Box3

Nieuwe cijfers voor de belastingheffing in box 3 over 2021

De regering maakt jaarlijks in september de nieuwe cijfers (bedragen en percentages) voor de belastingheffing over uw vermogen in box 3 voor het komende jaar bekend.

Hieronder staan de cijfers voor de belastingheffing in box 3 in 2021. Deze heffing wordt op 1 januari 2021 bepaald.

Cijfers box 3 in 2021

De belastingdruk over uw vermogen in box 3 is in 2021 0,59% tot 1,76%, afhankelijk van de omvang van dat vermogen (2020: 0,54% tot 1,58%).

Van het gedeelte van de grondslag dat meer bedraagt dan Maar niet meer dan Is het forfaitaire rendement Is de inkomsten-belasting als % van box 3- vermogen
€ 0 (partners: € 0) € 50.000 (partners: € 100.000) 67% x 0,03% + 33% x 5,69% = 1,8978% 0,59%
€ 50.000 (partners: € 100.000) € 950.000 (partners: € 1.900.000) 21% x 0,03% + 79% x 5,69% = 4,5014% 1,4%
€ 950.000 (partners: € 1.900.000) - 0% x 0,03% + 100% x 5,69% = 5,69% 1,76%

Tabel. Vermogensschijven en bijbehorende rendementspercentages in 2021 (voor fiscaal partners gelden dubbele bedragen).

Heffingvrij vermogen en tarief

Het heffingsvrije vermogen, de algemene vrijstelling in box 3, gaat per 2021 omhoog naar € 50.000 per belastingbetaler (fiscaal partners: € 100.000). In de bovenstaande tabel is al rekening gehouden met dit heffingsvrije vermogen. Het belastingtarief in box 3 gaat omhoog van 30% naar 31% in 2021.

Spaar- en beleggingsrendement

Het spaargedeelte in de rendementspercentages voor de belastingheffing in box 3 over 2021 is de gemiddelde spaarrente van juli 2019 tot en met juni 2020. Hierbij is onder andere het gemiddelde rendement op deposito’s met een opzegtermijn kleiner dan 3 maanden in genoemde periode van belang. In 2021 is het forfaitair spaarrendement 0,03%, dat is lager dan in 2020.

Voor het beleggingsgedeelte gaat het om het rendement op onroerende zaken, aandelen en obligaties. Het forfaitair beleggingsrendement is in 2021 5,69%, dat is hoger dan in 2020.

Verhouding sparen en beleggen

De Belastingdienst gaat ervan uit dat belastingbetalers gemiddeld genomen per vermogensschijf in een bepaalde verhouding sparen en beleggen. Voor 2021 is dat als volgt.

  • In de eerste vermogensschijf gaat de Belastingdienst ervan uit dat u gemiddeld genomen 67% van dit vermogen aanhoudt als spaargeld en 33% als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 1,8978% (= 67% x 0,03% + 33% x 5,69%).
  • In de tweede vermogensschijf gaat de Belastingdienst ervan uit dat u gemiddeld genomen 21% van dit vermogen aanhoudt als spaargeld en 79% als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 4,5014% (= 21% x 0,03% + 79% x 5,69%).
  • In de derde vermogensschijf gaat de Belastingdienst ervan uit dat u gemiddeld genomen dit vermogen volledig aanhoudt als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 5,69% (= 0% x 0,03% + 100% x 5,69%).

Meer informatie

Auteur: Peter Pleijsant, Kenniscentrum ABN AMRO MeesPierson.

Prinsjesdag 2020

De nieuwe (fiscale) maatregelen voor 2021 zijn bekend. Zoals op het gebied van vennootschapsbelasting, duurzaamheid en lenen bij de eigen vennootschap.

Bekijk hier hoe het nieuwe regeringsbeleid uitpakt voor het bedrijfsleven. Met onze voorbeschouwing en analyses van de grote Prinsjesdag-dossiers weet u snel van de hoed en de rand.

Prinsjesdag

#Meedenkers

Bekijk alle onderwerpen op onze Prinsjesdag overzichtspagina.

Prinsjesdag 2020

Tags