Naar de navigatie Naar de inhoud

Woonzeker AOV van De Amersfoortse: Uit de verkoop

Woonzeker AOV (De Amersfoortse)

Met de ABN AMRO Woonzeker AOV verzekert u uw woonlasten bij arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid. Het is een Woonzeker AOV waarvan ABN AMRO de tussenpersoon is en waarvan De Amersfoortse de verzekeraar is.

 

Uit de verkoop

U kunt deze ABN AMRO Woonzeker AOV niet meer afsluiten bij ABN AMRO. Wijzigingen kunnen nog wel doorgevoerd worden. Heeft u vragen over uw lopende polis? Neem dan contact op met een van onze adviseurs via 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten).

Hieronder staan de voorwaarden die nog steeds gelden. 

Voorwaarden Woonzeker AOV:

1. Model 21005663 (pdf, 72kB)
2. Model 21005670 (pdf, 39kB)
3. Model 21005671 (pdf, 40kB)
4. Model 20140673 (pdf, 35kB)
5. Model 21040676 (pdf, 51kB)
6. Model 21040679 (pdf, 72kB)

Het versienummer vindt u op de polis.

Zo werkt de ABN AMRO Woonzeker AOV

Met de ABN AMRO Woonzeker AOV kunt u zorgen dat u uw woonlasten (hypotheek of huur) kan blijven betalen. 

Bij Arbeidsongeschiktheid  (AO): Deze verzekering keert bij geheel of gedeeltelijke  arbeidsongeschiktheid periodiek een netto bedrag aan u uit. 

Bij Werkloosheid (WW): U ontvangt bij volledige werkloosheid (volgens het UWV) maximaal 24 maanden een maandelijkse uitkering. De duur van de uitkering wordt bepaald op basis van de vaststelling van het UWV.

 

Vast dienstverband voor WW dekking

Voor de dekking bij werkloosheid moet u een vast dienstverband voor onbepaalde tijd hebben. Dit vaste dienstverband moet minimaal drie maanden voor het aangaan van deze dekking zijn ingegaan.

Belastingen

 • De premie van de AO-dekking is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
  Over de uitkering moet u belasting betalen. 
 • De premie van de WW-dekking is niet aftrekbaar van de belasting.
  Over de uitkering hoeft u geen belasting te betalen.

 

Bijzonderheden

 • Bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval ontvangt u direct gedurende 24 maanden een extra bedrag ter grootte van het verzekerde maandbedrag.
 • Ieder jaar heeft u het recht de verzekerde bedragen met maximaal 15% te verhogen, zonder dat hiervoor medische waarborgen gevraagd worden. Jaarlijks ontvangt u een jaaropgaaf van de verzekering. Daarbij zit een formulier waarmee u het verzekerde bedrag kan verhogen. Als u tussentijds wilt verhogen dan kan u contact opnemen met een adviseur van ABN AMRO Bank via 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten).

 

Uw Verzekering opzeggen

Wilt u uw verzekering opzeggen? Stuur dan een e-mail aan: tpparticulierschade@abnamroverzekeringen.nl 

Schade melden

Wilt u schade melden? Kijk dan op de website van
De Amersfoortse

Telefoonnummer voor claims: 033 - 464 2886
Telefoonnummer voor acceptatie: 033 - 464 2885
E-mailadres: aovia@amersfoortse.nl

 

Meer informatie

Meer informatie over onze dienstverlening vindt u in ons Dienstverleningsdocument Risico's afdekken (pdf, 1.1MB).

Veelgestelde vragen

 • Wat is verzekerd?

  Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid is verzekerd.  

  Arbeidsongeschiktheid:

  De uitkering bij arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van de drempel die voor u van toepassing is. De drempel staat in uw polisvoorwaarden. Het modelnummer van de voorwaarden staat op uw polis. 

   

  Drempel 35%     Drempel 45% Uitkering
  Arbeidsongeschiktheid 0% - 35% 0% - 45% Geen uitkering
  Arbeidsongeschiktheid 35% - 65% 45% - 65% 50% van het verzekerde bedrag
  Arbeidsongeschiktheid 65% of meer 65% of meer 100% van het verzekerde bedrag

  De uitkering eindigt: 

  • Als u minder dan 35%  of 45% arbeidsongeschikt bent 
  • bij het bereiken van de afgesproken eindleeftijd. 
  • Als u overlijdt.

  Overige informatie vindt u in de voorwaarden.


  Werkloosheid

  Bij volledige werkloosheid (volgens het UWV) ontvangt u maximaal 24 maanden een maandelijkse uitkering. De duur van de uitkering wordt bepaald op basis van de vaststelling van het UWV.

  Deze uitkering eindigt: 

  • Als u geen volledige WW-uitkering meer krijgt. 
  • Nadat er 24 maanden is uitgekeerd, voor één en hetzelfde geval van werkloosheid. 
  • Bij samenloop met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. 
  • Bij het bereiken van de afgesproken eindleeftijd. 
  • Als u overlijdt.

  Krijgt u ontslag binnen 180 dagen na aanvang van deze verzekering? Dan heeft u geen recht op deze uitkering.

 • Wat is niet verzekerd?

  • Vrijwillige werkloosheid
  • Ontslag in verband met fraude en dergelijke

 • Wat zijn de verzekerde bedragen?

  De verzekerde bedragen voor de Arbeidsongeschiktheidsdekking en de WW-dekking zijn gelijk. 

  Het minimaal te verzekeren maandbedrag is € 227,-. 
  Het maximaal te verzekeren maandbedrag is € 2.500,-. Dit wordt gebaseerd op de werkelijke, bruto woonlasten. Dit is maximaal 30% van het inkomen. 

  Met de volgende, aantoonbare, kosten wordt rekening gehouden bij het bepalen van het verzekerde bedrag: 
  • Hypotheeklasten (rente en aflossing)
  • Huurbedrag
  • Energiekosten (gas, water, licht) 
  • Premies van levensverzekeringen, waarvan de polissen verbonden zijn of betrekking hebben op een hypotheek
  • De inleg op Banksparen waarbij deze verbonden is aan een hypotheek
  • Premies voor woongerelateerde kosten zoals contributie voor een Vereniging van Eigenaren (VVE)
  • Premies voor woongebonden schadeverzekeringen

 • Wat is de premie voor de ABN AMRO Woonzeker AOV?

  Premie voor dekking bij Arbeidsongeschiktheid

  De premie voor de AO-dekking bestaat uit twee delen: een vaste basispremie en een variabele premie. 

  1. De vaste basispremie bedraagt EUR 2,27 per maand.
  2. De variabele premie is afhankelijk van:
   - De hoogte van het verzekerde bedrag. Uitgangspunt hiervoor zijn de maandelijkse woonlasten (hypotheek of huur) met een minimum van EUR 227 en een maximum van EUR 2.500 per maand. 
   - De start- en eindleeftijd. 
   - De beroepsklasse.

  Er zijn twee beroepsklassen: 

  • Beroepsklasse I: administratieve, commerciële, leidinggevende en/of toezichthoudende beroepen. 
  • Beroepsklasse II: ambachtelijke, meewerkende, daadwerkelijk uitvoerende en/of lichamelijke beroepen.
  Premie voor dekking bij werkloosheid

  De premie voor de module WW-dekking bedraagt € 3,42 per € 100,- verzekerd bedrag per maand. Deze premie is niet afhankelijk van de beroepsklasse. 
  • U betaalt geen assurantiebelasting over de premie.
  • De premie wordt maandelijks automatisch geïncasseerd door De Amersfoortse. 
  • Bij Werkeloosheid of volledige arbeidsongeschiktheid hoeft u geen premie meer te betalen. 
  • Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is er sprake van gedeeltelijke premievrijstelling.


 • Is er een wachttijd voor de uitkering?

  Ja, er is een wachttijd.
  • Bij arbeidsongeschiktheid is de wachttijd standaard 12 maanden. Heeft u gekozen voor een wachttijd van 24 maanden? Dan krijgt u een korting van 8% op de premie. 
  • Bij werkloosheid is de wachttijd 30 dagen. 

Hulp nodig? 
U kunt ons 24/7 bereiken.

Bel met onze medewerkers

Inboedelverzekering

Nooit te laag verzekerd

Iedereen is goed verzekerd met de Inboedelverzekering

 • Bij schade door brand, diefstal en storm
 • 24/7 schadehulp
 • Eerste jaar 20% hypotheekkorting