Verhuur via Airbnb: wat mag wel en niet?

05-03-2020

Steeds meer mensen zijn op een creatieve manier op zoek naar rendement op hun vermogen. Verhuur van woonruimte via Airbnb is daar een voorbeeld van. Maar wat zijn de juridische en fiscale gevolgen van verhuur via Airbnb?

 

Wat is Airbnb?

Airbnb is een online platform voor verhuurders van woonruimte en gebruikers daarvan, meestal toeristen. Op de locatie treffen zij tegenwoordig vaak meer aan dan een luchtbed met ontbijt, waar het in 2007 allemaal mee begon. Daar is ook de naam in het Engels – 'Airbnb’ – van afgeleid. Veel is mogelijk, zoals een tuinhuisje dat tot woonruimte is verbouwd, een stoere boomhutwoning of een luxe villa.

Hoe zit het juridisch?

Welke regels gelden er bij de verhuur van woonruimte via Airbnb? Wat heeft u bijvoorbeeld hierover afgesproken met de financier waar u een financiering heeft lopen voor de woonruimte die daar misschien voor in aanmerking komt? Als het gaat om een appartement in een complex, mag het dan volgens de notariële akte(n) van uw Vereniging van Eigenaars  (VvE) en andere afspraken? Dergelijke afspraken staan vaak in het huishoudelijk reglement van de VvE. Ook moet u weten of voor verhuur een vergunning nodig is.

Minister Van Veldhoven (D66) voor Milieu en Wonen wil uitwassen van toeristische verhuur van woningen aanpakken. Onlangs heeft zij een wetsvoorstel met maatregelen hiervoor ingediend bij de Tweede Kamer.

Hoe zit het fiscaal?

Belangrijke fiscale vragen zijn bijvoorbeeld: 'Zijn de werkelijke inkomsten uit tijdelijke verhuur via Airbnb belast?' En: 'Verliest u door verhuur een stuk hypotheekrenteaftrek?' In 2018 heeft de toenmalige staatssecretaris Snel (D66) van Financiën hierover vragen van de D66-fractie in de Tweede Kamer  beantwoord . Daaruit blijkt dat in veel gevallen de tijdelijke verhuurregeling in box 1 van toepassing is. Dit betekent dat huiseigenaren die hun woning tijdelijk verhuren, 70% van het saldo van de huurinkomsten en de daarmee verband houdende kosten in hun aangifte inkomstenbelasting moeten vermelden. Dit doen zij als ‘Inkomsten uit tijdelijke verhuur van uw eigen woning’.

Bij deze regeling verandert er niets aan het eigenwoningforfait – de bijtelling voor de eigenaar-bewoner – en de aftrekbare (rente)kosten. Die regels blijven voor het volledige huis gelden gedurende het gehele jaar zolang aan de voorwaarden is voldaan.

Verhuurt u een deel van de woning?

Volgens de staatssecretaris geldt bovenstaande regeling voor tijdelijke verhuur ook als slechts een gedeelte van het eigen huis wordt verhuurd. Bijvoorbeeld als het alleen om een tuinhuisje gaat. Inmiddels zijn ook enkele niet eenduidige uitspraken van rechters daarover verschenen. Volgens het Hof Amsterdam behoort het tuinhuisje wel tot box 3 en zijn de werkelijke huurinkomsten niet belast in box 1. Naar verwachting doet de Hoge Raad nog dit jaar uitspraak in deze zaak.

Aanpassing in wet

Als de staatssecretaris ongelijk krijgt bij de Hoge Raad, kan de regering de wet aanpassen. Dan geldt vanaf enig moment de 70%-regeling niet alleen voor de tijdelijke verhuur van het hele huis, maar ook voor een gedeelte van het huis. Er kunnen nog andere (belasting)aspecten belangrijk zijn. Bijvoorbeeld de fiscale gevolgen van de tijdelijke verhuur van woonruimte voor de btw. De verhuurders van woonruimte (via Airbnb) kunnen het dan ook maar beter goed regelen, zowel juridisch als fiscaal.

Hoe zit het met uw hypotheek?

Heeft u een hypotheek op de woning die u wilt verhuren? Dan moet u vaak de hypotheekverstrekker om toestemming vragen voor de verhuur. Banken zijn hier vaak voorzichtig mee. Bekijk de voorwaarden van uw hypotheek of maak een afspraak met uw hypotheekverstrekker om de mogelijkheden te bespreken of om toestemming te vragen.
Actueel hypotheeknieuws

Actueel hypotheeknieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt en lees de laatste nieuwsberichten over wonen en regelgeving.