Zakelijke bankgarantie

Zakelijke bankgarantie

Zekerheid en vertrouwen

Zakelijke bankgarantie

 • Financiële zekerheid
 • Wereldwijd mogelijk, waar uw handelspartner ook is
 • Eenvoudig online aanvragen

Garantie aanvragen

Ik heb access online of geen Internet Bankieren Zakelijk

Ik heb Internet Bankieren Zakelijk

Kunt u inloggen in Internet Bankieren Zakelijk

Dan hoeft u minder gegevens zelf in te vullen.

Een garantie kan soms net dat concurrentievoordeel opleveren. Een garantie is geen betaalmethode maar biedt de zekerheid dat een afgesproken prestatie wordt geleverd. Zo niet, dan krijgt de tegenpartij financiële compensatie. Want voor iedere bankgarantie geldt: een bank stelt zich garant.

Tip

Daarom een standaard bankgarantie

Eenvoudig en snel

Online invullen, ondertekenen en opsturen, de volgende werkdag beschikbaar

Standaard ABN AMRO Garantie

Standaard ABN AMRO tekst, keus uit 4 talen en 3 munteenheden

Voordelig

Lage opmaakkosten

Wanneer een standaard bankgarantie

 • Voor de meest voorkomende garantiesoorten
 • Voor EURO, USD en GBP
 • ABN AMRO standaard garantietekst 
 • In het Nederlands, Engels, Duits of Frans
 • Directe garantie door ABN AMRO tegenover de begunstigde
 • Garantie stellen op naam van de rekeninghouder
 • Snelle verwerkingstijd
 • Lage opmaakkosten

Garantie aanvragen

Ik heb access online of geen Internet Bankieren Zakelijk

Ik heb Internet Bankieren Zakelijk

Kunt u inloggen in Internet Bankieren Zakelijk

Dan hoeft u minder gegevens zelf in te vullen.

Wanneer een maatwerk garantie

Garantie aanvragen

Ik heb access online of geen Internet Bankieren Zakelijk

Ik heb Internet Bankieren Zakelijk

Kunt u inloggen in Internet Bankieren Zakelijk

Dan hoeft u minder gegevens zelf in te vullen.

Tip
Professional card

Online uw garantie wijzigen

Als opdrachtgever kunt u een garantie wijzigen. De volgende onderdelen worden wel eens gewijzigd:

 • het bedrag (obligo) van de garantie
 • de looptijd van de garantie
 • de garantietekst

Let op: betekent de wijziging een verslechtering van de positie van de andere partij? Dan vragen wij deze partij om toestemming.

Garantie wijzigen

Ik heb zakelijk internet bankieren

Ik heb geen zakelijk internet bankieren

Kunt u inloggen in Internet Bankieren?

Dan hoeft u minder gegevens zelf in te vullen.

Rekenvoorbeeld voor garantiekosten

Situatie
Standaard of maatwerk?: standaard bankgarantie
Opdracht via: online standaard ABN AMRO formulier
Begunstigde (tegenpartij): bevindt zich in buitenland
Garantiebedrag: € 20.000
Looptijd: 1 januari 2021 tot en met 20 april 2021
Dekking garantie: kredietfaciliteit
Kosten
Nieuwe aanvraag: € 125 eenmalig
Verzendkosten:     € 40 eenmalig
Garantieprovisie*: € 50 per maand
TOTAAL voor de hele looptijd
(wijzigingen voorbehouden)
€ 365

*Garantieprovisie is 1,50% (looptijd < 12 maanden) per jaar met een minimum van € 50 per maand. Dit percentage geldt als de dekking van de garantie een kredietfaciliteit is. Garantieprovisie is 1,25% per jaar met een minimum van € 50 per maand als de dekking van de garantie op basis van creditgeld is. Garantieprovisie wordt afgerekend per kalendermaand. Een deel van de maand wordt gerekend als een hele maand.

Bekijk hier het volledige tarievenoverzicht.

icoon

Veelgestelde vragen

Ja, dat kan. U kunt deze ter beoordeling, goedkeuring en aanpassing aan ons voorleggen. Hiermee voorkomt u dat u contracten tekent waarin teksten van garanties zijn opgenomen, waarmee we later niet akkoord kunnen gaan.

Wilt u een garantietekst laten beoordelen? Bel dan met de Servicedesk Garanties via 010 - 402 37 00 (lokaal tarief) .

Bij het aanvragen van een bankgarantie betaalt u opmaakkosten. Daarnaast betaalt u tijdens de looptijd garantieprovisie over het garantiebedrag. Bij extra diensten brengen wij extra kosten in rekening. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar  ons tarievenoverzicht .
 • Lees zorgvuldig de productinformatie op onze website. Twijfelt u? Bijvoorbeeld bij het kiezen van de juiste garantiesoort? Neem dan contact op met onze adviseurs. 
 • Zorg dat u voldoende beschikkingsruimte heeft. Bij het stellen van de bankgarantie wordt het bedrag van de bankgarantie geblokkeerd op uw rekening/kredietfaciliteit.
 • Zorg dat het aanvraagformulier rechtsgeldig wordt ondertekend.
 • Zorg dat uw aanvraag goed aansluit bij de onderliggende overeenkomst.
 • Zorg dat uw naam en de naam van uw zakenpartner correct en volledig worden ingevuld. Voor zakelijke partijen dient de naam overeen te komen met de naam zoals geregistreerd bij KVK.

Als u een garantie aanvraagt, is het belangrijk dat u voldoende werkkapitaal heeft om de garantie te dekken. Dit werkkapitaal kan geld zijn dat op uw betaal- of spaarrekening staat, of een lening of faciliteit die u bij de bank heeft. We blokkeren het garantiebedrag totdat de garantie vervalt. Heeft u onvoldoende saldo om de garantie te dekken? Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Neem contact op

Beëindigen garantie voor de einddatum of een garantie zonder einddatum 

Wilt u een garantie zonder einddatum beëindigen of voordat de looptijd verstreken is? ABN AMRO heeft dan van de begunstigde een afstandsverklaring nodig. De begunstigde verklaart zo geen rechten meer te ontlenen aan de garantie en dat we ontslagen zijn van onze verplichtingen. 

U kunt hiervoor onze standaard afstandsverklaring downloaden. Deze afstandsverklaring kan in de meeste gevallen worden gebruikt; raadpleeg hiervoor de voorwaarden in de garantietekst. De afstandsverklaring dient rechtsgeldig ondertekend te zijn door alle betrokken begunstigden. De afstandsverklaring kan worden overgenomen op het briefpapier van de begunstigde en/of worden voorzien van een bedrijfsstempel. Ook moet het referentienummer, het bedrag en de naam van de begunstigde van de garantie worden vermeld op de brief of afstandsverklaring. De afstandsverklaring dient gericht te zijn aan ABN AMRO. 

Zodra de bevestiging door ons is ontvangen, kan de begunstigde geen rechten meer ontlenen aan de garantie.

Download afstandsverklaring

Beëindigen garantie op einddatum

Na de einddatum van de garantie hebben we ongeveer 10 dagen nodig om de garantie administratief af te handelen. Dit kan per land en bank verschillen omdat er richtlijnen en procedures kunnen gelden waar we ons aan moeten houden. 

Voor een directe of indirecte garantie die onder buitenlands recht is afgegeven, geldt vaak een aparte procedure. Het is niet altijd mogelijk om zo'n garantie op de einddatum te laten vervallen. De (contra)garantie kan soms alleen worden vrijgegeven, wanneer de begunstigde de garantie aan de bank van afgifte heeft geretourneerd.

Heeft u vragen over het beëindigen van een garantie? Neem contact op met de Servicedesk Garanties:  010 - 402 37 00 (lokaal tarief)

We heffen de blokkering op het garantiebedrag op als:

 1. de einddatum van de garantie is verstreken, of
 2. als we van de begunstigde een afstandsverklaring hebben ontvangen. Daarmee stopt de begunstigde een garantie zonder einddatum of beëindigt hij een garantie eerder dan de einddatum.

Download afstandsverklaring

Geeft een andere bank ('correspondent') de garantie af? En is dat op verzoek van en met contra-garantie van ABN AMRO? Dan moet u ook de commissie en kosten van deze correspondent betalen. De hoogte van de commissie en kosten zijn afhankelijk van de soort garantie, de looptijd, de lokale bank en het betreffende land.

Directe garantie van ABN AMRO tegenover de begunstigde:  
ABN AMRO stelt de garantie. De begunstigde kan zo nodig het bedrag van de garantie bij ABN AMRO vorderen.

Directe garantie – Advies via een andere bank:  
bij een adviesgarantie controleert de correspondentbank de authenticiteit van de garantie van ABN AMRO en adviseert deze garantie zonder enige aansprakelijkheid aan de begunstigde. 

Indirecte garantie  
De garantie wordt volgens uw instructie op verzoek van ABN AMRO door een lokale correspondentbank in het buitenland gesteld. De begunstigde kan het bedrag van de garantie bij de lokale correspondentbank vorderen. 

Let op! U betaalt de kosten van de correspondentbank.  
Kiest u voor de ABN AMRO standaardtekst? Dan vragen wij de lokale correspondentbank om haar standaardtekst te gebruiken.

Bij een namensgarantie vraagt u de garantie aan namens een andere partij. De garantie wordt in deze situatie gesteld op een andere naam dan die van rekeninghouder waar het garantiebedrag wordt geblokkeerd.