Sectoren en trends

Sectoren

Informatie en trends

icoon
Albert Jan Zwart
Sector Banker Technologie, Media & Telecom

Julia Krauwer

Met een nieuwsgierige blik op de wereld onderzoek ik de trends en ontwikkelingen die niet alleen bepalend zijn voor de sector Technologie, Media en Telecom (TMT), maar ook digitaliserende bedrijven in bredere zin raken.

Thema: Digitalisering & duurzaamheid

Ik begeef me graag op het snijvlak van digitaal en duurzaam. 'Groene IT' is één van mijn sleutelthema's. Wat kunnen bedrijven bijvoorbeeld doen om het uiteindelijke energiegebruik van datacenters te verkleinen, en wat is het belang van circulaire elektronica? Ook verdiep ik mij in de manieren waarop technologische innovaties de wereld kunnen helpen verduurzamen, zoals kunstmatige intelligentie en 'digital twins'.

Bart Banning
Sector Banker Transport & Logistiek

Bart Banning

Als sectorexpert Transport en Logistiek vertaal ik thema's die voor de sector relevant zijn naar visie en strategie voor bedrijven. Ook publiceer ik hierover via sectorrapporten, expertartikelen en columns.

Thema: Zero emissie stadslogistiek

Mijn hoofdthema is de transitie naar een zero emissie stadsdistributie. Hoe kunnen bedrijven door inzet van technologie en digitalisering de binnenstedelijke logistieke stromen rondom bouw-, retail-, afvallogistiek en e-commerce efficiënter en zonder CO2 uitstoot realiseren? Daarnaast kan ik u meer vertellen over de subthema's: zero emissie transportmiddelen, asset sharing en de weg naar een succesvolle samenwerking voor het realiseren van een zero emissie stadslogistiek in 2030.

Han Mesters
Sector Banker Zakelijke dienstverlening

Han Mesters

Ik ben sector banker Zakelijke dienstverlening en al meer dan 20 jaar werkzaam binnen deze sector. Deze sector is divers en omvat onder meer accountancy, advocatuur, consultancy, notariaat, uitzenders, schoonmaakbedrijven en beveiligingsbedrijven.

Thema: Human capital

Mijn hoofdthema betreft Human Capital. Kenmerkend voor de sector zakelijke dienstverlening is immers dat mensen het verschil maken en dat de primaire taak van management is dat deze, vaak hoog opgeleide professionals, zo goed mogelijk gefaciliteerd worden. HR is dus een kerncompetentie.

Franka Rolvink
Hoofd Sector Research

Franka Rolvink Couzy

Als hoofd sector research zet ik data om in verhalen om daarmee verandering op gang te brengen. In de sociaal, maatschappelijk en economisch veranderende wereld waarin we leven, zoek ik naar antwoorden die ondernemers helpen hun werk beter te doen.

Thema: De veranderende omgeving

We leven in onzekere tijden. Veranderingen vinden dagelijks plaats. Van ondernemers vraagt dit veerkracht en de mogelijkheid adaptief te reageren ten gunste van zowel de korte als de lange termijn. Kennis van dat wat er op hen afkomt is van essentieel belang. Daarom richt ik mij op de drie grootste thema’s die de veranderingen in gang zetten: sectoraal welzijn, bedrijfsmatige gevolgen van Covid-19 en circulariteit. Deze onderwerpen worden altijd met data onderbouwd.

Rusland - Oekraine

De Oekraïne-oorlog en de transportsector

In een interview vertellen sector banker Bart Banning en sectoreconoom Albert Jan Swart van ABN AMRO over de gevolgen van de Oekraïne-oorlog voor de branche in Nederland en hun verwachtingen voor de korte en lange termijn.

Personeelstekort logistiek dwingt goed werkgeverschap

Personeelstekort logistiek dwingt goed werkgeverschap

Personeelstekort op logistieke functies bij handels- en productiebedrijven is in 2021 verder opgelopen. Voor vrijwel alle functiegroepen is vaker een tekort verwacht, met name voor logistieke medewerkers, chauffeurs en ICT-medewerkers.

Uitvoer voedingsmiddelen stijgt, maar door Brexit krimpt belang VK

Uitvoer voedingsmiddelen stijgt, maar door Brexit krimpt belang VK

Vorige week kopte het Financieele Dagblad dat het Verenigd Koninkrijk (VK) niet meer tot de top drie van belangrijkste handelspartners behoort. Dit jaar staan de Britten op de zesde plek. Voedingsproducten voelen de gevolgen, maar slagen er goed in om alternatieven aan te boren.

Lastenverschuiving stimuleert circulaire bouweconomie

Lastenverschuiving stimuleert circulaire bouweconomie

De afgelopen periode is de impact van lastenverschuiving in de circulaire bouweconomie onderzocht. Kunnen we door de belasting op arbeid te verschuiven naar materialen de businesscase van circulair bouwen verbeteren?

Corona vertraagt installatie laadpalen

Corona vertraagt installatie laadpalen

Het aantal laadpalen om elektrische auto’s op te laden is eind 2021 gegroeid naar ruim 300.000. Dat is een stijging van ruim 82.000 ten opzichte van eind 2020.

Nij Smellinghe

Zorginstellingen moeten kantoren snel verduurzamen

Zorginstellingen moeten voorrang geven aan de verduurzaming van het kantoorvastgoed; kantoorpanden moeten namelijk vanaf 1 januari 2023 minimaal over energielabel C beschikken.

Energietransitie in knel door recordkrapte arbeidsmarkt

Energietransitie in knel door recordkrapte arbeidsmarkt

De komende jaren zijn cruciaal om de klimaatopwarming te kunnen beperken, zo stellen de wetenschappers van klimaatpanel IPCC in hun rapport van begin april.

Pfas

Klimaatcrisis levert uiteindelijk alleen winnaars op

De aanpassingen die moeten worden gedaan om klimaatverandering tegen te gaan, worden veelal gezien als noodzakelijk kwaad. Dat zorgt ervoor dat de overheid en het bedrijfsleven zich afwachtend opstellen.

Wet Arbeidsmarkt in Balans leidt tot omslag flexwerkers

Wet Arbeidsmarkt in Balans leidt tot omslag flexwerkers

De Wet Arbeidsmarkt in Balans van 1 januari 2020 maakt vaste arbeidsrelaties meer aantrekkelijk voor werkgevers en flexibele arbeidsrelaties minder. Uit onderzoek van de ABN AMRO blijkt dat de WAB zijn doel voorbij is geschoten.

Gevolgen invasie Rusland in Oekraïne voor Nederlandse bedrijven

Gevolgen invasie Rusland in Oekraïne voor Nederlandse bedrijven

De grootschalige Russische invasie in Oekraïne heeft onmiskenbaar gevolgen voor Nederlandse ondernemers. De situatie is zeer onzeker, maar vooral de hoge gasprijs en een mogelijk tekort aan gas vormen een groot risico.

Prinsjesdag

Prinsjesdag laat bouwsector zweven

De op Prinsjesdag bekendgemaakte maatregelen zijn onvoldoende om de bouwsector vlot te trekken. De woningbouw en de infrasector kunnen op extra steun rekenen, maar het ontbreekt aan voldoende maatregelen om de stikstofproblematiek op te lossen. Dit blijft daardoor als een molensteen om de bouwsector hangen. De verwachtingen voor 2021 zijn daarom naar beneden bijgesteld. Over 2020 zijn we positiever als gevolg van de beperkte impact van de ‘lockdown’ op de bouwsector.

het-varken-als-het-ultieme-kringloopdier

Het varken als het ultieme kringloopdier

De aandacht voor gezonde voeding en voor de impact van voedselproductie op onze planeet groeit. Bij aankoop van vlees weegt voor consumenten dierenwelzijn vaak nog zwaar maar de aandacht voor milieu en klimaat groeit snel.

Verkiezingen

Het Nationaal Groeifonds toont slechts gedeeltelijk de nieuwe rol van de overheid in innovatie

Het Nationaal Groeifonds is het jongste voorbeeld van een overheid die zich een grotere broek aan meet. Met dit fonds van 20 miljard euro wil de overheid een actieve rol op zich nemen in het verhogen van de potentiële economische groei. Nu de verkiezingen achter de rug zijn en de contouren van de nieuwe regering duidelijk, is het een goed moment om op het fonds en de projecten te reflecteren.

stadslogistiek lokt vastgoedbelegger

Stadslogistiek lokt vastgoedbelegger

Amsterdam Logistics Cityhub wordt verkocht aan vastgoedontwikkelaar en -beheerder CTP, dat hiermee zijn eerste aankoop in Nederland doet.

icoon

De nieuwsbrief van ruim 45.000 ondernemers

Kies zelf welke sectoren en cybersecurity thema's u wilt volgen.