Naar de navigatie Naar de inhoud

Berekening rendementen

Zo berekenen wij het rendement

Bij het berekenen van rendement over meerdere jaren gebruikt ABN AMRO het meetkundig gemiddelde, en niet het rekenkundig rendement. Dat doen we voornamelijk vanwege de kracht van samengestelde rendementen bij het totaalrendement. Het meetkundig rendement houdt rekening met rendementen uit het verleden. Het rekenkundig rendement doet dit niet, of niet juist.

 

Voorbeeld van het meetkundig gemiddelde

Startkapitaal€ 1000,-Wat gebeurt er met het rendement?
Rendement jaar 110%Als u € 1.000,- heeft belegd, dan bedraagt de waarde van uw belegging € 1.100,- aan het einde van jaar 1 (+10%).
Rendement jaar 2-5%Stel dat er in jaar 2 een verlies van –5% is. Dan is er nog € 1.045,- van het startkapitaal vanaf jaar 1 over (–5% van € 1.100,-).
Rendement jaar 315%Als er in jaar 3 een rendement van 15% is, dan bedraagt de waarde van uw belegging € 1.201,75 (15% over de € 1.045 uit jaar 2).

Per saldo heeft u met het startkapitaal na 3 jaren een winst gemaakt van € 201,75,-. Dat is een rendement van 20,18%, de uitkomst van het meetkundig gemiddelde.

Berekening via het rekenkundige gemiddelde zou uitkomen op 20% (10% - 5% + 15% = 20%)