Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Inboedelverzekering tot 2012

Uit de verkoop, aanpassen niet meer mogelijk

De ABN AMRO Inboedelverzekering verzekert schade aan uw inboedel door onder meer brand, diefstal en water. De inboedelverzekering kent standaard garantie tegen onderverzekering.

 

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

1. Bij het afsluiten van uw ABN AMRO Inboedelverzekering heeft u deze voorwaarden ontvangen.

2. In de periode februari 2017 t/m februari 2018 zijn de voorwaarden van uw oorspronkelijke inboedelverzekering aangepast. U bent hierover per brief door ABN AMRO Verzekeringen geïnformeerd. Met die aangepaste voorwaarden kreeg u meestal een betere dekking.

Had u geen garantie tegen onderverzekering? Met de nieuwe voorwaarden kreeg u een standaard garantie tegen onderverzekering tot maximaal 125% van het verzekerd bedrag.

Had u al een garantie tegen onderverzekering? Dan blijft u deze uiteraard behouden. Lees meer over de garantie tegen onderverzekering .

3. In internet bankieren vindt u sinds juni 2021 de voorwaarden van de nieuwste ABN AMRO Inboedelverzekering. Deze zijn ook al voor uw inboedelverzekering van toepassing. Geven uw oudere voorwaarden toch een betere dekking? Dan krijgt u voorlopig bij schade deze dekking. U krijgt dus het beste uit alle voorwaarden. Bij de eerstkomende herzieningsdatum van uw verzekeringspakket wordt u hierover nader geïnformeerd.

Kijk voor wat verzekerd is ook naar de informatie op uw polis.

Had u sinds 2017/2018 garantie tegen onderverzekering tot maximaal 125% van het verzekerd bedrag? Dan heeft u het voordeel dat sinds 1 juni 2022 dit maximaal verzekerd bedrag is komen te vervallen; u heeft nu onbeperkte garantie tegen onderverzekering.

Niet meer aangeboden en aanpassingen zijn niet meer mogelijk

U kunt uw versie van de Inboedelverzekering niet meer afsluiten of aanpassen bij ABN AMRO. Heeft u vragen over uw lopende polis? Neem contact op met een adviseur.

Zo werkt de Inboedelverzekering

Uw inboedelverzekering heeft een Extra Uitgebreide dekking. Dat dekt een groot aantal schadeoorzaken. Uw inboedel is verzekerd zonder een maximaal verzekerd bedrag. 

Dit geldt niet voor uw kostbare inboedel. Uw kostbare inboedel is gedekt tot een bepaald maximum. Kijk op uw polis of de verzekerde bedragen voor uw kostbare inboedel voor u nog voldoende zijn. Heeft u een gedekte schade? Dan is ook een aantal bijkomende kosten gedekt.

Uw inboedelverzekering kunt u niet meer aanpassen

Wanneer u uw inboedelverzekering wilt aanpassen, wordt deze omgezet naar een nieuwe vorm. Daarbij kunt u ook kiezen voor een allriskverzekering. Dan is uw inboedel in de woning ook verzekerd tegen schade als gevolg van alle andere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld schade die u per ongeluk aan uw inboedel veroorzaakt. Kijk in de voorwaarden wat nooit gedekt is. U kunt er voor kiezen ook bepaalde kostbaarheden buiten de woning verzekeren. We hebben de verschillen tussen de uw huidige en de nieuwe verzekering voor u op een rijtje gezet. Bekijk het verschillenoverzicht .

Heeft u vragen over uw lopende polis of wilt u uw polis aanpassen? Neem dan contact op met een adviseur. Ze helpen u graag verder. 

Extra zekerheid bij de omzetting naar de nieuwste inboedelverzekering:

Heeft u schade en is de dekking die u had vóór de overgang naar het nieuwe product beter? Dan vergoedt ABN AMRO Schadeverzekering de schade tot 1 jaar na het ingaan van uw nieuwe product volgens uw oude dekking.

Meer informatie

ABN AMRO Bank N.V. bemiddelt en adviseert voor particuliere klanten in schadeverzekeringsproducten van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Voor deze bemiddeling krijgt zij een vergoeding van ABN AMRO Schadeverzekering. Lees meer over wie wij zijn en waar onze dienstverlening uit bestaat in het Informatieblad Schadeverzekeringen .

Veelgestelde vragen

U bent verzekerd voor schade die onder meer ontstaat door:

 • Brand
 • Blikseminslag
 • Schroeien
 • Storm
 • Water
 • Diefstal
 • Ontploffing
 • Rook en roet
 • Gewelddadige beroving
 • Vandalisme
 • Aanrijding of aanvaring
 • Omvallen van bomen

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact met ons op.

Kijk voor een volledig overzicht van wat verzekerd is in de voorwaarden

Schade aan uw inboedel die onder meer is ontstaan door:

 • Molest
 • Atoomkernreacties
 • Aardbeving
 • Overstroming. Let op: in sommige gevallen is schade door overstroming wel gedekt. Bekijk uw polis voor de voorwaarden.

Bij de glasdekking is o.a. de onderstaande schade niet gedekt:

 • Bij glas-in-lood - de schade die is ontstaan door slijtage van de loodstrippen, versterkingen en dergelijke
 • In windschermen
 • In broei- en kweekkassen

Kijk voor een volledig overzicht van wat niet verzekerd is in de voorwaarden .

Glasdekking

U kon uw inboedelverzekering uitbreiden met een glasdekking. Dan bent u ook verzekerd als uw ruiten breken. Ook glas-in-loodramen zijn meeverzekerd.

Kostbaarhedendekking

Is de waarde van uw kostbare spullen hoger dan het maximale bedrag dat standaard is meeverzekerd? Dan kon u dit tegen betaling van meer premie meeverzekeren.

Uw huidige inboedelverzekering kunt u niet meer aanpassen. Wilt u een extra dekking of een andere wijziging? Neem dan telefonisch contact op met een van onze adviseurs (gebruikelijke belkosten). Lees hier meer over de nieuwe inboedelverzekering

Voor waterschade gold een eigen risico van € 225. 

Voor de steden Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Heerlen, Kerkrade, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht gold een eigen risico van € 225 bij diefstal. Dit eigen risico van € 225 verviel als uw woning was beveiligd tegen inbraak. De beveiliging moest voldoen aan de normen van de stichting BORG of het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Premie

De premie hangt af van wat u verzekerd heeft. In de inboedelverzekering is standaard de indexclausule opgenomen. Indexering van de premie vindt jaarlijks plaats op de herzieningsdag en op basis van het indexcijfer voor bouwkosten van het CBR.

Pakketkorting

Klanten met drie of meer pakketverzekeringen ontvangen een korting op de premie van hun pakketverzekeringen. De inboedelverzekering is een pakketverzekering. De korting bedraagt:

 • 3% bij 3 verzekeringen
 • 4% bij 4 verzekeringen
 • 5% bij 5 of meer verzekeringen

Assurantiebelasting
U betaalt 21% assurantiebelasting over de premie en de kosten.