Klassiek Mandaat
Afspraak maken

Individuele aandelen en obligaties

Klassiek Mandaat

Klassiek Mandaat

 • Herkenbare portefeuille
 • Langetermijnaanpak loont
 • Meer kans op rendement

Maak een afspraak

U bent al klant

Neem rechtstreeks contact op met uw private banker via Beeldbankieren. Met Beeldbankieren heeft u een online videogesprek met uw private banker, wanneer het u uitkomt . Via uw computer, tablet of smartphone. 

Nog geen klant bij ABN AMRO MeesPierson?

Wilt u meer weten over onze aanpak en wat we voor u kunnen betekenen? Lees meer over private banking van ABN AMRO MeesPierson of maak een vrijblijvende afspraak.

Wilt u beleggen in topondernemingen waarvan we het meeste verwachten? Met het Klassiek Mandaat kiest u voor een breed gespreide portefeuille waarmee u een grotere kans heeft op meer rendement. 

Meer informatie en voorwaarden

Wat is het Klassiek Mandaat?

Als u kiest voor het Klassiek Mandaat, dan kiest u voor een portefeuille waarbij het accent ligt op individuele aandelen en obligaties.

 • Wilt u beleggen in topondernemingen waarvan we het meeste verwachten?
 • Met het Klassiek Mandaat kiest u voor een breed gespreide portefeuille waarmee u een grotere kans heeft op meer rendement.
Samenvatting
 • Voornamelijk beleggen in individuele aandelen en obligaties, aangevuld met specifieke beleggingsfondsen.
 • Professioneel en actief beheer van uw belegd vermogen.
 • Geen omkijken naar uw beleggingen.
 • Voor beleggingsportefeuilles vanaf € 500.000.
Wat zijn de beleggingsmogelijkheden?

Een optimale verdeling tussen de verschillende vermogenscategorieën zorgt voor rendement van uw portefeuille. In het Klassiek Mandaat ligt het accent op aandelen en obligaties. Door de langetermijnkeuzes kunnen de rendementen van dit mandaat meer schommelen. 

 • Aandelen
  De portefeuille van het Klassiek Mandaat bevat aandelen van 35 tot 50 wereldwijde bedrijven van goede naam. De selectie van deze aandelen baseren we voor een groot deel op een model. Voor dit model is zijn de waardering en op het juiste moment in actie komen het belangrijkst. Daarnaast optimaliseren we de portefeuille, zodat we komen tot aandelen die qua risico en rendement het meest gunstig zijn.
 • Obligaties
  Veiligheid, zekerheid en een goede afweging tussen rendement en risico. Dat staat bij een obligatiebelegging voorop. Daarom geven onze specialisten de voorkeur aan obligaties met een hoge kredietwaardigheid. Het spreiden van risico is ook een belangrijk aandachtspunt. In uw portefeuille beleggen de specialisten in staatsobligaties en bedrijfsobligaties van verschillende looptijden, eventueel aangevuld met obligatiefondsen. De geselecteerde obligaties noteren meestal in euro's.
 • Overige beleggingen in het Klassiek Mandaat
  Hedgefondsen en grondstoffen kunnen deel uitmaken van uw portefeuille in het Klassiek Mandaat. Deze alternatieve beleggingen reageren vaak anders op marktontwikkelingen dan aandelen en obligaties. Daardoor kunnen ze het risico in uw beleggingsportefeuille verkleinen. De portefeuillemanagers kunnen ook kiezen voor beleggingsfondsen die in kansrijke thema's of regio's beleggen. En tot slot kunnen de specialisten een deel van uw vermogen in liquiditeiten aanhouden.
Beleggingsstijl
Onze portefeuillemanagers zetten zich in voor een optimale verdeling van uw portefeuille. Hoe ze uw portefeuille opbouwen, hangt onder andere af van de beleggingsvisie van onze economen en andere specialisten op de markt. Die visie bepaalt de voorkeur voor landen, sectoren, regio's en thema's. Een goede verdeling over de verschillende vermogenscategorieën zorgt op langere termijn voor meer rendement van uw portefeuille. En extra rendement, dat is waar onze specialisten altijd naar streven.
 
 • Uw rendement
  U kunt het rendement van uw beleggingsportefeuille vergelijken met een zogenoemde benchmark. Dit is een standaard beleggingsportefeuille met dezelfde risicovoorkeur en rendementsdoelstelling. 
 • Zorgvuldige analyse
  Het beheer van uw vermogen begint met een zorgvuldige analyse. Zo weet u zeker dat uw vermogen belegd wordt op de manier die bij u past. De precieze invulling van uw beleggingsportefeuille hangt onder meer af van uw risicoprofiel en onze beleggingsvisie.
Hoe krijg ik informatie over mijn beleggingen?

Diverse informatiebronnen informeren u goed over uw beleggingsportefeuille. Zo houden wij u op de hoogte over de samenstelling van uw portefeuille, het rendement en ons beleggingsbeleid. Bovendien neemt uw private banker eens per jaar uw portefeuille met u door.

 • Vermogensrapportage
  De vermogensrapportage geeft ieder kwartaal inzicht in de samenstelling van uw portefeuille. Ook ziet u de transacties in dat kwartaal, de verdeling over de verschillende vermogenscategorieën en het rendement.
 • Vermogensrapportage Online
  Via de beveiligde omgeving van Internet Bankieren 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in uw beleggingsportefeuille. Dat is Vermogensrapportage Online.
 • Fiscale opgave
  U ontvangt ieder jaar een fiscale opgave voor uw belastingaangifte. 
 • Digitale nieuwsbrief
  U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief met daarin een toelichting op de beleggingskeuzes.
 • Beleggingsinformatie
  Afhankelijk van de marktontwikkelingen ontvangt u updates over belangrijke ontwikkelingen.
Uw jaarlijkse beleggingskosten berekenen

Met de rekentool 'Heldere kosten beleggen' krijgt u inzicht in de belangrijkste jaarlijkse kosten per beleggingsvorm. Met rekenvoorbeelden krijgt u een indicatie van uw totale jaarlijkse kosten die horen bij de beleggingsvorm(en) die u heeft gekozen. U kunt selecties maken op kenmerken en op basis van die ingevulde kenmerken krijgt u een rekenvoorbeeld van uw jaarlijkse kosten.

Ieder rekenvoorbeeld is een indicatie van de kosten die u moet betalen. De daadwerkelijke kosten zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Lees meer over de tarieven en de 'Heldere kosten beleggen' op de tarievenpagina.

Wat zijn de tarieven?

Voor het Klassiek Mandaat binnen Vermogensbeheer betaalt u een all-in tarief. Soms betaalt u nog andere kosten. De tarieven vindt u in de tarievenkaart. Op de tarievenpagina vindt u meer uitleg over de tarieven. Ook vindt u vanaf daar rekenvoorbeelden die een indicatie geven van uw totale jaarlijkse kosten die horen bij de beleggingsvorm die u heeft gekozen. Dit noemen wij 'Heldere kosten beleggen'. Bekijk de tarieven.

Meer informatie en voorwaarden

Als u kiest voor het Klassiek Mandaat, dan kiest u voor een portefeuille waarbij het accent ligt op individuele aandelen en obligaties.

 • Wilt u beleggen in topondernemingen waarvan we het meeste verwachten?
 • Met het Klassiek Mandaat kiest u voor een breed gespreide portefeuille waarmee u een grotere kans heeft op meer rendement.
 • Voornamelijk beleggen in individuele aandelen en obligaties, aangevuld met specifieke beleggingsfondsen.
 • Professioneel en actief beheer van uw belegd vermogen.
 • Geen omkijken naar uw beleggingen.
 • Voor beleggingsportefeuilles vanaf € 500.000.

Een optimale verdeling tussen de verschillende vermogenscategorieën zorgt voor rendement van uw portefeuille. In het Klassiek Mandaat ligt het accent op aandelen en obligaties. Door de langetermijnkeuzes kunnen de rendementen van dit mandaat meer schommelen. 

 • Aandelen
  De portefeuille van het Klassiek Mandaat bevat aandelen van 35 tot 50 wereldwijde bedrijven van goede naam. De selectie van deze aandelen baseren we voor een groot deel op een model. Voor dit model is zijn de waardering en op het juiste moment in actie komen het belangrijkst. Daarnaast optimaliseren we de portefeuille, zodat we komen tot aandelen die qua risico en rendement het meest gunstig zijn.
 • Obligaties
  Veiligheid, zekerheid en een goede afweging tussen rendement en risico. Dat staat bij een obligatiebelegging voorop. Daarom geven onze specialisten de voorkeur aan obligaties met een hoge kredietwaardigheid. Het spreiden van risico is ook een belangrijk aandachtspunt. In uw portefeuille beleggen de specialisten in staatsobligaties en bedrijfsobligaties van verschillende looptijden, eventueel aangevuld met obligatiefondsen. De geselecteerde obligaties noteren meestal in euro's.
 • Overige beleggingen in het Klassiek Mandaat
  Hedgefondsen en grondstoffen kunnen deel uitmaken van uw portefeuille in het Klassiek Mandaat. Deze alternatieve beleggingen reageren vaak anders op marktontwikkelingen dan aandelen en obligaties. Daardoor kunnen ze het risico in uw beleggingsportefeuille verkleinen. De portefeuillemanagers kunnen ook kiezen voor beleggingsfondsen die in kansrijke thema's of regio's beleggen. En tot slot kunnen de specialisten een deel van uw vermogen in liquiditeiten aanhouden.
Onze portefeuillemanagers zetten zich in voor een optimale verdeling van uw portefeuille. Hoe ze uw portefeuille opbouwen, hangt onder andere af van de beleggingsvisie van onze economen en andere specialisten op de markt. Die visie bepaalt de voorkeur voor landen, sectoren, regio's en thema's. Een goede verdeling over de verschillende vermogenscategorieën zorgt op langere termijn voor meer rendement van uw portefeuille. En extra rendement, dat is waar onze specialisten altijd naar streven.
 
 • Uw rendement
  U kunt het rendement van uw beleggingsportefeuille vergelijken met een zogenoemde benchmark. Dit is een standaard beleggingsportefeuille met dezelfde risicovoorkeur en rendementsdoelstelling. 
 • Zorgvuldige analyse
  Het beheer van uw vermogen begint met een zorgvuldige analyse. Zo weet u zeker dat uw vermogen belegd wordt op de manier die bij u past. De precieze invulling van uw beleggingsportefeuille hangt onder meer af van uw risicoprofiel en onze beleggingsvisie.

Diverse informatiebronnen informeren u goed over uw beleggingsportefeuille. Zo houden wij u op de hoogte over de samenstelling van uw portefeuille, het rendement en ons beleggingsbeleid. Bovendien neemt uw private banker eens per jaar uw portefeuille met u door.

 • Vermogensrapportage
  De vermogensrapportage geeft ieder kwartaal inzicht in de samenstelling van uw portefeuille. Ook ziet u de transacties in dat kwartaal, de verdeling over de verschillende vermogenscategorieën en het rendement.
 • Vermogensrapportage Online
  Via de beveiligde omgeving van Internet Bankieren 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in uw beleggingsportefeuille. Dat is Vermogensrapportage Online.
 • Fiscale opgave
  U ontvangt ieder jaar een fiscale opgave voor uw belastingaangifte. 
 • Digitale nieuwsbrief
  U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief met daarin een toelichting op de beleggingskeuzes.
 • Beleggingsinformatie
  Afhankelijk van de marktontwikkelingen ontvangt u updates over belangrijke ontwikkelingen.

Met de rekentool 'Heldere kosten beleggen' krijgt u inzicht in de belangrijkste jaarlijkse kosten per beleggingsvorm. Met rekenvoorbeelden krijgt u een indicatie van uw totale jaarlijkse kosten die horen bij de beleggingsvorm(en) die u heeft gekozen. U kunt selecties maken op kenmerken en op basis van die ingevulde kenmerken krijgt u een rekenvoorbeeld van uw jaarlijkse kosten.

Ieder rekenvoorbeeld is een indicatie van de kosten die u moet betalen. De daadwerkelijke kosten zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Lees meer over de tarieven en de 'Heldere kosten beleggen' op de tarievenpagina.

Voor het Klassiek Mandaat binnen Vermogensbeheer betaalt u een all-in tarief. Soms betaalt u nog andere kosten. De tarieven vindt u in de tarievenkaart. Op de tarievenpagina vindt u meer uitleg over de tarieven. Ook vindt u vanaf daar rekenvoorbeelden die een indicatie geven van uw totale jaarlijkse kosten die horen bij de beleggingsvorm die u heeft gekozen. Dit noemen wij 'Heldere kosten beleggen'. Bekijk de tarieven.

ABN AMRO MeesPierson Private Banking

Vermogen vraagt om aandacht. Een goede Private Bank begrijpt dat en weet dat iedere klant unieke behoeften en wensen heeft. Bij ABN AMRO MeesPierson krijgt u daarom een eigen team van specialisten met specifieke kennis en ervaring. Wilt u meer weten? Lees hier meer over Private Banking van ABN AMRO MeesPierson. 

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Beleg daarom met geld dat u overheeft naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico's van beleggen voor u op een rij gezet.

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Heeft u interesse in bankieren bij ABN AMRO MeesPierson? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen tot 21.00 uur en op zaterdag tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
WhatsApp

WhatsApp

Ongevraagd een WhatsApp van ons gekregen? Reageer dan niet om phishing te voorkomen. Lees meer over het gebruik van WhatsApp.

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Heeft u interesse in bankieren bij ABN AMRO MeesPierson? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen van 08.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
WhatsApp

WhatsApp

Ongevraagd een WhatsApp van ons gekregen? Reageer dan niet om phishing te voorkomen. Lees meer over het gebruik van WhatsApp.