Klassiek Mandaat

Individuele aandelen en obligaties

Klassiek Mandaat

 • Herkenbare portefeuille
 • Langetermijnaanpak
 • Beleggen in individuele aandelen

Wat is het Klassiek Mandaat?

Wilt u beleggen in topondernemingen waarvan we het meeste verwachten? Met het Klassiek Mandaat kiest u voor een breed gespreide portefeuille.

Uw vermogensbeheerder

Uw vermogensbeheerder

Uw vermogen wordt beheerd door een team van beleggingsexperts. Uw vermogensbeheerder heeft nauw contact met het team. Heeft u een vraag of wilt u weten hoe uw beleggingen ervoor staan? Uw vermogensbeheerder neemt graag de tijd voor u. Zo heeft u geen omkijken naar uw beleggingen, maar wel altijd inzicht en controle.

Meer informatie en voorwaarden

Kenmerken van het Klassiek Mandaat

Uw portefeuille heeft een brede spreiding doordat er belegd wordt in individuele aandelen en obligaties, aangevuld met beleggingsfondsen. Het Klassiek Mandaat is mogelijk voor beleggingsportefeuilles vanaf € 500.000.

Waaruit bestaat dit mandaat?

Uw portefeuille is optimaal verdeeld tussen verschillende vermogenscategorieën. Het accent ligt op aandelen en obligaties.

Aandelen 

In de portefeuille van het Klassiek Mandaat zitten aandelen van 35 tot 50 wereldwijde bedrijven met een goede naam. We selecteren deze aandelen op basis van een model. In dit model zijn de waardering en het moment van in actie komen de belangrijkste graadmeters. Vervolgens optimaliseren we de portefeuille, zodat we tot de meest gunstige selectie van aandelen komen voor risico en rendement.

Obligaties

Bij een obligatielening is een goede afweging tussen rendement en risico  het belangrijkste uitgangspunt. Onze specialisten hebben daarom een voorkeur voor obligaties met een hoge kredietwaardigheid. Het spreiden van risico is ook een belangrijk aandachtspunt. In uw portefeuille beleggen onze specialisten in staatsobligaties en bedrijfsobligaties van verschillende looptijden. Deze worden eventueel aangevuld met obligatiefondsen. De geselecteerde obligaties noteren meestal in euro's.

Overige beleggingen in het Klassiek Mandaat 

Hedgefondsen en grondstoffen kunnen ook deel uitmaken van uw portefeuille. Deze alternatieve beleggingen reageren vaak anders op marktontwikkelingen dan aandelen en obligaties. Hierdoor kunnen deze beleggingen het risico in uw beleggingsportefeuille verkleinen. De portefeuillemanagers kunnen ook kiezen voor beleggingsfondsen die in kansrijke thema's of regio's beleggen. Tot slot kunnen de portefeuillemanagers    een deel van uw vermogen in liquiditeiten aanhouden.

Kosten

Voor het Klassiek Mandaat binnen Vermogensbeheer betaalt u een all-in tarief. Soms betaalt u nog andere kosten. Bekijk de tarievenkaart of lees onze uitleg over de tarieven. In deze uitleg vindt u ook rekenvoorbeelden die u een idee geven van de totale jaarlijkse kosten. De kosten bedragen tussen 1,21% en 1,39% van uw belegd vermogen per jaar (incl. 21% btw).

Rekenvoorbeeld

Sjaak maakt gebruik van de beleggingsvorm 'Vermogensbeheer Klassiek Mandaat'. Hij is een belegger met een matig defensief risicoprofiel. De waarde van zijn beleggingsportefeuille is € 500.000. Het afgelopen jaar (2018) waren zijn totale jaarlijkse kosten ongeveer:

Soort kosten Bedrag Percentage
All-in-tarief (incl. btw) € 6.350 1,27%
Lopende kosten € 1.750 0,35%
Totale kosten € 8.100 1,62%
Rendement (incl. dividend) - € 22.500 - 4,50%
Netto rendement - € 30.600 - 6,12%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2018 t/m 31-12-2018. Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement

U kunt het rendement van uw beleggingsportefeuille vergelijken met een zogenoemde benchmark. Dit is een standaard beleggingsportefeuille met dezelfde risicovoorkeur en rendementsdoelstelling. 

Risico 2014 2015 2016 2017 2018 Eerste helft 2019 Sinds 2014
Defensief 7,1% 0,3% 2,2% 2,1% -4,5% 5,7% 13,1%
Matig defensief 8,6% 2,0% 3,1% 3,7% -5,8% 7,6% 20,1%
Matig offensief 9,7% 4,1% 4,6% 5,8% -7,3% 10,4% 29,4%
Offensief 10,8% 6,3% 5,7% 7,5% -9,0% 13,2% 37,8%
Zeer offensief 12,0% 7,7% 6,4% 8,5% -9,6% 14,6% 44,4%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2014 t/m 30-06-2019. Resultaat na aftrek van alle kosten. Op basis van de meetkundige rekenmethode. Het gaat hier om de resultaten van de modelportefeuille. Deze kunnen afwijken van de rendementen van uw beleggingsportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Voor wie is Vermogensbeheer?
 • U kunt beleggen met meer dan € 500.000
 • U wilt beleggen voor een langere termijn
 • U wilt geen omkijken hebben naar uw beleggingen
 • U wilt uw vermogen actief laten beleggen door experts van de bank
 • U bent bereid risico te nemen en weet dat u een deel van de inleg kunt verliezen.
Risico’s

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed hiervan bewust te zijn. Beleg alleen in beleggingsproducten die u begrijpt. 

Met Vermogensbeheer maakt u zelf geen beleggingskeuzes. Toch is het belangrijk dat u de risico’s van beleggen kent. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet. 

Als u begint met Vermogensbeheer bepaalt u zelf uw risicoprofiel, met advies van uw vermogensbeheerder. U laat het kopen- en verkopen over aan experts, die binnen uw risicoprofiel handelen. 

Daarnaast is het goed om te weten dat: 

 • De beleggingsrisico's in uw portefeuille dagelijks worden gecontroleerd door een gespecialiseerde afdeling. De dagelijkse operationele processen die nodig zijn om uw portefeuille te beheren zijn van de hoogste standaarden, ze voldoen aan Europese normen (ISEA 3402 – norm). 
 • De beleggingen in uw portefeuille juridisch gescheiden zijn van ABN AMRO MeesPierson. Ze staan op uw naam en zijn dus uw eigendom. Dit betekent dat uw beleggingen zeker gesteld zijn bij een mogelijk faillissement van ABN AMRO MeesPierson.
Wat is de beleggingsstijl?

Onze portefeuillemanagers zetten zich in voor een optimale verdeling van uw portefeuille. Zij bouwen uw portefeuille op volgens de beleggingsvisie van onze economen en andere specialisten op de markt. Deze visie bepaalt de voorkeur voor landen, sectoren, regio's en thema's. Een goede verdeling over de verschillende vermogenscategorieën levert op langere termijn de grootste bijdrage aan het rendement van uw portefeuille.

Risicoprofiel

ABN AMRO MeesPierson gebruikt voor Vermogensbeheer zes risicoprofielen: van een laag risico (zeer defensief) tot een zeer hoog risico (zeer offensief). Bij elk risicoprofiel hoort een aanbevolen verdeling van het belegde vermogen over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten.  

Wanneer u samen met uw vermogensbeheerder uw risicoprofiel heeft bepaald, kunnen we een passende beleggingsportefeuille samenstellen. U ziet direct wat dit kan betekenen voor het rendement van uw beleggingen. 

Meer over het risicoprofiel

Inzicht in het belegd vermogen

Diverse informatiebronnen informeren u goed over uw beleggingsportefeuille. Zo informeren we u over de samenstelling van uw portefeuille, het rendement en ons beleggingsbeleid. Bovendien neemt uw vermogensbeheerder eens per jaar uw portefeuille met u door.

 • Vermogensrapportage
  De vermogensrapportage geeft ieder kwartaal inzicht in de samenstelling van uw portefeuille. Ook ziet u de transacties in dat kwartaal, de verdeling over de verschillende vermogenscategorieën en het rendement.
 • Vermogensrapportage Online
  Via de beveiligde omgeving van Internet Bankieren 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in uw beleggingsportefeuille. Dat is Vermogensrapportage Online.
 • Fiscale opgave
  U ontvangt ieder jaar een fiscale opgave voor uw belastingaangifte. 
 • Digitale nieuwsbrief
  U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief met daarin een toelichting op de beleggingskeuzes.
 • Beleggingsinformatie
  Afhankelijk van de marktontwikkelingen ontvangt u updates over belangrijke ontwikkelingen.
Storten en opnemen

Bij Vermogensbeheer laat u uw vermogen beheren voor de langere termijn. Storten of opnemen kan zonder extra kosten. Stortingen en opnames kunnen wel van invloed zijn op het wel of niet halen van uw beleggingsdoelstellingen. Laat u daarbij adviseren door uw vermogensbeheerder.

Stoppen

U kunt altijd kosteloos stoppen met Vermogensbeheer via een schriftelijk bericht aan ons.

Meer informatie en voorwaarden

Uw portefeuille heeft een brede spreiding doordat er belegd wordt in individuele aandelen en obligaties, aangevuld met beleggingsfondsen. Het Klassiek Mandaat is mogelijk voor beleggingsportefeuilles vanaf € 500.000.

Uw portefeuille is optimaal verdeeld tussen verschillende vermogenscategorieën. Het accent ligt op aandelen en obligaties.

Aandelen 

In de portefeuille van het Klassiek Mandaat zitten aandelen van 35 tot 50 wereldwijde bedrijven met een goede naam. We selecteren deze aandelen op basis van een model. In dit model zijn de waardering en het moment van in actie komen de belangrijkste graadmeters. Vervolgens optimaliseren we de portefeuille, zodat we tot de meest gunstige selectie van aandelen komen voor risico en rendement.

Obligaties

Bij een obligatielening is een goede afweging tussen rendement en risico  het belangrijkste uitgangspunt. Onze specialisten hebben daarom een voorkeur voor obligaties met een hoge kredietwaardigheid. Het spreiden van risico is ook een belangrijk aandachtspunt. In uw portefeuille beleggen onze specialisten in staatsobligaties en bedrijfsobligaties van verschillende looptijden. Deze worden eventueel aangevuld met obligatiefondsen. De geselecteerde obligaties noteren meestal in euro's.

Overige beleggingen in het Klassiek Mandaat 

Hedgefondsen en grondstoffen kunnen ook deel uitmaken van uw portefeuille. Deze alternatieve beleggingen reageren vaak anders op marktontwikkelingen dan aandelen en obligaties. Hierdoor kunnen deze beleggingen het risico in uw beleggingsportefeuille verkleinen. De portefeuillemanagers kunnen ook kiezen voor beleggingsfondsen die in kansrijke thema's of regio's beleggen. Tot slot kunnen de portefeuillemanagers    een deel van uw vermogen in liquiditeiten aanhouden.

Voor het Klassiek Mandaat binnen Vermogensbeheer betaalt u een all-in tarief. Soms betaalt u nog andere kosten. Bekijk de tarievenkaart of lees onze uitleg over de tarieven. In deze uitleg vindt u ook rekenvoorbeelden die u een idee geven van de totale jaarlijkse kosten. De kosten bedragen tussen 1,21% en 1,39% van uw belegd vermogen per jaar (incl. 21% btw).

Rekenvoorbeeld

Sjaak maakt gebruik van de beleggingsvorm 'Vermogensbeheer Klassiek Mandaat'. Hij is een belegger met een matig defensief risicoprofiel. De waarde van zijn beleggingsportefeuille is € 500.000. Het afgelopen jaar (2018) waren zijn totale jaarlijkse kosten ongeveer:

Soort kosten Bedrag Percentage
All-in-tarief (incl. btw) € 6.350 1,27%
Lopende kosten € 1.750 0,35%
Totale kosten € 8.100 1,62%
Rendement (incl. dividend) - € 22.500 - 4,50%
Netto rendement - € 30.600 - 6,12%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2018 t/m 31-12-2018. Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

U kunt het rendement van uw beleggingsportefeuille vergelijken met een zogenoemde benchmark. Dit is een standaard beleggingsportefeuille met dezelfde risicovoorkeur en rendementsdoelstelling. 

Risico 2014 2015 2016 2017 2018 Eerste helft 2019 Sinds 2014
Defensief 7,1% 0,3% 2,2% 2,1% -4,5% 5,7% 13,1%
Matig defensief 8,6% 2,0% 3,1% 3,7% -5,8% 7,6% 20,1%
Matig offensief 9,7% 4,1% 4,6% 5,8% -7,3% 10,4% 29,4%
Offensief 10,8% 6,3% 5,7% 7,5% -9,0% 13,2% 37,8%
Zeer offensief 12,0% 7,7% 6,4% 8,5% -9,6% 14,6% 44,4%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2014 t/m 30-06-2019. Resultaat na aftrek van alle kosten. Op basis van de meetkundige rekenmethode. Het gaat hier om de resultaten van de modelportefeuille. Deze kunnen afwijken van de rendementen van uw beleggingsportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 • U kunt beleggen met meer dan € 500.000
 • U wilt beleggen voor een langere termijn
 • U wilt geen omkijken hebben naar uw beleggingen
 • U wilt uw vermogen actief laten beleggen door experts van de bank
 • U bent bereid risico te nemen en weet dat u een deel van de inleg kunt verliezen.

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed hiervan bewust te zijn. Beleg alleen in beleggingsproducten die u begrijpt. 

Met Vermogensbeheer maakt u zelf geen beleggingskeuzes. Toch is het belangrijk dat u de risico’s van beleggen kent. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet. 

Als u begint met Vermogensbeheer bepaalt u zelf uw risicoprofiel, met advies van uw vermogensbeheerder. U laat het kopen- en verkopen over aan experts, die binnen uw risicoprofiel handelen. 

Daarnaast is het goed om te weten dat: 

 • De beleggingsrisico's in uw portefeuille dagelijks worden gecontroleerd door een gespecialiseerde afdeling. De dagelijkse operationele processen die nodig zijn om uw portefeuille te beheren zijn van de hoogste standaarden, ze voldoen aan Europese normen (ISEA 3402 – norm). 
 • De beleggingen in uw portefeuille juridisch gescheiden zijn van ABN AMRO MeesPierson. Ze staan op uw naam en zijn dus uw eigendom. Dit betekent dat uw beleggingen zeker gesteld zijn bij een mogelijk faillissement van ABN AMRO MeesPierson.

Onze portefeuillemanagers zetten zich in voor een optimale verdeling van uw portefeuille. Zij bouwen uw portefeuille op volgens de beleggingsvisie van onze economen en andere specialisten op de markt. Deze visie bepaalt de voorkeur voor landen, sectoren, regio's en thema's. Een goede verdeling over de verschillende vermogenscategorieën levert op langere termijn de grootste bijdrage aan het rendement van uw portefeuille.

ABN AMRO MeesPierson gebruikt voor Vermogensbeheer zes risicoprofielen: van een laag risico (zeer defensief) tot een zeer hoog risico (zeer offensief). Bij elk risicoprofiel hoort een aanbevolen verdeling van het belegde vermogen over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten.  

Wanneer u samen met uw vermogensbeheerder uw risicoprofiel heeft bepaald, kunnen we een passende beleggingsportefeuille samenstellen. U ziet direct wat dit kan betekenen voor het rendement van uw beleggingen. 

Meer over het risicoprofiel

Diverse informatiebronnen informeren u goed over uw beleggingsportefeuille. Zo informeren we u over de samenstelling van uw portefeuille, het rendement en ons beleggingsbeleid. Bovendien neemt uw vermogensbeheerder eens per jaar uw portefeuille met u door.

 • Vermogensrapportage
  De vermogensrapportage geeft ieder kwartaal inzicht in de samenstelling van uw portefeuille. Ook ziet u de transacties in dat kwartaal, de verdeling over de verschillende vermogenscategorieën en het rendement.
 • Vermogensrapportage Online
  Via de beveiligde omgeving van Internet Bankieren 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in uw beleggingsportefeuille. Dat is Vermogensrapportage Online.
 • Fiscale opgave
  U ontvangt ieder jaar een fiscale opgave voor uw belastingaangifte. 
 • Digitale nieuwsbrief
  U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief met daarin een toelichting op de beleggingskeuzes.
 • Beleggingsinformatie
  Afhankelijk van de marktontwikkelingen ontvangt u updates over belangrijke ontwikkelingen.

Bij Vermogensbeheer laat u uw vermogen beheren voor de langere termijn. Storten of opnemen kan zonder extra kosten. Stortingen en opnames kunnen wel van invloed zijn op het wel of niet halen van uw beleggingsdoelstellingen. Laat u daarbij adviseren door uw vermogensbeheerder.

U kunt altijd kosteloos stoppen met Vermogensbeheer via een schriftelijk bericht aan ons.

ABN AMRO MeesPierson Private Banking

Vermogen vraagt om aandacht. Een goede Private Bank begrijpt dat en weet dat iedere klant unieke behoeften en wensen heeft. Bij ABN AMRO MeesPierson krijgt u daarom een eigen team van specialisten met specifieke kennis en ervaring. Wilt u meer weten? Lees hier meer over Private Banking van ABN AMRO MeesPierson. 

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Beleg daarom met geld dat u overheeft naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico's van beleggen voor u op een rij gezet.

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Heeft u interesse in bankieren bij ABN AMRO MeesPierson? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen tot 21.00 uur en op zaterdag tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
WhatsApp

WhatsApp

Ongevraagd een WhatsApp van ons gekregen? Reageer dan niet om phishing te voorkomen. Lees meer over het gebruik van WhatsApp.

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Interesse in bankieren bij ABN AMRO MeesPierson? Maak dan vrijblijvend een afspraak. Als u wilt, kunnen we u ook direct terugbellen.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen van 08.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
WhatsApp

WhatsApp

Ongevraagd een WhatsApp van ons gekregen? Reageer dan niet om phishing te voorkomen. Lees meer over het gebruik van WhatsApp.