Agrarisch

Actualiteiten en trends in de agrarische sector

Prijsstijging voor pluimveevlees en eieren in supermarkt

In november van dit jaar steeg de supermarktprijs van eieren met 22 procent en van pluimveevlees met 19 procent ten opzichte van vorig jaar. Ook pluimveehouders kregen een hogere prijs. Deze hogere prijs is nodig om de hogere kosten goed te maken.

Lees de laatste sectorprognose

Best gelezen artikelen

Pragmatische aanpak stikstofcrisis

15 maart 2023

Een pragmatische, op maat gesneden combinatie van maatregelen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verlaging van de stikstofuitstoot in de melkveehouderij.

Akkerbouw lijkt dit jaar bestand tegen stijgende kosten

12 december 2022

Akkerbouwers hadden dit jaar te maken met fors hogere kosten. Naast de hogere kosten voor beregening liepen tevens de kosten van kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, bewaring, energie en arbeid op.

Consument besteedt minder aan bloemen en planten

8 december 2022

De sierteelt zag de afgelopen twee jaar een flinke piek in afzetvolumes. De piek zet zich om in een daling. Consumenten geven hun geld weer meer uit aan horeca en vakanties, dan aan bloemen en planten.

Sierteelt herstelt zich van grote klap

De agrarische sector

De Nederlandse land- en tuinbouw kenmerkt zich door productiviteit en kwaliteit. Het merendeel van de productie wordt geëxporteerd. Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk zijn de belangrijkste bestemmingen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze inzichten, tips en trends