Koopkracht

Lonen stijgen nog nauwelijks – goed nieuws voor ondernemers?

Op basis van wat op Prinsjesdag bekend is geworden, maar ook door ontwikkelingen zoals de stijgende werkloosheid, krijgen we een beter beeld van hoe de cao-lonen zich gaan ontwikkelen. Het Centraal Planbureau en het kabinet gaan uit van een cao-loonstijging van 1,4% in 2021. Wij denken dat de cao-lonen met 1,1% gaan stijgen. Daarbij hebben we een paar overwegingen.

Enerzijds bewegen de cao-lonen met veel vertraging mee met de rest van de economie. De belangrijkste verklaring daarvoor is de looptijd van cao’s en hoe moeilijk het is deze open te breken. Een eind 2019 afgesloten cao voor 2020 en 2021 hield geen rekening met de coronacrisis en levert dus in 2021 een relatief grote bijdrage aan de loonstijging. Deze vertraging in het systeem houdt onze cao-loonprognose in 2021 nog enigszins op peil.

Anderzijds zijn er de afbouw in de NOW en de toenemende werkloosheid. Hierdoor kunnen werkgevers het uitblijven van een nieuwe cao als onderhandelingsvoordeel zien, omdat de omstandigheden maand na maand steeds meer een lage loongroei rechtvaardigen. Onder ‘normale’ omstandigheden zien we vertraging in onderhandelingen juist als voordelig voor de werknemers, omdat werkgevers zonder marktconforme lonen minder aantrekkelijk zijn voor sollicitanten.

Wat de loonkosten voor ondernemers ook omlaag drukt zijn de lonen in de (semi-)publieke sector. Op Prinsjesdag werd bekend dat de overheid niet investeert in bijvoorbeeld gemeenten of de zorg. In deze sectoren moeten nog cao’s worden afgesloten en de loonruimte is dus beperkt. Dit straalt af op de private sector. Met name ondernemers die personeel nodig hebben dat qua kwalificaties ook in de publieke sector zou kunnen werken, zullen merken dat het goedkoper wordt om mensen aan te trekken.

Goedkoper personeel betekent voor individuele bedrijven dat de kosten lager zijn – maar er is meer aan de hand. Een lager loonpeil in Nederland betekent ook dat bij alle bedrijven samen minder geconsumeerd wordt door alle huishoudens samen: wie minder verdient geeft minder uit. Normaal gesproken kunnen internationaal opererende ondernemingen dat nog een beetje opvangen. Recessies zijn nooit helemaal symmetrisch: het ene moment valt de consumptie in het ene land terug, het andere moment in het andere land. Doordat de pandemie vrijwel overal tegelijk toesloeg vallen de lonen nu vrij symmetrisch terug en is het voor alle type ondernemingen maar de vraag of de lagere loonkosten iets goeds zijn.

Meer informatie

Auteur: Piet Rietman, ABN AMRO Economisch Bureau.

Prinsjesdag 2020

De nieuwe (fiscale) maatregelen voor 2021 zijn bekend. Zoals op het gebied van vennootschapsbelasting, duurzaamheid en lenen bij de eigen vennootschap.

Bekijk hier hoe het nieuwe regeringsbeleid uitpakt voor het bedrijfsleven. Met onze voorbeschouwing en analyses van de grote Prinsjesdag-dossiers weet u snel van de hoed en de rand.

Prinsjesdag

#Meedenkers

Bekijk alle onderwerpen op onze Prinsjesdag overzichtspagina.

Prinsjesdag 2020

Tags