Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Uw Duurzaamheidsprofiel

Wordt uw vermogen door ons beheerd? Dan heeft u regelmatig een gesprek met ons over uw beleggingen. Daarin bespreekt u gezamenlijk uw persoonlijke situatie en uw beleggingsdoelstellingen. Ook bespreekt u hoe belangrijk u duurzaamheid vindt voor uw beleggingen. Hieruit volgt onder andere uw duurzaamheidsprofiel.

 

Duurzaamheidsprofielen

 Dit zijn de 4 verschillende duurzaamheidsprofielen bij ABN AMRO:

  • Niet-duurzaam
  • ESG Starters
  • ESG Gevorderden
  • Duurzaam impact

Rekening houden met nadelige gevolgen op duurzaamheidsfactoren

U kunt ervoor kiezen om in uw beleggingsstrategie rekening te houden met de nadelige gevolgen op duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren hebben betrekking op ecologische, sociale en werkgelegenheidsaspecten, het respecteren van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Dit kan op drie manieren.

  • Door bepaalde bedrijven en landen uit te sluiten
  • Door in gesprek te gaan met (beursgenoteerde) bedrijven (engagement)
  • En te onderzoeken of bedrijven (onbedoeld) schade toebrengen aan een ecologisch of maatschappelijk doel.

Een positieve bijdrage leveren aan een milieudoelstelling of een sociale doelstelling

U kunt met uw beleggingen een positieve bijdrage leveren door te beleggen in bedrijven die bijdragen aan het bereiken van een milieu- of sociale doelstelling. Deze doelstellingen zijn vaak gerelateerd aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Voldoen aan de Europese standaard voor ecologische duurzaamheid

De Europese Commissie heeft een handboek opgesteld met diverse criteria voor economische activiteiten, zodat iedereen hetzelfde begrip en dezelfde definitie heeft van wat ecologisch duurzaam is. Dit handboek heet: EU Taxonomie. Als een activiteit voldoet aan de criteria van de EU Taxonomie, kan deze als ‘ecologisch duurzaam’ worden gekenmerkt. De EU taxonomie legt per sector uit welke economische activiteiten ecologisch duurzaam zijn en welke niet. Om te bepalen of een beleggingsproduct een taxonomie belegging is, is ABN AMRO afhankelijk van informatie die beursgenoteerde ondernemingen rapporteren. Deze ondernemingen zullen naar verwachting de komende jaren starten met hun rapportage over de taxonomie. Hierdoor is het nu nog niet mogelijk om beleggingen aan te bieden die hieraan voldoen.

Duurzaamheidsprofielen en onze beleggingsvormen

Graag bieden wij u beleggingen aan die passen bij uw duurzaamheidsvoorkeuren. Wanneer uw duurzaamheidsprofiel is vastgesteld, bekijkt de beleggingsadviseur welke beleggingsvorm het beste past bij uw risicoprofiel en uw duurzaamheidsprofiel. Wilt u precies weten waar we per duurzaamheidsprofiel rekening mee houden?

Vermogensbeheer Duurzaamheidsprofiel Instapdrempel
Comfort Inkomsten Mandaat ESG Starters € 50.000
Multi Manager Mandaat ESG Starters € 50.000
Klassiek Mandaat ESG Starters € 500.000
ESG Fondsen Mandaat ESG Gevorderden € 50.000
ESG Beleggen Mandaat ESG Gevorderden € 500.000
Impact Mandaat Duurzaam impact € 2.500.000
Impact Fondsen Mandaat Duurzaam impact € 50.000
Special Mandates Verschillend, maar minimaal ESG Starters € 2.500.000


Beleggingsadvies Duurzaamheidsprofiel Instapdrempel
Comfort ESG Beleggingsadvies ESG Starters € 500.000
Actief Beleggingsadvies (Plus) ESG Starters € 500.000
Private Equity Advice Niet-duurzaam € 5.000.000 of € 3.000.000 onder aanvullende voorwaarden
Structured Products Advice Niet-duurzaam € 1.000.000

Beleggen kent risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.