Real Estate

De waarde van het Nederlandse vastgoed is sterk gestegen. Door de economische groei was er meer vraag naar kwaliteit en duurzaamheid. Die waarde komt onder druk te staan als gevolg van het coronavirus. Dat vraagt om innovatie en creativiteit. Technologie en hergebruik helpen om opbrengsten te optimaliseren, kosten te reduceren en een belangrijke bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de sector.

De nieuwsbrief van ruim 45.000 ondernemers

Actuele cijfers en analyses, zo vaak als u wilt