In 2017 waren de Nederlandse zorgkosten 97,5 miljard euro en dat bedrag blijft groeien. Er moet rekening gehouden worden met druk op de kosten per aandoening om aan de stijgende zorgvraag en kwaliteitseisen van de consument te kunnen voldoen. Digitalisering en verplaatsing van zorg naar de woonomgeving zijn hierbij een grote trend.

Eerste hulp bij zelfredzaamheid

Over 2 jaar moet elke Nederlander zijn medisch dossier digitaal kunnen inzien. De patiënt kan zichzelf hierdoor beter redden, zorg wordt sneller en beter. En er kan 2 miljard euro aan zorgkosten worden bespaard. Lees meer over de zes stappen die ziekenhuizen moeten zetten om te digitaliseren en de zelfredzaamheid van patiënten te vergroten.

Lees de samenvatting

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang een melding wanneer wij nieuwe publicaties uitbrengen. Voor healthcare, andere sectoren of op macro-economisch vlak. Via het inschrijfformulier bepaalt uzelf hoe vaak u een e-mail ontvangt met een link naar de nieuwste berichten.

Meld u nu aan