Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Inboedelverzekering tot 2006

Uit de verkoop, aanpassingen niet meer mogelijk

De ABN AMRO Inboedelverzekering verzekert schade aan uw inboedel door onder meer brand, diefstal en water.
 

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

1. Bij het afsluiten van uw ABN AMRO Inboedelverzekering heeft u deze voorwaarden ontvangen, tezamen met de Gemeenschappelijke voorwaarden pakketverzekering .

2. In de periode februari 2017 t/m februari 2018 zijn de voorwaarden van uw oorspronkelijke inboedelverzekering aangepast. U bent hierover per brief door ABN AMRO Verzekeringen geïnformeerd. Met die aangepast voorwaarden kreeg u meestal een betere dekking. Had u geen garantie tegen onderverzekering? Met de nieuwe voorwaarden kreeg u een standaard garantie tegen onderverzekering tot maximaal 125% van het verzekerd bedrag. Had u al een garantie tegen onderverzekering ? Dan blijft u deze uiteraard behouden. Lees meer over de garantie tegen onderverzekering.

3. In internet bankieren vindt u sinds juni 2021 de voorwaarden van de nieuwste ABN AMRO Inboedelverzekering. Deze zijn ook al voor uw inboedelverzekering van toepassing. Geven uw oudere voorwaarden toch een betere dekking? Dan krijgt u voorlopig bij schade deze dekking. U krijgt dus het beste uit alle voorwaarden. Bij de eerstkomende herzieningsdatum van uw verzekeringspakket wordt u hierover nader geïnformeerd.

Kijk voor wat verzekerd is ook naar de informatie op uw polis.

Had u sinds 2017/2018 garantie tegen onderverzekering tot maximaal 125% van het verzekerd bedrag? Dan heeft u het voordeel dat sinds 1 juni 2022 dit maximaal verzekerd bedrag is komen te vervallen. Sindsdien heeft u onbeperkte garantie tegen onderverzekering.

Niet meer aangeboden en aanpassingen zijn niet meer mogelijk

U kunt uw versie van de inboedelverzekering niet meer afsluiten of aanpassen bij ABN AMRO. Heeft u vragen over uw lopende polis? Neem dan contact op met een adviseur.

Zo werkt uw inboedelverzekering

Uw inboedelverzekering heeft een Extra Uitgebreid dekking. Hierdoor is een groot aantal schadeoorzaken gedekt. Kijk op uw polis of de verzekerde bedragen voor u voldoende zijn. Heeft u een gedekte schade? Dan worden ook bijkomende kosten vergoed.

Uw inboedelverzekering kunt u niet meer aanpassen

Wilt u uw huidige inboedelverzekering wijzigen of een dekking bijsluiten? Dan wordt uw inboedelverzekering omgezet naar het nieuwste product. Daarbij kunt u ook kiezen voor een allriskverzekering. Dan is uw inboedel in de woning ook verzekerd tegen schade als gevolg van alle andere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld schade die u per ongeluk aan uw inboedel veroorzaakt. We hebben de verschillen tussen de oude en de nieuwe verzekering voor u op een rijtje gezet. Bekijk het verschillenoverzicht . U kunt er ook voor kiezen ook bepaalde kostbaarheden buiten de woning te verzekeren.

Heeft u vragen over uw lopende polis of wilt u uw polis aanpassen? Neem dan contact op met een adviseur. Ze helpen u graag verder. 

Extra zekerheid bij de omzetting naar de nieuwste inboedelverzekering:

Heeft u schade en is de dekking die u had vóór de overgang naar het nieuwe product beter? Dan vergoedt ABN AMRO Schadeverzekering de schade tot 1 jaar na het ingaan van uw nieuwe product volgens uw oude dekking.

Meer informatie

ABN AMRO Bank N.V. bemiddelt en adviseert voor particuliere klanten in schadeverzekeringsproducten van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Voor deze bemiddeling krijgt zij een vergoeding van ABN AMRO Schadeverzekering. Lees meer over wie wij zijn en waar onze dienstverlening uit bestaat in het Informatieblad Schadeverzekeringen .

Veelgestelde vragen

U bent verzekerd voor schade die onder meer ontstaat door: 

 • Brand
 • Blikseminslag
 • Schroeien
 • Storm
 • Water
 • Diefstal
 • Ontploffing
 • Rook en roet
 • Gewelddadige beroving
 • Vandalisme
 • Aanrijding of aanvaring
 • Omvallen van bomen

Deze inboedelverzekering vergoedt ook de bijkomende kosten bij een gedekte schade. Bijvoorbeeld voor het herstel van uw tuin. Hiervoor is het noodzakelijk dat u vooraf goedkeuring heeft gekregen van ABN AMRO Schadeverzekeringen N.V.

Staat op uw polis onder het kopje 'Hoe is uw inboedel verzekerd' vermeld: 'met garantie tegen onderverzekering'? Dan hoeft u hoeft niets te doen. U bent goed verzekerd. Bij een gedekte schadegebeurtenis wordt de schade volledig vergoed. Ook als het verzekerde bedrag lager blijkt te zijn dan de werkelijke waarde van uw inboedel. Dit geldt alleen niet voor uw kostbare inboedel. Hiervoor gelden de maximale bedragen die op uw polis staan. 

Staat op uw polis onder het kopje 'Hoe is uw inboedel verzekerd?' niets over garantie tegen onderverzekering of staat er dat u garantie tegen onderverzekering heeft tot 125% van het verzekerd bedrag? Controleer dan of het bedrag voldoende is. Neem contact met ons op. Dan voorkomt u dat u bij een schade niet het volledige bedrag vergoed krijgt.

Schade aan uw inboedel die onder meer is ontstaan door: 

 • Molest
 • Achterstallig onderhoud 
 • Atoomkernreacties 
 • Aardbeving 
 • Overstroming 

Bij de glasdekking is o.a. de onderstaande schade niet gedekt: 

 • Bij glas-in-lood: de schade die is ontstaan door slijtage van de loodstrippen, versterkingen en dergelijke
 • In windschermen
 • In broei- en kweekkassen
 • Schade die ontstaan is tijdens aanbouw, verbouwing of leegstand van de woning

Kijk voor een volledig overzicht van wat niet verzekerd is in de voorwaarden .

Glasdekking

U kon uw inboedelverzekering uitbreiden met een glasdekking. Dan bent u ook verzekerd als uw ruiten breken. Ook glas-in-loodramen zijn meeverzekerd.

Kostbaarhedendekking

Is de waarde van uw kostbare spullen hoger dan het maximale bedrag dat standaard is meeverzekerd? Dan kon u dit tegen betaling van meer premie meeverzekeren.

Uw huidige inboedelverzekering kunt u niet meer aanpassen. Wilt u een extra dekking of een andere wijziging? Neem dan telefonisch contact op met een van onze adviseurs (gebruikelijke belkosten). Lees hier meer over de nieuwe inboedelverzekering

Woonde u in Amsterdam, Rotterdam Utrecht of Den Haag? Dan had u bij diefstalschade een eigen risico van € 225 per gebeurtenis. Dit eigen risico van € 225 verviel als uw woning was beveiligd tegen inbraak. De beveiliging moest voldoen aan de normen van de stichting BORG of het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Er was een vrijwillig eigen risico mogelijk van: € 113, € 226 of € 452. Dit vrijwillig eigen risico was niet van toepassing bij schade door diefstal na braak uit uw auto of bij glasschade. Als u had gekozen voor een vrijwillig eigen risico dan kreeg u korting op de premie.

Premie

De premie hangt af van wat u wilt verzekeren. Hoe hoger het verzekerd bedrag hoe meer premie u gaat betalen. In de Inboedelverzekering is standaard de indexclausule opgenomen. Indexering van het verzekerd bedrag vindt jaarlijks plaats op de herzieningsdag en op basis van het prijsindexcijfer voor woninginboedels CBS.

Kortingen

Hypotheekkorting

Heeft u een ABN AMRO hypotheek? Dan krijgt u 20% korting op de volledige premie van de inboedelverzekering.

Korting vrijwillig eigen risico

Kiest u voor een vrijwillig eigen risico? Dan krijgt u korting op uw premie. 

Pakketkorting

Klanten met drie of meer pakketverzekeringen ontvangen een korting op de premie van hun pakketverzekeringen. De inboedelverzekering is een pakketverzekering. De korting bedraagt:

 • 3% bij 3 verzekeringen
 • 4% bij 4 verzekeringen
 • 5% bij 5 of meer verzekeringen

Assurantiebelasting

U betaalt 21% assurantiebelasting over de premie en de kosten.