Invloed coronacrisis op Nederlandse economie
Rapport

Invloed coronacrisis op Nederlandse economie

Het coronavirus heeft enorme gevolgen voor de economische activiteit, maar het verschilt per sector in welke mate, wanneer en hoe bedrijven geraakt worden. De gevolgen zijn het grootst voor leisure, retail, de industrie en de transportsector.

Consumptieve bestedingen drogen op

Met onze realtime-consumptie-indicatoren kunnen we niet alleen meten welke consumptieve bestedingen essentieel blijken, maar ook meten we hoe sterk de consumptie per categorie terugvalt. Vooral de categorie horeca wordt hard geraakt. Na het horecaverbod op 12 maart zien we dat de uitgaven zo’n 75% terugvallen. De uitgaven aan vervoer zijn ook gedaald, de totale bestedingen aan benzine, openbaar vervoer en parkeren zijn zo’n 35% afgenomen ten opzichte van dezelfde week vorig jaar.

Hamsteren is niet wat het lijkt

Ook twee andere trends worden zichtbaar. We zien een duidelijke verschuiving optreden van offline naar online. Een gedeelte van de producten en diensten die consumenten voorheen fysiek aanschaften, wordt nu via het internet gekocht. Daarnaast zien we dat er een substitutie-effect optreedt: consumenten besteden minder in de horeca maar des te meer in de supermarkt. Het ‘hamsteren’ waarop veelvuldig wordt gewezen in de media blijkt deels een rationele substitutie van meer thuis eten dan in restaurants of bedrijfskantine. We verwachten dat de consumptieve bestedingen nog wat verder zullen dalen als het ‘hamstereffect’ verdwijnt. Al met al verwachten we dat de totale consumptieve bestedingen waarschijnlijk met zo’n 5% zullen dalen in 2020.

Kortstondige maar diepe recessie door coronapandemie

  • In ons basisscenario zal het Nederlandse bbp in 2020 met 3,5% krimpen
  • Consumptieve bestedingen zakken in, vooral horeca wordt hard geraakt… 
  • … maar we zien ook een verschuiving van offline naar online en substitutie-effecten optreden
  • Totale consumptieve bestedingen zullen naar schatting met 5% dalen in 2020
  • Een open economie zoals die van Nederland is kwetsbaar, handel komt in een neerwaartse spiraal terecht
  • Grote onzekerheid rondom investeringen, we verwachten een terugval van 8% in 2020
  • De coronacrisis hoeft niet tot blijvende schade aan de productiecapaciteit te leiden als de activiteit aan de aanbodzijde snel weer op gang komt
  • Pas in de loop van 2021 zal groei weer op een hoger peil komen te liggen
  • De neerwaartse risico’s zijn groot, vooral het negatieve sentiment en de onzekerheid kunnen tot verdere ontwrichting leiden

Meer informatie

Lees het volledige rapport 'Invloed coronacrisis op Nederlandse economie (pdf, 4.3MB)'.