Vennootschapsbelasting

Veel bedrijven gaan minder vennootschapsbelasting betalen over 2021

De regering heeft op Prinsjesdag 2020 een pakket met belastingplannen bekendgemaakt. Voor onder andere BV’s is bijvoorbeeld het voorstel om het lage tarief in de vennootschapsbelasting toe te passen op een hogere winst belangrijk.

Vorig jaar was ons parlement al akkoord gegaan met de verlaging van het lage tarief van de vennootschapsbelasting van 16,5% naar 15% per 2021. Nieuw is dat de belastingschijf voor dit tarief wordt verlengd volgens een voorstel. Concreet bekent dit dat het tarief van 15% in 2021 moet gaan gelden voor een hoger bedrag aan belastbare winst, namelijk tot € 245.000 in plaats van tot € 200.000; in 2022 tot € 395.000. Voor zover de winst hoger is, is het tarief 25%. Ons parlement moet daarvoor nog wel akkoord gaan met het Belastingplan 2021.

Dit is een belangrijke verandering voor veel bedrijven, vooral in het midden- en kleinbedrijf. Ook bedrijven met een hogere winst profiteren hiervan. Hieronder enkele voorbeelden.

Voorbeeld 1

Stel dat BV A over 2021 een belastbare winst heeft van € 300.000. Uitgaande van bovengenoemde veranderingen, betaalt deze BV hierover € 50.500 (= 15% x € 245.000 + 25% x € 55.000) aan vennootschapsbelasting. Over 2022 zou deze BV hierover € 45.000 moeten betalen (= 15% x € 300.000).

Deze BV zou bij deze winst over 2020 nog € 58.000 (= 16,5% x € 200.000 + 25% x € 100.000) aan vennootschapsbelasting hebben betaald.

Voorbeeld 2

Stel dat een andere BV, BV B, in 2021 een belastbare winst heeft van € 600.000. Dan betaalt deze BV hierover € 125.500 (= 15% x € 245.000 + 25% x € 355.000) aan vennootschapsbelasting. Over 2022 zou deze BV hierover € 110.500 moeten betalen (= 15% x € 395.000 + 25% x € 205.000).

Deze BV zou bij deze winst over 2020 € 133.000 (= 16,5% x € 200.000 + 25% x € 400.000) aan vennootschapsbelasting hebben betaald.

Overige veranderingen

De regering heeft daarnaast onder andere voorgesteld het effectieve tarief van de innovatiebox te verhogen van 7% naar 9% per 2021. Die maatregel was al aangekondigd. Door gebruik te maken van de innovatiebox kunnen winsten uit innovatieve activiteiten in Nederland in de vennootschapsbelasting worden belast tegen een verlaagd effectief belastingtarief.

Meer informatie

Auteur: Peter Pleijsant - Kenniscentrum ABN AMRO MeesPierson.

Prinsjesdag 2020

De nieuwe (fiscale) maatregelen voor 2021 zijn bekend. Zoals op het gebied van vennootschapsbelasting, duurzaamheid en lenen bij de eigen vennootschap.

Bekijk hier hoe het nieuwe regeringsbeleid uitpakt voor het bedrijfsleven. Met onze voorbeschouwing en analyses van de grote Prinsjesdag-dossiers weet u snel van de hoed en de rand.

Prinsjesdag

#Meedenkers

Bekijk alle onderwerpen op onze Prinsjesdag overzichtspagina.

Prinsjesdag 2020

Tags