Onderwijs & Overheid

De overheidsconsumptie in Nederland is met 20% van BBP hoog ten opzichte van omringende landen. Bezuinigingen zijn dan ook aan de orde van de dag. Daarbij zijn veel taken van de centrale overheid gedecentraliseerd naar gemeenten. Hierdoor krijgt sociale innovatie en doe-democratie, waarbij de burger participeert, meer kans. Ook wordt ingezet op digitalisering en slim gebruik van real time data voor de besturing van de stad.

In het onderwijs zien we jonge kinderen vaker gebruik maken van voorschoolse voorzieningen. Onderwijsinstellingen groeien sterk met post-initieel, deeltijdonderwijs en gepersonaliseerde leerroutes die rechtstreeks aansluiten op de arbeidsmarkt. Hierbij is het ‘leven lang leren’ belangrijk. In dit segment zijn zowel publiek als privaat onderwijs actief.

Dé nieuwsbrief voor ondernemend Nederland

Ontvang relevante artikelen wanneer het u uitkomt.