Bouw

Actualiteiten en trends in de bouwsector

Eengezinswoningen maken plaats voor appartementen

De afgelopen jaren heeft een verschuiving plaatsgevonden in de nieuwbouw van woningen. Waar de nieuwbouw van woningen in de periode 2018-2020 nog voor ongeveer de helft uit eengezinswoningen bestond, was dit in 2021 45 procent. Appartementen winnen steeds meer terrein.

Lees de laatste stand van bouw

Best gelezen artikelen

Circulariteit: 'death by consultancy'?

08 februari 2023

‘Death by PowerPoint’ is een bekend fenomeen waarbij PowerPoint-gebruikers verwarrende slides met onduidelijke grafieken en afbeeldingen gebruiken. Ook staat er vaak te veel tekst op de slides en worden deze voorgelezen in plaats van gepresenteerd, waardoor het volledig aan interactie met de toehoorders ontbreekt.

Bouwsector in het nauw door stagnatie nieuwbouw

23 februari 2023

Hoewel de bouwsector aan het einde van 2022 nog een kwartaalgroei doormaakte van 2,3 procent, zijn de vooruitzichten voor 2023 minder gunstig. Mede door de gestegen rente valt de vraag naar nieuwbouw ver terug. De verduurzamingsopgave verzacht de pijn, waardoor de krimp in de bouwsector beperkt blijft.

Circulair renoveren

21 februari 2023

Tijdens de nieuwbouw van woningen werken we hard de beperking van klimaatverandering. Goede isolatie, de beste energielabels en materialen met zo min mogelijk vervuilende emissies. Op weg naar een circulaire bouweconomie moeten we niet alleen kijken naar de nieuwbouw, maar juist ook naar renovaties.

Provada intro

PROVADA 2023

Ook dit jaar neemt ABN AMRO deel aan de PROVADA, de grootste vastgoedbeurs van Nederland. Op 13, 14 en 15 juni presenteren we weer interessante sprekers in onze stand. Ze praten u bij over manieren om mensen en organisaties te activeren om samen positieve impact te maken op de gebouwde omgeving.

Toenemende spanning op woningmarkt

De bouwsector

Voor de bouwsector sloeg jarenlange groei om in krimp als gevolg van stikstof, PFAS en de coronacrisis. De behoefte aan nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming blijft groot. Industrieel, modulair, circulair bouwen en digitalisering kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid. Bouwbedrijven die hier op inspelen zijn toekomstbestendiger.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze inzichten, tips en trends