Real Estate

De afgelopen jaren is de waarde van het Nederlandse vastgoed sterk gestegen. Door de sterke economische groei was er meer vraag naar kwaliteit en duurzaamheid. Nu de economische groei onder druk staat als gevolg van het coronavirus, is de verwachting dat dit ook invloed heeft op de waarde van het vastgoed. Dat vraagt om innovatie en creativiteit. Technologie helpt daarbij om opbrengsten te optimaliseren, kosten te reduceren en een belangrijke bijdrage te leveren aan de energietransitie binnen de sector. Ook de invloed van circulariteit zal toenemen. Bij nieuwe vastgoedontwikkelingen, maar ook aan het einde van het bestaan van een gebouw worden vaker bestaande materialen hergebruikt.