Actievoorwaarden (actie beëindigd)

€ 200 cadeau als u € 20.000 bijstort of € 500 cadeau als u € 50.000 bijstort op uw rekening

De actieperiode liep van 1 april 2021 tot en met 31 juli 2021. De actie was: schrijf u in voor de actie, stort minimaal € 20.000 in 1 keer bij op uw Vermogensbeheerrekening en krijg eenmalig € 200 cadeau op uw rekening. Stort u minimaal € 50.000 in 1 keer bij op uw Vermogensbeheerrekening, dan krijgt u eenmalig € 500 cadeau op uw rekening.

 

Neem eerst contact op met uw vermogensspecialist

Bijstorten op uw Vermogensbeheerrekening moet altijd passend zijn. Beleg alleen met geld dat u niet nodig heeft. Uw vermogensspecialist kan u advies geven. Neem direct contact op met uw vermogensspecialist of laat u terugbellen.

Voor wie geldt de actie?

Voor klanten die in 1 keer een bijstorting doen van minimaal € 20.000 en vóór de actieperiode al bestaande Vermogensbeheerklanten zijn.

Wat houdt de actie in?

Voor € 200 cadeau
Meld u aan voor deze actie en stort minstens een bedrag van € 20.000 in 1 keer bij op uw Vermogensbeheerrekening tijdens de actieperiode. Laat dit bedrag vervolgens minimaal t/m de laatste dag van de 3e kalendermaand na uw geldstorting staan en u ontvangt eenmalig € 200 cadeau op uw Vermogensbeheerrekening. Om aanspraak te maken op deze actie, mag u dit bedrag dus niet eerder onttrekken. Per persoon kunt u 1 keer meedoen aan deze actie.

Voor € 500 cadeau
Meld u aan voor deze actie en stort minstens een bedrag van € 50.000 in 1 keer bij op uw Vermogensbeheerrekening tijdens de actieperiode. Laat dit bedrag vervolgens minimaal t/m de laatste dag van de 3e kalendermaand na uw geldstorting staan en u ontvangt eenmalig € 500 cadeau op uw Vermogensbeheerrekening. Om aanspraak te maken op deze actie, mag u dit bedrag dus niet eerder onttrekken. Per persoon kunt u 1 keer meedoen aan deze actie.

Hoe werkt het?

 1. Meld u eerst aan via dit formulier. Heeft u geen Internet Bankieren of wilt u zich aanmelden via de vermogensspecialist? Dat kan, neem contact op met uw vermogensspecialist.
 2. Stort zelf of via uw vermogensspecialist tijdens de actieperiode een bedrag van minimaal € 20.000 of € 50.000 in 1 keer op uw Vermogensbeheerrekening. 
 3. Het bijgestorte bedrag wordt automatisch voor u belegd, passend bij uw risicoprofiel. 
 4. Laat het bijgestorte bedrag minimaal t/m de laatste dag van de 3e kalendermaand na uw geldstorting staan. Om aanspraak te maken op deze actie, mag u dit bedrag dus niet eerder onttrekken. 
 5. 4 maanden na de inleg krijgt u automatisch € 200 op uw Vermogensbeheerrekening gestort bij een inleg van minimaal € 20.000 of € 500 bij een inleg van minimaal € 50.000.

Wanneer wordt het cadeau van € 200 of € 500 uitgekeerd?

U dient uw geldstorting minimaal t/m de laatste dag van de 3e kalendermaand na uw geldstorting te laten staan. Om aanspraak te maken op deze actie, mag u dit bedrag dus niet eerder onttrekken. U ontvangt uw cadeau van € 200 of € 500 op uw Vermogensbeheerrekening in de 1e week van de 4e kalendermaand na uw geldstorting. Dan ontvangt u per e-mail een bevestiging van de uitkering.

Voorbeeld: u doet een geldstorting op 3 juli en u laat uw geldstorting minimaal t/m 31 oktober staan. Uw bonus ontvangt u vervolgens in de 1e week van november. U ontvangt een e-mail/bankmail wanneer het bedrag op uw rekening is gestort.

Wanneer komt u in aanmerking voor deze actie?

U belegt al vóór de actieperiode in Vermogensbeheer bij ABN AMRO Retail, u heeft zich aangemeld voor de actie en u heeft tijdens de actieperiode in 1 keer een bijstorting gedaan van minstens € 20.000. Het bijgestorte bedrag laat u minimaal t/m de laatste dag van de 3e kalendermaand na uw bijstorting staan. Om aanspraak te maken op deze actie, mag u dit bedrag dus niet eerder onttrekken.

Waar kan ik vragen stellen over deze actie?

U kunt ons telefonisch bereiken op 088 388 9779 (gebruikelijke belkosten).

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 9:00 – 17:00 uur. 

Heeft u al contact met een vermogensspecialist? Dan kunt u ook met hem of haar contact opnemen.

Wat doe ik als ik niet tevreden ben over deze actie?

Als u niet tevreden bent over deze actie, dan kunt u een klacht indienen via een klachtenformulier op onze website: www.abnamro.nl/klachtenregeling. Op de site leest u ook wat de klachtenprocedure is.

Wat is verder belangrijk om te weten?

 • Om in aanmerking voor deze actie te komen, moet u zich aanmelden via dit formulier vóór u uw bijstorting doet. 
 • U moet deze bijstorting in één keer doen, dus het telt niet als u bijvoorbeeld in meerdere delen het minimale bijstortbedrag overmaakt. 
 • Uw bijstorting (min. €20.000) in Vermogensbeheer dient u minimaal t/m de laatste dag van de 3e kalendermaand na uw bijstorting te laten staan. Om aanspraak te maken op deze actie, mag u dit bedrag dus niet eerder onttrekken.
 • U kunt per persoon één keer met één rekening meedoen aan de actie, dit kan ook een gezamenlijke rekening zijn. Per persoon ontvangt u dus nooit meer dan € 200 of € 500, ongeacht het aantal deelnemende beleggingsrekeningen op uw naam.
 • De actieperiode loopt van 1 april 2021 tot en met 31 juli 2021.
 • Deze actie geldt uitsluitend voor Vermogensbeheer en niet voor andere beleggingsconcepten. 
 • Deze actie geldt uitsluitend voor klanten van ABN AMRO Retail. 
 • De actie is een initiatief van ABN AMRO Bank N.V. gevestigd te Amsterdam. 
 • ABN AMRO Bank N.V. kan de actievoorwaarden tussentijds wijzigen en de actie op elk moment stoppen of verlengen. In dat geval komt een gewijzigde versie van de actievoorwaarden, voorzien van een datum, op abnamro.nl. 
 • Deelname aan het actieaanbod beleggen staat open voor alle natuurlijke personen die voldoen aan de Voorwaarden Beleggen. Deelname is ook mogelijk voor zakelijke klanten. Aan het meedoen aan de actie zijn geen kosten verbonden. 
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. 

Beleggen kent risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.