Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Koppel in gesprek op de bank

Wat is reserveringsruimte?

Bij een pensioentekort is het belangrijk dat u zelf voor extra pensioen spaart. Anders heeft u later misschien te weinig geld om te kunnen leven zoals u dat wilt.

 

Wat is reserveringsruimte?

Als u vorig jaar te weinig of helemaal geen pensioen heeft opgebouwd, dan spreken we van een pensioentekort of een pensioengat. Dit mogelijke pensioengat kunt u opvullen door zelf geld opzij te zetten met uw jaarruimte. Dit is een bedrag dat kunt storten op een pensioenrekening om belastingvriendelijk vermogen op te bouwen voor uw pensioen. Bouwt u al meerdere jaren te weinig pensioen op, dan kunt u mogelijk gebruikmaken van uw reserveringsruimte. Dat is een optelsom van de niet-benutte jaarruimte van de afgelopen 10 jaar. Die reserveringsruimte benut u om te storten op uw pensioenrekening.
ABN AMRO

Hoe weet ik of ik een pensioentekort heb?

Check uw pensioenopbouw op www.mijnpensioenoverzicht.nl . Log in met uw DigiD en de site rekent voor u uit wat u per maand krijgt als u met pensioen gaat. Is het bedrag dat uit de berekening komt minder dan 80% van wat u nu per maand verdient? Dan heeft u mogelijk een pensioentekort. Bereken vervolgens uw jaarruimte om te zien of u ook echt ruimte  heeft om belastingvriendelijk te banksparen en/of pensioenbeleggen voor een aanvullend pensioen.
Illustratie geld in een pot

Reserveringsruimte benutten

Met reserveringsruimte heeft u de mogelijkheid om de niet-gebruikte jaarruimte van de afgelopen 10 jaren met terugwerkende kracht alsnog te benutten. Gebruik bij reserveringsruimte pensioen altijd eerst het oudste jaar. Dat vervalt namelijk als eerste. 

Wet toekomst pensioenen

Goed om te weten: met ingang van 1 juli 2023 is door de Wet toekomst pensioen de reserveringsruimte met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 gewijzigd van 7 naar 10 jaar. Dit betekent dat over de afgelopen 10 jaar de jaarruimte mag worden benut.
Tablet met wijzende hand

Reserveringsruimte berekenen

De ingewikkelde berekening van het plafond voor de reserveringsruimte is met het ingaan van de Wet toekomst pensioenen vervangen door een absoluut maximum van € 38.000.

Voorbeeld reserveringsruimte
Had u in de in de afgelopen 10 jaren bijvoorbeeld steeds € 3.000 per jaar aan jaarruimte, maar heeft u daarvan geen gebruik gemaakt? Dan heeft u in totaal € 30.000 reserveringsruimte (10 x € 3.000). Dit bedrag past dus ruim binnen de maximale reserveringsruimte per jaar, die is verhoogd van € 8.065 naar € 38.000. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.
 
U betaalt geen vermogensbelasting over uw opgebouwde vermogen en de inleg is (binnen uw jaarruimte) aftrekbaar bij uw aangifte inkomensbelasting.

Leg niet te veel in

Uw jaarruimte geeft het maximale bedrag aan dat u mag inleggen op een pensioenproduct (banksparen en/of pensioenbeleggen). Zorg ervoor dat u dit bedrag niet overschrijdt, anders is het te veel ingelegde bedrag niet aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting. Bereken daarom altijd vóórdat u inlegt op uw pensioenrekening hoeveel jaar- of reserveringsruimte u heeft.
ABN AMRO

Zo bouwt u aanvullend pensioen op

Heeft u vorig jaar niet genoeg pensioen opgebouwd, heeft uw werkgever geen collectieve pensioenregeling of bent u ondernemer? Dan is het goed om zelf voor aanvullend pensioen te sparen zodat u later net zo kunt leven als nu. Er zijn een aantal mogelijkheden waarmee u geld opzij kunt leggen of kunt besparen op uw uitgaven:

Banksparen
Met banksparen voor uw pensioen legt u (met mogelijk belastingvoordeel) geld in op een geblokkeerde rekening. Dat is anders dan sparen op een gewone spaarrekening, waarbij uw geld wel vrij opneembaar is. Maar dan wel zonder de belastingvoordelen. Het gespaarde bedrag op een bankspaarrekening voor uw pensioen is vrijgesteld van vermogensbelasting.

Pensioenbeleggen
Met pensioenbeleggen op een geblokkeerde rekening heeft u mogelijk belastingvoordeel bij het opbouwen van uw vermogen. U betaalt u geen belasting over het opgebouwde vermogen. Met beleggen maakt u kans op een hoger rendement dan sparen. Maar u kunt uw inleg ook (deels) verliezen. Hoe eerder u begint, hoe langer u heeft om een mooi rendement na te streven.

Aan sparen of beleggen voor uw pensioen zijn kosten verbonden. Vergelijk verschillende aanbieders voor u iets afsluit. Let bij banksparen ook op de rente die u ontvangt over uw spaargeld.

Uitkeren
U bepaalt zelf (binnen de mogelijkheden/regels van de belastingdienst) wanneer de uitkering van uw opgebouwde vermogen ingaat. Meestal is dat wanneer u de AOW-leeftijd bereikt. U kiest zelf hoelang de uitkering doorloopt (minimaal 5 jaar en maximaal 30 jaar.

Mogelijke belastingvoordelen
Bouwt u vermogen op voor aanvullend pensioen op een geblokkeerde pensioenrekening, dan is de inleg aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting (zolang dit past binnen uw jaar- of reserveringsruimte). Het vermogen dat u opbouwt, gebruikt u als later als periodieke aanvulling op uw AOW en/of werkgeverspensioen. Over de periodieke uitkeringen betaalt u wel belastingen. Maar meestal heeft u dan een lager inkomen en zit u in een lagere belastingschaal.

Uitgaven aanpassen
U kunt er ook voor kiezen om uw uitgaven na uw pensioen te verlagen. Bijvoorbeeld door:

  • Uw hypotheek (sneller) af te lossen, zo heeft u lagere maandlasten na uw pensionering.
  • Te verhuizen naar een woning met lagere lasten. Er komt dan mogelijk vermogen vrij uit uw huidige woning.
  • De duurzaamheid van uw woning vergroten om uw energiekosten te verlagen.
ABN AMRO
Op 1 juli 2023 is de nieuwe Wet toekomst pensioenen ingegaan. De jaarruimte voor 2023 is met terugwerkende kracht verhoogd. Mogelijk kunt u nog extra geld inleggen op uw pensioenrekening.
 

Hoeveel krijg ik na mijn pensionering?

De hoogte van uw pensioen hangt af van een aantal dingen: uw salaris, wel of geen pensioenregeling en of u al een aanvullend pensioen opbouwt. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoeveel AOW en werknemerspensioen u tot nu toe heeft opgebouwd. En wat uw pensioen zal zijn als u tot de pensioendatum door blijft werken. Hieronder een aantal zaken die van invloed kunnen zijn op uw pensioen.
 
AOW
Hoeveel AOW (basispensioen van de overheid) u krijgt, hangt af van uw woonsituatie en hoelang u in Nederland woont en werkt.
 
Werkgeverspensioen
Ben u in loondienst of in loondienst geweest? Dan ontvangt u meestal een werkgeverspensioen, maar dit is niet altijd het geval.
 
Zzp’er
In een aantal bedrijfstakken is er een pensioenfonds, maar de meeste zzp’ers bouwen geen werknemerspensioen op. Is er voor uw beroep geen pensioenregeling? Dan moet u zelf voor een aanvullend pensioen banksparen en/of pensioenbeleggen.
 
Arbeidsongeschiktheid
Bij de meeste pensioenregelingen loopt uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid gewoon door. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid betaalt u alleen pensioenpremie over het gedeelte dat u wel werkt. 
 
Nieuwe baan
Wisselt u van baan? Dit kan van invloed zijn op uw pensioen. Check jaarlijks uw pensioen via mijnpensioenoverzicht.nl.
 
Werkloos
Bij werkeloosheid bouwt u meestal geen pensioen meer op. Het opgebouwde pensioen blijft wel bestaan. Let op: het kan wel zijn dat uw recht op nabestaandenpensioen vervalt. Raakt u werkeloos? Neem dan contact op met uw pensioenfonds.
 
Scheiding
Bij een eventuele scheiding krijgt u mogelijk ook een deel van het pensioen van uw ex-partner. Maar andersom kan ook. Dat ligt aan de afspraken die u maakt bij de scheiding van uw partner. Lees meer over pensioen en scheiding.

Waarom pensioenaanvulling onmisbaar is

Een werkgeverspensioen is niet altijd genoeg om te blijven leven zoals u dat nu gewend bent. Het pensioenstelsel verandert, waardoor u steeds meer zelf moet regelen voor pensioen.
 
Begin op tijd
Hoe eerder u begint, hoe meer tijd u heeft om een goed aanvullend pensioen op te bouwen. Wacht dus niet te lang. Meer weten over pensioen? Lees onze blogs.
Jaarruimte is de ruimte waarbinnen u belastingvriendelijk uw pensioen mag aanvullen als u niet voldoende pensioen heeft opgebouwd. Heeft u de afgelopen jaren uw jaarruimte niet gebruikt, dan kunt u uw reserveringsruimte benutten. Hiermee mag u tot 10 jaar later alsnog de niet gebruikte jaarruimtes benutten.
De reserveringsruimte is door de Wet toekomst pensioenen verlengd van 7 naar 10 jaar. Dit betekent dat u de jaarruimte over de afgelopen 10 jaar mag inhalen. Het jaarlijkse plafond voor de reserveringsruimte is vervangen door een absoluut (vast) bedrag van € 38.000. Let op: bedraagt uw reserveringsruimte volgend jaar meer dan € 38.000? Dan is de belastingaftrek beperkt tot € 38.000. 
Wilt u starten met het aanvullen van uw pensioen, maar ziet u er tegenop om te beginnen? Dat hoeft niet, u kunt meteen aan de slag: In 5 stappen start u ook met het opbouwen van een aanvullend pensioen. Zo start u vandaag nog.
Heeft u zowel jaarruimte als reserveringsruimte? Gebruik dan als eerste uw reserveringsruimte. Zo voorkomt u dat eerder niet-gebruikte jaarruimte verloren gaat. U mag uw jaarruimte van een jaar én uw reserveringsruimte trouwens tegelijk storten. Houd daarbij wel rekening met het maximum van € 38.000 per jaar.

Ook interessant

Hoe kan ik pensioen opbouwen?

Het kan zo zijn dat u te weinig pensioen opbouwt. Dit zijn 5 manieren om zelf uw pensioen aan te vullen.

Belastingvoordeel bij vermogen opbouwen voor uw pensioen

Als u geld opzijzet voor uw pensioen, levert u dat mogelijk belastingvoordeel op. Dat is het geval bij banksparen en pensioenbeleggen. Maar wat komt er allemaal bij kijken?

Wilt u meer weten over pensioen?

Op de nieuws- en blogpagina vindt u alles wat u wilt weten over pensioen. Van zelf extra pensioen opbouwen tot ontwikkelingen in de wereld van pensioen.