Vennootschapsbelasting

Toch aanpassingen in tarieven vennootschapsbelasting in 2020 en 2021

Op Prinsjesdag heeft de regering haar belastingplannen bekend gemaakt. Het gaat om voorstellen voor nieuwe fiscale wetgeving, waaronder een aantal nieuwe fiscale cijfers. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe tarieven in de vennootschapsbelasting. Vorig jaar stelde ons parlement al veel fiscale cijfers voor 2020 en 2021 vast. Maar het kabinet wil enkele cijfers wijzigen.

Vennootschapsbelasting

Onder andere BV’s betalen over hun belastbare winst vennootschapsbelasting. In 2019 is het tarief 19% voor de eerste 200.000 euro. Voor zover de winst hoger is, is het tarief 25%. In de belastingplannen van vorig jaar stond dat de tarieven in de vennootschapsbelasting in 2020 en 2021 omlaag gaan. Zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer gingen hiermee akkoord.

Andere tarieven

Vastgestelde wetgeving kan altijd weer veranderen. Dat gebeurt ook dit jaar als het aan het kabinet ligt. Het kabinet wil namelijk extra geld uittrekken voor de lage en middeninkomens. Om dat te kunnen betalen, wil het kabinet het hoogste tarief in de vennootschapsbelasting aanpassen voor 2020 en 2021. 

Hieronder staan de tarieven in de vennootschapsbelasting in 2020 en 2021 zoals de regering die nu heeft voorgesteld in de belastingplannen. Ten opzichte van 2019 daalt het hoogste tarief in 2020 niet. In 2021 daalt het hoogste tarief minder dan eerder was afgesproken. Zie daarvoor onderstaande tabel. Na de parlementaire behandeling van de belastingplannen zal blijken of dit de tarieven worden. 

Tarieven vennootschapsbelasting 2020-2021

Belastbaar bedrag 2020 2021
Tot €200.000 16,50% 15%
Voor zover meer dan € 200.000 25% 21,70%

Prinsjesdag 2019

De nieuwe (fiscale) maatregelen voor 2020 zijn bekend. Zoals op het gebied van vennootschapsbelasting, duurzaamheid en lenen bij de eigen vennootschap.

Bekijk hier hoe het nieuwe regeringsbeleid uitpakt voor het bedrijfsleven. Met onze voorbeschouwing en analyses van de grote Prinsjesdag-dossiers weet u snel van de hoed en de rand.

Top 3 voorbeschouwing Prinsjesdag

De hoed en de rand

Bekijk alle onderwerpen op onze Prinsjesdag overzichtspagina.

Prinsjesdag 2019

Tags