Naar de navigatie Naar de inhoud

Woonzeker AOV Delta Lloyd: Uit de verkoop

Woonzeker AOV (Delta Lloyd)

Met uw ABN AMRO Woonzeker AOV zijn uw woonlasten verzekerd bij arbeidsongeschiktheid. En werkloosheid, als u dit heeft meeverzekerd. Het is een Woonzeker AOV waarvan ABN AMRO de tussenpersoon is en waarvan  Delta Lloyd de verzekeraar is. 

Inmiddels bieden wij deze verzekering niet meer aan. Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van uw verzekering, de voor u geldende voorwaarden en veelgestelde vragen handig bij elkaar. 

 

Niet meer aangeboden

De ABN AMRO Woonzeker AOV wordt niet meer aangeboden door ABN AMRO. U kunt nog wel wijzigingen in uw bestaande ABN AMRO Woonzeker AOV aanbrengen. Heeft u vragen over uw lopende polis? Neem dan via 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten) contact op met een van onze adviseurs.

Hier vindt u de voorwaarden die nog steeds gelden:


Zo werkt de ABN AMRO Woonzeker AOV

De ABN AMRO Woonzeker AOV biedt dekking bij arbeidsongeschiktheid en kan worden uitgebreid met een dekking voor werkloosheid. 

De werkloosheidsdekking kan niet door een zelfstandig ondernemer worden afgesloten. 

Met de ABN AMRO Woonzeker AOV worden de woonlasten verzekerd. Woonlasten zijn onder meer: huur/hypotheeklasten (rente/aflossing/levensverzekering). 

WW-dekking meeverzekeren?

Wilt u een WW-dekking meeverzekeren? dat kan in de volgende situaties:

 • U bent in loondienst.
 • U heeft een arbeidscontract van minimaal één jaar voor 16 uur in de week. 

Let op: als er sprake is van een arbeidscontract met een einddatum geldt de WW-dekking alleen tot de datum waarop het contract beëindigd wordt.

Bijzonderheden

U kunt uw verzekerde bedrag jaarlijks met 15% verhogen. Daarvoor hoeft u geen gezondheidsverklaring in te vullen.
Bel hiervoor naar 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten).

De uitkering is vrij besteedbaar en hoeft dus niet alleen voor de woonlasten te worden gebruikt.

 

Fiscale aspecten

 • De premie van de arbeidsongeschiktheidsdekking is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Over de uitkering moet belasting worden betaald.
 • De premie van de werkloosheidsdekking is niet aftrekbaar voor de belasting. Over de uitkering hoeft geen belasting te worden betaald.

Gezondheidsverklaring

Bij het aanvragen van de ABN AMRO Woonzeker AOV heeft  u een gezondheidsverklaring ingevuld. 

Wilt u het verzekerde bedrag met meer dan 15% verhogen? Bel hiervoor naar 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten). U moet dan opnieuw een gezondheidsverklaring invullen. Maak hiervoor een afspraak met Delta Lloyd. 

 

Uw verzekering opzeggen

Wilt u uw verzekering opzeggen? Stuur dan een e-mail aan: tpparticulierschade@abnamroverzekeringen.nl


Schade melden

Wilt u schade melden? bel dan met een medewerker van Delta Lloyd via 020 - 594 40 11

 

Meer informatie

Meer informatie over onze dienstverlening vindt u in ons Dienstverleningsdocument Risico's afdekken (pdf, 1.1MB).

Veelgestelde vragen

 • Wat is verzekerd?

  Dekking Arbeidsongeschiktheid

  De mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald door de verzekeraar. Dit doen zij aan de hand van gegevens die zij van u bij de schademelding hebben ontvangen. Hierbij wordt de medische informatie door medisch deskundigen beoordeeld.  

  Criterium arbeidsongeschiktheid:
  De arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld op basis van passende arbeid. Dat wil zeggen dat er bij het bepalen of u arbeidsongeschikt bent ook rekening wordt gehouden met uw opleiding en werkervaring. 
    
  Uitkering bij arbeidsongeschiktheid:
  • Bij 0%-35% arbeidsongeschiktheid: geen uitkering.
  • Bij 35%-65% arbeidsongeschiktheid: 50% uitkering van het verzekerde bedrag.
  • Bij 65% of meer arbeidsongeschiktheid: 100% uitkering van het verzekerde bedrag.
  U heeft recht op een uitkering tot de gekozen eindleeftijd of totdat het maximale bedrag van € 450.000 is uitgekeerd. De uitkering start na de gekozen eigen risico periode.

  Dekking werkloosheid

  De werkloosheid en de periode waarvoor deze geldt wordt door de verzekeraar vastgesteld aan de hand van de Werkloosheidwet. 
  Uitkering bij werkloosheid:
  • Bij volledige werkloosheid heeft u recht op 100% uitkering van het verzekerde bedrag. Bij gedeeltelijke werkloosheid is de uitkering naar verhouding.
  • De uitkering start na de eigen risico periode van 90 dagen.
  • De maximale uitkeringstermijn is 24 maanden. Het maximale bedrag is € 225.000.
  Als u recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en ook op een uitkering voor werkloosheid, dan wordt er maximaal 100% van het verzekerde bedrag uitgekeerd.

  • Wat is er niet verzekerd?

   Er is geen recht op een uitkering bij:

   • opzet
   • alcohol- of drugsgebruik
   • (voorlopige) hechtenis of gevangenisstraf

   Bij werkloosheid is er geen recht op een uitkering in de volgende situaties:

   • bij werkloosheid door seizoensgebonden of periodieke onderbrekingen, bijvoorbeeld in de tuinbouw (aardbeienplukkers).
   • als de uitkeringsinstantie de WW- of Bijstandsuitkering stopzet of schorst.
   • als de verzekeringnemer bij het afsluiten van de verzekering informatie heeft over zijn aanstaande ontslag.


  • Wat zijn de verzekerde bedragen?

   Het verzekerde bedrag is: de maandelijkse woonlasten met een minimum van € 225 en een maximum van € 2.500. Met woonlasten wordt bedoeld: de huur van een huurwoning en rente, aflossing en verzekeringspremie van een hypothecaire lening.

  • Wat is de premie?

   De premie wordt bepaald door:
   • de leeftijd op het moment van afsluiten van de verzekering.
   • de gekozen eindleeftijd.
   • het beroep van de verzekeringnemer.
   • de gekozen wachtperiode. 
   • het verzekerde bedrag.
   • het wel of niet meeverzekeren van werkloosheid.
   De premie kan per maand, kwartaal, half jaar of jaar worden betaald via automatische incasso. Per betalingstermijn betaalt u € 0,57 incassokosten. U betaalt geen assurantiebelasting over de premie en de kosten. Uitgangspunt is maandbetaling. Kiest u voor een andere termijn dan heeft u recht op korting:
   • Kwartaal: 3% korting.
   • Half jaar: 5% korting.
   • Jaar: 7% korting.
   Bij werkeloosheid of volledige arbeidsongeschiktheid hoeft u geen premie meer te betalen. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is er sprake van gedeeltelijke premievrijstelling.

  • Wat is de wachtperiode?

   Bij arbeidsongeschiktheid is de wachtperiode 365 of 730 dagen. Dit staat op uw polis Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunt u ook kiezen voor een wachtperiode van 30 dagen. Bij werkloosheid is de wachtperiode 90 dagen.

  Hulp nodig? 
  U kunt ons 24/7 bereiken.

  Bel met onze medewerkers

  Inboedelverzekering

  Nooit te laag verzekerd

  Iedereen is goed verzekerd met de Inboedelverzekering

  • Bij schade door brand, diefstal en storm
  • 24/7 schadehulp
  • Eerste jaar 20% hypotheekkorting