Auteurs

Onze sectorexperts van Insights

Onze sectorexperts leveren een belangrijke bijdrage aan het kennisplatform Insights. De Sector Expertise-specialisten geven u inzicht in relevante sectorinformatie en trends. Kom meer te weten over hun achtergrond, kennisgebied en publicaties.

Franka Rolvink
Hoofd Sector Research

Franka Rolvink Couzy

Als hoofd sector research zet ik data om in verhalen om daarmee verandering op gang te brengen. In de sociaal, maatschappelijk en economisch veranderende wereld waarin we leven, zoek ik naar antwoorden die ondernemers helpen hun werk beter te doen.

Thema: De veranderende omgeving

We leven in onzekere tijden. Veranderingen vinden dagelijks plaats. Van ondernemers vraagt dit veerkracht en de mogelijkheid adaptief te reageren ten gunste van zowel de korte als de lange termijn. Kennis van dat wat er op hen afkomt is van essentieel belang. Daarom richt ik mij op de drie grootste thema’s die de veranderingen in gang zetten: sectoraal welzijn, bedrijfsmatige gevolgen van Covid-19 en circulariteit. Deze onderwerpen worden altijd met data onderbouwd.

Bart Banning
Sector Banker Transport & Logistiek

Bart Banning

Als sectorexpert Transport en Logistiek vertaal ik thema's die voor de sector relevant zijn naar visie en strategie voor bedrijven. Ook publiceer ik hierover via sectorrapporten, expertartikelen en columns.

Thema: Zero emissie stadslogistiek

Mijn hoofdthema is de transitie naar een zero emissie stadsdistributie. Hoe kunnen bedrijven door inzet van technologie en digitalisering de binnenstedelijke logistieke stromen rondom bouw-, retail-, afvallogistiek en e-commerce efficiënter en zonder CO2 uitstoot realiseren? Daarnaast kan ik u meer vertellen over de subthema's: zero emissie transportmiddelen, asset sharing en de weg naar een succesvolle samenwerking voor het realiseren van een zero emissie stadslogistiek in 2030.

Han Mesters
Sector Banker Zakelijke dienstverlening

Han Mesters

Ik ben sector banker Zakelijke dienstverlening en al meer dan 20 jaar werkzaam binnen deze sector. Deze sector is divers en omvat onder meer accountancy, advocatuur, consultancy, notariaat, uitzenders, schoonmaakbedrijven en beveiligingsbedrijven.

Thema: Human capital

Mijn hoofdthema betreft Human Capital. Kenmerkend voor de sector zakelijke dienstverlening is immers dat mensen het verschil maken en dat de primaire taak van management is dat deze, vaak hoog opgeleide professionals, zo goed mogelijk gefaciliteerd worden. HR is dus een kerncompetentie.

De nieuwsbrief van ruim 45.000 ondernemers

Kies zelf welke sectoren en cybersecurity thema's u wilt volgen.