Onderwijs en Overheid

Onderwijs & Overheid

Veel taken van de centrale overheid zijn afgelopen jaren gedecentraliseerd. Tegelijk is de invloed van de landelijke overheid nog groot. Verder wordt ingezet op digitalisering en slim gebruik van data. In het onderwijs is ‘een leven lang leren’ een belangrijk thema. Een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt is van groot belang, zeker nu er sprake is van een aanhoudende krapte in een aantal sectoren.

De nieuwsbrief van ruim 45.000 ondernemers

Kies zelf welke sectoren en cybersecurity thema's u wilt volgen.