Special Mandates

Persoonlijke aandacht en innovatief vermogensbeheer op maat

Special Mandates

 • Specifieke eisen aan het beheer van uw beleggingsportefeuille
 • Gemak en transparantie
 • Uw beleggingsportefeuille professioneel en actief beheerd

Maatwerk en innovatieve beleggingsoplossingen

Wilt u bepaalde beleggingen uitsluiten, een afwijkende benchmark hanteren, of stelt u specifieke eisen aan de kwaliteit van obligaties? Met Special Mandates maakt u duidelijke afspraken die kunnen afwijken van onze gangbare beheermandaten. U bent verzekerd van persoonlijke aandacht, maatwerk en innovatieve beleggingsoplossingen. 

Uw vermogensbeheerspecialist

Uw vermogensbeheerspecialist

Onze portefeuillemanagers zetten zich in voor een optimale verdeling van uw portefeuille. Zij baseren zich hierbij onder andere op de beleggingsvisie van onze economen, beleggingsstrategen en sector- en vermogenscategoriespecialisten. Deze visie bepaalt de voorkeur voor landen, sectoren, regio’s en thema’s in uw beleggingsportefeuille. Een goede verdeling over de verschillende vermogenscategorieën levert op langere termijn de grootste bijdrage aan het rendement van uw portefeuille. En extra rendement, dat is waar onze vermogensbeheerspecialisten naar streven. 

Uw vermogensbeheerspecialist neemt geregeld uw portefeuille met u door. Hij bespreekt de resultaten en de marktvooruitzichten en toetst of de gekozen beleggingsstrategie nog goed aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Meer informatie en voorwaarden

Kenmerken Special Mandates

We bieden u maatwerk waarbij uw beleggingsdoelstellingen centraal staan. Special Mandates kan interessant zijn als u bijvoorbeeld bepaalde beleggingen wilt uitsluiten, een afwijkende benchmark wilt hanteren of specifieke eisen stelt aan de kwaliteit van obligaties. Ook als  u een compliance-regeling heeft die eisen stelt aan uw beleggingen. Met Special Mandates houden we rekening met uw persoonlijke wensen voor vermogensverdeling, benchmarks, uitsluitingen en andere maatwerkoplossingen.

Voor wie is Special Mandates?
 • U kunt beleggen met meer dan € 2.500.000
 • U wilt beleggen voor de langere termijn
 • U wilt geen omkijken hebben naar uw beleggingen
 • U wilt uw vermogen actief laten beleggen door experts van de bank
 • U vertegenwoordigt een of meer families en overziet het totale vermogen, maar wenst het feitelijke beheer uit handen te geven
 • U mag niet zelf de beleggingsbeslissingen nemen, bijvoorbeeld omdat u dit vanuit uw beroep niet mag. Voorbeelden hiervan zijn als u advocaat, accountant of fiscalist bent, of een bestuurder van een grote onderneming, waardoor u toegang tot niet-openbare bedrijfsinformatie kunt hebben (voorkennis).
 • U bent bereid risico te nemen en weet dat u een deel van de inleg kunt verliezen.
Risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Beleg alleen in beleggingsproducten die u begrijpt.

Met Vermogensbeheer maakt u zelf geen beleggingskeuzes. Toch is het belangrijk dat u de risico’s van beleggen kent. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Als u begint met Vermogensbeheer bepaalt u zelf uw risicoprofiel, met advies van uw vermogensbeheerder. U laat het kopen- en verkopen over aan experts, die binnen uw risicoprofiel handelen.

Daarnaast is het goed om te weten dat: 

 • De beleggingsrisico's in uw portefeuille op dagelijkse basis worden gecontroleerd door een gespecialiseerde afdeling. De dagelijkse operationele processen die nodig zijn om uw portefeuille te beheren zijn van de hoogste standaarden, ze voldoen aan Europese normen (ISEA 3402 – norm).
 • De beleggingen in uw portefeuille juridisch gescheiden zijn van ABN AMRO MeesPierson. Ze staan op uw naam en zijn dus uw eigendom. Dit betekent dat uw beleggingen zeker gesteld zijn bij een mogelijk faillissement van ABN AMRO MeesPierson.
Risicoprofiel

ABN AMRO gebruikt voor Vermogensbeheer zes risicoprofielen: van een laag risico (zeer defensief) tot een zeer hoog risico (zeer offensief). Bij elk risicoprofiel hoort een aanbevolen verdeling van het belegde vermogen over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten.

Wanneer u samen met uw Vermogensbeheerder uw risicoprofiel heeft bepaald, kunnen we een passende beleggingsportefeuille samenstellen. U ziet direct wat dit kan betekenen voor het rendement van uw beleggingen.

Lees meer over het risicoprofiel

Lees de brochure  'Uw risicoprofiel onder de loep'

Kosten

Beheerkosten

Kiest u voor vermogensbeheer, dan betaalt u beheerkosten over de waarde van uw beleggingsportefeuille. In de beheerkosten zijn alle kosten verwerkt die ABN AMRO maakt. Het gaat daarbij om kosten voor:

 • het beheer van uw beleggingsportefeuille;
 • de administratie van uw beleggingsportefeuille;
 • de beleggingsinformatie die u ontvangt; en
 • de transacties (in euro's).

Voor Special Mandates binnen Vermogensbeheer hangt de hoogte van de beheerkosten af van onder meer het risicoprofiel, uw maatwerkbehoeften en hoe vaak u contact wilt hebben.

Dit betaalt u aan andere partijen

U betaalt kosten die een beleggingsfonds maakt. Denk bijvoorbeeld aan lopende kosten van een beleggingsfonds. Deze bestaan onder andere uit adminsitratiekosten, beheerkosten, marketing- en distributiekosten. Deze kosten zijn in de koers van het beleggingsfonds verwerkt en worden door het beleggingsfonds vastgesteld. De lopende kosten staan in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) van het betreffende beleggingsfonds.

Andere voorbeelden van kosten die u aan andere partijen betaalt, zijn transactiekosten in het fonds, in- en uitstapkosten en swing price. Let op: er kunnen meer kosten zijn, raadpleeg hiervoor de Essentiële Beleggersinformatie van het betreffende product.

Wat kunt u van ons verwachten?

Gemak en transparantie in beleggingen, resultaten, risico’s en kosten zijn de kernwoorden die bij Special Mandates horen. Het beheer van uw vermogen begint met een zorgvuldige analyse. Zo weet u zeker dat u uw vermogen laat beleggen op de manier die bij u past. We luisteren naar uw specifieke wensen en vertalen dit door naar innovatieve beleggingsoplossingen. 

Het Special Mandates team biedt zeer veel beleggingservaring en beheert een beperkt aantal portefeuilles. Daarom bent u verzekerd van persoonlijke aandacht, maatwerk en innovatieve beleggingsoplossingen. We bespreken met u de risico’s en hoe u daar bewust mee omgaat. Uw wensen en eisen vormen de basis van uw beleggingsportefeuille; uw vermogensbeheerspecialist belegt voor u in goed verhandelbare beleggingen. Zo kunt u risico’s beheersen en aantrekkelijke beleggingskansen optimaal benutten.

Inzicht in uw belegd vermogen

Diverse informatiebronnen informeren u goed over uw beleggingsportefeuille. Zo informeren we u over de samenstelling van uw portefeuille, het rendement en ons beleggingsbeleid. Bovendien neemt uw vermogensbeheerder eens per jaar uw portefeuille met u door. 

 • Vermogensrapportage 
  De vermogensrapportage geeft ieder kwartaal inzicht in de samenstelling van uw portefeuille. Ook ziet u de transacties in dat kwartaal, de verdeling over de verschillende vermogenscategorieën en het rendement. 
 • Vermogensrapportage Online 
  Via de beveiligde omgeving van Internet Bankieren 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in uw beleggingsportefeuille. Dat is Vermogensrapportage Online. 
 • Fiscale opgave 
  U ontvangt ieder jaar een fiscale opgave voor uw belastingaangifte. 
 • Digitale nieuwsbrief 
  U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief met daarin een toelichting op de beleggingskeuzes. 
 • Beleggingsinformatie 
  Afhankelijk van de marktontwikkelingen ontvangt u updates over belangrijke ontwikkelingen.
Duurzaamheid

In onze beleggingsdienstverlening neemt duurzaamheid sinds jaar en dag een belangrijke plaats in. ABN AMRO gelooft in ‘Banking for better, for generations to come’ en wil de overgang naar duurzaam beleggen nog meer kracht bijzetten. We delen de kennis en expertise die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd graag met klanten. Met elke klant die bij ons wil beleggen of al belegt, gaan we in gesprek over duurzaamheid; dat geldt bij beleggingsadvies en ook bij vermogensbeheer. U bepaalt in welke mate duurzaamheid een plek krijgt in uw beleggingsportefeuille.

Storten en opnemen

Bij Vermogensbeheer laat u uw vermogen beheren voor de langere termijn. Storten of opnemen kan zonder extra kosten. Let u wel op de ondergrens (minimale belegging) van uw mandaat. Stortingen en opnames kunnen wel van invloed zijn op het wel of niet halen van uw beleggingsdoelstellingen. Laat u daarbij adviseren door uw vermogensbeheerspecialisten.

Stoppen

U kunt altijd kosteloos stoppen met Vermogensbeheer via een schriftelijk bericht aan ons.

Meer informatie en voorwaarden

Kenmerken Special Mandates

We bieden u maatwerk waarbij uw beleggingsdoelstellingen centraal staan. Special Mandates kan interessant zijn als u bijvoorbeeld bepaalde beleggingen wilt uitsluiten, een afwijkende benchmark wilt hanteren of specifieke eisen stelt aan de kwaliteit van obligaties. Ook als  u een compliance-regeling heeft die eisen stelt aan uw beleggingen. Met Special Mandates houden we rekening met uw persoonlijke wensen voor vermogensverdeling, benchmarks, uitsluitingen en andere maatwerkoplossingen.

Voor wie is Special Mandates?

 • U kunt beleggen met meer dan € 2.500.000
 • U wilt beleggen voor de langere termijn
 • U wilt geen omkijken hebben naar uw beleggingen
 • U wilt uw vermogen actief laten beleggen door experts van de bank
 • U vertegenwoordigt een of meer families en overziet het totale vermogen, maar wenst het feitelijke beheer uit handen te geven
 • U mag niet zelf de beleggingsbeslissingen nemen, bijvoorbeeld omdat u dit vanuit uw beroep niet mag. Voorbeelden hiervan zijn als u advocaat, accountant of fiscalist bent, of een bestuurder van een grote onderneming, waardoor u toegang tot niet-openbare bedrijfsinformatie kunt hebben (voorkennis).
 • U bent bereid risico te nemen en weet dat u een deel van de inleg kunt verliezen.

Risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Beleg alleen in beleggingsproducten die u begrijpt.

Met Vermogensbeheer maakt u zelf geen beleggingskeuzes. Toch is het belangrijk dat u de risico’s van beleggen kent. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Als u begint met Vermogensbeheer bepaalt u zelf uw risicoprofiel, met advies van uw vermogensbeheerder. U laat het kopen- en verkopen over aan experts, die binnen uw risicoprofiel handelen.

Daarnaast is het goed om te weten dat: 

 • De beleggingsrisico's in uw portefeuille op dagelijkse basis worden gecontroleerd door een gespecialiseerde afdeling. De dagelijkse operationele processen die nodig zijn om uw portefeuille te beheren zijn van de hoogste standaarden, ze voldoen aan Europese normen (ISEA 3402 – norm).
 • De beleggingen in uw portefeuille juridisch gescheiden zijn van ABN AMRO MeesPierson. Ze staan op uw naam en zijn dus uw eigendom. Dit betekent dat uw beleggingen zeker gesteld zijn bij een mogelijk faillissement van ABN AMRO MeesPierson.

Risicoprofiel

ABN AMRO gebruikt voor Vermogensbeheer zes risicoprofielen: van een laag risico (zeer defensief) tot een zeer hoog risico (zeer offensief). Bij elk risicoprofiel hoort een aanbevolen verdeling van het belegde vermogen over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten.

Wanneer u samen met uw Vermogensbeheerder uw risicoprofiel heeft bepaald, kunnen we een passende beleggingsportefeuille samenstellen. U ziet direct wat dit kan betekenen voor het rendement van uw beleggingen.

Lees meer over het risicoprofiel

Lees de brochure  'Uw risicoprofiel onder de loep'

Kosten

Beheerkosten

Kiest u voor vermogensbeheer, dan betaalt u beheerkosten over de waarde van uw beleggingsportefeuille. In de beheerkosten zijn alle kosten verwerkt die ABN AMRO maakt. Het gaat daarbij om kosten voor:

 • het beheer van uw beleggingsportefeuille;
 • de administratie van uw beleggingsportefeuille;
 • de beleggingsinformatie die u ontvangt; en
 • de transacties (in euro's).

Voor Special Mandates binnen Vermogensbeheer hangt de hoogte van de beheerkosten af van onder meer het risicoprofiel, uw maatwerkbehoeften en hoe vaak u contact wilt hebben.

Dit betaalt u aan andere partijen

U betaalt kosten die een beleggingsfonds maakt. Denk bijvoorbeeld aan lopende kosten van een beleggingsfonds. Deze bestaan onder andere uit adminsitratiekosten, beheerkosten, marketing- en distributiekosten. Deze kosten zijn in de koers van het beleggingsfonds verwerkt en worden door het beleggingsfonds vastgesteld. De lopende kosten staan in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) van het betreffende beleggingsfonds.

Andere voorbeelden van kosten die u aan andere partijen betaalt, zijn transactiekosten in het fonds, in- en uitstapkosten en swing price. Let op: er kunnen meer kosten zijn, raadpleeg hiervoor de Essentiële Beleggersinformatie van het betreffende product.

Wat kunt u van ons verwachten?

Gemak en transparantie in beleggingen, resultaten, risico’s en kosten zijn de kernwoorden die bij Special Mandates horen. Het beheer van uw vermogen begint met een zorgvuldige analyse. Zo weet u zeker dat u uw vermogen laat beleggen op de manier die bij u past. We luisteren naar uw specifieke wensen en vertalen dit door naar innovatieve beleggingsoplossingen. 

Het Special Mandates team biedt zeer veel beleggingservaring en beheert een beperkt aantal portefeuilles. Daarom bent u verzekerd van persoonlijke aandacht, maatwerk en innovatieve beleggingsoplossingen. We bespreken met u de risico’s en hoe u daar bewust mee omgaat. Uw wensen en eisen vormen de basis van uw beleggingsportefeuille; uw vermogensbeheerspecialist belegt voor u in goed verhandelbare beleggingen. Zo kunt u risico’s beheersen en aantrekkelijke beleggingskansen optimaal benutten.

Inzicht in uw belegd vermogen

Diverse informatiebronnen informeren u goed over uw beleggingsportefeuille. Zo informeren we u over de samenstelling van uw portefeuille, het rendement en ons beleggingsbeleid. Bovendien neemt uw vermogensbeheerder eens per jaar uw portefeuille met u door. 

 • Vermogensrapportage 
  De vermogensrapportage geeft ieder kwartaal inzicht in de samenstelling van uw portefeuille. Ook ziet u de transacties in dat kwartaal, de verdeling over de verschillende vermogenscategorieën en het rendement. 
 • Vermogensrapportage Online 
  Via de beveiligde omgeving van Internet Bankieren 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in uw beleggingsportefeuille. Dat is Vermogensrapportage Online. 
 • Fiscale opgave 
  U ontvangt ieder jaar een fiscale opgave voor uw belastingaangifte. 
 • Digitale nieuwsbrief 
  U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief met daarin een toelichting op de beleggingskeuzes. 
 • Beleggingsinformatie 
  Afhankelijk van de marktontwikkelingen ontvangt u updates over belangrijke ontwikkelingen.

Duurzaamheid

In onze beleggingsdienstverlening neemt duurzaamheid sinds jaar en dag een belangrijke plaats in. ABN AMRO gelooft in ‘Banking for better, for generations to come’ en wil de overgang naar duurzaam beleggen nog meer kracht bijzetten. We delen de kennis en expertise die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd graag met klanten. Met elke klant die bij ons wil beleggen of al belegt, gaan we in gesprek over duurzaamheid; dat geldt bij beleggingsadvies en ook bij vermogensbeheer. U bepaalt in welke mate duurzaamheid een plek krijgt in uw beleggingsportefeuille.

Storten en opnemen

Bij Vermogensbeheer laat u uw vermogen beheren voor de langere termijn. Storten of opnemen kan zonder extra kosten. Let u wel op de ondergrens (minimale belegging) van uw mandaat. Stortingen en opnames kunnen wel van invloed zijn op het wel of niet halen van uw beleggingsdoelstellingen. Laat u daarbij adviseren door uw vermogensbeheerspecialisten.

Stoppen

U kunt altijd kosteloos stoppen met Vermogensbeheer via een schriftelijk bericht aan ons.

ABN AMRO MeesPierson Private Banking

Vermogen vraagt om aandacht. Een goede Private Bank begrijpt dat en weet dat iedere klant unieke behoeften en wensen heeft. Bij ABN AMRO MeesPierson krijgt u daarom een eigen team van specialisten met specifieke kennis en ervaring. Wilt u meer weten? Lees hier meer over Private Banking van ABN AMRO MeesPierson. 

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Beleg daarom met geld dat u overheeft naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico's van beleggen voor u op een rij gezet.

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Heeft u interesse in bankieren bij ABN AMRO MeesPierson? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen tot 21.00 uur en op zaterdag tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
WhatsApp

WhatsApp

Ongevraagd een WhatsApp van ons gekregen? Reageer dan niet om phishing te voorkomen. Lees meer over het gebruik van WhatsApp.

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Interesse in bankieren bij ABN AMRO MeesPierson? Maak dan vrijblijvend een afspraak. Als u wilt, kunnen we u ook direct terugbellen.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen van 08.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
WhatsApp

WhatsApp

Ongevraagd een WhatsApp van ons gekregen? Reageer dan niet om phishing te voorkomen. Lees meer over het gebruik van WhatsApp.