Zakelijke dienstverlening

Zakelijke Dienstverlening is de smeerolie van de Nederlandse kenniseconomie. Deze sector draagt voor 19% bij aan de werkgelegenheid en voor 15% aan het BBP. Het is de sector waar mens en kennis centraal staan en nieuwe manieren van werken veelal het eerst worden toegepast. Daardoor dient de Zakelijke Dienstverlening als proeftuin voor andere sectoren. Ook kan de sector een belangrijke aanjager zijn in de transitie naar een circulaire economie. Zij creëert de (juridische) randvoorwaarden om deze transitie mogelijk te maken. In dat opzicht wordt de Zakelijke Dienstverlening ook wel een 'enabling' sector genoemd.