Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Beleggen voor een betere wereld

ESG Fondsen Mandaat

ESG Fondsen Mandaat

 • Selectie van fondsen op basis van ESG klasse
 • Uniek voor dit mandaat; gebruik externe partij voor exclusieve fondselectie
 • Prestaties van bedrijven op de lange termijn, transparantie over de investeringen
 • Vanaf €50.000,-

Beleggen met oog op ESG kenmerken en financieel rendement

Wanneer u kiest voor Vermogensbeheer, kiest u daarbij een specifiek mandaat. Het ESG Fondsen Mandaat is een brede portefeuille met gespreide beleggingsfondsen. De door ons geselecteerde fondsbeheerders hebben ESG overwegingen centraal staan in hun beleggingsstrategie. De afkorting ESG staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur).

Dat kan betekenen dat deze asset managers bijvoorbeeld thematisch beleggen, zoals met een focus op gezondheid en welzijn of verduurzaming, of dat ze beleggen in bedrijven die het ESG risico dat ze lopen het beste managen.

Hierdoor werken we samen met verschillende fondsbeheerders die elk een eigen visie hebben op ESG beleggen. Als belegger kiest u dus voor de visie die het beste past bij uw persoonlijke wensen.

Wat zijn de mogelijke kosten en opbrengsten?

U kunt uw input tijdens het berekenen aanpassen.

ABN AMRO

Hoe wordt het ESG Fondsen Mandaat samengesteld?

ABN AMRO selecteert de beleggingen in het ESG Fondsen Mandaat. We hebben specialistische kennis op het gebied van fondsselectie met ESG en duurzaamheidskenmerken. We beheren deze fondsen zeer actief. We werken bij de keuzes die we maken samen met ABN AMRO Investment Solutions, specialist op het gebied van multimanagement (fund of funds). 

De beleggingen sluiten helemaal aan bij uw gekozen risicoprofiel. Een goede wereldwijde spreiding van risico is namelijk ook bij ESG beleggingen mogelijk. Met het ESG Fondsen Mandaat profiteert u van de ruime ervaring van de verschillende fondsmanagers. Alle specialisten beschikken over een specialistische kijk op duurzaamheid vanuit hun eigen vakgebied. De beleggingen in uw beleggingsportefeuille worden zo optimaal gespreid en u heeft verder geen omkijken naar uw portefeuille. 

ABN AMRO

Uw vermogensspecialist neemt de tijd voor u

Uw vermogen wordt beheerd door een team van beleggingsexperts. Uw vermogensspecialist heeft nauw contact met het team. Heeft u een vraag of wilt u weten hoe uw beleggingen ervoor staan? Uw vermogensspecialist neemt graag de tijd voor u. Zo heeft u geen omkijken naar uw beleggingen, maar wel altijd inzicht en controle.

Meer informatie en voorwaarden

Kenmerken van het ESG Fondsen Mandaat

Het ESG Fondsen mandaat is geschikt voor klanten met een ESG Gevorderden duurzaamheidsprofiel*. Met dit mandaat beleggen onze experts voor u in ondernemingen die voorop lopen op het gebied van verduurzaming’. Het mandaat bestaat vooral uit beleggingsfondsen waarbij ESG overwegingen centraal staan in de beleggingsstrategie. De fondsen die we selecteren kunnen bijvoorbeeld thematisch beleggen, zoals met een focus op gezondheid en welzijn of verduurzaming, of beleggen in bedrijven die het ESG risico dat ze lopen het beste managen. Daarnaast selecteren we individuele obligaties die voldoen aan onze ESG criteria. Ook wordt er belegd in een impactfonds. De selectie van fondsen is altijd op basis van uw risicoprofiel. U kunt beleggen met meer dan €50.000.

ESG-beleggingen promoten bepaalde milieu- of sociale kenmerken. Daarbij kan het gaan om het uitsluiten van beleggingen, bijvoorbeeld in ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële activiteiten. ESG beleggingen kunnen ook rekening houden met duurzaamheidsrisico’s, bijvoorbeeld door de selectie van beleggingen die positief presteren op het gebied van milieu, sociale en bestuur aspecten. Daarnaast moet de onderneming waarin belegd wordt, voldoen aan onze standaard voor goed bestuur.

Een duurzame belegging gaat een stap verder en heeft als doel om bij te dragen aan een milieudoelstelling of een sociale doelstelling, zonder daarbij bij te dragen aan schade aan andere milieudoelstellingen of sociale doelstellingen. Ook bij duurzame beleggingen moet de onderneming waarin belegd wordt een verantwoord bestuur hebben.

*U kunt hier meer informatie vinden over wat duurzaamheid binnen beleggingen en hier meer lezen over de duurzaamheidsprofielen die ABN AMRO onderscheid.

Waaruit bestaat dit mandaat?

Het ESG Fondsen Mandaat bestaat uit een wereldwijd aanbod van ESG beleggingsfondsen, aangevuld met individuele obligaties en overige beleggingen met minimale vereisten met betrekking tot ESG criteria. De selectie wordt gedaan door ABN AMRO Investment Solutions.

 • Aandelenfondsen
  De aandelenfondsen beleggen in een bepaalde regio of richten zich op een bepaald type onderneming. Denk hierbij aan bedrijven die kunnen doorgroeien en voldoen aan onze minimale vereisten met betrekking tot ESG criteria.
 • Obligaties
  Voor een deel van de portefeuille kan worden gekozen voor obligaties om het relatief lage risico. Dit kunnen obligatiefondsen zijn maar ook individuele obligaties. Hierbij maken we gebruik van obligaties met een verschillende kredietwaardigheid en verschillende looptijd.
 • Alternatieve beleggingen
  Deze categorie bestaat op dit moment onder meer uit een impactfonds. Impactfondsen zijn fondsen waarbij een positief maatschappelijke impact zonder aanzienlijke negatieve effecten op mens en milieu zwaarder weegt dan de combinatie van financieel rendement en duurzame doelen financieel rendement.
 • Liquiditeiten
  Deze staan op een rekening waarop u rente ontvangt. Op deze rekening is het depositogarantiestelsel van toepassing

Informatiekaart ESG Fondsen Mandaat
Information Card (English)

Kosten

Dit betaalt u ons

Voor onze dienstverlening, zoals het beheren van uw portefeuille, betaalt u beheerkosten. U betaalt geen extra kosten voor bijvoorbeeld geld opnemen, wisselen van mandaat of risicoprofiel. Als u wilt stoppen met Vermogensbeheer betaalt u daar ook geen extra kosten voor. Wat u precies betaalt, hangt af van uw risicoprofiel: de kosten bedragen tussen de 1,21% en 1,39% van uw belegd vermogen per jaar (incl. 21% BTW).

Beheerkosten

Kiest u voor vermogensbeheer, dan betaalt u beheerkosten over de waarde van uw beleggingsportefeuille. In de beheerkosten zijn alle kosten verwerkt die ABN AMRO maakt. Het gaat daarbij om kosten voor:

 • het beheer van uw beleggingsportefeuille;
 • de administratie van uw beleggingsportefeuille;
 • de beleggingsinformatie die u ontvangt; en
 • de transacties (in euro's).

Dit betaalt u aan andere partijen

U betaalt kosten die een beleggingsfonds maakt. Denk bijvoorbeeld aan lopende kosten van een beleggingsfonds. Deze bestaan onder andere uit administratiekosten, beheerkosten, marketing- en distributiekosten. Deze kosten zijn in de koers van het beleggingsfonds verwerkt en worden door het beleggingsfonds vastgesteld. De lopende kosten staan in het Essentiële-informatiedocument (EID) van het betreffende beleggingsfonds.

Andere voorbeelden van kosten die u aan andere partijen betaalt, zijn transactiekosten in het fonds, in- en uitstapkosten en swing price. Let op: er kunnen meer kosten zijn, raadpleeg hiervoor de Essentiële Beleggersinformatie van het betreffende product.

Hier treft u meer informatie over de kosten:

Op de tarievenpagina kunt u een actueel overzicht terugvinden van de kosten van al onze beleggingsproducten.

Rekenvoorbeeld: inzicht in kosten en behaalde rendementen

Elroy maakt gebruik van de beleggingsvorm 'Vermogensbeheer ESG Fondsen Mandaat'. Hij is een belegger met een matig offensief risicoprofiel. De waarde van zijn beleggingsportefeuille is € 100.000. Afgelopen jaar (2023) waren zijn totale jaarlijkse kosten ongeveer:

Soort kosten Bedrag Percentage

Kosten Beleggingsdienstverlening (incl. btw)

€ 1.270,-

1,27%

Productkosten (lopende kosten & transactiekosten in de fondsen)

€ 710,-

0,71%

Totale kosten

€ 1.980,-

1,98%

Netto rendement (na aftrek van alle kosten)

€ 8.250,-

8,25%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2023 t/m 31-12-2023.  Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Behaalde rendementen na aftrek van de kosten

Deze tabel geeft u een overzicht van de behaalde nettorendementen in de afgelopen 5 jaar in het ESG Fondsen Mandaat.

Risico 2019 2020 2021 2022 2023 sinds 2019

Defensief

7,4%

2,19%

3,19%

-13,13%

6,16%

4,5%

Matig defensief

11,04%

3,12%

7,19%

-13,67%

7,14%

13,5%

Matig offensief

16,13%

4,47%

12,41%

-14,24%

8,25%

26,6%

Offensief

21,80%

5,94%

17,09%

-15,70%

9,82%

39,9%

Zeer offensief

25,13%

6,56%

21,04%

-16,03%

10,44%

49,7%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2019 t/m 31-12-2023. Resultaat na aftrek van alle kosten. Op basis van de meetkundige rekenmethode. Het gaat hier om de resultaten van de modelportefeuille. Deze kunnen afwijken van de rendementen van uw beleggingsportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Informatie over duurzaamheid

Het ESG Fondsen Mandaat is een breedgespreide portefeuille met beleggingsfondsen. De vermogensbeheerders selecteren beleggingsfondsen in samenwerking met ABN AMRO Investment Solutions (‘AAIS’), dat is gespecialiseerd in het selecteren van beleggingsfondsen. De fondsmanager en de duurzaamheid van het beleggingsfonds onderworpen aan een uitgebreide due diligence-procedure. Het mandaat promoot ecologische en sociale kenmerken. Dit houdt in dat beleggingsfondsen met bovengemiddelde ecologische, sociale en governance (“ESG”) prestaties worden geselecteerd. Dit mandaat belegt in aandelenfondsen en obligatiefondsen. De beleggingsportefeuille (exclusief geld, geldmarktinstrumenten en derivaten) moet voor minimaal 90% aan deze ecologische of sociale kenmerken voldoen. Maximaal  10% kan belegd worden in non-ESG beleggingsproducten of beleggingsproducten die wij niet op duurzaamheid kunnen labelen omdat er nog geen data beschikbaar is. Het is mogelijk dat een deel van de feitelijke portefeuille kan worden beschouwd als duurzame belegging, maar voor het mandaat bestaat geen verplichting om één of meer duurzame beleggingen op te nemen. De vermogensbeheerder van het mandaat zal geen gebruik maken van derivaten. De geselecteerde beleggingsfondsen kunnen gebruikmaken van derivaten voor het optimaliseren van het portefeuillebeheer.

De volgende duurzaamheidsindicatoren worden gemonitord:

 • De gemiddelde ESG-risicobeoordeling van Sustainalytics voor de portefeuille
 • CO2-uitstoot van de portefeuille
 • Aansluiting bij de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde ruim onder 2 graden Celsius te houden
 • Aansluiting bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties

Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens die worden aangeleverd door drie vooraanstaande dataleveranciers, Sustainalytics, “Institutional Shareholder Services group of companies” (‘ISS’) en Morningstar.

Productinformatie over duurzaamheid ESG Fondsen Mandaat

Product level related sustainability information ESG Funds Mandate

Precontractual disclosure template ESG Funds Mandate

Precontractuele informatieverschaffing ESG Fondsen Mandaat

Duurzaamheid

In ABN AMRO’s beleggingsdienstverlening is duurzaamheid belangrijk en daarom passen we dit ook toe binnen het ESG Fondsen Mandaat. Wij sluiten beleggingen uit in ondernemingen die controversiële wapens of tabak produceren, en wij vermijden in de portefeuille ook ondernemingen die weinig belang hechten aan duurzaamheid.

Hiervoor gebruiken we de Morningstar Sustainability methodiek die elke onderneming een duurzaamheidsscore geeft. Morningstar is een wereldwijd opererende en toonaangevende instelling op het gebied van informatie over beleggingsfondsen.

Voor onze portefeuille eisen we dat de gemiddelde duurzaamheidsscore voor elk fonds minimaal het gemiddelde van vergelijkbare fondsen heeft of hoger. Hierdoor krijgt u een beleggingsportefeuille die naast het rendement ook oog heeft voor duurzaamheid.

Transparantie integratie duurzaamheidsrisico's ESG Fondsen Mandaat

Transparency integration sustainability risks ESG Funds Mandate

Verklaring ongunstige effecten duurzaamheid

ABN AMRO MeesPierson houdt rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen en advisering voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren betreffen ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV (‘ABN AMRO’). Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten. Overeenkomstig het Sustainability Risk Policy Framework en de internationale standaarden, worden de volgende belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts in aanmerking genomen:

 • Schending van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (“VN”)
 • Controverses
 • CO2-uitstoot als indicator voor klimaatverandering

Engagement wordt gebruikt om ondernemingen binnen het beleggingsuniversum te stimuleren om hun ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Hieronder vallen ook ecologische, sociale en governance (“ESG”) aspecten.

Transparantie ongunstige effecten duurzaamheid entiteitsniveau

Transparency Adverse Sustainability Impacts Entity Level

Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren

Entity Level PAI disclosure

Meer informatie over risico's en voorwaarden van Vermogensbeheer

Voor meer informatie over Vermogensbeheer verwijzen we u graag naar onderstaande pagina's:

Meer informatie en voorwaarden

Kenmerken van het ESG Fondsen Mandaat

Het ESG Fondsen mandaat is geschikt voor klanten met een ESG Gevorderden duurzaamheidsprofiel*. Met dit mandaat beleggen onze experts voor u in ondernemingen die voorop lopen op het gebied van verduurzaming’. Het mandaat bestaat vooral uit beleggingsfondsen waarbij ESG overwegingen centraal staan in de beleggingsstrategie. De fondsen die we selecteren kunnen bijvoorbeeld thematisch beleggen, zoals met een focus op gezondheid en welzijn of verduurzaming, of beleggen in bedrijven die het ESG risico dat ze lopen het beste managen. Daarnaast selecteren we individuele obligaties die voldoen aan onze ESG criteria. Ook wordt er belegd in een impactfonds. De selectie van fondsen is altijd op basis van uw risicoprofiel. U kunt beleggen met meer dan €50.000.

ESG-beleggingen promoten bepaalde milieu- of sociale kenmerken. Daarbij kan het gaan om het uitsluiten van beleggingen, bijvoorbeeld in ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële activiteiten. ESG beleggingen kunnen ook rekening houden met duurzaamheidsrisico’s, bijvoorbeeld door de selectie van beleggingen die positief presteren op het gebied van milieu, sociale en bestuur aspecten. Daarnaast moet de onderneming waarin belegd wordt, voldoen aan onze standaard voor goed bestuur.

Een duurzame belegging gaat een stap verder en heeft als doel om bij te dragen aan een milieudoelstelling of een sociale doelstelling, zonder daarbij bij te dragen aan schade aan andere milieudoelstellingen of sociale doelstellingen. Ook bij duurzame beleggingen moet de onderneming waarin belegd wordt een verantwoord bestuur hebben.

*U kunt hier meer informatie vinden over wat duurzaamheid binnen beleggingen en hier meer lezen over de duurzaamheidsprofielen die ABN AMRO onderscheid.

Waaruit bestaat dit mandaat?

Het ESG Fondsen Mandaat bestaat uit een wereldwijd aanbod van ESG beleggingsfondsen, aangevuld met individuele obligaties en overige beleggingen met minimale vereisten met betrekking tot ESG criteria. De selectie wordt gedaan door ABN AMRO Investment Solutions.

 • Aandelenfondsen
  De aandelenfondsen beleggen in een bepaalde regio of richten zich op een bepaald type onderneming. Denk hierbij aan bedrijven die kunnen doorgroeien en voldoen aan onze minimale vereisten met betrekking tot ESG criteria.
 • Obligaties
  Voor een deel van de portefeuille kan worden gekozen voor obligaties om het relatief lage risico. Dit kunnen obligatiefondsen zijn maar ook individuele obligaties. Hierbij maken we gebruik van obligaties met een verschillende kredietwaardigheid en verschillende looptijd.
 • Alternatieve beleggingen
  Deze categorie bestaat op dit moment onder meer uit een impactfonds. Impactfondsen zijn fondsen waarbij een positief maatschappelijke impact zonder aanzienlijke negatieve effecten op mens en milieu zwaarder weegt dan de combinatie van financieel rendement en duurzame doelen financieel rendement.
 • Liquiditeiten
  Deze staan op een rekening waarop u rente ontvangt. Op deze rekening is het depositogarantiestelsel van toepassing

Informatiekaart ESG Fondsen Mandaat
Information Card (English)

Kosten

Dit betaalt u ons

Voor onze dienstverlening, zoals het beheren van uw portefeuille, betaalt u beheerkosten. U betaalt geen extra kosten voor bijvoorbeeld geld opnemen, wisselen van mandaat of risicoprofiel. Als u wilt stoppen met Vermogensbeheer betaalt u daar ook geen extra kosten voor. Wat u precies betaalt, hangt af van uw risicoprofiel: de kosten bedragen tussen de 1,21% en 1,39% van uw belegd vermogen per jaar (incl. 21% BTW).

Beheerkosten

Kiest u voor vermogensbeheer, dan betaalt u beheerkosten over de waarde van uw beleggingsportefeuille. In de beheerkosten zijn alle kosten verwerkt die ABN AMRO maakt. Het gaat daarbij om kosten voor:

 • het beheer van uw beleggingsportefeuille;
 • de administratie van uw beleggingsportefeuille;
 • de beleggingsinformatie die u ontvangt; en
 • de transacties (in euro's).

Dit betaalt u aan andere partijen

U betaalt kosten die een beleggingsfonds maakt. Denk bijvoorbeeld aan lopende kosten van een beleggingsfonds. Deze bestaan onder andere uit administratiekosten, beheerkosten, marketing- en distributiekosten. Deze kosten zijn in de koers van het beleggingsfonds verwerkt en worden door het beleggingsfonds vastgesteld. De lopende kosten staan in het Essentiële-informatiedocument (EID) van het betreffende beleggingsfonds.

Andere voorbeelden van kosten die u aan andere partijen betaalt, zijn transactiekosten in het fonds, in- en uitstapkosten en swing price. Let op: er kunnen meer kosten zijn, raadpleeg hiervoor de Essentiële Beleggersinformatie van het betreffende product.

Hier treft u meer informatie over de kosten:

Op de tarievenpagina kunt u een actueel overzicht terugvinden van de kosten van al onze beleggingsproducten.

Rekenvoorbeeld: inzicht in kosten en behaalde rendementen

Elroy maakt gebruik van de beleggingsvorm 'Vermogensbeheer ESG Fondsen Mandaat'. Hij is een belegger met een matig offensief risicoprofiel. De waarde van zijn beleggingsportefeuille is € 100.000. Afgelopen jaar (2023) waren zijn totale jaarlijkse kosten ongeveer:

Soort kosten Bedrag Percentage

Kosten Beleggingsdienstverlening (incl. btw)

€ 1.270,-

1,27%

Productkosten (lopende kosten & transactiekosten in de fondsen)

€ 710,-

0,71%

Totale kosten

€ 1.980,-

1,98%

Netto rendement (na aftrek van alle kosten)

€ 8.250,-

8,25%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2023 t/m 31-12-2023.  Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Behaalde rendementen na aftrek van de kosten

Deze tabel geeft u een overzicht van de behaalde nettorendementen in de afgelopen 5 jaar in het ESG Fondsen Mandaat.

Risico 2019 2020 2021 2022 2023 sinds 2019

Defensief

7,4%

2,19%

3,19%

-13,13%

6,16%

4,5%

Matig defensief

11,04%

3,12%

7,19%

-13,67%

7,14%

13,5%

Matig offensief

16,13%

4,47%

12,41%

-14,24%

8,25%

26,6%

Offensief

21,80%

5,94%

17,09%

-15,70%

9,82%

39,9%

Zeer offensief

25,13%

6,56%

21,04%

-16,03%

10,44%

49,7%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2019 t/m 31-12-2023. Resultaat na aftrek van alle kosten. Op basis van de meetkundige rekenmethode. Het gaat hier om de resultaten van de modelportefeuille. Deze kunnen afwijken van de rendementen van uw beleggingsportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Informatie over duurzaamheid

Het ESG Fondsen Mandaat is een breedgespreide portefeuille met beleggingsfondsen. De vermogensbeheerders selecteren beleggingsfondsen in samenwerking met ABN AMRO Investment Solutions (‘AAIS’), dat is gespecialiseerd in het selecteren van beleggingsfondsen. De fondsmanager en de duurzaamheid van het beleggingsfonds onderworpen aan een uitgebreide due diligence-procedure. Het mandaat promoot ecologische en sociale kenmerken. Dit houdt in dat beleggingsfondsen met bovengemiddelde ecologische, sociale en governance (“ESG”) prestaties worden geselecteerd. Dit mandaat belegt in aandelenfondsen en obligatiefondsen. De beleggingsportefeuille (exclusief geld, geldmarktinstrumenten en derivaten) moet voor minimaal 90% aan deze ecologische of sociale kenmerken voldoen. Maximaal  10% kan belegd worden in non-ESG beleggingsproducten of beleggingsproducten die wij niet op duurzaamheid kunnen labelen omdat er nog geen data beschikbaar is. Het is mogelijk dat een deel van de feitelijke portefeuille kan worden beschouwd als duurzame belegging, maar voor het mandaat bestaat geen verplichting om één of meer duurzame beleggingen op te nemen. De vermogensbeheerder van het mandaat zal geen gebruik maken van derivaten. De geselecteerde beleggingsfondsen kunnen gebruikmaken van derivaten voor het optimaliseren van het portefeuillebeheer.

De volgende duurzaamheidsindicatoren worden gemonitord:

 • De gemiddelde ESG-risicobeoordeling van Sustainalytics voor de portefeuille
 • CO2-uitstoot van de portefeuille
 • Aansluiting bij de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde ruim onder 2 graden Celsius te houden
 • Aansluiting bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties

Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens die worden aangeleverd door drie vooraanstaande dataleveranciers, Sustainalytics, “Institutional Shareholder Services group of companies” (‘ISS’) en Morningstar.

Productinformatie over duurzaamheid ESG Fondsen Mandaat

Product level related sustainability information ESG Funds Mandate

Precontractual disclosure template ESG Funds Mandate

Precontractuele informatieverschaffing ESG Fondsen Mandaat

Duurzaamheid

In ABN AMRO’s beleggingsdienstverlening is duurzaamheid belangrijk en daarom passen we dit ook toe binnen het ESG Fondsen Mandaat. Wij sluiten beleggingen uit in ondernemingen die controversiële wapens of tabak produceren, en wij vermijden in de portefeuille ook ondernemingen die weinig belang hechten aan duurzaamheid.

Hiervoor gebruiken we de Morningstar Sustainability methodiek die elke onderneming een duurzaamheidsscore geeft. Morningstar is een wereldwijd opererende en toonaangevende instelling op het gebied van informatie over beleggingsfondsen.

Voor onze portefeuille eisen we dat de gemiddelde duurzaamheidsscore voor elk fonds minimaal het gemiddelde van vergelijkbare fondsen heeft of hoger. Hierdoor krijgt u een beleggingsportefeuille die naast het rendement ook oog heeft voor duurzaamheid.

Transparantie integratie duurzaamheidsrisico's ESG Fondsen Mandaat

Transparency integration sustainability risks ESG Funds Mandate

Verklaring ongunstige effecten duurzaamheid

ABN AMRO MeesPierson houdt rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen en advisering voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren betreffen ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV (‘ABN AMRO’). Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten. Overeenkomstig het Sustainability Risk Policy Framework en de internationale standaarden, worden de volgende belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts in aanmerking genomen:

 • Schending van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (“VN”)
 • Controverses
 • CO2-uitstoot als indicator voor klimaatverandering

Engagement wordt gebruikt om ondernemingen binnen het beleggingsuniversum te stimuleren om hun ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Hieronder vallen ook ecologische, sociale en governance (“ESG”) aspecten.

Transparantie ongunstige effecten duurzaamheid entiteitsniveau

Transparency Adverse Sustainability Impacts Entity Level

Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren

Entity Level PAI disclosure

Meer informatie over risico's en voorwaarden van Vermogensbeheer

Voor meer informatie over Vermogensbeheer verwijzen we u graag naar onderstaande pagina's:

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.

In gesprek over Vermogensbeheer?

Heeft u een vraag over de mogelijkheden of wilt u vrijblijvend met ons kennismaken? Neem dan contact met ons op. Wij zien uit naar een kennismaking met u.

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en we bellen u binnen twee werkdagen terug.

Bel ons direct

We staan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur voor u klaar om van gedachten te wisselen.