Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Actief Beleggingsadvies

Inspelen op kansen in de markt

Actief Beleggingsadvies

 • Aantrekkelijke kansen in de markt
 • Wekelijks tot maandelijks contact
 • Wij adviseren, u beslist

Vaak en persoonlijk sparren

U ziet uw beleggingsadviseur als een sparringpartner. Gezamenlijk komt u tot een voor u passende portefeuille. Met deze adviseur heeft u wekelijks tot maandelijks contact, zodat u goed geïnformeerd bent en snel kunt handelen bij kansen of risico's in de markt. U krijgt regelmatig beleggingssuggesties om in te spelen op actuele kansen in de markt.

Inzicht in kosten en opbrengsten

cashcow 22

Meer informatie en voorwaarden

Wat is Actief Beleggingsadvies?

Kiest u voor Actief Beleggingsadvies? Met onze unieke propositie heeft u een actieve en stabiele beleggingsportefeuille. U krijgt regelmatig beleggingssuggesties op basis van uitgebreide fundamentele analyse. Aangevuld met technische analyse om het koop- of verkoopmoment van deze suggesties te bepalen. Deze suggesties tezamen vormen de modelportefeuille. Een goed gespreide portefeuille die ideaal als vertrekpunt van uw beleggingen kan fungeren.

Wilt u ook de mogelijkheid hebben om in opties te beleggen? Kies dan voor Actief Beleggen Plus. Uw beleggingsadviseur geeft u gerichte adviezen over opties en optiestrategieën die passen binnen uw beleggingsportefeuille. Wilt u opties schrijven? Dat kan bij Actief Beleggen Plus tot een marginverplichting van maximaal 50% van uw belegbaar vermogen.

Voor wie?

Actief Beleggingsadvies is bedoeld voor beleggers bij ABN AMRO MeesPierson die graag regelmatig sparren met een expert over hun beleggingsbeslissingen. Actief Beleggingsadvies is beschikbaar voor beleggers met een vermogen vanaf € 500.000. Het tarief is gebaseerd op maximaal 100 transacties per jaar, hieronder vallen niet de transacties in opties, warrants en turbo's.

Wat zijn de beleggingsmogelijkheden?

Met Actief Beleggingsadvies of Actief Beleggen Plus kunt u onder meer beleggen in aandelen, bedrijfs- en staatsobligaties, beleggingsfondsen, trackers en gestructureerde producten. Met Actief Beleggen Plus kunt u ook nog beleggen in opties, warrants en turbo's en kan uw beleggingsadviseur u over optiestrategieën adviseren.

 • Onze vermogensbeheerder ABN AMRO Investment Solutions biedt een scala van fondsen aan door het selecteren van externe fondsmanagers. Hierdoor krijgt u als klant toegang tot onderscheidende strategieën die veelal niet toegankelijk zijn voor particuliere beleggers in Nederland. De fondsen kunnen volledig worden ingericht naar de wensen en richtlijnen van ABN AMRO, bijvoorbeeld op het gebied van beleggingsbeleid, duurzaamheid, rentegevoeligheid en referentie-index.
 • Hiernaast leveren wij u via onze Structured Products & Treasury desk maatwerk in de vorm van gestructureerde producten, valutaproducten en renteproducten, zodat u kunt inspelen op uw beleggingsvisie en vermogensdoelen.
 • Uw beleggingsadviseur maakt regelmatig een gedegen en nauwkeurige rendement- en risicoanalyse van uw beleggingsportefeuille. Die analyse bespreekt uw adviseur dan met u.
 • Daarnaast heeft u een revisiegesprek met uw private banker of beleggingsadviseur. In zo'n gesprek heeft u het over uw totale financiële situatie en uw tevredenheid over de financiële dienstverlening van ABN AMRO MeesPierson. Ook bespreekt u dan of Actief Beleggingsadvies of Actief Beleggen Plus nog steeds bij u past.
Wat is de beleggingsstijl?

Met Actief Beleggingsadvies of Actief Beleggen Plus heeft u een actieve en stabiele beleggingsportefeuille, waarbij de beleggingen zijn gespreid over de verschillende vermogenscategorieën. Uw beleggingsadviseur helpt u uw risico’s te beheersen. Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren, onderzoeken de beleggingsspecialisten en analisten van ABN AMRO MeesPierson wereldwijd bedrijven, beleggingsfondsen en beleggingsproducten.

Zo bepalen onze analisten hun langetermijnvisie op de koersontwikkeling en of het betreffende beleggingsproduct de moeite waard is om te kopen, te houden of te verkopen. Dit noemen wij fundamentele analyse. Als onze specialisten een bedrijf onderzoeken, analyseren ze:

 • de financiële situatie, de bedrijfsstructuur, omzetgegevens en winstcijfers
 • de samenstelling en kwaliteit van het management
 • de ontwikkelingen in de sector en in het land of de regio waarin het bedrijf, beleggingsfonds of -product actief is
 • de duurzaamheid van het bedrijf op basis van de ESG-criteria

Aanvullend op de fundamentele analyse wordt er gebruik gemaakt van technische analyse. Hoe ontwikkelen bijvoorbeeld de sectoren zich en hoe zijn de koerspatronen van aandelen. Dit kan als aanvullende ondersteuning dienen voor de fundamentele bevindingen.

Risicoprofielen

ABN AMRO gebruikt voor beleggingsadvies zes risicoprofielen: van een laag risico (zeer defensief) tot een zeer hoog risico (zeer offensief). Bij elk risicoprofiel hoort een aanbevolen verdeling van het belegde vermogen over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten.

Wanneer u samen met uw beleggingsadviseur uw risicoprofiel heeft bepaald, kunnen we een passende beleggingsportefeuille samenstellen. U ziet direct wat dit kan betekenen voor het rendement van uw beleggingen.

Lees meer over het risicoprofiel

Voorwaarden

Bekijk de voorwaarden van beleggen.
Hoe krijg ik informatie over mijn beleggingen?

Via diverse informatiebronnen bent u altijd goed op de hoogte van uw beleggingsportefeuille. Ook houden wij u steeds op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de markt, en als het nodig is, neemt uw beleggingsadviseur proactief contact met u op. Wilt u alle voordelen van Actief Beleggingsadvies of Actief Beleggen Plus benutten? Dan heeft u Internet Bankieren nodig.

 • Vermogensrapportage
  Ieder kwartaal ontvangt u per post of digitaal via Internet Bankieren een uitgebreide analyse van onder meer uw beleggingsportefeuille en de behaalde resultaten. Bovendien ontvangt u ieder jaar een overzicht voor uw belastingaangifte.
 • Vermogensdashboard
  Via de beveiligde omgeving van Internet Bankieren 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in uw beleggingsportefeuille. Dat is Vermogensrapportage Online. 
 • Mobiel Bankieren
  Met de app heeft u via uw smartphone of tablet altijd en overal inzicht in actuele koersen en in uw beleggingsportefeuille. Lees meer over Mobiel Bankieren.
 • Uitgebreide beleggingsinformatie
  Uitgebreide beleggingsinformatie, research en rekentools kunt u bekijken via de beveiligde omgeving van Internet Bankieren, via deze site en in de Financial Focus. Lees meer over Internet Bankieren.
 • Actuele beleggingsinformatie.
  Zes keer per jaar ontvangt u een nieuwsbrief (de Actieve Belegger) met daarin relevante marktontwikkelingen, achtergronden en verdiepende informatie van interessante aandelen. Ook ontvangt u regelmatig informatie over de huidige beleggingsstrategie, interessante thema’s en wordt u uitgenodigd voor online webinars en Beurscafés.
 • Beleggingssuggesties
  U ontvangt regelmatig uitgebreide koop-, verkoop- en ruilsuggesties. Daarnaast ontvangt u voorstellen om uw beleggingsportefeuille aan te passen wanneer de marktomstandigheden hier aanleiding toe geven.
Hoe doe ik een transactie?

U geeft uw beleggingsorders snel en eenvoudig door via:

 • uw beleggingsadviseur
 • Mijn Dealingroom. Lees hier meer over ons geavanceerde beleggingsplatform
 • de beveiligde omgeving van Internet Bankieren
 • de ABN AMRO app

Optie-orders geeft u alleen door via uw beleggingsadviseur.

U kunt dividenden van aandelen in geld ontvangen of in de vorm van nieuwe aandelen. En voor sommige aandelen kunt u meedoen aan een dividendherbeleggingsplan (DRIP).

Wat zijn de kosten?

Advieskosten

Kiest u voor beleggingsadvies, dan betaalt u advieskosten. U betaalt de advieskosten over de waarde van de beleggingen in uw beleggingsportefeuille voor:

 • het beleggingsadvies dat u krijgt
 • de administratie van uw beleggingsportefeuille
 • de beleggingsinformatie die u ontvangt
 • de transacties (in euro's)

Transactiekosten

Transactiekosten zijn de kosten die u betaalt als u beleggingen koopt of verkoopt. De hoogte van de transactiekosten is afhankelijk van het type belegging. Bij Beleggen met Advies zitten de transactiekosten al in de advieskosten.

Goed om te weten

De meeste transactiekosten voor kopen en verkopen zijn inbegrepen. Voor Actief Beleggen Plus betaalt u advieskosten en transactiekosten. Soms betaalt u nog andere kosten. Op de tarievenpagina vindt u meer uitleg. Bekijk de tarieven.

Informatie over duurzaamheid

Informatie over duurzaamheid

ABN AMRO MeesPierson houdt rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen en advisering voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren betreffen ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV (‘ABN AMRO’). Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten. Overeenkomstig het Sustainability Risk Policy Framework en de internationale standaarden, worden de volgende belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts in aanmerking genomen:

 • Schending van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (“VN”)
 • Controverses
 • CO2-uitstoot als indicator voor klimaatverandering

De beleggingsportefeuille (exclusief geld, geldmarktinstrumenten en derivaten) moet voor minimaal 70% aan duurzaamheidfactoren voldoen. Maximaal  30% kan belegd worden in non-ESG beleggingsproducten of beleggingsproducten die wij niet op duurzaamheid kunnen labelen omdat er nog geen data beschikbaar is.

Engagement wordt gebruikt om ondernemingen binnen het beleggingsuniversum te stimuleren om hun ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Hieronder vallen ook ecologische, sociale en governance (“ESG”) aspecten.

Transparantie ongunstige effecten duurzaamheid entiteitsniveau

Transparancy Adverse Sustainability impacts entity level

Transparantie integratie duurzaamheidsrisico's Actief Beleggingsadvies

Transparancy integration sustainability risks Investment Advice

Samenvatting

In het kort:

 • Evenwichtig en actief beleggen voor de (middel)lange termijn
 • Beleggen met uw persoonlijke beleggingsadviseur
 • Wekelijks tot maandelijks contact
 • Modelportefeuille als vertrekpunt voor uw eigen portefeuille
 • Regelmatig interessante koop- en verkoopsuggesties
 • Advies gericht om in te spelen op aantrekkelijke kansen in de markt
 • Uw beleggingsportefeuille wordt actief gevolgd
 • Zelf beslissen over koop- en verkoop
 • Beleggingssuggesties en persoonlijke adviesvoorstellen op maat
 • Gestructureerde beleggingsoplossingen voor u op maat gemaakt
 • Periodieke rapportages en nieuwsbrieven

Meer informatie en voorwaarden

Wat is Actief Beleggingsadvies?

Kiest u voor Actief Beleggingsadvies? Met onze unieke propositie heeft u een actieve en stabiele beleggingsportefeuille. U krijgt regelmatig beleggingssuggesties op basis van uitgebreide fundamentele analyse. Aangevuld met technische analyse om het koop- of verkoopmoment van deze suggesties te bepalen. Deze suggesties tezamen vormen de modelportefeuille. Een goed gespreide portefeuille die ideaal als vertrekpunt van uw beleggingen kan fungeren.

Wilt u ook de mogelijkheid hebben om in opties te beleggen? Kies dan voor Actief Beleggen Plus. Uw beleggingsadviseur geeft u gerichte adviezen over opties en optiestrategieën die passen binnen uw beleggingsportefeuille. Wilt u opties schrijven? Dat kan bij Actief Beleggen Plus tot een marginverplichting van maximaal 50% van uw belegbaar vermogen.

Voor wie?

Actief Beleggingsadvies is bedoeld voor beleggers bij ABN AMRO MeesPierson die graag regelmatig sparren met een expert over hun beleggingsbeslissingen. Actief Beleggingsadvies is beschikbaar voor beleggers met een vermogen vanaf € 500.000. Het tarief is gebaseerd op maximaal 100 transacties per jaar, hieronder vallen niet de transacties in opties, warrants en turbo's.

Wat zijn de beleggingsmogelijkheden?

Met Actief Beleggingsadvies of Actief Beleggen Plus kunt u onder meer beleggen in aandelen, bedrijfs- en staatsobligaties, beleggingsfondsen, trackers en gestructureerde producten. Met Actief Beleggen Plus kunt u ook nog beleggen in opties, warrants en turbo's en kan uw beleggingsadviseur u over optiestrategieën adviseren.

 • Onze vermogensbeheerder ABN AMRO Investment Solutions biedt een scala van fondsen aan door het selecteren van externe fondsmanagers. Hierdoor krijgt u als klant toegang tot onderscheidende strategieën die veelal niet toegankelijk zijn voor particuliere beleggers in Nederland. De fondsen kunnen volledig worden ingericht naar de wensen en richtlijnen van ABN AMRO, bijvoorbeeld op het gebied van beleggingsbeleid, duurzaamheid, rentegevoeligheid en referentie-index.
 • Hiernaast leveren wij u via onze Structured Products & Treasury desk maatwerk in de vorm van gestructureerde producten, valutaproducten en renteproducten, zodat u kunt inspelen op uw beleggingsvisie en vermogensdoelen.
 • Uw beleggingsadviseur maakt regelmatig een gedegen en nauwkeurige rendement- en risicoanalyse van uw beleggingsportefeuille. Die analyse bespreekt uw adviseur dan met u.
 • Daarnaast heeft u een revisiegesprek met uw private banker of beleggingsadviseur. In zo'n gesprek heeft u het over uw totale financiële situatie en uw tevredenheid over de financiële dienstverlening van ABN AMRO MeesPierson. Ook bespreekt u dan of Actief Beleggingsadvies of Actief Beleggen Plus nog steeds bij u past.

Wat is de beleggingsstijl?

Met Actief Beleggingsadvies of Actief Beleggen Plus heeft u een actieve en stabiele beleggingsportefeuille, waarbij de beleggingen zijn gespreid over de verschillende vermogenscategorieën. Uw beleggingsadviseur helpt u uw risico’s te beheersen. Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren, onderzoeken de beleggingsspecialisten en analisten van ABN AMRO MeesPierson wereldwijd bedrijven, beleggingsfondsen en beleggingsproducten.

Zo bepalen onze analisten hun langetermijnvisie op de koersontwikkeling en of het betreffende beleggingsproduct de moeite waard is om te kopen, te houden of te verkopen. Dit noemen wij fundamentele analyse. Als onze specialisten een bedrijf onderzoeken, analyseren ze:

 • de financiële situatie, de bedrijfsstructuur, omzetgegevens en winstcijfers
 • de samenstelling en kwaliteit van het management
 • de ontwikkelingen in de sector en in het land of de regio waarin het bedrijf, beleggingsfonds of -product actief is
 • de duurzaamheid van het bedrijf op basis van de ESG-criteria

Aanvullend op de fundamentele analyse wordt er gebruik gemaakt van technische analyse. Hoe ontwikkelen bijvoorbeeld de sectoren zich en hoe zijn de koerspatronen van aandelen. Dit kan als aanvullende ondersteuning dienen voor de fundamentele bevindingen.

Risicoprofielen

ABN AMRO gebruikt voor beleggingsadvies zes risicoprofielen: van een laag risico (zeer defensief) tot een zeer hoog risico (zeer offensief). Bij elk risicoprofiel hoort een aanbevolen verdeling van het belegde vermogen over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten.

Wanneer u samen met uw beleggingsadviseur uw risicoprofiel heeft bepaald, kunnen we een passende beleggingsportefeuille samenstellen. U ziet direct wat dit kan betekenen voor het rendement van uw beleggingen.

Lees meer over het risicoprofiel

Voorwaarden

Bekijk de voorwaarden van beleggen.

Hoe krijg ik informatie over mijn beleggingen?

Via diverse informatiebronnen bent u altijd goed op de hoogte van uw beleggingsportefeuille. Ook houden wij u steeds op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de markt, en als het nodig is, neemt uw beleggingsadviseur proactief contact met u op. Wilt u alle voordelen van Actief Beleggingsadvies of Actief Beleggen Plus benutten? Dan heeft u Internet Bankieren nodig.

 • Vermogensrapportage
  Ieder kwartaal ontvangt u per post of digitaal via Internet Bankieren een uitgebreide analyse van onder meer uw beleggingsportefeuille en de behaalde resultaten. Bovendien ontvangt u ieder jaar een overzicht voor uw belastingaangifte.
 • Vermogensdashboard
  Via de beveiligde omgeving van Internet Bankieren 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in uw beleggingsportefeuille. Dat is Vermogensrapportage Online. 
 • Mobiel Bankieren
  Met de app heeft u via uw smartphone of tablet altijd en overal inzicht in actuele koersen en in uw beleggingsportefeuille. Lees meer over Mobiel Bankieren.
 • Uitgebreide beleggingsinformatie
  Uitgebreide beleggingsinformatie, research en rekentools kunt u bekijken via de beveiligde omgeving van Internet Bankieren, via deze site en in de Financial Focus. Lees meer over Internet Bankieren.
 • Actuele beleggingsinformatie.
  Zes keer per jaar ontvangt u een nieuwsbrief (de Actieve Belegger) met daarin relevante marktontwikkelingen, achtergronden en verdiepende informatie van interessante aandelen. Ook ontvangt u regelmatig informatie over de huidige beleggingsstrategie, interessante thema’s en wordt u uitgenodigd voor online webinars en Beurscafés.
 • Beleggingssuggesties
  U ontvangt regelmatig uitgebreide koop-, verkoop- en ruilsuggesties. Daarnaast ontvangt u voorstellen om uw beleggingsportefeuille aan te passen wanneer de marktomstandigheden hier aanleiding toe geven.

Hoe doe ik een transactie?

U geeft uw beleggingsorders snel en eenvoudig door via:

 • uw beleggingsadviseur
 • Mijn Dealingroom. Lees hier meer over ons geavanceerde beleggingsplatform
 • de beveiligde omgeving van Internet Bankieren
 • de ABN AMRO app

Optie-orders geeft u alleen door via uw beleggingsadviseur.

U kunt dividenden van aandelen in geld ontvangen of in de vorm van nieuwe aandelen. En voor sommige aandelen kunt u meedoen aan een dividendherbeleggingsplan (DRIP).

Wat zijn de kosten?

Advieskosten

Kiest u voor beleggingsadvies, dan betaalt u advieskosten. U betaalt de advieskosten over de waarde van de beleggingen in uw beleggingsportefeuille voor:

 • het beleggingsadvies dat u krijgt
 • de administratie van uw beleggingsportefeuille
 • de beleggingsinformatie die u ontvangt
 • de transacties (in euro's)

Transactiekosten

Transactiekosten zijn de kosten die u betaalt als u beleggingen koopt of verkoopt. De hoogte van de transactiekosten is afhankelijk van het type belegging. Bij Beleggen met Advies zitten de transactiekosten al in de advieskosten.

Goed om te weten

De meeste transactiekosten voor kopen en verkopen zijn inbegrepen. Voor Actief Beleggen Plus betaalt u advieskosten en transactiekosten. Soms betaalt u nog andere kosten. Op de tarievenpagina vindt u meer uitleg. Bekijk de tarieven.

Informatie over duurzaamheid

Informatie over duurzaamheid

ABN AMRO MeesPierson houdt rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen en advisering voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren betreffen ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV (‘ABN AMRO’). Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten. Overeenkomstig het Sustainability Risk Policy Framework en de internationale standaarden, worden de volgende belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts in aanmerking genomen:

 • Schending van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (“VN”)
 • Controverses
 • CO2-uitstoot als indicator voor klimaatverandering

De beleggingsportefeuille (exclusief geld, geldmarktinstrumenten en derivaten) moet voor minimaal 70% aan duurzaamheidfactoren voldoen. Maximaal  30% kan belegd worden in non-ESG beleggingsproducten of beleggingsproducten die wij niet op duurzaamheid kunnen labelen omdat er nog geen data beschikbaar is.

Engagement wordt gebruikt om ondernemingen binnen het beleggingsuniversum te stimuleren om hun ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Hieronder vallen ook ecologische, sociale en governance (“ESG”) aspecten.

Transparantie ongunstige effecten duurzaamheid entiteitsniveau

Transparancy Adverse Sustainability impacts entity level

Transparantie integratie duurzaamheidsrisico's Actief Beleggingsadvies

Transparancy integration sustainability risks Investment Advice

Samenvatting

In het kort:

 • Evenwichtig en actief beleggen voor de (middel)lange termijn
 • Beleggen met uw persoonlijke beleggingsadviseur
 • Wekelijks tot maandelijks contact
 • Modelportefeuille als vertrekpunt voor uw eigen portefeuille
 • Regelmatig interessante koop- en verkoopsuggesties
 • Advies gericht om in te spelen op aantrekkelijke kansen in de markt
 • Uw beleggingsportefeuille wordt actief gevolgd
 • Zelf beslissen over koop- en verkoop
 • Beleggingssuggesties en persoonlijke adviesvoorstellen op maat
 • Gestructureerde beleggingsoplossingen voor u op maat gemaakt
 • Periodieke rapportages en nieuwsbrieven
Mijn Dealingroom

Een professioneel beleggingsplatform

Met Zelf Beleggen Plus of beleggingsadvies kunt u gebruikmaken van Mijn Dealingroom, zonder extra kosten. Dit geavanceerde beleggingsplatform is speciaal voor wie intensief belegt. U heeft toegang tot realtime koersinformatie, handige tools en diverse vormen van technische analyse. Natuurlijk kunt u ook orders opgeven via Internet Bankieren of de ABN AMRO app.

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.

In gesprek over beleggen met advies?

Heeft u een vraag over de mogelijkheden of wilt u vrijblijvend met ons kennismaken? Neem dan contact met ons op. Wij zien uit naar een kennismaking met u.

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en we bellen u binnen twee werkdagen terug.

Bel ons direct

We staan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur voor u klaar om van gedachten te wisselen.