Private Banking Vastgoedfinanciering

Investeren in vastgoed

Private Banking Vastgoedfinanciering

Private Banking Vastgoedfinanciering

 • Afgestemd op uw persoonlijke wensen en situatie
 • Kennis van de markt en de regio
 • Specialist als sparringpartner

Lening op maat voor vastgoed

Wilt u investeren in vastgoed? Dan kan de Private Banking Vastgoedfinanciering voor u een goede oplossing zijn. Onze specialisten hebben kennis van de regio en de markt en bespreken graag de mogelijkheden met u.

Meer informatie en voorwaarden

Wat is een vastgoedfinanciering op maat?

De Private Banking Vastgoedfinanciering is een lening op maat waarmee u kunt investeren in onroerend goed. U leent geld met het vastgoed als onderpand. Deze financiering is bestemd voor klanten van ABN AMRO MeesPierson vanaf 18 jaar. Bent u nog geen klant van ABN AMRO MeesPierson en heeft u interesse in een Private Banking Vastgoedfinanciering?  Neem dan contact met ons op.

Voor- en nadelen

Voordelen:

 • Wij passen de Private Banking Vastgoedfinanciering aan uw persoonlijke situatie aan: keuze uit meerdere looptijden, rentetypen en aflossingspercentages. 
 • U kunt kiezen voor een variabele of vaste rentebasis. Een vaste rentebasis geeft u meer zekerheid over uw rentelasten dan een variabele rentebasis. 

Nadelen:

 • U betaalt per maand of kwartaal naast rente ook een van tevoren overeengekomen bedrag aan aflossing. 
 • Het geld dat u al heeft terugbetaald, kunt u niet opnieuw opnemen.
 • Als u vervroegd wilt aflossen, dan kan het zijn dat u daarvoor kosten betaalt.
Hoeveel kan ik lenen?

Hoeveel u kunt lenen is afhankelijk van een aantal factoren, zoals uw financieringsdoel, uw persoonlijke inkomens- en vermogenssituatie nu en in de toekomst en de toepasselijke wet- en regelgeving. Met het krediet financiert u maximaal 70% van de marktwaarde van uw vastgoed.

Rente en kosten

Het rentetarief dat u betaalt voor uw Vastgoedfinanciering bespreken we in een persoonlijk adviesgesprek. U kunt kiezen voor een vaste of variabele rente. Het rentetarief is afhankelijk van de hoogte van het krediet, uw persoonlijke en financiële situatie en het kredietrisico. Of u handelt als consument of niet-consument heeft ook invloed op het rentetarief. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de tarieven pagina.

Naast de rente betaalt u ook kosten zoals afsluitprovisie, notariskosten, rentefixatie provisie, advies- en afhandelingskosten. Welke kosten u betaalt hangt af van de complexiteit van de aanvraag, het advies dat u wilt en het gebruik van uw krediet. Meer informatie over het actuele rentetarief.

Vervroegd aflossen

Onder bepaalde voorwaarden mag u een deel vervroegd terugbetalen, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Deze voorwaarden bespreken wij in een persoonlijk gesprek. Op de datum van renteherziening kunt u het hele bedrag vervroegd terugbetalen zonder kosten. Wilt u op een ander moment vervroegd terugbetalen, dan betaalt u wel kosten.

De lening terugbetalen

De Private Banking Vastgoedfinanciering heeft een looptijd van 1 tot 10 jaar. U kunt de lening op verschillende manieren aflossen. In sommige gevallen is het ook mogelijk (een deel van) de lening aflossingsvrij af te sluiten. Dit is onder andere afhankelijk van het soort vastgoed, en van de hoogte van de lening ten opzichte van de waarde van het onderpand. Uw Kredietspecialist kan u hierover meer vertellen. De minimale aflossing is 2,5% per jaar.

 • Annuïtair: u betaalt een vast maandbedrag. Dit bedrag bestaat uit een deel aflossing plus rente
 • Lineair: u betaalt een vast bedrag aan aflossing plus de rente over de openstaande lening
 • Aflossingsvrij: u betaalt alleen rente over de openstaande lening. Aan het eind van de looptijd betaalt u de lening terug.
Hoe verloopt uw aanvraag?

We hebben het aanvraagproces voor een Vastgoedfinanciering in een stappenplan gezet. Neem contact met ons op om een indicatie van de doorlooptijd voor uw financieringsaanvraag te krijgen.

Bureau Krediet Registratie

ABN AMRO MeesPierson is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel, in het kort 'BKR'. De bank meldt het krediet bij het BKR. Als u meer dan 60 dagen achterloopt met betalen, meldt de bank dit aan het BKR. Het BKR registreert deze gegevens. Dit kan gevolgen hebben als u een nieuw krediet aanvraagt. Bij een betalingsachterstand kan ABN AMRO MeesPierson het krediet ook opeisen. Dan moet u de openstaande schuld in één keer helemaal terugbetalen. 

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Per 1 juli 2018 geldt voor financieringen die worden aangevraagd en afgesloten door ondernemingen met een (groeps)omzet tot € 5 miljoen de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. Ook financieringen die per 1 juli 2018 worden aangevraagd en afgesloten door natuurlijke personen kunnen onder deze gedragscode vallen.* In de gedragscode staan minimum normen waar de bank zich aan moet houden bij het verstrekken van zakelijke financieringen aan bepaalde ondernemers/ondernemingen. Zie voor meer informatie de website van de NVB.

*Voor ondernemingen of natuurlijke personen die zich vooral bezig houden met commercieel vastgoed geldt voor de toepasselijkheid van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering geen omzetgrens, maar een grens van de vastgoedwaarde van € 2 miljoen.

Bepalingen

Lees de Algemene Bepalingen Kredietverlening. Als u van ons een offerte ontvangt voor een lening op maat, krijgt u een Europees gestandaardiseerd informatieblad. Deze informatie is afgestemd op de kenmerken van uw lening. Elke aanbieder van leningen is verplicht deze informatie te geven. Hiermee kunt u de leningen van aanbieders van leningen vergelijken.

Lees het dienstverleningsdocument Vastgoedfinanciering.

Meer informatie en voorwaarden

De Private Banking Vastgoedfinanciering is een lening op maat waarmee u kunt investeren in onroerend goed. U leent geld met het vastgoed als onderpand. Deze financiering is bestemd voor klanten van ABN AMRO MeesPierson vanaf 18 jaar. Bent u nog geen klant van ABN AMRO MeesPierson en heeft u interesse in een Private Banking Vastgoedfinanciering?  Neem dan contact met ons op.

Voordelen:

 • Wij passen de Private Banking Vastgoedfinanciering aan uw persoonlijke situatie aan: keuze uit meerdere looptijden, rentetypen en aflossingspercentages. 
 • U kunt kiezen voor een variabele of vaste rentebasis. Een vaste rentebasis geeft u meer zekerheid over uw rentelasten dan een variabele rentebasis. 

Nadelen:

 • U betaalt per maand of kwartaal naast rente ook een van tevoren overeengekomen bedrag aan aflossing. 
 • Het geld dat u al heeft terugbetaald, kunt u niet opnieuw opnemen.
 • Als u vervroegd wilt aflossen, dan kan het zijn dat u daarvoor kosten betaalt.

Hoeveel u kunt lenen is afhankelijk van een aantal factoren, zoals uw financieringsdoel, uw persoonlijke inkomens- en vermogenssituatie nu en in de toekomst en de toepasselijke wet- en regelgeving. Met het krediet financiert u maximaal 70% van de marktwaarde van uw vastgoed.

Het rentetarief dat u betaalt voor uw Vastgoedfinanciering bespreken we in een persoonlijk adviesgesprek. U kunt kiezen voor een vaste of variabele rente. Het rentetarief is afhankelijk van de hoogte van het krediet, uw persoonlijke en financiële situatie en het kredietrisico. Of u handelt als consument of niet-consument heeft ook invloed op het rentetarief. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de tarieven pagina.

Naast de rente betaalt u ook kosten zoals afsluitprovisie, notariskosten, rentefixatie provisie, advies- en afhandelingskosten. Welke kosten u betaalt hangt af van de complexiteit van de aanvraag, het advies dat u wilt en het gebruik van uw krediet. Meer informatie over het actuele rentetarief.

Onder bepaalde voorwaarden mag u een deel vervroegd terugbetalen, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Deze voorwaarden bespreken wij in een persoonlijk gesprek. Op de datum van renteherziening kunt u het hele bedrag vervroegd terugbetalen zonder kosten. Wilt u op een ander moment vervroegd terugbetalen, dan betaalt u wel kosten.

De Private Banking Vastgoedfinanciering heeft een looptijd van 1 tot 10 jaar. U kunt de lening op verschillende manieren aflossen. In sommige gevallen is het ook mogelijk (een deel van) de lening aflossingsvrij af te sluiten. Dit is onder andere afhankelijk van het soort vastgoed, en van de hoogte van de lening ten opzichte van de waarde van het onderpand. Uw Kredietspecialist kan u hierover meer vertellen. De minimale aflossing is 2,5% per jaar.

 • Annuïtair: u betaalt een vast maandbedrag. Dit bedrag bestaat uit een deel aflossing plus rente
 • Lineair: u betaalt een vast bedrag aan aflossing plus de rente over de openstaande lening
 • Aflossingsvrij: u betaalt alleen rente over de openstaande lening. Aan het eind van de looptijd betaalt u de lening terug.

We hebben het aanvraagproces voor een Vastgoedfinanciering in een stappenplan gezet. Neem contact met ons op om een indicatie van de doorlooptijd voor uw financieringsaanvraag te krijgen.

ABN AMRO MeesPierson is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel, in het kort 'BKR'. De bank meldt het krediet bij het BKR. Als u meer dan 60 dagen achterloopt met betalen, meldt de bank dit aan het BKR. Het BKR registreert deze gegevens. Dit kan gevolgen hebben als u een nieuw krediet aanvraagt. Bij een betalingsachterstand kan ABN AMRO MeesPierson het krediet ook opeisen. Dan moet u de openstaande schuld in één keer helemaal terugbetalen. 

Per 1 juli 2018 geldt voor financieringen die worden aangevraagd en afgesloten door ondernemingen met een (groeps)omzet tot € 5 miljoen de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. Ook financieringen die per 1 juli 2018 worden aangevraagd en afgesloten door natuurlijke personen kunnen onder deze gedragscode vallen.* In de gedragscode staan minimum normen waar de bank zich aan moet houden bij het verstrekken van zakelijke financieringen aan bepaalde ondernemers/ondernemingen. Zie voor meer informatie de website van de NVB.

*Voor ondernemingen of natuurlijke personen die zich vooral bezig houden met commercieel vastgoed geldt voor de toepasselijkheid van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering geen omzetgrens, maar een grens van de vastgoedwaarde van € 2 miljoen.

Lees de Algemene Bepalingen Kredietverlening. Als u van ons een offerte ontvangt voor een lening op maat, krijgt u een Europees gestandaardiseerd informatieblad. Deze informatie is afgestemd op de kenmerken van uw lening. Elke aanbieder van leningen is verplicht deze informatie te geven. Hiermee kunt u de leningen van aanbieders van leningen vergelijken.

Lees het dienstverleningsdocument Vastgoedfinanciering.