Nieuw: een standaard bankgarantie aanvragen

Zakelijke bankgarantie

Zekerheid en vertrouwen

Nieuw: een standaard bankgarantie aanvragen

 • Financiële zekerheid
 • Wereldwijd mogelijk, waar uw handelspartner ook is
 • Eenvoudig online aanvragen

Garantie aanvragen

Ik heb access online of geen zakelijk internet bankieren

Ik heb zakelijk internet bankieren

Kunt u inloggen in Internet Bankieren?

Dan hoeft u minder gegevens zelf in te vullen.

Een garantie kan soms net dat concurrentievoordeel opleveren. Een garantie is geen betaalmethode maar biedt de zekerheid dat een afgesproken prestatie wordt geleverd. Zo niet, dan krijgt de tegenpartij financiële compensatie. Want voor iedere bankgarantie geldt: een bank stelt zich garant.

Tip

Daarom een standaard bankgarantie

Eenvoudig en snel

Online invullen, ondertekenen en opsturen, de volgende werkdag beschikbaar

Standaard ABN AMRO Garantie

Standaard ABN AMRO tekst, keus uit 4 talen en 3 munteenheden

Voordelig

Lage opmaakkosten

Wanneer een standaard bankgarantie

 • Voor de meest voorkomende garantiesoorten
 • Voor EURO, USD en GBP
 • ABN AMRO standaard garantietekst 
 • In het Nederlands, Engels, Duits of Frans
 • Directe garantie door ABN AMRO tegenover de begunstigde
 • Garantie stellen op naam van de rekeninghouder
 • Snelle verwerkingstijd
 • Lage opmaakkosten

Garantie aanvragen

Ik heb access online of geen zakelijk internet bankieren

Ik heb zakelijk internet bankieren

Kunt u inloggen in Internet Bankieren?

Dan hoeft u minder gegevens zelf in te vullen.

Wanneer een maatwerk garantie

 • Voor overige garantiesoorten
 • Andere muntsoorten mogelijk 
 • Maatwerk garantietekst mogelijk 
 • Garantie via een buitenlandse bank
 • Andere talen mogelijk (via een buitenlandse bank) 
 • Garantie stellen namens andere partij
 • Langere verwerkingstijd
 • Mogelijk extra kosten

Garantie aanvragen

Ik heb access online of geen zakelijk internet bankieren

Ik heb zakelijk internet bankieren

Kunt u inloggen in Internet Bankieren?

Dan hoeft u minder gegevens zelf in te vullen.

Tip
Professional card

Online uw garantie wijzigen

Als opdrachtgever kunt u een garantie wijzigen. De volgende onderdelen worden wel eens gewijzigd:

 • het bedrag (obligo) van de garantie
 • de looptijd van de garantie
 • de garantietekst

Let op: betekent de wijziging een verslechtering van de positie van de andere partij? Dan vragen wij deze partij om toestemming.

Garantie wijzigen

Ik heb zakelijk internet bankieren

Ik heb geen zakelijk internet bankieren

Kunt u inloggen in Internet Bankieren?

Dan hoeft u minder gegevens zelf in te vullen.

Rekenvoorbeeld voor garantiekosten

Situatie
Standaard of maatwerk?: standaard bankgarantie
Opdracht via: online standaard ABN AMRO formulier
Begunstigde (tegenpartij): bevindt zich in buitenland
Garantiebedrag: EUR 20.000,-
Looptijd: 1 januari 2021 tot en met 20 april 2021
Kosten
Nieuwe aanvraag: EUR 125,- eenmalig
Verzendkosten:     EUR 40,- eenmalig
Garantieprovisie*: EUR 50,- per maand
TOTAAL EUR 365,-

*Garantieprovisie is 1,50% (looptijd < 12 maanden) per jaar met een minimum van EUR 50,- per maand. Deze provisie wordt afgerekend per kalendermaand. Een deel van de maand wordt gerekend als een hele maand.

Bekijk voor een volledig overzicht onze tarieven .

Veelgestelde vragen

Ja, dat kan. U kunt deze ter beoordeling, goedkeuring en aanpassing aan ons voorleggen. Hiermee voorkomt u dat u contracten tekent waarin teksten van garanties zijn opgenomen, waarmee we later niet akkoord kunnen gaan.

Wilt u een garantietekst laten beoordelen? Bel dan met de Servicedesk Garanties via 010 - 402 37 00 (lokaal tarief) .

Bij het aanvragen van een bankgarantie betaalt u opmaakkosten. Daarnaast betaalt u tijdens de looptijd garantieprovisie over het garantiebedrag. Bij extra diensten brengen wij extra kosten in rekening. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar ons tarievenoverzicht.

Tarieven Trade Finance (NL)

Trade Finance charges (EN)

Als u een garantie aanvraagt, is het belangrijk dat u voldoende werkkapitaal heeft om de garantie te dekken. Dit werkkapitaal kan geld zijn dat op uw betaal- of spaarrekening staat, of een lening of faciliteit die u bij de bank heeft. We blokkeren het garantiebedrag totdat de garantie vervalt. Heeft u onvoldoende saldo om de garantie te dekken? Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Neem contact op

Wilt u een garantie zonder einddatum beëindigen of voordat de looptijd verstreken is? ABN AMRO heeft dan van de begunstigde een afstandsverklaring nodig. De begunstigde verklaart zo geen rechten meer te hebben onder de garantie en dat ABN AMRO ontslagen is van haar verplichtingen.

Om het u gemakkelijk te maken, kunt u onze standaard afstandsverklaring downloaden. Deze brief kunt u in de meeste gevallen gebruiken; raadpleeg hiervoor de voorwaarden in de garantietekst. Zorg ervoor dat de brief rechtsgeldig is ondertekend door alle betrokken begunstigden op eigen briefpapier en voorzien is van een bedrijfsstempel(s). De begunstigde moet het referentienummer van de garantie vermelden en de brief richten aan ABN AMRO.

Zodra de bevestiging door ABN AMRO is ontvangen, heeft de begunstigde geen rechten meer onder de garantie. Na de einddatum van de garantie hebben we ongeveer 10 dagen nodig om de garantie administratief af te handelen. Dit kan per land en bank verschillen omdat er richtlijnen en procedures kunnen gelden waar ABN AMRO zich aan moet houden.

Download afstandsverklaring

Heeft u vragen over het beëindigen van een garantie? Neem contact op met de Servicedesk Garanties:  010 - 402 37 00 (lokaal tarief)

We heffen de blokkering op het garantiebedrag op als:

 1. de einddatum van de garantie is verstreken, of
 2. als we van de begunstigde een afstandsverklaring hebben ontvangen. Daarmee stopt de begunstigde een garantie zonder einddatum of beëindigt hij een garantie eerder dan de einddatum.

Download afstandsverklaring

Geeft een andere bank ('correspondent') de garantie af? En is dat op verzoek van en met contra-garantie van ABN AMRO? Dan moet u ook de commissie en kosten van deze correspondent betalen. De hoogte van de commissie en kosten zijn afhankelijk van de soort garantie, de looptijd, de lokale bank en het betreffende land.

Directe garantie van ABN AMRO tegenoverde begunstigde:  
ABN AMRO stelt de garantie. De begunstigde kan zo nodig het bedrag van de garantie bij ABN AMRO vorderen.

Directe garantie – Advies via een andere bank:  
bij een adviesgarantie controleert de correspondentbank de authenticiteit van de garantie van ABN AMRO en adviseert deze garantie zonder enige aansprakelijkheid aan de begunstigde. 

Indirecte garantie  
De garantie wordt volgens uw instructie op verzoek van ABN AMRO door een lokale correspondentbank in het buitenland gesteld. De begunstigde kan het bedrag van de garantie bij de lokale correspondentbank vorderen. 

Let op! U betaalt de kosten van de correspondentbank.  
Kiest u voor de ABN AMRO standaardtekst? Dan vragen wij de lokale correspondentbank om haar standaardtekst te gebruiken.

Bij een namensgarantie vraagt u de garantie aan namens een andere partij. De garantie wordt in deze situatie gesteld op een andere naam dan die van rekeninghouder waar het garantiebedrag wordt geblokkeerd.