Inboedelverzekering tot 2006

Uit de verkoop

 

Inboedelverzekering afgesloten voor 4 september 2006

De ABN AMRO Inboedelverzekering verzekert schade aan uw inboedel door onder meer brand, diefstal en storm. De voorwaarden van uw inboedelverzekering zijn vernieuwd. U bent of wordt hierover per brief geïnformeerd. 

Met de nieuwe voorwaarden krijgt u een betere dekking. Geven uw oude voorwaarden toch een betere dekking? Dan krijgt u bij schade deze dekking. U krijgt dus het beste uit beide voorwaarden. Lees wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de oude en nieuwe voorwaarden. 

Had u geen garantie tegen onderverzekering? Met de nieuwe voorwaarden krijgt u een standaard garantie tegen onderverzekering tot maximaal 125% van het verzekerd bedrag. 

Had u al een garantie tegen onderverzekering? Dan blijft u deze uiteraard behouden. Lees meer over de garantie tegen onderverzekering .

Niet meer aangeboden

U kunt uw versie van de Inboedelverzekering niet meer afsluiten bij ABN AMRO. Heeft u vragen over uw lopende polis? Neem dan contact op met een van onze adviseurs, via 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten) . 

Hier vindt u laatste versie van de oude voorwaarden: oude voorwaarden , samen met: gemeenschappelijke voorwaarden pakketverzekeringen .

Zo werkt uw inboedelverzekering

Uw inboedelverzekering heeft een Extra Uitgebreid dekking. Hierdoor is een groot aantal schadeoorzaken gedekt. Kijk op uw polis of de verzekerde bedragen voor u voldoende zijn. Heeft u een gedekte schade? Dan worden ook bijkomende kosten vergoed. Daarnaast kunt u kiezen voor een aanvullende glasdekking. Dan bent u verzekerd als uw ruiten breken.

Uw inboedelverzekering aanpassen

U kunt uw inboedelverzekering omzetten naar een nieuwe vorm. Daarbij kunt u ook kiezen voor een All Riskverzekering. Dan is uw inboedel in de woning ook verzekerd tegen schade als gevolg van alle andere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld schade die u per ongeluk aan uw inboedel veroorzaakt. Kijk in de voorwaarden wat nooit gedekt is. U kunt er voor kiezen ook bepaalde kostbaarheden buiten de woning verzekeren. Lees hier meer over de nieuwe Inboedelverzekering.

Meer informatie

ABN AMRO Bank N.V. bemiddelt en adviseert voor particuliere klanten in schadeverzekeringsproducten van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Voor deze bemiddeling krijgt zij een vergoeding van ABN AMRO Schadeverzekering. Lees meer over wie wij zijn en waar onze dienstverlening uit bestaat in het Informatieblad Schadeverzekeringen .

Veelgestelde vragen

U bent verzekerd voor schade die onder meer ontstaat door: 

 • brand
 • blikseminslag
 • schroeien
 • storm
 • water
 • diefstal
 • ontploffing
 • rook en roet
 • gewelddadige beroving of afpersing
 • vandalisme
 • aanrijding of aanvaring
 • omvallen van bomen

Deze inboedelverzekering vergoedt ook de bijkomende kosten bij een gedekte schade. Hiervoor is het noodzakelijk dat u vooraf goedkeuring heeft gekregen van ABN AMRO Schadeverzekeringen N.V. De bijkomende kosten kunnen zijn: 

 • Voor het herstel van uw tuin. Let op: Bij schade aan uw tuin die is ontstaan door storm, neerslag, diefstal of vandalisme wordt de schade niet vergoed.
 • Voor het herstel van zaken met een huurdersbelang of eigenaarsbelang Voor vervangende woonruimte als u niet meer in de woning kunt wonen
 • Voor kosten van opslag van uw inboedel
 • Voor kosten om uw inboedel op te ruimen

Uw kostbare inboedel is met de nieuwe voorwaarden in nieuwe groepen ingedeeld:

 • groep 1: Lijfsieraden
 • groep 2: Beeld-, geluids-, zend- of ontvangstapparatuur
 • groep 3: Kunst en verzamelingen met een zeldzaamheidswaarde of antiek (met uitzondering van antieke meubels)
 • groep 4: Muziekinstrumenten, sportuitrusting of bont
 • groep 5: Computerapparatuur, randapparatuur, laptop, foto-, film-, videoapparatuur, smartphones, smartwatch, e-reader, tablets of mobiele telefoons 

Per groep zijn standaard de volgende bedragen verzekerd:

Groep 1: Maximaal € 2.269

Groep 2 en 5: Samen maximaal € 4.538

Groep 3 en 4: Samen maximaal totaal verzekerd bedrag aan gewone inboedel.

Het is mogelijk dat op uw polis een hoger bedrag staat.

Denkt u dat dit bedrag te laag of te hoog is of heeft u hierover vragen? Bel dan met een adviseur van ABN AMRO Bank via 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten) . Kijk voor een volledig overzicht van wat verzekerd is in de voorwaarden .

Is uw verzekerde bedrag nog voldoende? 

In de inboedelverzekering is standaard de indexclausule opgenomen. Indexering van het verzekerde bedrag vindt jaarlijks plaats op de herzieningsdag en op basis van het prijsindexcijfer voor woninginboedels. 

Staat op uw polis onder het kopje 'Hoe is uw inboedel verzekerd' vermeld: 'met garantie tegen onderverzekering'? Dan hoeft u hoeft niets te doen. U bent goed verzekerd. Bij een gedekte schadegebeurtenis wordt de schade volledig vergoed. Ook als het verzekerde bedrag lager blijkt te zijn dan de werkelijke waarde van uw inboedel. Dit geldt alleen niet voor uw kostbare inboedel. Hiervoor gelden de maximale bedragen die op uw polis staan. 

Staat op uw polis onder het kopje 'Hoe is uw inboedel verzekerd' niets over garantie tegen onderverzekering of staat er dat u garantie tegen onderverzekering heeft tot 125% van het verzekerd bedrag? Controleer dan of het bedrag voldoende is. Bel naar 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten) . Dan voorkomt u dat u bij een schade niet het volledige bedrag vergoed krijgt.

Schade aan uw inboedel die onder meer is ontstaan door: 

 • Molest 
 • Achterstallig onderhoud 
 • Atoomkernreacties 
 • Aardbeving 
 • Overstroming 

Bij de glasdekking is o.a. de onderstaande schade niet gedekt: 

 • Bij glas-in-lood: de schade die is ontstaan door slijtage van de loodstrippen, versterkingen en dergelijke
 • In windschermen
 • In broei- en kweekkassen
 • Schade die ontstaan is tijdens aanbouw, verbouwing of leegstand van de woning

Kijk voor een volledig overzicht van wat niet verzekerd is in de voorwaarden .

Glasdekking

U kunt uw inboedelverzekering uitbreiden met een glasdekking. Dan bent u ook verzekerd als uw ruiten breken. Ook glas-in-loodramen zijn meeverzekerd. Controleer eerst of u misschien al een glasdekking heeft bij een andere verzekering. Bijvoorbeeld bij uw opstalverzekering. Heeft u een huurwoning? Dan kan het zijn dat uw verhuurder al een glasverzekering heeft gesloten. Een glasdekking is dan overbodig. 

Kostbaarhedendekking

Is de waarde van uw kostbare spullen hoger dan het maximale bedrag dat standaard is meeverzekerd? Dan kunt u dit tegen betaling van meer premie meeverzekeren.

Woont u in Amsterdam, Rotterdam Utrecht of Den Haag? Dan hebt u bij diefstalschade een eigen risico van € 225 per gebeurtenis. Dit eigen risico van € 225 vervalt als uw woning is beveiligd tegen inbraak. De beveiliging moet voldoen aan de normen van de stichting BORG of het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Er is een vrijwillig eigen risico mogelijk van: € 113, € 226 of € 452. Dit vrijwillig eigen risico is niet van toepassing bij schade door diefstal na braak uit uw auto of bij glasschade. Als u kiest voor een vrijwillig eigen risico dan krijgt u korting op de premie.

Premie

De premie hangt af van wat u wilt verzekeren. Hoe hoger het verzekerd bedrag hoe meer premie u gaat betalen. Wilt u bijvoorbeeld alleen een Extra Uitgebreide dekking of wilt u ook een glasdekking of een extra dekking voor uw kostbaarheden. In de Inboedelverzekering is standaard de indexclausule opgenomen. Indexering van het verzekerd bedrag vindt jaarlijks plaats op de herzieningsdag en op basis van het prijsindexcijfer voor woninginboedels CBS.

Kortingen

Hypotheekkorting

Heeft u een ABN AMRO hypotheek? Dan krijgt u 20% korting op de volledige premie van de Inboedelverzekering. Heeft u deze inboedelverzekering al zonder hypotheekkorting en sluit u nu een hypotheek bij ABN AMRO af? Bel dan met 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten). Wij zorgen ervoor dat de hypotheekkorting vanaf de volgende premievervaldatum ingaat. U betaalt dan een lagere premie. Preventiekorting U krijgt 15% korting op de premie van de Inboedelverzekering, exclusief de premie voor de eventuele glasdekking, als u het Politiecertificaat Veilig Wonen aanlevert.

Korting vrijwillig eigen risico

Kiest u voor een vrijwillig eigen risico? Dan krijgt u korting op uw premie. Deze korting wordt niet berekend over de premie voor uitbreiding met glasdekking.

Pakketkorting

Klanten met drie of meer pakketverzekeringen ontvangen een korting op de premie van hun pakketverzekeringen. De inboedelverzekering is een pakketverzekering. De korting bedraagt:

 • 3% bij 3 verzekeringen
 • 4% bij 4 verzekeringen
 • 5% bij 5 of meer verzekeringen

ABN AMRO Schadeverzekering N.V. boekt de korting op uw rekening rondom de herzieningsdatum van uw polis. 

Administratiekosten

U betaalt € 0,69 administratiekosten (inclusief assurantiebelasting) tegelijk met de premie. Dat kan per maand of per jaar zijn. Het totaalbedrag van alle schadeverzekeringen wordt in één keer van uw rekening afgeschreven.

Assurantiebelasting

U betaalt 21% assurantiebelasting over de premie en de kosten.