Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Structured Products Advies

Balans tussen bescherming en de kans op rendement

Structured Products Advies

 • Alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen en obligaties
 • Kapitaalbeschermingsproducten
 • Voor beleggers met een beleggingshorizon van minimaal 3 jaar

Als belegger vindt u een rechtstreekse belegging in aandelen of obligaties te risicovol en zoekt u een balans tussen bescherming op einddatum en een kans op (beperkt) rendement. Uw beleggingsadviseur kan u helpen om een gespreide portefeuille op te bouwen met gestructureerde producten. Hij adviseert u welke gestructureerde producten het beste bij u passen.

Meer informatie en voorwaarden

Wat is Structured Products Advies?

Gestructureerde producten zijn beleggingsproducten die uit een combinatie van verschillende beleggingsproducten bestaan. Bij deze producten gaat het dan om de combinatie van een obligatie met een aandelen index- of rente optie. Door deze combinatie biedt een product binnen Structured Products Advies een bepaalde bescherming van uw inleg op de einddatum en ook de kans op rendement. Samen met uw beleggingsadviseur bepaalt u uw persoonlijke beleggingsplan. Het doel daarbij is om een gespreide portefeuille van gestructureerde producten met kapitaalbescherming op te bouwen. Wij noemen dit Structured Products Advies.

Op basis van het door u samen opgestelde plan wordt u vervolgens geïnformeerd over passende beleggingsmogelijkheden. Samen met uw adviseur bepaalt u dan of een belegging in gestructureerde producten voor u interessant kan zijn. Uw beleggingsadviseur helpt u een portefeuille op te bouwen met spreiding naar o.a. uitgevende instelling en looptijd binnen de beleggingsvorm Structured Products Advies.

Alle beleggingsmogelijkheden die door ABN AMRO geselecteerd worden, zijn onderworpen aan een uitgebreide analyse. Uw adviseur bespreekt met u de voor- en nadelen en de risico's van elke aangeboden belegging.

Bekijk hier de informatiekaart

Voor wie?

Structured Products Advies is voor de belegger met een vrij belegbaar vermogen vanaf € 1.000.000,-. U heeft een lange beleggingshorizon en begrijpt de karakteristieken van een beleggingsproduct met kapitaalbescherming. Daarbij vindt u een rechtstreekse belegging in aandelen of obligaties te risicovol en zoekt u een balans tussen bescherming op einddatum en een kans op (beperkt) rendement.

Voordat u in Structured Products Advies kunt instappen, dient u aanvullende kennistest met succes af te leggen.

Wat zijn de beleggingsmogelijkheden?

In samenwerking met diverse uitgevende instellingen biedt ABN AMRO de mogelijkheid om te beleggen met kapitaalbescherming. Deze beleggingen hebben een kapitaalbeschermingsniveau van minimaal 95% tot maximaal 100% van de inleg. U bepaalt zelf met uw adviseur vooraf de gewenste hoogte van kapitaalbescherming. Uw risico is dus beperkt tot maximaal 5% op de einddatum van een kapitaalbeschermingsproduct. Bovenop deze kapitaalbescherming is (beperkt) rendement te behalen wanneer de waarde van de onderliggende belegging, in geval van een aandelenindex, op de einddatum is gestegen vergeleken met de indexwaarde bij aanvang. Is deze waarde gedaald, dan ontvangt u alleen de beschermingswaarde terug. Hoeveel het extra rendement op de einddatum is, bepaalt de participatiegraad. De participatiegraad geeft aan hoeveel procent u op de einddatum meedoet in de waardestijging van de onderliggende belegging. U kunt ook kiezen voor kapitaalbeschermingsproducten met een periodieke rente coupon uitkering. De hoogte van de coupon is dan afhankelijk van de bij aanvang vastgelegde condities. 

Als u het kapitaalbeschermingsproduct tussentijds - dat wil zeggen voor het einde van de looptijd - wilt beëindigen, dan kan dat. Echter geldt de kapitaalbescherming in dit geval niet; deze geldt alleen op de einddatum.

Meer informatie over de kenmerken van een kapitaalbeschermingsproduct vindt u terug in de brochure

Hoe word ik geïnformeerd over mijn beleggingen?

Via diverse informatiebronnen bent u altijd goed op de hoogte over uw beleggingsportefeuille. Ook houden wij u periodiek op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de markt, en als het nodig is, neemt uw beleggingsadviseur contact met u op.

 • Vermogensrapportage
  Ieder kwartaal ontvangt u per post of digitaal via Internet Bankieren een uitgebreide analyse van uw beleggingsportefeuille en de behaalde resultaten. Bovendien ontvangt u ieder jaar een overzicht voor uw belastingaangifte.
 • Jaarlijkse review
 • Periodiek bespreekt u met uw adviseur uw beleggingsplan en de passendheid daarvan. Op basis van dit periodieke ijkpunt kunt u samen bepalen of u verder gaat op de ingeslagen weg of uw plan bijstelt.
 • Vermogensdashboard
  Via de beveiligde omgeving van Internet Bankieren heeft u 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in uw beleggingsportefeuille.
 • Mobiel Bankieren
  Met de app heeft u via uw smartphone of tablet altijd en overal inzicht in actuele koersen en in uw beleggingsportefeuille. Lees meer over Mobiel Bankieren.
 • Uitgebreide beleggingsinformatie
  Uitgebreide beleggingsinformatie, research en rekentools kunt u bekijken via de beveiligde omgeving van Internet Bankieren, via deze site en in de Financial Focus. Lees meer over Internet Bankieren.
Hoe doe ik een transactie?

U krijgt van uw beleggingsadviseur regelmatig product voorstellen om uw portefeuille op te bouwen. Daarbij ontvangt u de relevante informatie waarin het product wordt beschreven, een risico classificatie wordt weergegeven en de kosten transparant worden gemaakt. Als u daarop akkoord geeft u uw beleggingsorders door via uw beleggingsadviseur. Die geeft u een passend advies.

Wat zijn de kosten?

Advieskosten

Kiest u voor beleggingsadvies, dan betaalt u advieskosten. U betaalt de advieskosten over de waarde van de beleggingen in uw beleggingsportefeuille voor:

 • het beleggingsadvies dat u krijgt;
 • de administratie van uw beleggingsportefeuille;
 • de beleggingsinformatie die u ontvangt; en
 • de transacties (in euro's).

Goed om te weten

Voor Structured Products Advies betaalt u advieskosten en transactiekosten. In bepaalde situaties betaalt u ook andere kosten. We zullen u hierover van te voren informeren. Op de tarievenpagina vindt u meer uitleg over alle kosten. Bekijk de tarieven.

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw risicobereidheid, beleggingsdoelstellingen en kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico's van beleggen voor uw op een rij gezet.

Informatie over duurzaamheid

Verklaring ongunstige effecten duurzaamheid

ABN AMRO MeesPierson houdt rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen en advisering voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren betreffen ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV (‘ABN AMRO’). Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten. Overeenkomstig het Sustainability Risk Policy Framework en de internationale standaarden, worden de volgende belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts in aanmerking genomen:

 • Schending van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (“VN”)
 • Controverses
 • CO2-uitstoot als indicator voor klimaatverandering

Engagement wordt gebruikt om ondernemingen binnen het beleggingsuniversum te stimuleren om hun ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Hieronder vallen ook ecologische, sociale en governance (“ESG”) aspecten.

Transparantie ongunstige effecten duurzaamheid entiteitsniveau

Transparancy Adverse Sustainability Impacts Entity Level

Transparantie integratie duurzaamheidsrisico's Structured Products Advies

Transparancy integration sustainability risks in Investment Advice

Samenvatting

In het kort:

 • Balans tussen bescherming en de kans op rendement
 • Ook geschikt voor beginnende beleggers met een lange beleggingshorizon
 • Beleggen met uw persoonlijke beleggingsadviseur
 • Advies gericht op het opbouwen van een gespreide portefeuille met internationale, gerenommeerde uitgevende instellingen
 • Periodieke rapportages

Meer informatie en voorwaarden

Wat is Structured Products Advies?

Gestructureerde producten zijn beleggingsproducten die uit een combinatie van verschillende beleggingsproducten bestaan. Bij deze producten gaat het dan om de combinatie van een obligatie met een aandelen index- of rente optie. Door deze combinatie biedt een product binnen Structured Products Advies een bepaalde bescherming van uw inleg op de einddatum en ook de kans op rendement. Samen met uw beleggingsadviseur bepaalt u uw persoonlijke beleggingsplan. Het doel daarbij is om een gespreide portefeuille van gestructureerde producten met kapitaalbescherming op te bouwen. Wij noemen dit Structured Products Advies.

Op basis van het door u samen opgestelde plan wordt u vervolgens geïnformeerd over passende beleggingsmogelijkheden. Samen met uw adviseur bepaalt u dan of een belegging in gestructureerde producten voor u interessant kan zijn. Uw beleggingsadviseur helpt u een portefeuille op te bouwen met spreiding naar o.a. uitgevende instelling en looptijd binnen de beleggingsvorm Structured Products Advies.

Alle beleggingsmogelijkheden die door ABN AMRO geselecteerd worden, zijn onderworpen aan een uitgebreide analyse. Uw adviseur bespreekt met u de voor- en nadelen en de risico's van elke aangeboden belegging.

Bekijk hier de informatiekaart

Voor wie?

Structured Products Advies is voor de belegger met een vrij belegbaar vermogen vanaf € 1.000.000,-. U heeft een lange beleggingshorizon en begrijpt de karakteristieken van een beleggingsproduct met kapitaalbescherming. Daarbij vindt u een rechtstreekse belegging in aandelen of obligaties te risicovol en zoekt u een balans tussen bescherming op einddatum en een kans op (beperkt) rendement.

Voordat u in Structured Products Advies kunt instappen, dient u aanvullende kennistest met succes af te leggen.

Wat zijn de beleggingsmogelijkheden?

In samenwerking met diverse uitgevende instellingen biedt ABN AMRO de mogelijkheid om te beleggen met kapitaalbescherming. Deze beleggingen hebben een kapitaalbeschermingsniveau van minimaal 95% tot maximaal 100% van de inleg. U bepaalt zelf met uw adviseur vooraf de gewenste hoogte van kapitaalbescherming. Uw risico is dus beperkt tot maximaal 5% op de einddatum van een kapitaalbeschermingsproduct. Bovenop deze kapitaalbescherming is (beperkt) rendement te behalen wanneer de waarde van de onderliggende belegging, in geval van een aandelenindex, op de einddatum is gestegen vergeleken met de indexwaarde bij aanvang. Is deze waarde gedaald, dan ontvangt u alleen de beschermingswaarde terug. Hoeveel het extra rendement op de einddatum is, bepaalt de participatiegraad. De participatiegraad geeft aan hoeveel procent u op de einddatum meedoet in de waardestijging van de onderliggende belegging. U kunt ook kiezen voor kapitaalbeschermingsproducten met een periodieke rente coupon uitkering. De hoogte van de coupon is dan afhankelijk van de bij aanvang vastgelegde condities. 

Als u het kapitaalbeschermingsproduct tussentijds - dat wil zeggen voor het einde van de looptijd - wilt beëindigen, dan kan dat. Echter geldt de kapitaalbescherming in dit geval niet; deze geldt alleen op de einddatum.

Meer informatie over de kenmerken van een kapitaalbeschermingsproduct vindt u terug in de brochure

Hoe word ik geïnformeerd over mijn beleggingen?

Via diverse informatiebronnen bent u altijd goed op de hoogte over uw beleggingsportefeuille. Ook houden wij u periodiek op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de markt, en als het nodig is, neemt uw beleggingsadviseur contact met u op.

 • Vermogensrapportage
  Ieder kwartaal ontvangt u per post of digitaal via Internet Bankieren een uitgebreide analyse van uw beleggingsportefeuille en de behaalde resultaten. Bovendien ontvangt u ieder jaar een overzicht voor uw belastingaangifte.
 • Jaarlijkse review
 • Periodiek bespreekt u met uw adviseur uw beleggingsplan en de passendheid daarvan. Op basis van dit periodieke ijkpunt kunt u samen bepalen of u verder gaat op de ingeslagen weg of uw plan bijstelt.
 • Vermogensdashboard
  Via de beveiligde omgeving van Internet Bankieren heeft u 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in uw beleggingsportefeuille.
 • Mobiel Bankieren
  Met de app heeft u via uw smartphone of tablet altijd en overal inzicht in actuele koersen en in uw beleggingsportefeuille. Lees meer over Mobiel Bankieren.
 • Uitgebreide beleggingsinformatie
  Uitgebreide beleggingsinformatie, research en rekentools kunt u bekijken via de beveiligde omgeving van Internet Bankieren, via deze site en in de Financial Focus. Lees meer over Internet Bankieren.

Hoe doe ik een transactie?

U krijgt van uw beleggingsadviseur regelmatig product voorstellen om uw portefeuille op te bouwen. Daarbij ontvangt u de relevante informatie waarin het product wordt beschreven, een risico classificatie wordt weergegeven en de kosten transparant worden gemaakt. Als u daarop akkoord geeft u uw beleggingsorders door via uw beleggingsadviseur. Die geeft u een passend advies.

Wat zijn de kosten?

Advieskosten

Kiest u voor beleggingsadvies, dan betaalt u advieskosten. U betaalt de advieskosten over de waarde van de beleggingen in uw beleggingsportefeuille voor:

 • het beleggingsadvies dat u krijgt;
 • de administratie van uw beleggingsportefeuille;
 • de beleggingsinformatie die u ontvangt; en
 • de transacties (in euro's).

Goed om te weten

Voor Structured Products Advies betaalt u advieskosten en transactiekosten. In bepaalde situaties betaalt u ook andere kosten. We zullen u hierover van te voren informeren. Op de tarievenpagina vindt u meer uitleg over alle kosten. Bekijk de tarieven.

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw risicobereidheid, beleggingsdoelstellingen en kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico's van beleggen voor uw op een rij gezet.

Informatie over duurzaamheid

Verklaring ongunstige effecten duurzaamheid

ABN AMRO MeesPierson houdt rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen en advisering voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren betreffen ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV (‘ABN AMRO’). Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten. Overeenkomstig het Sustainability Risk Policy Framework en de internationale standaarden, worden de volgende belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts in aanmerking genomen:

 • Schending van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (“VN”)
 • Controverses
 • CO2-uitstoot als indicator voor klimaatverandering

Engagement wordt gebruikt om ondernemingen binnen het beleggingsuniversum te stimuleren om hun ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Hieronder vallen ook ecologische, sociale en governance (“ESG”) aspecten.

Transparantie ongunstige effecten duurzaamheid entiteitsniveau

Transparancy Adverse Sustainability Impacts Entity Level

Transparantie integratie duurzaamheidsrisico's Structured Products Advies

Transparancy integration sustainability risks in Investment Advice

Samenvatting

In het kort:

 • Balans tussen bescherming en de kans op rendement
 • Ook geschikt voor beginnende beleggers met een lange beleggingshorizon
 • Beleggen met uw persoonlijke beleggingsadviseur
 • Advies gericht op het opbouwen van een gespreide portefeuille met internationale, gerenommeerde uitgevende instellingen
 • Periodieke rapportages

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.

In gesprek over beleggen met advies?

Heeft u een vraag over de mogelijkheden of wilt u vrijblijvend met ons kennismaken? Neem dan contact met ons op. Wij zien uit naar een kennismaking met u.

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en we bellen u binnen twee werkdagen terug.

Bel ons direct

We staan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur voor u klaar om van gedachten te wisselen.