Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Basisrentetarieven

De belangrijkste basisrentes

Hieronder vindt u de belangrijkste basisrentetarieven. In onderstaande tabellen ziet u de basisrentetarieven die gebruikt worden bij zakelijke en particuliere renteproducten. Ook vindt u hier belangrijke rentetarieven van de Europese Centrale Bank en de Europese geldmarkt.

Onder de tabel vindt u uitleg over de belangrijkste begrippen.

 

De basisrentes in Nederland

 

Basisrentes Nederland Ingangsdatum Rente
ABN AMRO Euro Basiscall * 31-07-2012 0,00%
ABN AMRO Euro Basisrente * 20-09-2023 6,00%
ECB depositorente (bron: ECB) 20-09-2023 4,00%
Basis-herfinancieringstransactie
(refi-rente bron: ECB)
20-09-2023 4,50%
Toeslag debetrente (ABN AMRO) * 01-01-2023 1,50%
Markttoeslag Euribor (ABN AMRO) * 01-06-2024 0,30%
Markttoeslag SOFR USD (ABN AMRO) * 01-06-2024 0,50%
Markttoeslag SONIA GBP (ABN AMRO) * 01-06-2024 0,35%
Markttoeslag €STR (ABN AMRO) 01-06-2024 0,35%
1 maands Euribor
(bron: Reuters)
31-05-2024 3,75%
3 maands Euribor
(bron: European Money Market Institute)
31-03-2024 3,908%
1 maands gemiddeld Euribor  
(bron: ABN AMRO) *
30-04-2024 3,835%
1 maands Euribor Debet
(bron: European Money Market Institute)
01-06-2024 3,750%
3 maands Euribor Debet  
(bron: European Money Market Institute)
01-04-2024 3,892%
6 maands Euribor Debet
(bron: European Money Market Institute)
01-01-2024 3,877%
12 maands Euribor Debet
(bron: European Money Market Institute)
01-01-2024 3,536%

 

* Elke van de bovengenoemde tarieven met ABN AMRO in de naam (de “ABN AMRO Tarieven”) is een intern tarief van ABN AMRO Bank N.V. en haar dochterondernemingen, welke niet mag worden gebruikt door enige derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ABN AMRO Bank N.V. In het bijzonder verbiedt ABN AMRO Bank N.V. het gebruik van, en het vertrouwen op, elk van de ABN AMRO Tarieven als een benchmark zoals bedoeld in Verordening (EU) 2016/1011 (de Benchmark Verordening) of een opvolger daarvan. Er mag niet op de ABN AMRO Tarieven worden vertrouwd, en de ABN AMRO Tarieven mogen niet worden gebruikt als een index (of een bestanddeel daarvan) op basis waarvan het uit hoofde van een financieel instrument of een financiële overeenkomst te betalen bedrag of de waarde van een financieel instrument wordt vastgesteld, of een index (of een bestanddeel daarvan) die wordt gebruikt om de prestaties van een beleggingsfonds te meten teneinde het rendement van die index te monitoren of de activatoewijzing van een portfolio te bepalen of de prestatievergoedingen te berekenen.

** Na 2021 mogen wij, net als alle andere banken, Libor, EONIA en Nibor niet meer gebruiken. Uw rekening komt niet te vervallen. U krijgt wel een ander gangbaar referentietarief als vervanging voor Libor, EONIA en Nibor. Bij onze veelgestelde vragen vindt u meer informatie.

Toelichting basisrentetarieven

ABN AMRO Euro Basisrente

ABN AMRO Euro Basisrente is het tarief dat voor ABN AMRO de basis vormt voor kredietverlening in rekening-courant. De ABN AMRO Euro Basisrente wordt gevormd door het leidende tarief van de Basisherfinancieringstransacties (Refi-rente) van de Europese Centrale Bank (ECB), vermeerderd met een toeslag debetrente.

Basis-herfinancieringstransactie (Refi-rente van de ECB)

Basis-herfinancieringstransactie (ook genoemd Refi-rente) is een korte (1-weeks) door de Europese Centrale Bank (ECB) verstrekte lening aan de banken. Sinds 28 juni 2000 geldt een variabele Refi-rente, waarbij de ECB vooraf een minimale inschrijvingsrente bekend maakt. Deze minimale inschrijvingsrente wordt door de ECB als leidend beschouwd en wordt derhalve door ABN AMRO gebruikt als basis voor de ABN AMRO Euro Basisrente.

Toeslag debetrente

Dit is een door de ABN AMRO vastgestelde opslag die samen met de Basisherfinancieringstransactie (ook genoemd Refi-rente van de ECB) de ABN AMRO Euro Basisrente vormt.

ABN AMRO Euro Basiscall

ABN AMRO Euro Basiscall is het tarief dat voor ABN AMRO een basis kan vormen voor creditconstructies in rekening-courant. Op de ABN AMRO Euro Basiscall is een af- of opslag mogelijk die onder andere afhankelijk is van de omvang van het aangehouden saldo.

Euribor

Euribor staat voor: Euro Interbank Offered Rate. Het is het gemiddelde rentetarief waarop de beste banken zeggen bereid te zijn elkaar leningen in euro's te verstrekken.

1 maands Euribor

De 1 maands Euribor wordt vastgesteld op de voorlaatste werkdag van de maand. Het is geldig van de laatste dag van de vorige kalendermaand tot en met de voorlaatste dag van een kalendermaand. Als de creditrente de 1 maands Euribor als basis heeft, kent deze altijd een afslag.

1 maands gemiddeld Euribor

De 1 maands gemiddeld Euribor wordt maandelijks achteraf op de laatste dag van de kalendermaand vastgesteld.  Als de creditrente de 1 maands gemiddeld Euribor als basis heeft, kent deze altijd een afslag.

Markttoeslag

De markttoeslag is een opslag op Rekening Courant Kredieten, met een rente op basis van Euribor, €STR, USD SOFR of GBP SONIA. Deze is vastgesteld door ABN AMRO.

3 maands Euribor Debet

Het 3 maands Euribor wordt vastgesteld op de voorlaatste werkdag van het kwartaal ingaande de eerste kalenderdag van het komend kwartaal en geldt tot de laatste kalenderdag van het komend kwartaal. Het dient als basis voor de vaststelling van de debetrentetarief. Ten behoeve van de vaststelling van het debetrentetarief bij een Euriborlening geldt een opslagpercentage. De hoogte van het opslagpercentage wordt individueel vastgesteld.

1 maands Euribor Debet

Het 1 maands Euribor wordt vastgesteld op de voorlaatste werkdag van de maand ingaande de eerste kalenderdag van de komende maand en geldt tot de laatste kalenderdag van de komende maand. Het dient als basis voor de vaststelling van de debetrentetarief. Ten behoeve van de vaststelling van het debetrentetarief bij een Euriborlening geldt een opslagpercentage. De hoogte van het opslagpercentage wordt individueel vastgesteld.

Toelichting basisrentetarieven

ABN AMRO Euro Basisrente

ABN AMRO Euro Basisrente is het tarief dat voor ABN AMRO de basis vormt voor kredietverlening in rekening-courant. De ABN AMRO Euro Basisrente wordt gevormd door het leidende tarief van de Basisherfinancieringstransacties (Refi-rente) van de Europese Centrale Bank (ECB), vermeerderd met een toeslag debetrente.

Basis-herfinancieringstransactie (Refi-rente van de ECB)

Basis-herfinancieringstransactie (ook genoemd Refi-rente) is een korte (1-weeks) door de Europese Centrale Bank (ECB) verstrekte lening aan de banken. Sinds 28 juni 2000 geldt een variabele Refi-rente, waarbij de ECB vooraf een minimale inschrijvingsrente bekend maakt. Deze minimale inschrijvingsrente wordt door de ECB als leidend beschouwd en wordt derhalve door ABN AMRO gebruikt als basis voor de ABN AMRO Euro Basisrente.

Toeslag debetrente

Dit is een door de ABN AMRO vastgestelde opslag die samen met de Basisherfinancieringstransactie (ook genoemd Refi-rente van de ECB) de ABN AMRO Euro Basisrente vormt.

ABN AMRO Euro Basiscall

ABN AMRO Euro Basiscall is het tarief dat voor ABN AMRO een basis kan vormen voor creditconstructies in rekening-courant. Op de ABN AMRO Euro Basiscall is een af- of opslag mogelijk die onder andere afhankelijk is van de omvang van het aangehouden saldo.

Euribor

Euribor staat voor: Euro Interbank Offered Rate. Het is het gemiddelde rentetarief waarop de beste banken zeggen bereid te zijn elkaar leningen in euro's te verstrekken.

1 maands Euribor

De 1 maands Euribor wordt vastgesteld op de voorlaatste werkdag van de maand. Het is geldig van de laatste dag van de vorige kalendermaand tot en met de voorlaatste dag van een kalendermaand. Als de creditrente de 1 maands Euribor als basis heeft, kent deze altijd een afslag.

1 maands gemiddeld Euribor

De 1 maands gemiddeld Euribor wordt maandelijks achteraf op de laatste dag van de kalendermaand vastgesteld.  Als de creditrente de 1 maands gemiddeld Euribor als basis heeft, kent deze altijd een afslag.

Markttoeslag

De markttoeslag is een opslag op Rekening Courant Kredieten, met een rente op basis van Euribor, €STR, USD SOFR of GBP SONIA. Deze is vastgesteld door ABN AMRO.

3 maands Euribor Debet

Het 3 maands Euribor wordt vastgesteld op de voorlaatste werkdag van het kwartaal ingaande de eerste kalenderdag van het komend kwartaal en geldt tot de laatste kalenderdag van het komend kwartaal. Het dient als basis voor de vaststelling van de debetrentetarief. Ten behoeve van de vaststelling van het debetrentetarief bij een Euriborlening geldt een opslagpercentage. De hoogte van het opslagpercentage wordt individueel vastgesteld.

1 maands Euribor Debet

Het 1 maands Euribor wordt vastgesteld op de voorlaatste werkdag van de maand ingaande de eerste kalenderdag van de komende maand en geldt tot de laatste kalenderdag van de komende maand. Het dient als basis voor de vaststelling van de debetrentetarief. Ten behoeve van de vaststelling van het debetrentetarief bij een Euriborlening geldt een opslagpercentage. De hoogte van het opslagpercentage wordt individueel vastgesteld.