO Schadeverzekering N.V. boekt de korting op uw rekening rondom de herzieningsdatum van uw polis.

Administratiekosten
U betaalt € 0,69 administratiekosten (inclusief assurantiebelasting)) tegelijk met de premie. Dat kan per maand of per jaar zijn. Het totaalbedrag van alle schadeverzekeringen wordt in één keer van uw rekening afgeschreven.

Assurantiebelasting
U betaalt 21% assurantiebelasting over de premie en de kosten.