Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

PSD2

Sinds 2019 zijn er een aantal zaken in het betalingsverkeer veranderd. Deze wijzigingen hebben te maken met een Europese richtlijn: de Payment Services Directive 2 (PSD2). De belangrijkste verandering is dat u een derde partij, zoals een bedrijf of instelling, toegang kunt geven tot uw betaalrekeningen.

 

Wat is PSD2 eigenlijk?

PSD2 is onder andere bedoeld om de concurrentie en innovatie in het betalingsverkeer te vergroten. Zo kunnen straks naast banken ook andere bedrijven en instellingen betalingen uitvoeren en nieuwe betaaldiensten starten. Dit kan alleen als u daar toestemming voor geeft.

Waarvoor kunt u toestemming geven?

U kunt een bedrijf of instelling toegang geven tot uw betaalrekeningen, om hiermee namens u een betaling te initiëren of om de gegevens van uw betaalrekeningen te bekijken.

Bekijken van uw bij- en afschrijvingen

Opvragen van uw bij- en afschrijvingen van de afgelopen 18 maanden. U geeft een derde partij,bijvoorbeeld een boekhoud partij, toestemming uw rekeninggegevens op te vragen voor het consolideren van uw rekeningafschriften en voeren van uw boekhouding.

Opdracht geven voor een overboeking

U kunt toestemming geven aan een derde partij om voor u betaalopdrachten in te sturen. Of als u bijvoorbeeld een online bestelling doet, geeft u de webshop toestemming om namens u een betaling te starten. Dus de webshop start dan voor u een betaling, zoals u die nu doet via iDEAL of met uw creditcard.

Wat verandert er voor uw bedrijf?

Dat ligt eraan. Alleen als ú toestemming geeft, kan een bedrijf of instelling uw betaalrekeningen zien of namens u een betaling starten. Geeft u geen toestemming? Dan verandert er niets voor u. Bij overboekingen binnen de Europese Economische Ruimte (EU landen + Noorwegen, IJsland, Liechtenstein) is het alleen nog mogelijk om de kosten te delen (SHARED) met uw handelspartner. U kunt niet meer kiezen voor de opties om de begunstigde (BEN) of de opdrachtgever (OUR) de kosten te laten betalen. Ook mogen bedrijven geen toeslag meer rekenen voor debit- en creditcardbetalingen (zoals Mastercard en Visa).

Belangrijk om te weten als u toestemming geeft

  • Het bedrijf of de instelling krijgt alleen toegang tot uw betaalrekeningen, dus niet tot bijvoorbeeld uw beleggingsrekeningen
  • Momenteel zijn uw rekeninggegevens maximaal 90 dagen te raadplegen door het bedrijf of de instelling. Daarna moet u uw toestemming opnieuw bevestigen. Vanaf 25 juli 2023 zijn dit maximaal 180 dagen.
  • Een bedrijf of instelling moet voor elke overboeking opnieuw toestemming aan u vragen
  • U bevestigt elke opdracht via ABN AMRO Internet Bankieren Zakelijk of Access Online

Veilig bankieren staat voorop

Het is natuurlijk belangrijk dat u zelf altijd goed blijft opletten bij uw bankzaken en een zorgvuldige afweging maakt als u de gegevens van uw betaalrekeningen wilt delen. U moet zich realiseren dat de instelling of het bedrijf dat u toegang geeft tot uw betaalrekeningen 90 dagen* lang al uw bij- en afschrijvingen kan zien van de afgelopen 18 maanden. Ook belangrijk: als er een conflict ontstaat tussen u en het bedrijf kan ABN AMRO hierin geen rol vervullen.

* per 25 juli 2023 zijn dit 180 dagen

Vragen over de nieuwe Europese richtlijn voor betaaldiensten

De nieuwe Europese Betaaldienstenichtlijn geldt voor alle klanten met een betaalrekening. Zakelijk gemachtigden kunnen ook toestemming geven voor zakelijke betaalrekeningen waarvoor zij gemachtigd zijn.

Ja, dat kan. Stel, u maakt geld over aan een andere partij of persoon. En die partij of persoon aan wie u geld overmaakt heeft een bedrijf of instelling wél toestemming gegeven voor het bekijken van de bij- en afschrijvingen. Dan is deze overboeking bij dat bedrijf of die instelling straks zichtbaar als binnenkomende betaling. Daarbij worden uw naam, uw rekeningnummer, de omschrijving en het door u overgemaakte bedrag getoond.

Nu is al standaard ingesteld dat geen enkele partij bij uw betaalrekeningen kan. Als u niets doet, blijft dat zo.

ABN AMRO verkoopt nooit gegevens van klanten of betalingen aan derden.

Nee, u moet gebruikmaken van Internet Bankieren Zakelijk of Access Online om iemand toegang te kunnen geven tot uw rekeninggegevens. De nieuwe Europese richtlijn geldt namelijk alleen voor betaalrekeningen die online te raadplegen zijn.

De verwerking van betaalopdrachten binnen de EER (EU landen + Noorwegen, IJsland & Liechtenstein), die worden ingestuurd met kosten optie BEN of OUR, verschilt per kanaal. Onderstaand een overzicht hoe ABN AMRO hier per kanaal mee omgaat. Opdrachten, waarbij een van de partijen niet binnen de EEA valt, kunnen nog wel met kosten optie BEN of OUR verstuurd worden.

Betaalopdrachten via Internet Bankieren Zakelijk of Access Online

Maakt u gebruik van Internet Bankieren Zakelijk of Access Online en gebruikt u een kostencode die niet correct is? Dan krijgt u een foutmelding te zien bij het invoeren van een betaling. Pas de kostencode op de betaling aan om de opdracht te verzenden. Ook bij het uploaden van een batch krijgt u een foutmelding en moet u de specifieke transactie ('s) in de batch aanpassen of verwijderen.

Betaalopdrachten via Acces Direct

Maakt u gebruik van Access Direct (zowel Access Direct Open Link als Access Direct Client)? Dan worden opdrachten met onjuiste kostencodes afgekeurd. U zult dan deze opdrachten met de juiste kostencode opnieuw moeten insturen.

Betaalopdrachten via SWIFT-kanalen

Wij passen de kostencode aan naar SHA voor opdrachten (MT101) die wij via SWIFT-kanalen (o.a. MA-CUG of Fileact)  ontvangen voor verwerking. Opdrachten die wij ontvangen in andere formaten, zoals o.a. MT103, Non-SEPA XML en anderen, zullen worden afgekeurd. U zult dan deze opdrachten met de juiste kostencode opnieuw moeten insturen.

Als wij een opdracht van een andere bank (multibank via MT101) met onjuiste kostencode binnenkrijgen, dan sturen wij deze ongewijzigd door naar de betreffende debet-bank.