Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Klacht indienen

Bent u ontevreden over onze dienstverlening?

Heel vervelend. Laat ons dat weten, want we willen graag dat u wél tevreden bent. Misschien kunnen we samen een oplossing vinden. Lukt dit niet? Dan kunt u eventueel een klacht indienen. Hieronder leest u hoe.

 1. Geef uw klacht door aan uw banker of assistent, of:

  Wij proberen er direct met u uit te komen.

 2. Klacht niet direct opgelost? We hebben meer tijd nodig

  Als we uw klacht niet direct kunnen oplossen, dan gaat uw banker voor u aan de slag. Er zal een dossier worden gestart waarin verder onderzoek zal worden gedaan.

  U ontvang hiervan een ontvangstbevestiging met:

  • De naam van degene die uw klacht behandelt
  • U ontvangt uiterlijk binnen 6 weken een reactie per mail of brief
  • Het telefoonnummer voor eventuele vragen
 3. Na 8 weken geen reactie? Leg uw klacht voor aan Kifid

  Heeft u 8 weken na indiening van de klacht of 6 weken na onze ontvangstbevestiging geen inhoudelijke reactie op de klacht ontvangen? Dan kunt u uw klacht binnen 1 jaar nadat u de klacht officieel gemeld heeft voorleggen aan het Kifid.

 4. Procedure doorlopen en bent u het niet eens met de oplossing?

  • U kunt dan bij ons in beroep gaan. Vraag ons per brief om uw klacht nogmaals te beoordelen
  • Vermeld een omschrijving van uw klacht, uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en uw rekeningnummer
  • Voeg kopieën van gegevens mee als die uw klacht duidelijker maken
  • Stuur uw brief naar:
   ABN AMRO Bank N.V.
   Afd. Klachtenmanagement (HQ1125)
   Postbus 283
   1000 EA Amsterdam
 5. Wat gebeurt er nadat u in beroep bent gegaan?

  • De afdeling Klachtenmanagement bevestigt de ontvangst en geeft aan wanneer u antwoord krijgt
  • Uw klacht en het antwoord van ABN AMRO worden opnieuw onderzocht en beoordeeld
  • U ontvangt opnieuw een reactie van ons waarin staat of de klacht wordt herzien
 6. U bent niet tevreden over hoe de klacht is opgelost?