Inboedelverzekering tot 2012

Uit de verkoop, aanpassen niet meer mogelijk

 

De ABN AMRO Inboedelverzekering verzekert schade aan uw inboedel door onder meer brand, diefstal en storm. De inboedelverzekering kent standaard garantie tegen onderverzekering. 

De voorwaarden van uw inboedelverzekering zijn in de periode februari 2017 t/m februari 2018 aangepast. U bent hierover per brief door ABN AMRO Verzekeringen geïnformeerd.

Met de nieuwe voorwaarden krijgt u meestal een betere dekking. Geven uw oude voorwaarden toch een betere dekking? Dan krijgt u bij schade deze dekking. U krijgt dus het beste uit beide voorwaarden. Lees wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de oude en nieuwe voorwaarden.

Niet meer aangeboden en aanpassingen zijn niet meer mogelijk

U kunt uw versie van de Inboedelverzekering niet meer afsluiten of aanpassen bij ABN AMRO. Heeft u vragen over uw lopende polis? Neem contact op met een adviseur.

Hier vindt u de laatste versie van de oude voorwaarden: oude voorwaarden , samen met: gemeenschappelijke voorwaarden pakketverzekering .

Zo werkt de Inboedelverzekering

Uw inboedelverzekering heeft een Extra Uitgebreide dekking. Dat dekt een groot aantal schadeoorzaken. Uw inboedel is verzekerd zonder een maximaal verzekerd bedrag. 

Dit geldt niet voor uw kostbare inboedel. Uw kostbare inboedel is gedekt tot een bepaald maximum. Kijk op uw polis of de verzekerde bedragen voor uw kostbare inboedel voor u nog voldoende zijn. Heeft u een gedekte schade? Dan is ook een aantal bijkomende kosten gedekt.

Uw inboedelverzekering kunt u niet meer aanpassen

Wanneer u uw inboedelverzekering wilt aanpassen, wordt deze omgezet naar een nieuwe vorm. Daarbij kunt u ook kiezen voor een allriskverzekering. Dan is uw inboedel in de woning ook verzekerd tegen schade als gevolg van alle andere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld schade die u per ongeluk aan uw inboedel veroorzaakt. Kijk in de voorwaarden wat nooit gedekt is. U kunt er voor kiezen ook bepaalde kostbaarheden buiten de woning verzekeren. We hebben de verschillen tussen de uw huidige en de nieuwe verzekering voor u op een rijtje gezet. Bekijk het verschillenoverzicht .

Heeft u vragen over uw lopende polis of wilt u uw polis aanpassen? Neem dan contact op met een adviseur. Ze helpen u graag verder. 

Extra zekerheid bij de omzetting naar de nieuwste inboedelverzekering:

Heeft u schade en is de dekking die u had vóór de overgang naar het nieuwe product beter? Dan vergoedt ABN AMRO Schadeverzekering de schade tot 1 jaar na het ingaan van uw nieuwe product volgens uw oude dekking.

Meer informatie

ABN AMRO Bank N.V. bemiddelt en adviseert voor particuliere klanten in schadeverzekeringsproducten van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Voor deze bemiddeling krijgt zij een vergoeding van ABN AMRO Schadeverzekering. Lees meer over wie wij zijn en waar onze dienstverlening uit bestaat in het Informatieblad Schadeverzekeringen .

Veelgestelde vragen

U bent verzekerd voor schade die onder meer ontstaat door:

 • brand
 • blikseminslag
 • schroeien
 • storm
 • water
 • diefstal
 • ontploffing
 • rook en roet
 • gewelddadige beroving of afpersing
 • vandalisme
 • aanrijding of aanvaring
 • omvallen van bomen

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact met ons op.

Kijk voor een volledig overzicht van wat verzekerd is in de voorwaarden

Schade aan uw inboedel die onder meer is ontstaan door:

 • Molest (opzettelijke vernieling)
 • Atoomkernreacties
 • Aardbeving
 • Overstroming 

Bij de glasdekking is o.a. de onderstaande schade niet gedekt:

 • Bij glas-in-lood - de schade die is ontstaan door slijtage van de loodstrippen, versterkingen en dergelijke
 • In windschermen
 • In broei- en kweekkassen

Kijk voor een volledig overzicht van wat niet verzekerd is in de voorwaarden .

Glasdekking

U kon uw inboedelverzekering uitbreiden met een glasdekking. Dan bent u ook verzekerd als uw ruiten breken. Ook glas-in-loodramen zijn meeverzekerd.

Kostbaarhedendekking

Is de waarde van uw kostbare spullen hoger dan het maximale bedrag dat standaard is meeverzekerd? Dan kon u dit tegen betaling van meer premie meeverzekeren.

Uw huidige inboedelverzekering kunt u niet meer aanpassen. Wilt u een extra dekking of een andere wijziging? Neem dan telefonisch contact op met een van onze adviseurs (gebruikelijke belkosten). Lees hier meer over de nieuwe inboedelverzekering

Voor waterschade geldt een eigen risico van € 225. 

Staat op uw polis een dat u een extra eigen risico heeft bij diefstalschade? Dan geldt ook een verplicht eigen risico bij schade door diefstal van € 225. 

Voor de steden Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Heerlen, Kerkrade, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht geldt een eigen risico van € 225 bij diefstal. Dit eigen risico van € 225 vervalt als uw woning is beveiligd tegen inbraak. De beveiliging moet voldoen aan de normen van de stichting BORG of het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Premie

De premie hangt af van wat u verzekerd heeft. In de inboedelverzekering is standaard de indexclausule opgenomen. Indexering van de premie vindt jaarlijks plaats op de herzieningsdag en op basis van het indexcijfer voor bouwkosten van het CBR.

Pakketkorting

Klanten met drie of meer pakketverzekeringen ontvangen een korting op de premie van hun pakketverzekeringen. De inboedelverzekering is een pakketverzekering. De korting bedraagt:

 • 3% bij 3 verzekeringen
 • 4% bij 4 verzekeringen
 • 5% bij 5 of meer verzekeringen

ABN AMRO Schadeverzekering N.V. boekt de korting op uw rekening rondom de herzieningsdatum van uw polis.

Administratiekosten
U betaalt € 0,69 administratiekosten (inclusief assurantiebelasting)) tegelijk met de premie. Dat kan per maand of per jaar zijn. Het totaalbedrag van alle schadeverzekeringen wordt in één keer van uw rekening afgeschreven.

Assurantiebelasting
U betaalt 21% assurantiebelasting over de premie en de kosten.