Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Zakelijke bankgarantie

Zakelijke bankgarantie

Zekerheid en vertrouwen

Zakelijke bankgarantie

 • Financiële zekerheid
 • Wereldwijd mogelijk, waar uw handelspartner ook is
 • Eenvoudig online aanvragen

Een garantie kan soms net dat concurrentievoordeel opleveren. Een garantie is geen betaalmethode maar biedt de zekerheid dat een afgesproken prestatie wordt geleverd. Zo niet, dan krijgt de tegenpartij financiële compensatie. Want voor iedere bankgarantie geldt: een bank stelt zich garant.

Alles wat u moet weten over bankgaranties

Wat is een bankgarantie en hoe werkt het?

Stel, u gaat een overeenkomst aan met iemand. U verplicht zich daarin om in de toekomst iets te betalen of iets te doen. De ander (uw contractspartij) wil graag zeker weten dat hij of zij inderdaad zal ontvangen waarop hij of zij op grond van de overeenkomst recht heeft. Een bank kan zich dan op uw verzoek garant stellen tot zekerheid voor uw nakoming. Claimt uw contractspartij onder de bankgarantie? Dan zal de bank altijd aan hem of haar uitbetalen in overeenstemming met wat in de bankgarantie staat. Het betaalde bedrag incasseert de bank altijd bij u. 

Vooral bij internationaal zakendoen bestaat de kans dat om een bankgarantie wordt gevraagd. Of bijvoorbeeld wanneer het gaat om transacties met grote bedragen, complexe projecten, toekomstige leveringsverplichtingen en/of een nieuwe zakenpartner.

Bij het stellen van de bankgarantie blokkeren wij uw rekening/kredietfaciliteit voor het bedrag van de bankgarantie.

De belangrijkste eigenschappen

De partij die onder de bankgarantie mag claimen (meestal uw contractspartij) heet 'begunstigde'. De bank heeft, wanneer zij een bankgarantie heeft gesteld, een eigen zelfstandige betalingsverplichting tegenover de begunstigde. Of en hoeveel de bank onder de bankgarantie moet uitbetalen in geval van een claim wordt bepaald door de tekst van de bankgarantie.

 • Een bankgarantie is een overeenkomst tussen de begunstigde en de bank, u bent hier geen partij bij. 
 • De bank staat garant voor een afgesproken maximum bedrag tegenover de begunstigde.  
 • De bankgarantie is onherroepelijk. Dit houdt in dat u de bankgarantie niet kunt laten intrekken en het bedrag, de claimvoorwaarden of de overige inhoud van de bankgarantie niet meer kunt wijzigen zonder toestemming van de bank en de begunstigde. Ook de bank kan de bankgarantie niet meer veranderen zonder toestemming van de begunstigde. Houdt u er dus rekening mee dat, zodra de bankgarantie is gesteld, u er aan 'vast zit’. 
 • De bankgarantie heeft een looptijd. In principe wordt een vaste einddatum afgesproken, maar soms wordt een bankgarantie ook afgegeven zonder afloopdatum.  
Wat is een claim en hoe werkt het?
 • Op het eerste schriftelijke verzoek (claim) van de begunstigde betaalt de bank het gevorderde bedrag uit aan de begunstigde als aan alle betalingsvoorwaarden die in de bankgarantie staan is voldaan. Maar niet meer dan het maximale bedrag zoals dat in de bankgarantie staat vermeld. 
 • De begunstigde moet zijn betalingsverzoek volgens de voorwaarden van de bankgarantie indienen. 
 • Bij de beoordeling van een claim verdiept de bank zich niet in de overeenkomst tussen u en uw contractspartij. Zij toetst de claim in beginsel alleen aan de inhoud van de bankgarantie. Als u het niet eens bent met de claim onder de bankgarantie, dan dient u dat (achteraf) met de begunstigde te regelen. Uw eventuele bezwaar tegen de claim verandert niets aan de verplichting van de bank om onder de garantie te betalen of aan uw verplichting om het betaalde aan de bank terug te betalen. Houdt u hier rekening mee. 
 • Wanneer de claim voldoet aan de voorwaarden betaalt de bank het gevorderde bedrag uit. Als de begunstigde slechts een deel van het maximaal gegarandeerde bedrag vordert, blijft de garantie voor het resterende deel van kracht, tenzij de begunstigde aangeeft dat door genoemde deelbetaling de garantie voor het resterende deel mag komen te vervallen.
Volledig overzicht van alle garantiesoorten

Hieronder vindt u het overzicht van alle garantiesoorten met standaardtekst. De kans is groot dat u een garantie vindt die past bij uw situatie.

 • Huurgarantie
 • Inschrijvingsgarantie (Bid Bond)
 • Bereidverklaring onvoorwaardelijk
 • Betalingsgarantie
 • Vooruitbetalingsgarantie
 • Uitvoeringsgarantie (aangenomen werk/levering)
 • Retentiegarantie
 • Notarisgarantie
Overige garantiesoorten:
 • Douanegarantie
 • Procesgarantie (beslagvervangende garantie)
 • Ontbrekend cognossementgarantie
 • Productschapgarantie

Lees een uitgebreide omschrijving van de verschillende garantiesoorten.

Standaard of maatwerk

Standaard

De standaard bankgarantie vraagt u snel en gemakkelijk online aan en wordt opgesteld: 

 • met een door ABN AMRO voorgeschreven standaard garantietekst. Deze teksten zijn door de productspecialisten en juristen met zorg opgesteld en ze worden algemeen geaccepteerd. 
 • in de Nederlandse, Engelse, Duitse of Franse taal
 • in de muntsoort EUR, USD of GBP
 • op naam van de aanvrager (rekeninghouder)
 • direct tegenover de begunstigde, zonder tussenkomst van een buitenlandse bank

Maatwerk

Heeft u een bankgarantie nodig die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet? Maak dan gebruik van onze maatwerk bankgarantie. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer uw zakenpartner een afwijkende garantietekst voorschrijft welke afwijkt van de door ABN AMRO voorgeschreven standaard garantietekst.

Kosten

Bij een bankgarantie brengen we kosten in rekening. Bekijk hier het volledige tarievenoverzicht.

Rekenvoorbeeld

Situatie
Standaard of maatwerk?: standaard bankgarantie
Opdracht via: online standaard ABN AMRO formulier
Begunstigde (tegenpartij): bevindt zich in buitenland
Garantiebedrag: € 20.000
Looptijd: 1 januari tot en met 20 april
Dekking garantie: kredietfaciliteit

Kosten
Nieuwe aanvraag: € 125 eenmalig
Verzendkosten:     € 40 eenmalig
Garantieprovisie*: € 50 per maand
TOTAAL voor de hele looptijd
(wijzigingen voorbehouden)
€ 365

*Garantieprovisie is 1,50% (looptijd < 12 maanden) per jaar met een minimum van € 50 per maand. Dit percentage geldt als de dekking van de garantie een kredietfaciliteit is. Garantieprovisie is 1,25% per jaar met een minimum van € 50 per maand als de dekking van de garantie op basis van creditgeld is. Garantieprovisie wordt afgerekend per kalendermaand. Een deel van de maand wordt gerekend als een hele maand.

Wijzigen bestaande bankgarantie

Als opdrachtgever kunt u een garantie wijzigen. De volgende onderdelen worden soms gewijzigd: 

 • Het bedrag (obligo) van de garantie
 • De looptijd van de garantie
 • De garantietekst

Let op: betekent de wijziging een verslechtering van de positie van de andere partij? Dan vragen wij deze partij om toestemming.

De wijziging vraagt u hieronder aan.

Beëindigen bankgarantie

Wilt u een garantie zonder einddatum beëindigen of voordat de looptijd verstreken is? ABN AMRO heeft dan van de begunstigde een afstandsverklaring nodig. De begunstigde verklaart zo geen rechten meer te ontlenen aan de garantie en dat we ontslagen zijn van onze verplichtingen.

U kunt hiervoor onze standaard afstandsverklaring downloaden. We hebben deze ook in het Engels beschikbaar: letter of release . Deze afstandsverklaring kan in de meeste gevallen worden gebruikt; raadpleeg hiervoor de voorwaarden in de garantietekst. 

De afstandsverklaring dient rechtsgeldig ondertekend te zijn door alle betrokken begunstigden. De afstandsverklaring kan worden overgenomen op het briefpapier van de begunstigde en/of worden voorzien van een bedrijfsstempel. Ook moet het referentienummer, het bedrag en de naam van de begunstigde van de garantie worden vermeld op de brief of afstandsverklaring. De afstandsverklaring dient gericht te zijn aan ABN AMRO. 

Zodra de bevestiging door ons is ontvangen, kan de begunstigde geen rechten meer ontlenen aan de garantie.

Beëindigen garantie op einddatum

Na de einddatum van de garantie hebben we ongeveer 10 dagen nodig om de garantie administratief af te handelen. Dit kan per land en bank verschillen omdat er richtlijnen en procedures kunnen gelden waar we ons aan moeten houden.

Voor een directe of indirecte garantie die onder buitenlands recht is afgegeven, geldt vaak een aparte procedure. Het is niet altijd mogelijk om zo'n garantie op de einddatum te laten vervallen. De (contra)garantie kan soms alleen worden vrijgegeven, wanneer de begunstigde de garantie aan de bank van afgifte heeft geretourneerd.

Alles wat u moet weten over bankgaranties

Wat is een bankgarantie en hoe werkt het?

Stel, u gaat een overeenkomst aan met iemand. U verplicht zich daarin om in de toekomst iets te betalen of iets te doen. De ander (uw contractspartij) wil graag zeker weten dat hij of zij inderdaad zal ontvangen waarop hij of zij op grond van de overeenkomst recht heeft. Een bank kan zich dan op uw verzoek garant stellen tot zekerheid voor uw nakoming. Claimt uw contractspartij onder de bankgarantie? Dan zal de bank altijd aan hem of haar uitbetalen in overeenstemming met wat in de bankgarantie staat. Het betaalde bedrag incasseert de bank altijd bij u. 

Vooral bij internationaal zakendoen bestaat de kans dat om een bankgarantie wordt gevraagd. Of bijvoorbeeld wanneer het gaat om transacties met grote bedragen, complexe projecten, toekomstige leveringsverplichtingen en/of een nieuwe zakenpartner.

Bij het stellen van de bankgarantie blokkeren wij uw rekening/kredietfaciliteit voor het bedrag van de bankgarantie.

De belangrijkste eigenschappen

De partij die onder de bankgarantie mag claimen (meestal uw contractspartij) heet 'begunstigde'. De bank heeft, wanneer zij een bankgarantie heeft gesteld, een eigen zelfstandige betalingsverplichting tegenover de begunstigde. Of en hoeveel de bank onder de bankgarantie moet uitbetalen in geval van een claim wordt bepaald door de tekst van de bankgarantie.

 • Een bankgarantie is een overeenkomst tussen de begunstigde en de bank, u bent hier geen partij bij. 
 • De bank staat garant voor een afgesproken maximum bedrag tegenover de begunstigde.  
 • De bankgarantie is onherroepelijk. Dit houdt in dat u de bankgarantie niet kunt laten intrekken en het bedrag, de claimvoorwaarden of de overige inhoud van de bankgarantie niet meer kunt wijzigen zonder toestemming van de bank en de begunstigde. Ook de bank kan de bankgarantie niet meer veranderen zonder toestemming van de begunstigde. Houdt u er dus rekening mee dat, zodra de bankgarantie is gesteld, u er aan 'vast zit’. 
 • De bankgarantie heeft een looptijd. In principe wordt een vaste einddatum afgesproken, maar soms wordt een bankgarantie ook afgegeven zonder afloopdatum.  

Wat is een claim en hoe werkt het?

 • Op het eerste schriftelijke verzoek (claim) van de begunstigde betaalt de bank het gevorderde bedrag uit aan de begunstigde als aan alle betalingsvoorwaarden die in de bankgarantie staan is voldaan. Maar niet meer dan het maximale bedrag zoals dat in de bankgarantie staat vermeld. 
 • De begunstigde moet zijn betalingsverzoek volgens de voorwaarden van de bankgarantie indienen. 
 • Bij de beoordeling van een claim verdiept de bank zich niet in de overeenkomst tussen u en uw contractspartij. Zij toetst de claim in beginsel alleen aan de inhoud van de bankgarantie. Als u het niet eens bent met de claim onder de bankgarantie, dan dient u dat (achteraf) met de begunstigde te regelen. Uw eventuele bezwaar tegen de claim verandert niets aan de verplichting van de bank om onder de garantie te betalen of aan uw verplichting om het betaalde aan de bank terug te betalen. Houdt u hier rekening mee. 
 • Wanneer de claim voldoet aan de voorwaarden betaalt de bank het gevorderde bedrag uit. Als de begunstigde slechts een deel van het maximaal gegarandeerde bedrag vordert, blijft de garantie voor het resterende deel van kracht, tenzij de begunstigde aangeeft dat door genoemde deelbetaling de garantie voor het resterende deel mag komen te vervallen.

Volledig overzicht van alle garantiesoorten

Hieronder vindt u het overzicht van alle garantiesoorten met standaardtekst. De kans is groot dat u een garantie vindt die past bij uw situatie.

 • Huurgarantie
 • Inschrijvingsgarantie (Bid Bond)
 • Bereidverklaring onvoorwaardelijk
 • Betalingsgarantie
 • Vooruitbetalingsgarantie
 • Uitvoeringsgarantie (aangenomen werk/levering)
 • Retentiegarantie
 • Notarisgarantie
Overige garantiesoorten:
 • Douanegarantie
 • Procesgarantie (beslagvervangende garantie)
 • Ontbrekend cognossementgarantie
 • Productschapgarantie

Lees een uitgebreide omschrijving van de verschillende garantiesoorten.

Standaard of maatwerk

Standaard

De standaard bankgarantie vraagt u snel en gemakkelijk online aan en wordt opgesteld: 

 • met een door ABN AMRO voorgeschreven standaard garantietekst. Deze teksten zijn door de productspecialisten en juristen met zorg opgesteld en ze worden algemeen geaccepteerd. 
 • in de Nederlandse, Engelse, Duitse of Franse taal
 • in de muntsoort EUR, USD of GBP
 • op naam van de aanvrager (rekeninghouder)
 • direct tegenover de begunstigde, zonder tussenkomst van een buitenlandse bank

Maatwerk

Heeft u een bankgarantie nodig die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet? Maak dan gebruik van onze maatwerk bankgarantie. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer uw zakenpartner een afwijkende garantietekst voorschrijft welke afwijkt van de door ABN AMRO voorgeschreven standaard garantietekst.

Kosten

Bij een bankgarantie brengen we kosten in rekening. Bekijk hier het volledige tarievenoverzicht.

Rekenvoorbeeld

Situatie
Standaard of maatwerk?: standaard bankgarantie
Opdracht via: online standaard ABN AMRO formulier
Begunstigde (tegenpartij): bevindt zich in buitenland
Garantiebedrag: € 20.000
Looptijd: 1 januari tot en met 20 april
Dekking garantie: kredietfaciliteit

Kosten
Nieuwe aanvraag: € 125 eenmalig
Verzendkosten:     € 40 eenmalig
Garantieprovisie*: € 50 per maand
TOTAAL voor de hele looptijd
(wijzigingen voorbehouden)
€ 365

*Garantieprovisie is 1,50% (looptijd < 12 maanden) per jaar met een minimum van € 50 per maand. Dit percentage geldt als de dekking van de garantie een kredietfaciliteit is. Garantieprovisie is 1,25% per jaar met een minimum van € 50 per maand als de dekking van de garantie op basis van creditgeld is. Garantieprovisie wordt afgerekend per kalendermaand. Een deel van de maand wordt gerekend als een hele maand.

Wijzigen bestaande bankgarantie

Als opdrachtgever kunt u een garantie wijzigen. De volgende onderdelen worden soms gewijzigd: 

 • Het bedrag (obligo) van de garantie
 • De looptijd van de garantie
 • De garantietekst

Let op: betekent de wijziging een verslechtering van de positie van de andere partij? Dan vragen wij deze partij om toestemming.

De wijziging vraagt u hieronder aan.

Beëindigen bankgarantie

Wilt u een garantie zonder einddatum beëindigen of voordat de looptijd verstreken is? ABN AMRO heeft dan van de begunstigde een afstandsverklaring nodig. De begunstigde verklaart zo geen rechten meer te ontlenen aan de garantie en dat we ontslagen zijn van onze verplichtingen.

U kunt hiervoor onze standaard afstandsverklaring downloaden. We hebben deze ook in het Engels beschikbaar: letter of release . Deze afstandsverklaring kan in de meeste gevallen worden gebruikt; raadpleeg hiervoor de voorwaarden in de garantietekst. 

De afstandsverklaring dient rechtsgeldig ondertekend te zijn door alle betrokken begunstigden. De afstandsverklaring kan worden overgenomen op het briefpapier van de begunstigde en/of worden voorzien van een bedrijfsstempel. Ook moet het referentienummer, het bedrag en de naam van de begunstigde van de garantie worden vermeld op de brief of afstandsverklaring. De afstandsverklaring dient gericht te zijn aan ABN AMRO. 

Zodra de bevestiging door ons is ontvangen, kan de begunstigde geen rechten meer ontlenen aan de garantie.

Beëindigen garantie op einddatum

Na de einddatum van de garantie hebben we ongeveer 10 dagen nodig om de garantie administratief af te handelen. Dit kan per land en bank verschillen omdat er richtlijnen en procedures kunnen gelden waar we ons aan moeten houden.

Voor een directe of indirecte garantie die onder buitenlands recht is afgegeven, geldt vaak een aparte procedure. Het is niet altijd mogelijk om zo'n garantie op de einddatum te laten vervallen. De (contra)garantie kan soms alleen worden vrijgegeven, wanneer de begunstigde de garantie aan de bank van afgifte heeft geretourneerd.

Zo vraagt u een bankgarantie aan

Eén
Twee
Drie

Bepaal of een bankgarantie geschikt is voor uw situatie

Lees de informatie hierboven zorgvuldig door voordat u de aanvraag start.

Neem de checklist en leeswijzer goed door

We hebben voor u hieronder op een rij gezet welke informatie u nodig heeft voor de aanvraag.

Doe de aanvraag online

De antwoorden die u geeft op de eerste vragen bepalen of u een standaard of maatwerkgarantie aan kunt vragen.
Eén

Bepaal of een bankgarantie geschikt is voor uw situatie

Lees de informatie hierboven zorgvuldig door voordat u de aanvraag start.
Twee

Neem de checklist en leeswijzer goed door

We hebben voor u hieronder op een rij gezet welke informatie u nodig heeft voor de aanvraag.
Drie

Doe de aanvraag online

De antwoorden die u geeft op de eerste vragen bepalen of u een standaard of maatwerkgarantie aan kunt vragen.

Bankgarantie aanvragen of wijzigen

Een bankgarantie aanvragen

De voordelen op een rij:

 • Financiële zekerheid 
 • Wereldwijd mogelijk, waar uw handelspartner ook is 
 • Eenvoudig online aanvragen

Een bankgarantie wijzigen

De volgende onderdelen worden soms gewijzigd: 

 • Het bedrag (obligo) van de garantie 
 • De looptijd van de garantie 
 • De garantietekst

Garantie aanvragen

Ik heb Access Online of geen Internet Bankieren Zakelijk

Ik heb Internet Bankieren Zakelijk

Log in om de aanvraag te doen. We hebben dan al een aantal gegevens voor u ingevuld.

Checklist: dit heeft u nodig voor de aanvraag

Voordat u uw aanvraag voor een zakelijke bankgarantie start, is het goed om te weten welke informatie u hierbij nodig heeft. Zo bent u er zeker van dat u het aanvraagformulier in één keer kunt doorlopen. De aanvraag wordt in verband met veiligheid automatisch afgebroken wanneer u langer dan 5 minuten inactief bent. 

 • Uw rekeningnummer
 • Uw statutaire naam (inclusief rechtsvorm B.V./V.O.F.)
 • De statutaire naam van de begunstigde (inclusief rechtsvorm, bijvoorbeeld B.V./V.O.F.) 
 • Het bedrag van de bankgarantie
 • De garantiesoort die u wilt aanvragen
 • Omschrijving van de goederen en/of diensten en het contractnummer (als dit voor u geldt) uit de onderliggende overeenkomst waarvoor u de zakelijke bankgarantie aanvraagt.

Neem de leeswijzer  door voor meer informatie. 

Let op:

 1. Zorg voor voldoende werkkapitaal om de bankgarantie te dekken. Dit kan een krediet, een bankgarantiefaciliteit of een bedrag op uw zakelijke (spaar)rekening zijn. Wij kunnen de opdracht alleen uitvoeren als het saldo op de door u opgegeven rekening(en) voldoende is. 
 2. Het aanvraagformulier moet een rechtsgeldige handtekening krijgen.

Internationale bankgarantie

Bankgaranties kunt u ook internationaal gebruiken. Bekijk de video om te zien hoe dit werkt.

icoon

Garantie online wijzigen

Als opdrachtgever kunt u een garantie wijzigen. Bijvoorbeeld het bedrag, de looptijd of de garantietekst.

icoon

Contact

Meer weten? Bel onze Servicedesk Garanties op 010 - 402 3700. Zij helpen u graag verder.

icoon

Online overzicht

Maakt u regelmatig gebruik van bankgaranties? Ontdek dan de voordelen van Extradeal.

Veelgestelde vragen

Ja, dat kan. U kunt deze ter beoordeling, goedkeuring en aanpassing aan ons voorleggen. Hiermee voorkomt u dat u contracten tekent waarin teksten van garanties zijn opgenomen, waarmee we later niet akkoord kunnen gaan.

Wilt u een garantietekst laten beoordelen? Bel dan met de Servicedesk Garanties via 010 - 402 37 00 (lokaal tarief) .

Bij het aanvragen van een bankgarantie betaalt u opmaakkosten. Daarnaast betaalt u tijdens de looptijd garantieprovisie over het garantiebedrag. Bij extra diensten brengen wij extra kosten in rekening. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar  ons tarievenoverzicht .

 • Lees zorgvuldig de productinformatie op onze website. Twijfelt u? Bijvoorbeeld bij het kiezen van de juiste garantiesoort? Neem dan contact op met onze adviseurs. 
 • Zorg dat u voldoende beschikkingsruimte heeft. Bij het stellen van de bankgarantie wordt het bedrag van de bankgarantie geblokkeerd op uw rekening/kredietfaciliteit.
 • Zorg dat het aanvraagformulier rechtsgeldig wordt ondertekend.
 • Zorg dat uw aanvraag goed aansluit bij de onderliggende overeenkomst.
 • Zorg dat uw naam en de naam van uw zakenpartner correct en volledig worden ingevuld. Voor zakelijke partijen dient de naam overeen te komen met de naam zoals geregistreerd bij KVK.

Verzend uw correspondentie per koerier of aangetekende post naar het volgende adres: 

ABN AMRO Bank N.V.
Trade & Guarantees
Coolsingel 131-133
3012 AG Rotterdam 

Alle overige correspondentie verstuurt u naar naar het volgende adres:

ABN AMRO Bank N.V.
Trade & Guarantees
Postbus 949
3000 DD Rotterdam

Als u een garantie aanvraagt, is het belangrijk dat u voldoende werkkapitaal heeft om de garantie te dekken. Dit werkkapitaal kan geld zijn dat op uw betaal- of spaarrekening staat, of een lening of faciliteit die u bij de bank heeft. We blokkeren het garantiebedrag totdat de garantie vervalt. Heeft u onvoldoende saldo om de garantie te dekken? Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Neem contact op

Beëindigen garantie voor de einddatum of een garantie zonder einddatum 

Wilt u een garantie zonder einddatum beëindigen of voordat de looptijd verstreken is? ABN AMRO heeft dan van de begunstigde een afstandsverklaring nodig. De begunstigde verklaart zo geen rechten meer te ontlenen aan de garantie en dat we ontslagen zijn van onze verplichtingen. 

U kunt hiervoor onze standaard afstandsverklaring downloaden. Deze afstandsverklaring kan in de meeste gevallen worden gebruikt; raadpleeg hiervoor de voorwaarden in de garantietekst. De afstandsverklaring dient rechtsgeldig ondertekend te zijn door alle betrokken begunstigden. De afstandsverklaring kan worden overgenomen op het briefpapier van de begunstigde en/of worden voorzien van een bedrijfsstempel. Ook moet het referentienummer, het bedrag en de naam van de begunstigde van de garantie worden vermeld op de brief of afstandsverklaring. De afstandsverklaring dient gericht te zijn aan ABN AMRO. 

Zodra de bevestiging door ons is ontvangen, kan de begunstigde geen rechten meer ontlenen aan de garantie.

Download afstandsverklaring

Download letter of release

Beëindigen garantie op einddatum

Na de einddatum van de garantie hebben we ongeveer 10 dagen nodig om de garantie administratief af te handelen. Dit kan per land en bank verschillen omdat er richtlijnen en procedures kunnen gelden waar we ons aan moeten houden. 

Voor een directe of indirecte garantie die onder buitenlands recht is afgegeven, geldt vaak een aparte procedure. Het is niet altijd mogelijk om zo'n garantie op de einddatum te laten vervallen. De (contra)garantie kan soms alleen worden vrijgegeven, wanneer de begunstigde de garantie aan de bank van afgifte heeft geretourneerd.

Heeft u vragen over het beëindigen van een garantie? Neem contact op met de Servicedesk Garanties:  010 - 402 37 00 (lokaal tarief)

We heffen de blokkering op het garantiebedrag op als:

 1. de einddatum van de garantie is verstreken, of
 2. als we van de begunstigde een afstandsverklaring hebben ontvangen. Daarmee stopt de begunstigde een garantie zonder einddatum of beëindigt hij een garantie eerder dan de einddatum.

Download afstandsverklaring


Download letter of release

Geeft een andere bank ('correspondent') de garantie af? En is dat op verzoek van en met contra-garantie van ABN AMRO? Dan moet u ook de commissie en kosten van deze correspondent betalen. De hoogte van de commissie en kosten zijn afhankelijk van de soort garantie, de looptijd, de lokale bank en het betreffende land.

Directe garantie van ABN AMRO tegenover de begunstigde:  
ABN AMRO stelt de garantie. De begunstigde kan zo nodig het bedrag van de garantie bij ABN AMRO vorderen.

Directe garantie – Advies via een andere bank:  
bij een adviesgarantie controleert de correspondentbank de authenticiteit van de garantie van ABN AMRO en adviseert deze garantie zonder enige aansprakelijkheid aan de begunstigde. 

Indirecte garantie  
De garantie wordt volgens uw instructie op verzoek van ABN AMRO door een lokale correspondentbank in het buitenland gesteld. De begunstigde kan het bedrag van de garantie bij de lokale correspondentbank vorderen. 

Let op! U betaalt de kosten van de correspondentbank.  
Kiest u voor de ABN AMRO standaardtekst? Dan vragen wij de lokale correspondentbank om haar standaardtekst te gebruiken.

Bij een namensgarantie vraagt u de garantie aan namens een andere partij. De garantie wordt in deze situatie gesteld op een andere naam dan die van rekeninghouder waar het garantiebedrag wordt geblokkeerd.