Wat is Opportunity Network?

Opportunity Network is een exclusief online netwerkplatform voor ondernemers met een omzet van meer dan 2,5 miljoen euro. U kunt via het netwerk deals sluiten met connecties die u op het platform heeft gemaakt. U heeft toegang tot het real-time aanbod van groei-, uitbreidings- of verkoopmogelijkheden voor bedrijven.

Opportunity Network is momenteel actief in meer dan 120 landen en heeft meer dan 20.000 actieve leden. Opportunity Network werkt samen met grote financiële instellingen en andere partners die de betrouwbaarheid van hun klanten beoordelen. Lidmaatschap van het netwerk verloopt exclusief op uitnodiging van uw relatiemanager.

ABN AMRO biedt als eerste Nederlandse bank dit platform exclusief aan haar klanten aan. We bieden voor u hiermee de mogelijkheid om met één muisklik een betrouwbaar, succesvol nationaal en internationaal zakelijk netwerk te benaderen.

Hogere omzet door nieuwe klanten, partners en markten – zowel in binnen- en buitenland

Het netwerk geeft toegang tot duizenden kansen om omzet te verhogen en ondernemingen uit te breiden, door de hele levenscyclus van een bedrijf heen, van start via groei tot overname.

Betrouwbare toekomstige partners vinden

Alleen de beste klanten van 'trusted partners' worden toegelaten op het platform, allen geselecteerd door vooraanstaande financiële instellingen. Hierdoor bent u als gebruiker van het platform ervan verzekerd dat eenieder met wie hij/zij in contact komt betrouwbaar is.

Tijdig en doelgericht toegang tot relevante deals

Met de gebruiksvriendelijke zoekfunctie kunt u gemakkelijk en snel de voor u meest relevante kansen vinden. U kunt hierbij in uw zoekopdracht onderscheid maken naar deal-type, grootte, sector en regio. De gemiddelde tijd die nodig is om een business partner of oplossing te vinden wordt aanzienlijk verkort.

Directe CEO – tot – CEO connecties

Zodra u een interessante kans heeft gevonden, kunt u zich met één klik op de ‘’connect’’ knop zich introduceren bij de tegenpartij van het desbetreffende bedrijf, zeer efficiënt en direct gekoppeld aan de relevante personen.

Efficiëntere, kosteneffectieve bedrijfsontwikkeling

Door met slechts één druk op de knop contact te leggen op het online platform, verminderd het de tijd en zoek-kosten die gepaard gaan met het uitvoeren van uw strategische initiatieven, het opbouwen van professionele netwerken (dure beurzen en conferenties) en de toegang tot andere zakelijke partners.

Marktinzicht

Intelligence tool om de waarde van het bedrijf en de markt voor de producten en diensten beter te begrijpen (vraag, aanbod, prijsstelling, innovatie en trends) met op het platform verzamelde informatie over vergelijkbare bedrijven.

Lagere transactie- en bemiddelingskosten

Opportunity Network is gebaseerd op een jaarlijkse licentie, hierdoor er wordt geen gebruik wordt gemaakt van tussenpersonen. Geen introductie- of succesvergoedingen, het jaarlidmaatschap is de enige vergoeding.

Vertrouwelijkheid en discretie

Omdat alle “opportunities” anoniem worden geplaatst en bekeken, kunt u discreet strategische groeiplannen uitvoeren en nieuwe zakelijke relaties vinden. Contactgegevens worden alleen en uitsluitend bekendgemaakt aan de betrokkenen zodra er een wederzijdse directe connectie is gemaakt.

Persoonlijke ondersteuning

Als lid op het platform krijgt u een vast, Nederlands sprekende, contactpersoon toegewezen. Deze helpt u met het vinden en/of het plaatsen van de juiste opportunity’s.

Meer weten?

Neem contact op met uw relatiemanager of stuur een mail naar opportunitynetwork@nl.abnamro.com voor meer informatie.

Neem contact op

Wanneer zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als u als klant van ABN AMRO een lidmaatschap afsluit bij Opportunity Network, een partner van ABN AMRO.

Van wie is de website www.opportunitynetwork.com?

De website www.opportunitynetwork.com is van Opportunity Network International UK Ltd.

Opportunity Network International UK Ltd., hierna Opportunity Network
16 Old Bailey,
EC4M 7EG, London, UK

Wat is Opportunity Network?

Op de website www.opportunitynetwork.com krijgt u toegang tot een business matchmaking platform dat uitsluitend opereert met en via een selecte groep banken en vergelijkbare betrouwbare partners. Opportunity Network brengt CEO’s en hun teams, wereldwijd, bij elkaar op een dusdanig effectieve, efficiënte en discrete manier, dat de zoektijd naar bijvoorbeeld een geschikte business partner, distributie-oplossing, innovatie of investeerder aanzienlijk korter wordt. Het platform biedt duizenden “opportunities”, die om een match vragen en brengt met “connections” relaties tot stand tussen gelijkwaardige CEO’s en hun teams in nauwe samenwerking met hun bankier. Als lid van het platform kunt u opportunities posten, op opportunities reageren en connecties aangaan.

Wat zijn de rollen van de betrokken partijen?

ABN AMRO
ABN AMRO is partner van de Opportunity Network en biedt u de mogelijkheid om lid te worden van het platform door middel van een uitnodiging die u per e-mail ontvangt. ABN AMRO is geen onderdeel van de overeenkomst die tot stand komt tussen u en Opportunity Network. Wel ontvangt ABN AMRO een notificatie wanneer u een opportunity op het platform heeft gepost of wanneer connectie wordt gemaakt.

Opportunity Network
Opportunity Network is initiatiefnemer van de website www.opportunitynetwork.com en biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van het platform dat Opportunity Network heeft ontwikkeld en beheert. Opportunity Network is verantwoordelijk voor het platform en de services die het platform biedt. De overeenkomst voor toegang tot en activiteiten op het platform, komt tussen u en Opportunity Network tot stand.

Welke gegevens van u worden gebruikt?

Om u toegang te verschaffen tot het platform verkrijgt Opportunity Network de volgende gegevens van u:

  • Bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, -adres en BTW-nummer)
  • Contactgegevens
  • Industry (niet verplicht)

Nadat u een lidmaatschap bij Opportunity Network bent aangegaan, zullen uw activiteiten op het platform met ABN AMRO worden gedeeld. ABN AMRO kan deze gegevens aanwenden om ons relatiebeheer naar u te verbeteren en zal deze informatie op geen enkele wijze delen met een derde partij.

Welke voorwaarden gelden?

  • Op toegang tot het platform: deze gebruikersvoorwaarden
  • Op het gebruik van het platform: de overeenkomst tussen u en Opportunity Network, waar ABN AMRO geen partij bij is. ABN AMRO heeft enkel een faciliterende rol in de totstandkoming van de overeenkomst tussen u en Opportunity Network

Aansprakelijkheid

ABN AMRO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die verband houdt met de website www.opportunitynetwork.com of de aangeboden services op het platform, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt ook ten gunste van bestuurders en medewerkers van ABN AMRO.

Gebruik van de website www.opportunitynetwork.com of via deze website aangeboden informatie is uitsluitend informatief en van algemene aard en kwalificeert niet als enige vorm van advies of aanbeveling. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Als ABN AMRO u attendeert op opportunities, is het gebruik van dergelijke informatie volledig voor eigen risico. ABN AMRO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de informatie van derden. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van dergelijke informatie is door ABN AMRO niet geverifieerd.

Als u met derden connecties aangaat en een business relatie tot stand komt, dan is dat uw eigen keuze en is ABN AMRO niet verantwoordelijk voor het verloop van de business relatie.

Wat moet u nog meer weten?

Intellectuele eigendomsrechten
ABN AMRO of de rechthebbende, behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen en merkrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). U mag informatie op deze website alleen voor uw eigen gebruik aanwenden.

Wijzigingen
ABN AMRO behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruikersvoorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Bevoegde rechter en toepasselijk recht
De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met uw relatiemanager of stuur een mail naar opportunitynetwork@nl.abnamro.com voor meer informatie.

Neem contact op

Meer weten?

Neem contact op met uw relatiemanager of stuur een mail naar opportunitynetwork@nl.abnamro.com voor meer informatie.

Nog geen klant van ABN AMRO?

Klik dan hier om een afspraak te maken met een van onze relatiemanagers in uw sector.

Maak nu een afspraak