Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Innovatief vermogensbeheer op maat

Special Mandates

 • Specifieke eisen aan het beheer van uw beleggingsportefeuille
 • Gemak en transparantie
 • Uw beleggingsportefeuille professioneel en actief beheerd

Maatwerk en innovatieve beleggingsoplossingen

Wilt u bepaalde beleggingen uitsluiten, een afwijkende benchmark hanteren, of stelt u specifieke eisen aan de kwaliteit van obligaties? Met Special Mandates maakt u duidelijke afspraken die kunnen afwijken van onze gangbare beheermandaten. U bent verzekerd van persoonlijke aandacht, maatwerk en innovatieve beleggingsoplossingen. 

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

ABN AMRO

Uw vermogensbeheerspecialist

Onze portefeuillemanagers zetten zich in voor een optimale verdeling van uw portefeuille. Zij baseren zich hierbij onder andere op de beleggingsvisie van onze economen, beleggingsstrategen en sector- en vermogenscategoriespecialisten. Deze visie bepaalt de voorkeur voor landen, sectoren, regio’s en thema’s in uw beleggingsportefeuille. Een goede verdeling over de verschillende vermogenscategorieën levert op langere termijn de grootste bijdrage aan het rendement van uw portefeuille. En extra rendement, dat is waar onze vermogensbeheerspecialisten naar streven. 

Uw vermogensbeheerspecialist neemt geregeld uw portefeuille met u door. Hierbij worden de resultaten besproken en de marktvooruitzichten getoetst om zo te bepalen of de gekozen beleggingsstrategie nog goed aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Meer informatie en voorwaarden

Kenmerken Special Mandates

We bieden u maatwerk waarbij uw beleggingsdoelstellingen centraal staan. Special Mandates kan interessant zijn als u bijvoorbeeld bepaalde beleggingen wilt uitsluiten, een afwijkende benchmark wilt hanteren of specifieke eisen stelt aan de kwaliteit van obligaties. Ook als u een compliance-regeling heeft die eisen stelt aan uw beleggingen. Met Special Mandates houden we rekening met uw persoonlijke wensen voor vermogensverdeling, benchmarks, uitsluitingen en andere maatwerkoplossingen. U kunt beleggen met meer dan € 2.500.000.

Gemak en transparantie in beleggingen, resultaten, risico’s en kosten zijn de kernwoorden die bij Special Mandates horen. Het beheer van uw vermogen begint met een zorgvuldige analyse. Zo weet u zeker dat u uw vermogen laat beleggen op de manier die bij u past. We luisteren naar uw specifieke wensen en vertalen dit door naar innovatieve beleggingsoplossingen.

Het Special Mandates team biedt zeer veel beleggingservaring en beheert een beperkt aantal portefeuilles. Daarom bent u verzekerd van persoonlijke aandacht, maatwerk en innovatieve beleggingsoplossingen. We bespreken met u de risico’s en hoe u daar bewust mee omgaat. Uw wensen en eisen vormen de basis van uw beleggingsportefeuille; uw vermogensbeheerspecialist belegt voor u in goed verhandelbare beleggingen. Zo kunt u risico’s beheersen en aantrekkelijke beleggingskansen optimaal benutten.

Voor wie is Special Mandates?
 • U kunt beleggen met meer dan € 2.500.000.
 • U wilt beleggen voor de langere termijn.
 • U wilt geen omkijken hebben naar uw beleggingen.
 • U wilt uw vermogen actief laten beleggen door experts van de bank.
 • U vertegenwoordigt een of meer families en overziet het totale vermogen, maar wenst het feitelijke beheer uit handen te geven.
 • U mag niet zelf de beleggingsbeslissingen nemen, bijvoorbeeld omdat u dit vanuit uw beroep niet mag. Voorbeelden hiervan zijn als u advocaat, accountant of fiscalist bent, of een bestuurder van een grote onderneming, waardoor u toegang tot niet-openbare bedrijfsinformatie kunt hebben (voorkennis).
 • U bent bereid risico te nemen en weet dat u een deel van de inleg kunt verliezen.

Bekijk hier de Informatiekaart Speciaal Mandaat
Information Card (English)

Kosten

Beheerkosten

Kiest u voor vermogensbeheer, dan betaalt u beheerkosten over de waarde van uw beleggingsportefeuille. In de beheerkosten zijn alle kosten verwerkt die ABN AMRO maakt. Het gaat daarbij om kosten voor:

 • het beheer van uw beleggingsportefeuille;
 • de administratie van uw beleggingsportefeuille;
 • de beleggingsinformatie die u ontvangt; en
 • de transacties (in euro's).

Voor Special Mandates binnen Vermogensbeheer hangt de hoogte van de beheerkosten af van onder meer het risicoprofiel, uw maatwerkbehoeften en hoe vaak u contact wilt hebben.

Dit betaalt u aan andere partijen

U betaalt kosten die een beleggingsfonds maakt. Denk bijvoorbeeld aan lopende kosten van een beleggingsfonds. Deze bestaan onder andere uit administratiekosten, beheerkosten, marketing- en distributiekosten. Deze kosten zijn in de koers van het beleggingsfonds verwerkt en worden door het beleggingsfonds vastgesteld. De lopende kosten staan in het Essentiële-informatiedocument (EID) van het betreffende beleggingsfonds.

Andere voorbeelden van kosten die u aan andere partijen betaalt, zijn transactiekosten in het fonds, in- en uitstapkosten en swing price. Let op: er kunnen meer kosten zijn, raadpleeg hiervoor de Essentiële Beleggersinformatie van het betreffende product.

Informatie over duurzaamheid

In ABN AMRO’s beleggingsdienstverlening is duurzaamheid belangrijk en daarom passen we dit ook toe binnen de Speciale Mandaten. De Speciale Mandaten hebben minimaal een ESG Starters duurzaamheidsprofiel en voldoen aan de minimale uitsluitingscriteria. Dit betekent dat wij bedrijven op de ABN AMRO controversiële wapenlijst, de sanctielijst en de lijst van beleggingsuitsluitingen uitsluiten. Verder moeten bedrijven voldoen aan de vereisten voor verantwoord bestuur. Voor beleggingsfondsen van externe partijen. ETF’s en gestructureerde producten gelden mogelijk andere criteria.

Voor onze Speciale Mandaten geldt dat de portefeuille voor minimaal 70% bestaat uit beleggingen die voldoen aan de criteria van het ESG Startersprofiel. Maximaal 30% van de portefeuille kan belegd worden in niet-duurzame beleggingsproducten of beleggingsproducten die wij nog niet op duurzaamheid kunnen labelen omdat er nog geen data beschikbaar is. Door de komst van nieuwe regelgeving (SFDR) geven we nu meer informatie over duurzaamheid en onze beleggingsproducten in vermogensbeheer en beleggingsadvies. De Speciale Mandaten zijn maatwerk mandaten, dit betekent dat ieder mandaat per klant kan verschillen. Klanten die hierin beleggen ontvangen allemaal de duurzaamheidsinformatie die van toepassing is op hun Speciale Mandaat. Als voorbeeld vindt u hieronder informatiedocumenten van twee van de mandaten, het Impact Mandaat en het Multi Manager Mandaat. Wilt u meer duurzaamheidsinformatie ontvangen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Impact Mandaat

Transparantie integratie duurzaamheidsrisico's Impact Mandaat

Transparency integration sustainability risks Impact Mandate

Precontractuele informatieverschaffing Impact Mandaat

Precontractual disclosure template Impact Mandate

Productinformatie duurzaamheid Impact Mandaat

Product level related sustainability information Impact Mandate

 

Multi Manager Mandaat

Transparantie integratie duurzaamheidsrisico's Multi Manager Mandaat

Precontractuele informatieverschaffing Multi Manager Mandaat

Productinformatie duurzaamheid Multi Manager Mandaat

Verklaring ongunstige effecten duurzaamheid

ABN AMRO MeesPierson houdt rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen en advisering voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren betreffen ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV (‘ABN AMRO’). Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten. Overeenkomstig het Sustainability Risk Policy Framework en de internationale standaarden, worden d e volgende belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts in aanmerking genomen:

 • Schending van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (“VN”)
 • Controverses
 • CO2-uitstoot als indicator voor klimaatverandering

Engagement wordt gebruikt om ondernemingen binnen het beleggingsuniversum te stimuleren om hun ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Hieronder vallen ook ecologische, sociale en governance (“ESG”) aspecten.

Transparantie ongunstige effecten duurzaamheid entiteitsniveau

Transparency Adverse Sustainability Impacts Entity Level

Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren

Entity Level PAI disclosure

Meer informatie over risico's en voorwaarden van Vermogensbeheer

Voor meer informatie over Vermogensbeheer verwijzen we u graag naar onderstaande pagina's:

Meer informatie en voorwaarden

Kenmerken Special Mandates

We bieden u maatwerk waarbij uw beleggingsdoelstellingen centraal staan. Special Mandates kan interessant zijn als u bijvoorbeeld bepaalde beleggingen wilt uitsluiten, een afwijkende benchmark wilt hanteren of specifieke eisen stelt aan de kwaliteit van obligaties. Ook als u een compliance-regeling heeft die eisen stelt aan uw beleggingen. Met Special Mandates houden we rekening met uw persoonlijke wensen voor vermogensverdeling, benchmarks, uitsluitingen en andere maatwerkoplossingen. U kunt beleggen met meer dan € 2.500.000.

Gemak en transparantie in beleggingen, resultaten, risico’s en kosten zijn de kernwoorden die bij Special Mandates horen. Het beheer van uw vermogen begint met een zorgvuldige analyse. Zo weet u zeker dat u uw vermogen laat beleggen op de manier die bij u past. We luisteren naar uw specifieke wensen en vertalen dit door naar innovatieve beleggingsoplossingen.

Het Special Mandates team biedt zeer veel beleggingservaring en beheert een beperkt aantal portefeuilles. Daarom bent u verzekerd van persoonlijke aandacht, maatwerk en innovatieve beleggingsoplossingen. We bespreken met u de risico’s en hoe u daar bewust mee omgaat. Uw wensen en eisen vormen de basis van uw beleggingsportefeuille; uw vermogensbeheerspecialist belegt voor u in goed verhandelbare beleggingen. Zo kunt u risico’s beheersen en aantrekkelijke beleggingskansen optimaal benutten.

Voor wie is Special Mandates?

 • U kunt beleggen met meer dan € 2.500.000.
 • U wilt beleggen voor de langere termijn.
 • U wilt geen omkijken hebben naar uw beleggingen.
 • U wilt uw vermogen actief laten beleggen door experts van de bank.
 • U vertegenwoordigt een of meer families en overziet het totale vermogen, maar wenst het feitelijke beheer uit handen te geven.
 • U mag niet zelf de beleggingsbeslissingen nemen, bijvoorbeeld omdat u dit vanuit uw beroep niet mag. Voorbeelden hiervan zijn als u advocaat, accountant of fiscalist bent, of een bestuurder van een grote onderneming, waardoor u toegang tot niet-openbare bedrijfsinformatie kunt hebben (voorkennis).
 • U bent bereid risico te nemen en weet dat u een deel van de inleg kunt verliezen.

Bekijk hier de Informatiekaart Speciaal Mandaat
Information Card (English)

Kosten

Beheerkosten

Kiest u voor vermogensbeheer, dan betaalt u beheerkosten over de waarde van uw beleggingsportefeuille. In de beheerkosten zijn alle kosten verwerkt die ABN AMRO maakt. Het gaat daarbij om kosten voor:

 • het beheer van uw beleggingsportefeuille;
 • de administratie van uw beleggingsportefeuille;
 • de beleggingsinformatie die u ontvangt; en
 • de transacties (in euro's).

Voor Special Mandates binnen Vermogensbeheer hangt de hoogte van de beheerkosten af van onder meer het risicoprofiel, uw maatwerkbehoeften en hoe vaak u contact wilt hebben.

Dit betaalt u aan andere partijen

U betaalt kosten die een beleggingsfonds maakt. Denk bijvoorbeeld aan lopende kosten van een beleggingsfonds. Deze bestaan onder andere uit administratiekosten, beheerkosten, marketing- en distributiekosten. Deze kosten zijn in de koers van het beleggingsfonds verwerkt en worden door het beleggingsfonds vastgesteld. De lopende kosten staan in het Essentiële-informatiedocument (EID) van het betreffende beleggingsfonds.

Andere voorbeelden van kosten die u aan andere partijen betaalt, zijn transactiekosten in het fonds, in- en uitstapkosten en swing price. Let op: er kunnen meer kosten zijn, raadpleeg hiervoor de Essentiële Beleggersinformatie van het betreffende product.

Informatie over duurzaamheid

In ABN AMRO’s beleggingsdienstverlening is duurzaamheid belangrijk en daarom passen we dit ook toe binnen de Speciale Mandaten. De Speciale Mandaten hebben minimaal een ESG Starters duurzaamheidsprofiel en voldoen aan de minimale uitsluitingscriteria. Dit betekent dat wij bedrijven op de ABN AMRO controversiële wapenlijst, de sanctielijst en de lijst van beleggingsuitsluitingen uitsluiten. Verder moeten bedrijven voldoen aan de vereisten voor verantwoord bestuur. Voor beleggingsfondsen van externe partijen. ETF’s en gestructureerde producten gelden mogelijk andere criteria.

Voor onze Speciale Mandaten geldt dat de portefeuille voor minimaal 70% bestaat uit beleggingen die voldoen aan de criteria van het ESG Startersprofiel. Maximaal 30% van de portefeuille kan belegd worden in niet-duurzame beleggingsproducten of beleggingsproducten die wij nog niet op duurzaamheid kunnen labelen omdat er nog geen data beschikbaar is. Door de komst van nieuwe regelgeving (SFDR) geven we nu meer informatie over duurzaamheid en onze beleggingsproducten in vermogensbeheer en beleggingsadvies. De Speciale Mandaten zijn maatwerk mandaten, dit betekent dat ieder mandaat per klant kan verschillen. Klanten die hierin beleggen ontvangen allemaal de duurzaamheidsinformatie die van toepassing is op hun Speciale Mandaat. Als voorbeeld vindt u hieronder informatiedocumenten van twee van de mandaten, het Impact Mandaat en het Multi Manager Mandaat. Wilt u meer duurzaamheidsinformatie ontvangen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Impact Mandaat

Transparantie integratie duurzaamheidsrisico's Impact Mandaat

Transparency integration sustainability risks Impact Mandate

Precontractuele informatieverschaffing Impact Mandaat

Precontractual disclosure template Impact Mandate

Productinformatie duurzaamheid Impact Mandaat

Product level related sustainability information Impact Mandate

 

Multi Manager Mandaat

Transparantie integratie duurzaamheidsrisico's Multi Manager Mandaat

Precontractuele informatieverschaffing Multi Manager Mandaat

Productinformatie duurzaamheid Multi Manager Mandaat

Verklaring ongunstige effecten duurzaamheid

ABN AMRO MeesPierson houdt rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen en advisering voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren betreffen ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV (‘ABN AMRO’). Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten. Overeenkomstig het Sustainability Risk Policy Framework en de internationale standaarden, worden d e volgende belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts in aanmerking genomen:

 • Schending van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (“VN”)
 • Controverses
 • CO2-uitstoot als indicator voor klimaatverandering

Engagement wordt gebruikt om ondernemingen binnen het beleggingsuniversum te stimuleren om hun ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Hieronder vallen ook ecologische, sociale en governance (“ESG”) aspecten.

Transparantie ongunstige effecten duurzaamheid entiteitsniveau

Transparency Adverse Sustainability Impacts Entity Level

Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren

Entity Level PAI disclosure

Meer informatie over risico's en voorwaarden van Vermogensbeheer

Voor meer informatie over Vermogensbeheer verwijzen we u graag naar onderstaande pagina's:

Informatie over duurzaamheid

De duurzame doelstelling van het impactmandaat is dat zal worden belegd in ondernemingen met economische activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan één of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, of ‘SDGs’) van de Verenigde Naties ("VN"). Deze beleggingen moeten dan geen ernstige afbreuk doen aan de andere SDG's en de ondernemingen waarin wordt belegd, moeten goede corporate governance toepassen. De SDG’s zijn een verzameling van 17 doelen ten behoeve van de mens en de aarde die moeten worden gehaald voor 2030, zoals geen armoede meer, gelijkheid van man en vrouw en klimaatactie.

Het mandaat belegt rechtstreeks en via beleggingsfondsen in aandelen en obligaties. Ten minste 100% van de portefeuille (exclusief cash/geld) moet bijdragen aan de duurzame doelstelling van het mandaat. De rest van de portefeuille kan bestaan uit cash/geld, geldmarktinstrumenten of beleggingen zonder duurzame doelstelling. De enige derivaten die kunnen worden opgenomen zijn rente- en valutaderivaten. Aandelen, bedrijfsobligaties en staatsobligaties in het mandaat moeten voldoen aan de volgende criteria:

 1. Positieve selectie op basis van prestaties op het gebied van ecologie, sociaal en governance ( ‘ESG’)
 2. Uitsluiting van controversiële activiteiten
 3. Uitsluiting van controversiële landen
 4. Positieve bijdrage aan de SDG’s
 5. Geen ernstige afbreuk doen aan de duurzame doelstelling
 6. Goede corporate governance

De vermogensbeheerders selecteren ondernemingen op basis van deze criteria, maar voeren ook een grondige kwalitatieve bottom-up analyse uit.

Om te bepalen in hoeverre de duurzame doelstelling van het mandaat wordt gehaald, wordt gebruik gemaakt van de volgende duurzaamheidsindicatoren:

 • De gemiddelde ESG-risicobeoordeling van Sustainalytics voor de portefeuille
 • De CO2-uitstoot van de portefeuille
 • Aansluiting bij de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde ruim onder 2 graden Celsius te houden
 • Aansluiting bij de SDGs van de VN

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens die worden aangeleverd door twee vooraanstaande dataleveranciers, Sustainalytics and “Institutional Shareholder Services group of companies” (‘ISS’).

Met ondernemingen in de portefeuille kan worden engaged. Het doel van engagement is de ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Dit kan onder meer op het gebied van ESG.

Meer informatie over duurzaamheid

Information about sustainability risks

Het ESG Beleggen Mandaat is een beleggingsportefeuille met beleggingen in overheden en ondernemingen die maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering toepassen. De ecologische en sociale kenmerken die worden gepromoot door dit mandaat zijn:
 1. Positieve selectie op basis van ecologische, sociale en governance-prestaties (‘ESG’)
 2. Uitsluiting van controversiële activiteiten
 3. Uitsluiting van controversiële landen
 4. Een goede corporate governance.

De vermogensbeheerders selecteren ondernemingen op basis van deze kenmerken, maar voeren ook een grondige kwalitatieve bottom-up analyse uit.

Het mandaat belegt rechtstreeks en via beleggingsfondsen in aandelen en obligaties. Ten minste 90% van de portefeuille (exclusief cash/geld) moet ecologische of sociale kenmerken promoten. De rest van de portefeuille kan bestaan uit kasmiddelen, geldmarktinstrumenten of beleggingen zonder ecologische en sociale kenmerken. Het is mogelijk dat een deel van de feitelijke portefeuille kan worden beschouwd als duurzame belegging, maar voor het mandaat bestaat geen verplichting om één of meer duurzame beleggingen op te nemen. De enige derivaten die worden gebruikt zijn rente- en valutaderivaten.

De volgende duurzaamheidsindicatoren worden gemonitord:

 • De gemiddelde ESG-risicobeoordeling van Sustainalytics voor de portefeuille
 • CO2-uitstoot van de portefeuille
 • Aansluiting bij de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde ruim onder 2 graden Celsius te houden
 • Aansluiting bij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (SDG's)

Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens die worden aangeleverd door twee vooraanstaande dataleveranciers, Sustainalytics en “Institutional Shareholder Services group of companies” (“ISS”).

Met ondernemingen in de portefeuille kan worden engaged. Het doel van engagement is de ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Dit kan onder meer op het gebied van ESG.

Meer informatie over duurzaamheid

Het ESG Fondsen Mandaat is een breedgespreide portefeuille met beleggingsfondsen. De vermogensbeheerders selecteren beleggingsfondsen in samenwerking met ABN AMRO Investment Solutions (‘AAIS’), dat is gespecialiseerd in het selecteren van beleggingsfondsen. De fondsmanager en de duurzaamheid van het beleggingsfonds onderworpen aan een uitgebreide due diligence-procedure. Het mandaat promoot ecologische en sociale kenmerken. Dit houdt in dat beleggingsfondsen met bovengemiddelde ecologische, sociale en governance (“ESG”) prestaties worden geselecteerd. Dit mandaat belegt in aandelenfondsen en obligatiefondsen. Ten minste 90% van de portefeuille (exclusief cash/geld) moet ecologische of sociale kenmerken promoten. Het is mogelijk dat een deel van de feitelijke portefeuille kan worden beschouwd als duurzame belegging, maar voor het mandaat bestaat geen verplichting om één of meer duurzame beleggingen op te nemen. De vermogensbeheerder van het mandaat zal geen gebruik maken van derivaten. De geselecteerde beleggingsfondsen kunnen gebruikmaken van derivaten voor het optimaliseren van het portefeuillebeheer.

De volgende duurzaamheidsindicatoren worden gemonitord:

 • De gemiddelde ESG-risicobeoordeling van Sustainalytics voor de portefeuille
 • CO2-uitstoot van de portefeuille
 • Aansluiting bij de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde ruim onder 2 graden Celsius te houden
 • Aansluiting bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties

Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens die worden aangeleverd door drie vooraanstaande dataleveranciers, Sustainalytics, “Institutional Shareholder Services group of companies” (‘ISS’) en Morningstar.

Meer informatie over duurzaamheid

Het ESG Core-Satellite Mandaat is een breedgespreide portefeuille met beleggingsfondsen. De vermogensbeheerders selecteren beleggingsfondsen in samenwerking met ABN AMRO Investment Solutions (‘AAIS’), dat is gespecialiseerd in het selecteren van beleggingsfondsen. De fondsmanager en de duurzaamheid van het beleggingsfonds onderworpen aan een uitgebreide due diligence-procedure. Het mandaat promoot ecologische en sociale kenmerken. Dit houdt in dat beleggingsfondsen met bovengemiddelde ecologische, sociale en governance (“ESG”) prestaties worden geselecteerd.

Dit mandaat belegt in aandelenfondsen en obligatiefondsen. Ten minste 90% van de portefeuille (exclusief cash/ geld) moet ecologische of sociale kenmerken promoten. Het is mogelijk dat een deel van de feitelijke portefeuille kan worden beschouwd als duurzame belegging, maar voor het mandaat bestaat geen verplichting om één of meer duurzame beleggingen op te nemen. De vermogensbeheerder van het mandaat zal geen gebruik maken van derivaten. De geselecteerde beleggingsfondsen kunnen gebruikmaken van derivaten voor het optimaliseren van het portefeuillebeheer.

De volgende duurzaamheidsindicatoren worden gemonitord:

 • De gemiddelde ESG-risicobeoordeling van Sustainalytics voor de portefeuille
 • CO2-uitstoot van de portefeuille
 • Aansluiting bij de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde ruim onder 2 graden Celsius te houden
 • Aansluiting bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties

Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens die worden aangeleverd door drie vooraanstaande dataleveranciers, Sustainalytics, “Institutional Shareholder Services group of companies” (‘ISS’) en Morningstar.

Met ondernemingen in de beleggingsfondsen kan worden engaged. Het doel van engagement is de ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Dit kan onder meer op het gebied van ESG.

Meer informatie over duurzaamheid

Het Factor Mandaat is een breedgespreide portefeuille met beleggingsfondsen. De vermogensbeheerders selecteren beleggingsfondsen in samenwerking met ABN AMRO Investment Solutions (‘AAIS’), dat is gespecialiseerd in het selecteren van beleggingsfondsen. De fondsmanager en de duurzaamheid van het beleggingsfonds onderworpen aan een uitgebreide due diligence-procedure. Het mandaat promoot ecologische en sociale kenmerken. Dit houdt in dat beleggingsfondsen met bovengemiddelde ecologische, sociale en governance (“ESG”) prestaties worden geselecteerd.

Dit mandaat belegt in aandelenfondsen en obligatiefondsen. Ten minste 70% van de portefeuille (exclusief cash/ geld) moet ecologische of sociale kenmerken promoten. Het is mogelijk dat een deel van de feitelijke portefeuille kan worden beschouwd als duurzame belegging, maar voor het mandaat bestaat geen verplichting om één of meer duurzame beleggingen op te nemen. De vermogensbeheerder van het mandaat zal geen gebruik maken van derivaten. De geselecteerde beleggingsfondsen kunnen gebruikmaken van derivaten voor het optimaliseren van het portefeuillebeheer.

De volgende duurzaamheidsindicatoren worden gemonitord:

 • De gemiddelde ESG-risicobeoordeling van Sustainalytics voor de portefeuille
 • CO2-uitstoot van de portefeuille
 • Aansluiting bij de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde ruim onder 2 graden Celsius te houden
 • Aansluiting bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties

Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens die worden aangeleverd door drie vooraanstaande dataleveranciers, Sustainalytics, “Institutional Shareholder Services group of companies” (‘ISS’) en Morningstar.

Met ondernemingen in de beleggingsfondsen kan worden engaged. Het doel van engagement is de ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Dit kan onder meer op het gebied van ESG.

Meer informatie over duurzaamheid

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.

In gesprek over Vermogensbeheer?

Heeft u een vraag over de mogelijkheden of wilt u vrijblijvend met ons kennismaken? Neem dan contact met ons op. Wij zien uit naar een kennismaking met u.

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en we bellen u binnen twee werkdagen terug.

Bel ons direct

We staan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur voor u klaar om van gedachten te wisselen.