Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Vrouw met laptop aan tafel in een cafe

OndernemersKrediet stopt

Wat betekent dit voor u?

ABN AMRO heeft besloten om te stoppen met het OndernemersKrediet. Steeds meer klanten regelen hun bankzaken het liefst online. Met onze nieuwe strategie willen we nog meer aansluiten op die behoefte. Zo bieden we al enige tijd online financiering voor ondernemers aan via New10, onderdeel van ABN AMRO. Omdat we kiezen voor een digitaal en overzichtelijk productaanbod, nemen we nu afscheid van het .

We begrijpen dat het stoppen van het OndernemersKrediet mogelijk geen prettige boodschap voor u is. Daarom bieden we u een aantal manieren om uw krediet op korte of langere termijn te beëindigen.

Dit zijn de 3 mogelijkheden

Zakelijk Krediet New10

U sluit het Zakelijk Krediet New10 af. Als u het Zakelijk Krediet New10 heeft afgesloten, lost u vervolgens uw OndernemersKrediet in één keer af. New10 is een onderdeel van ABN AMRO en gespecialiseerd in online financiering voor .

OndernemersKrediet afbouwen

U bouwt uw OndernemersKrediet stapsgewijs af in maximaal 5 jaar, gerekend vanaf de dagtekening van de eerste brief over de beëindiging van uw OndernemersKrediet. Lukt afbouwen niet in 5 jaar? Dan bespreken we graag samen met u de mogelijkheden en situatie van .

OndernemersKrediet direct beëindigen

U heeft een positief saldo en u heeft uw OndernemersKrediet niet meer nodig. In dat geval kunt u uw krediet direct beëindigen.

Gloeilamp

Veelgestelde vragen

Bereidstellingsprovisie betaalt u over het niet opgenomen gedeelte van de limiet, waarover u wel op ieder gewenst moment kunt beschikken. Deze vorm van provisie komt tegenwoordig vaker voor, door onder meer Basel 3 regelgeving. Banken moeten door deze regelgeving meer kapitaal en liquiditeit aanhouden als buffers voor het (nog) niet opgenomen krediet. Het aanhouden van deze buffers zorgt voor extra kapitaal- en liquiditeitskosten.

De rentevergoeding wordt alleen over het gebruikte gedeelte van het krediet berekend. De kosten voor het (nog) niet opgenomen gedeelte van het krediet worden daarom doorberekening in de bereidstellingsprovisie.

ABN AMRO heeft besloten om per 1 januari 2024 niet langer bereidstellingsprovisie voor uw Ondernemerskrediet in rekening te brengen. Reden hiervoor is dat ABN AMRO bezig is met het vernieuwen van haar kredietsystemen. Omdat het Ondernemerskrediet uit de actieve verkoop is gehaald, is er besloten om de bereidstellingsprovisie voor een Ondernemerskrediet niet in de nieuwe kredietsystemen op te nemen.

We vinden het belangrijk dat u zelf bepaalt hoe u uw OndernemersKrediet wilt beëindigen. Daarom moet u uw keuze doorgeven. Heeft u hierbij hulp nodig, neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag. 

Maakt u geen keuze? Dan stopt uw OndernemersKrediet op de einddatum die in de brief staat. U mag daarna niet langer rood staan. Staat u op dat moment wel rood, dan kunt u geen betalingen meer doen. We vragen u dan om zo snel mogelijk uw saldo aan te vullen tot ten minste € 0.

U heeft voor elk OndernemersKrediet een aparte brief ontvangen. Voor elk OndernemersKrediet dient u afzonderlijk een keuze te maken. Wij toetsen of de combinatie van uw keuzes passend is. Als dit niet het geval is, nemen wij contact met u op. 

Let op: We kunnen uw keuze pas verwerken als we voor beide kredieten uw keuze hebben ontvangen. Alleen dan kunnen wij toetsen of de combinatie van uw keuze passend is.

Geef uw keuze zo snel mogelijk aan ons door, en uiterlijk voor de genoemde reactiedatum in uw brief. Maakt u geen keuze? Dan stopt uw OndernemersKrediet op de einddatum die in de brief staat. Daarna kunt u geen gebruik meer maken van uw kredietlimiet.

Nee, dat kan niet. U kunt uw keuze alleen doorgeven door in te loggen in Internet Bankieren Zakelijk . Maakt u geen gebruik van Internet Bankieren Zakelijk? Geef uw keuze dan door aan het Team OndernemersKrediet via 088 226 26 27, op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur.

Onder het OndernemersKrediet vallen de volgende producten: Ondernemers Rekening Courant Krediet, Professionals Krediet, Medisch Praktijk Krediet, (Zakelijk) Moment Krediet, Omzet Krediet, Ondernemers Flexibel Krediet en Ondernemers Obligo Krediet. In alle communicatie worden al deze kredieten OndernemersKrediet genoemd.

Juist in deze tijd kan het aflossen van uw krediet lastig zijn. Dat begrijpen we. Daarom denken we graag met u mee. Kunt u uw krediet niet aflossen of afbouwen? Op deze pagina vindt u meer informatie.

U kunt uw OndernemersKrediet blijven gebruiken tot de einddatum die in onze brief staat vermeld. Wilt u wel van een krediet gebruik kunnen maken, maar niet naar New10 overstappen? Dan kunt u ook bij andere kredietverstrekkers een krediet aanvragen. Het OndernemersKrediet dient in ieder geval wel volledig afgelost te worden op de einddatum. 

Heeft u vragen over deze en de andere mogelijkheden? Neemt u dan contact op met het Team OndernemersKrediet op 088 226 26 27, op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur. Zij kunnen u alles vertellen over de mogelijkheden nu het OndernemersKrediet stopt. Als u geen keuze maakt voor één van de alternatieven, betekent dit dat u na de einddatum geen gebruik meer kunt maken van uw krediet.

Ja, u kunt uw krediet gebruiken zoals u gewend bent tot de einddatum die in onze brief staat. Als u kiest voor een afbouwschema kunt u uw krediet nog langer gebruiken. Dan wordt uw limiet in maandelijkse stappen steeds iets lager.

Ja, u behoudt altijd uw zakelijke rekeningnummer als u uw OndernemersKrediet gaat afbouwen of aflossen. Daarin verandert niets. U kunt deze rekening gewoon blijven gebruiken zoals u gewend bent, maar u mag niet langer rood staan.

Let op: heeft u een OndernemersFlexibelKrediet naast de betaalrekening? Dan krijgt u voor het afbouwen van uw krediet een nieuw rekeningnummer. Zodra u dit nieuwe rekeningnummer heeft ontvangen is uw huidige OndernemersFlexibelKrediet rekening beëindigd en kunt u deze niet langer gebruiken. Als u uw OndernemersFlexibelKrediet in één keer aflost of beëindigt, komt deze rekening te vervallen en kunt u deze dan ook niet meer gebruiken. 

Steeds meer klanten regelen hun bankzaken het liefst online. Met onze nieuwe strategie willen we nog meer aansluiten op die behoefte. Zo bieden we al enige tijd online financieringen voor ondernemers aan via New10, onderdeel van ABN AMRO. Omdat we kiezen voor een digitaal en overzichtelijk productaanbod, nemen we nu afscheid van het OndernemersKrediet.

We willen er alles aan doen om te zorgen dat het OndernemersKrediet niet zomaar voor u stopt. Daarbij realiseren we ons dat deze opzegging een verandering met zich meebrengt. We hebben daarom gekozen voor een ruimere opzegtermijn van 12 maanden. Ook heeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid uw OndernemersKrediet in 5 jaar terug te betalen. Op deze pagina leest u meer over de mogelijkheden. 

ABN AMRO kan een overeenkomst opzeggen. Dit staat ook zo in de voorwaarden. In dit geval is de aanleiding dat het product OndernemersKrediet ophoudt te bestaan.

U vindt meer informatie over hoe de kosten van onze zakelijk kredieten, zoals het OndernemersKrediet, zijn opgebouwd op deze pagina.

U krijgt deze brief omdat u een kredietlimiet heeft waar u gebruik van kunt maken.

Gebruikt u dit krediet niet? Dan kunt u ervoor kiezen uw OndernemersKrediet direct te beëindigen. Lees verder over OndernemersKrediet beëindigen.

Fiscale vragen over uw krediet of eventuele fiscale gevolgen van uw keuze, kunt u het beste stellen aan uw fiscaal adviseur of boekhouder.

Neemt u dan contact op met het Team OndernemersKrediet op 088 226 26 27, op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur. Zij gaan graag met u in gesprek.

Neemt u contact op met het Team OndernemersKrediet via 088 226 26 27, bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur. Zij helpen u graag verder.

Heeft u nog geen contact gehad met een medewerker van het Team OndernemersKrediet? Neemt u dan contact met hen op via 088 226 26 27, bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur. Zij helpen u graag verder.

Als we u hebben gevraagd om uw financiële gegevens aan te leveren, hebben we u hier meestal ook een Bankmail over gestuurd. U kunt uw gegevens dan eenvoudig digitaal uploaden: 

  1. Ga in uw Internet Bankieren Zakelijk naar uw Bankmail 
  2. In de Bankmail 'Upload uw jaarcijfers en/of IB-aangifte' leest u hoe u uw cijfers uploadt 
  3. Nadat we uw gegevens hebben beoordeeld, nemen we telefonisch contact met u op
Heeft u geen Bankmail ontvangen? Neem dan contact op met Team OndernemersKrediet via 088 226 26 27, bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur.

Vanwege de samenstelling van het (Zakelijk) Moment Krediet heeft u niet de mogelijkheid om af te bouwen. Een kenmerk van het (Zakelijk) Moment Krediet is dat u dit krediet maximaal 3 maanden aaneensluitend kunt gebruiken. U heeft nog wel 12 maanden de tijd voordat uw krediet beëindigd wordt. 

Neem voor meer informatie contact op met het Team OndernemersKrediet via 088 226 26 27, bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur.

De rente bij ongeoorloofd roodstaan wijkt af van de rente die u betaalt voor uw OndernemersKrediet. U leent dan geld zonder dat daar een afspraak over is gemaakt. In de meeste situaties geldt dan een rente die minder gunstig voor u is.

Wij willen graag met u in contact komen over de beëindiging van uw OndernemersKrediet. Als wij u na meerdere belpogingen telefonisch niet kunnen bereiken, kunt u een sms van ons ontvangen. Heeft u een sms gekregen? Neem dan contact op met Team OndernemersKrediet via 088 - 226 26 27 (gebruikelijke belkosten) op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur.

Dat klopt, 088 226 26 27 is het telefoonnummer van het Team OndernemersKrediet van ABN AMRO. De adviseurs van dit team bellen u om met u in gesprek te gaan over uw OndernemersKrediet.

Heeft u een brief ontvangen dat uw Ondernemerskrediet stopt, en heeft u recent een rechtsvormwijziging doorgevoerd of staat u op het punt om een rechtsvormwijziging door te voeren? Dan kan het zijn dat wij om uw jaarcijfers en/of aangifte IB vragen. 

Naast deze cijfers vragen wij u ook om een exploitatiebegroting aan te leveren om te toetsen of een afbouwschema passend is voor uw nieuwe rechtsvorm. We helpen u alvast op weg met een eenvoudig template  waarmee u zelf aan de slag kan.

Hulp nodig?

Overstapservice

Bellen

Onze speciaal opgeleide medewerkers staan voor u klaar op 088 226 26 27, op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur.

icoon

Chat

Heeft u een korte vraag?
Stel deze dan via de chat.

icoon

Beeldbankieren

Liever persoonlijk contact via een videogesprek?
Bel 088 226 26 27 en maak een afspraak.

Hulp nodig?

Overstapservice

Bellen

Het Team OndernemersKrediet staat voor u klaar op 088 226 26 27, op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur.

icoon

Chat

Chat met chatbot Anna (24/7 online). Komt ze er niet uit? Dan nemen haar collega’s van Team OndernemersKrediet het gesprek over (op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur).

icoon

Beeldbankieren

Liever persoonlijk contact via een videogesprek?
Bel 088 226 26 27 en maak een afspraak.