Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Investeren in vastgoed

Private Banking Vastgoedfinanciering

Private Banking Vastgoedfinanciering

 • Afgestemd op uw persoonlijke wensen en situatie
 • Kennis van de markt en de regio
 • Specialist als sparringpartner

Lening op maat voor vastgoed

Wilt u investeren in vastgoed? Dan kan de Private Banking Vastgoedfinanciering voor u een goede oplossing zijn. Onze specialisten hebben kennis van de regio en de markt en bespreken graag de mogelijkheden met u.

Meer informatie en voorwaarden

Wat is een vastgoedfinanciering op maat?

De Private Banking Vastgoedfinanciering is een lening op maat waarmee u kunt investeren in onroerend goed. U leent geld met het vastgoed als onderpand. Deze financiering is bestemd voor klanten van ABN AMRO MeesPierson vanaf 18 jaar. Bent u nog geen klant van ABN AMRO MeesPierson en heeft u interesse in een Private Banking Vastgoedfinanciering? Neem dan contact met ons op .

Past de Private Banking Vastgoedfinanciering niet bij u? U kunt hier meer opties voor investeren in vastgoed voor verhuur bekijken. Let op: deze leningen zijn niet geschikt voor elke situatie.

Voor- en nadelen

Voordelen:

 • Wij passen de Private Banking Vastgoedfinanciering aan uw persoonlijke situatie aan: keuze uit meerdere looptijden, rentetypen en aflossingspercentages. 
 • U kunt kiezen voor een variabele of vaste rentebasis. Een vaste rentebasis geeft u meer zekerheid over uw rentelasten dan een variabele rentebasis. 

Nadelen:

 • U betaalt per maand of kwartaal naast rente ook een van tevoren overeengekomen bedrag aan aflossing. 
 • Het geld dat u al heeft terugbetaald, kunt u niet opnieuw opnemen.
 • Als u vervroegd wilt aflossen, dan kan het zijn dat u daarvoor kosten betaalt.
Hoeveel kan ik lenen?

Hoeveel u kunt lenen is afhankelijk van een aantal factoren, zoals uw financieringsdoel, uw persoonlijke inkomens- en vermogenssituatie nu en in de toekomst en de toepasselijke wet- en regelgeving. Met het krediet financiert u maximaal 70% van de getaxeerde marktwaarde van uw vastgoed.

Rente en kosten

Het rentetarief dat u betaalt voor uw Vastgoedfinanciering bespreken we in een persoonlijk adviesgesprek. U kunt kiezen voor een vaste of variabele rente. Het rentetarief is afhankelijk van de hoogte van het krediet, uw persoonlijke en financiële situatie en het kredietrisico. Of u handelt als consument of niet-consument heeft ook invloed op het rentetarief. Bij het afsluiten van de lening wordt tevens uw inkomen getaxeerd. Hierna vind elke jaar een taxering plaats. De kosten die hierbij worden gemaakt, worden bij u in rekening gebracht. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de tarieven pagina.

Naast de rente betaalt u ook kosten zoals afsluitprovisie, notariskosten, rentefixatie provisie, advies- en afhandelingskosten. Welke kosten u betaalt hangt af van de complexiteit van de aanvraag, het advies dat u wilt en het gebruik van uw krediet. Meer informatie over het actuele rentetarief.

Bij het afsluiten van de lening wordt het onderpand getaxeerd. Hierna vind elke jaar een taxering plaats. De kosten die hierbij worden gemaakt, worden bij u in rekening gebracht.

Vervroegd aflossen

Onder bepaalde voorwaarden mag u een deel vervroegd terugbetalen, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Deze voorwaarden bespreken wij in een persoonlijk gesprek. Op de datum van renteherziening kunt u het hele bedrag vervroegd terugbetalen zonder kosten. Wilt u op een ander moment vervroegd terugbetalen, dan betaalt u wel kosten.

De lening terugbetalen

De Private Banking Vastgoedfinanciering heeft een looptijd van 1 tot 10 jaar. U kunt de lening op verschillende manieren aflossen. In sommige gevallen is het ook mogelijk (een deel van) de lening aflossingsvrij af te sluiten. Dit is onder andere afhankelijk van het soort vastgoed, en van de hoogte van de lening ten opzichte van de waarde van het onderpand. Uw Kredietspecialist kan u hierover meer vertellen. De minimale aflossing is 2,5% per jaar.

 • Annuïtair: u betaalt een vast maandbedrag. Dit bedrag bestaat uit een deel aflossing plus rente
 • Lineair: u betaalt een vast bedrag aan aflossing plus de rente over de openstaande lening
 • Aflossingsvrij: u betaalt alleen rente over de openstaande lening. Aan het eind van de looptijd betaalt u de lening terug.
Hoe verloopt uw aanvraag?

We hebben het aanvraagproces voor een Vastgoedfinanciering in een stappenplan gezet. Neem contact met ons op om een indicatie van de doorlooptijd voor uw financieringsaanvraag te krijgen.

Bureau Krediet Registratie

ABN AMRO MeesPierson is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel, in het kort 'BKR'. De bank meldt het krediet bij het BKR. Als u meer dan 60 dagen achterloopt met betalen, meldt de bank dit aan het BKR. Het BKR registreert deze gegevens. Dit kan gevolgen hebben als u een nieuw krediet aanvraagt. Bij een betalingsachterstand kan ABN AMRO MeesPierson het krediet ook opeisen. Dan moet u de openstaande schuld in één keer helemaal terugbetalen. 

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering kan voor u van toepassing zijn met betrekking tot dit product. Klik hier voor meer informatie.

Wat zijn de risico's?

Uw inkomsten dalen
Zorg ervoor dat u genoeg geld hebt om de betalingsafspraken altijd na te komen, ook als u even minder inkomsten hebt.

Het pand staat leeg
Als het pand leeg komt te staan, heeft u (tijdelijk) geen huurinkomsten.

Wijzigingen in (fiscale) wet- en regelgeving
Deze kunnen invloed hebben op uw huurinkomsten en/of waarde pand. Denk bijvoorbeeld aan het instellen van een maximum huurprijs door de overheid. 

Het pand wordt minder waard
Als het pand minder waard wordt en u verkoopt het, dan kan het zijn dat u uw eigen inleg kwijtraakt of met een restschuld komt te zitten. 

De rente gaat omhoog
Als de rentevaste periode is afgelopen en u wilt de financiering verlengen, dan kan de rente omhoog gaan. Dit kan betekenen dat de kosten hoger worden dan uw huurinkomsten en u verlies maakt op uw investering. 

Einde financiering
De Beleggingspand Financiering heeft een standaard looptijd van 10 jaar. Lost u gedurende de looptijd de lening niet geheel af dan houdt u aan het einde een restbedrag over. Dit restbedrag dient u in één keer af te lossen. Dat kan uit eigen middelen, verkoop van de woning of een herfinanciering bij ons of een andere financierder. Voor een herfinanciering bekijken we uw situatie wel opnieuw en kunnen tot de conclusie komen dat we toch niet met u verdergaan. Bij een herfinanciering maakt u opnieuw afhandelings-, advies- en taxatiekosten.'

Overlijden
In de verdrietige situatie dat u en/of uw eventuele partner overlijdt, houd hier dan rekening mee: als uw partner overlijdt, dan vallen er misschien inkomsten weg. Daardoor kan het moeilijk worden om de financieringskosten te betalen. Als u overlijdt (en u heeft geen partner), dan komt de openstaande lening voor rekening van uw nabestaanden. Een mogelijkheid is dat ze het pand verkopen en de lening daarmee afbetalen.

Specifieke risico's bij de Beleggingshypotheek
In het verleden was het mogelijk om een financiering af te sluiten in combinatie met een beleggingsdepot (Beleggingshypotheek). Het volgende risico is alléén van toepassing op dit specifieke product. Als wij u adviseren over uw Beleggingshypotheek zal dat advies geen betrekking hebben op uw individuele beleggingen. Dat betekent dat we u dus ook niet zullen adviseren over omstandigheden op ecologisch, sociaal of governancegebied die een negatief effect op de waarde van uw beleggingen kunnen hebben. Evenmin zullen we u dan adviseren over ongunstige effecten van uw beleggingsbeslissingen op ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, alsmede op eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

Algemene bepalingen

Lees de Algemene Bepalingen Kredietverlening . Als u van ons een offerte ontvangt voor een lening op maat, krijgt u een Europees gestandaardiseerd informatieblad. Deze informatie is afgestemd op de kenmerken van uw lening. Elke aanbieder van leningen is verplicht deze informatie te geven. Hiermee kunt u de leningen van aanbieders van leningen vergelijken.

Meer informatie en voorwaarden

Wat is een vastgoedfinanciering op maat?

De Private Banking Vastgoedfinanciering is een lening op maat waarmee u kunt investeren in onroerend goed. U leent geld met het vastgoed als onderpand. Deze financiering is bestemd voor klanten van ABN AMRO MeesPierson vanaf 18 jaar. Bent u nog geen klant van ABN AMRO MeesPierson en heeft u interesse in een Private Banking Vastgoedfinanciering? Neem dan contact met ons op .

Past de Private Banking Vastgoedfinanciering niet bij u? U kunt hier meer opties voor investeren in vastgoed voor verhuur bekijken. Let op: deze leningen zijn niet geschikt voor elke situatie.

Voor- en nadelen

Voordelen:

 • Wij passen de Private Banking Vastgoedfinanciering aan uw persoonlijke situatie aan: keuze uit meerdere looptijden, rentetypen en aflossingspercentages. 
 • U kunt kiezen voor een variabele of vaste rentebasis. Een vaste rentebasis geeft u meer zekerheid over uw rentelasten dan een variabele rentebasis. 

Nadelen:

 • U betaalt per maand of kwartaal naast rente ook een van tevoren overeengekomen bedrag aan aflossing. 
 • Het geld dat u al heeft terugbetaald, kunt u niet opnieuw opnemen.
 • Als u vervroegd wilt aflossen, dan kan het zijn dat u daarvoor kosten betaalt.

Hoeveel kan ik lenen?

Hoeveel u kunt lenen is afhankelijk van een aantal factoren, zoals uw financieringsdoel, uw persoonlijke inkomens- en vermogenssituatie nu en in de toekomst en de toepasselijke wet- en regelgeving. Met het krediet financiert u maximaal 70% van de getaxeerde marktwaarde van uw vastgoed.

Rente en kosten

Het rentetarief dat u betaalt voor uw Vastgoedfinanciering bespreken we in een persoonlijk adviesgesprek. U kunt kiezen voor een vaste of variabele rente. Het rentetarief is afhankelijk van de hoogte van het krediet, uw persoonlijke en financiële situatie en het kredietrisico. Of u handelt als consument of niet-consument heeft ook invloed op het rentetarief. Bij het afsluiten van de lening wordt tevens uw inkomen getaxeerd. Hierna vind elke jaar een taxering plaats. De kosten die hierbij worden gemaakt, worden bij u in rekening gebracht. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de tarieven pagina.

Naast de rente betaalt u ook kosten zoals afsluitprovisie, notariskosten, rentefixatie provisie, advies- en afhandelingskosten. Welke kosten u betaalt hangt af van de complexiteit van de aanvraag, het advies dat u wilt en het gebruik van uw krediet. Meer informatie over het actuele rentetarief.

Bij het afsluiten van de lening wordt het onderpand getaxeerd. Hierna vind elke jaar een taxering plaats. De kosten die hierbij worden gemaakt, worden bij u in rekening gebracht.

Vervroegd aflossen

Onder bepaalde voorwaarden mag u een deel vervroegd terugbetalen, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Deze voorwaarden bespreken wij in een persoonlijk gesprek. Op de datum van renteherziening kunt u het hele bedrag vervroegd terugbetalen zonder kosten. Wilt u op een ander moment vervroegd terugbetalen, dan betaalt u wel kosten.

De lening terugbetalen

De Private Banking Vastgoedfinanciering heeft een looptijd van 1 tot 10 jaar. U kunt de lening op verschillende manieren aflossen. In sommige gevallen is het ook mogelijk (een deel van) de lening aflossingsvrij af te sluiten. Dit is onder andere afhankelijk van het soort vastgoed, en van de hoogte van de lening ten opzichte van de waarde van het onderpand. Uw Kredietspecialist kan u hierover meer vertellen. De minimale aflossing is 2,5% per jaar.

 • Annuïtair: u betaalt een vast maandbedrag. Dit bedrag bestaat uit een deel aflossing plus rente
 • Lineair: u betaalt een vast bedrag aan aflossing plus de rente over de openstaande lening
 • Aflossingsvrij: u betaalt alleen rente over de openstaande lening. Aan het eind van de looptijd betaalt u de lening terug.

Hoe verloopt uw aanvraag?

We hebben het aanvraagproces voor een Vastgoedfinanciering in een stappenplan gezet. Neem contact met ons op om een indicatie van de doorlooptijd voor uw financieringsaanvraag te krijgen.

Bureau Krediet Registratie

ABN AMRO MeesPierson is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel, in het kort 'BKR'. De bank meldt het krediet bij het BKR. Als u meer dan 60 dagen achterloopt met betalen, meldt de bank dit aan het BKR. Het BKR registreert deze gegevens. Dit kan gevolgen hebben als u een nieuw krediet aanvraagt. Bij een betalingsachterstand kan ABN AMRO MeesPierson het krediet ook opeisen. Dan moet u de openstaande schuld in één keer helemaal terugbetalen. 

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering kan voor u van toepassing zijn met betrekking tot dit product. Klik hier voor meer informatie.

Wat zijn de risico's?

Uw inkomsten dalen
Zorg ervoor dat u genoeg geld hebt om de betalingsafspraken altijd na te komen, ook als u even minder inkomsten hebt.

Het pand staat leeg
Als het pand leeg komt te staan, heeft u (tijdelijk) geen huurinkomsten.

Wijzigingen in (fiscale) wet- en regelgeving
Deze kunnen invloed hebben op uw huurinkomsten en/of waarde pand. Denk bijvoorbeeld aan het instellen van een maximum huurprijs door de overheid. 

Het pand wordt minder waard
Als het pand minder waard wordt en u verkoopt het, dan kan het zijn dat u uw eigen inleg kwijtraakt of met een restschuld komt te zitten. 

De rente gaat omhoog
Als de rentevaste periode is afgelopen en u wilt de financiering verlengen, dan kan de rente omhoog gaan. Dit kan betekenen dat de kosten hoger worden dan uw huurinkomsten en u verlies maakt op uw investering. 

Einde financiering
De Beleggingspand Financiering heeft een standaard looptijd van 10 jaar. Lost u gedurende de looptijd de lening niet geheel af dan houdt u aan het einde een restbedrag over. Dit restbedrag dient u in één keer af te lossen. Dat kan uit eigen middelen, verkoop van de woning of een herfinanciering bij ons of een andere financierder. Voor een herfinanciering bekijken we uw situatie wel opnieuw en kunnen tot de conclusie komen dat we toch niet met u verdergaan. Bij een herfinanciering maakt u opnieuw afhandelings-, advies- en taxatiekosten.'

Overlijden
In de verdrietige situatie dat u en/of uw eventuele partner overlijdt, houd hier dan rekening mee: als uw partner overlijdt, dan vallen er misschien inkomsten weg. Daardoor kan het moeilijk worden om de financieringskosten te betalen. Als u overlijdt (en u heeft geen partner), dan komt de openstaande lening voor rekening van uw nabestaanden. Een mogelijkheid is dat ze het pand verkopen en de lening daarmee afbetalen.

Specifieke risico's bij de Beleggingshypotheek
In het verleden was het mogelijk om een financiering af te sluiten in combinatie met een beleggingsdepot (Beleggingshypotheek). Het volgende risico is alléén van toepassing op dit specifieke product. Als wij u adviseren over uw Beleggingshypotheek zal dat advies geen betrekking hebben op uw individuele beleggingen. Dat betekent dat we u dus ook niet zullen adviseren over omstandigheden op ecologisch, sociaal of governancegebied die een negatief effect op de waarde van uw beleggingen kunnen hebben. Evenmin zullen we u dan adviseren over ongunstige effecten van uw beleggingsbeslissingen op ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, alsmede op eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

Algemene bepalingen

Lees de Algemene Bepalingen Kredietverlening . Als u van ons een offerte ontvangt voor een lening op maat, krijgt u een Europees gestandaardiseerd informatieblad. Deze informatie is afgestemd op de kenmerken van uw lening. Elke aanbieder van leningen is verplicht deze informatie te geven. Hiermee kunt u de leningen van aanbieders van leningen vergelijken.

Vergelijkingskaart