Gedragscode Kleinzakelijke Financiering (GKF)

Per 1 juli 2018 geldt voor financieringen die worden aangevraagd en afgesloten door ondernemingen met een (groeps)omzet tot 5 miljoen euro de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. Ook financieringen die per 1 juli 2018 worden aangevraagd en afgesloten door natuurlijke personen kunnen onder deze gedragscode vallen.* In de gedragscode staan minimum normen waar de bank zich aan moet houden bij het verstrekken van zakelijke financieringen aan bepaalde ondernemers/ondernemingen. Bent u op zoek naar meer informatie? Bekijk dan de website van de NVB of bekijk de video.

*Voor ondernemingen of natuurlijke personen die zich vooral bezig houden met commercieel vastgoed geldt voor de toepasselijkheid van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering geen omzetgrens, maar een grens van de vastgoedwaarde van 2 miljoen euro.