Rentebenchmarks

Op dit moment vindt er een wereldwijde transitie plaats van rentebenchmarks, zoals EURIBOR, LIBOR en EONIA. Dit kan gevolgen hebben voor de producten en diensten die u van ons gebruikt of gaat gebruiken.

 

Wat zijn rentebenchmarks?

Rentebenchmarks worden onder meer gebruikt als basisrente voor allerlei financiële producten. Hierbij kunt u denken aan vreemde valutarekeningen, roodstanden, leningen, derivaten, gestructureerde producten en hypotheken. De rente die u moet betalen is bijvoorbeeld gebaseerd op een rentebenchmark zoals EURIBOR of LIBOR met een opslag.

Wilt u meer weten over de benchmarktransitie en begrijpen wat dit voor u betekent, leest u dan verder.