Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor ondernemingen en consumenten. Daarom werkt ABN AMRO aan duurzame financiële oplossingen. Graag gaan we met u in gesprek over uw plannen en ambities op dit vlak.

Verduurzaming in een stroomversnelling

De wereldbevolking groeit. Zo snel zelfs, dat onze planeet rond het jaar 2100 meer dan 10 miljard mensen telt, voorspellen de Verenigde Naties. Reden te meer om zuinig en duurzaam met onze aarde en de schaarse grondstoffen om te gaan. In 2020 moet 14% van de energie die we in Nederland gebruiken uit duurzame bronnen komen. Niet voor niets zetten steeds meer ondernemers en consumenten verduurzaming hoog op de agenda. Wij dragen graag bij aan duurzame initiatieven. Lees meer over onze rol in het financieren van windenergie, zonne-energie en duurzaam vastgoed.

Duurzame investeerder

Als financiële dienstverlener zien we het als onze verantwoordelijkheid om een betekenisvolle rol te spelen als duurzame investeerder. Zo financieren we projecten die de uitputting van grondstoffen tegengaan, stimuleren we initiatieven die bijdragen aan de Nederlandse energietransitie, en investeren we in ondernemers die zich naast financiële winst richten op maatschappelijk rendement.

De ABN AMRO Groenlening

Steeds meer bedrijven willen investeren in een meer duurzame en schonere toekomst. Sommige investeringen komen hierbij in aanmerking voor een aantrekkelijke vorm van financiering middels een Groenlening. Om te bepalen of u hiervoor in aanmerking komt is naast de kredietbeoordeling door de bank ook het type investeringsproject van belang.

Lees meer

Uitvaartorganisatie kent geen grenzen

Uitvaartorganisatie Respectrum  is het eerste crematorium in Nederland dat gebouwd is volgens duurzaamheidscertificaat BREEAM. Een vooruitstrevend en ambitieus project; gerealiseerd dankzij een knap staaltje gestapeld financieren. Lees meer over het tot stand komen, de filosofie en de bijzondere samenwerking tussen alle partijen. 

Lees meer

Circulaire economie

Een circulaire economie gaat bewuster en efficiënter om met energie en grondstoffen. Om de omschakeling naar een circulaire economie te versnellen, adviseert ABN AMRO klanten zo goed mogelijk over duurzame bedrijfsmodellen.

Meer over circulaire economie

Windenergie

Het aantal windmolenparken blijft groeien. ABN AMRO investeert in dergelijke duurzame financiële oplossingen. Graag gaan we met u in gesprek over uw plannen en ambities.

Meer over windenergie

Zonne-energie

Zonne-energie speelt een steeds belangrijkere rol in de energietransitie. ABN AMRO investeert in dergelijke duurzame financiële oplossingen. Graag gaan we met u in gesprek over uw plannen en ambities.

Meer over zonne-energie