Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Wereldwijd lokaal innovatief beleggen

Multi Manager Mandaat

Multi Manager Mandaat

 • Gespreid beleggen in wereldwijde fondsen van gerenommeerde fondshuizen
 • Consistente historische performance en strategie
 • Thematische fondsen
 • Vanaf €50.000,-

Beleggen in economische groei, met ESG kenmerken

Met het Multi Manager Mandaat belegt u in een portefeuille van wereldwijde beleggingsfondsen beheerd door gerenommeerde experts.

In de portefeuille is extra aandacht voor duidelijke trends die de komende decennia de economische groei sterk zullen beïnvloeden. Dat zijn ontwikkelingen op het vlak van technologie, demografie en milieu. Ook stellen wij voor dit mandaat eisen aan ESG kenmerken van de geselecteerde beleggingen.

Via ons eigen platform kunnen we de prestatie van elk beleggingsfonds op dagbasis volgen. Door die innovaties kunnen we snel reageren en corrigeren en kunnen we beleggen tegen gunstige tarieven. Onze experts investeren in zowel bekende bedrijven als kleinere ondernemingen met innovatieve producten. Zij stellen een portefeuille samen die solide is, breed gespreid en met focus op resultaat.

ABN AMRO

Focus op resultaat

Fondsmanagers ter plekke zitten natuurlijk het dichtst bij het vuur. Daarom zetten wij de structuur neer en kiezen wij bijvoorbeeld lokale fondsmanagers om die structuur optimaal voor u in te richten met regionale fondsen. Door het combineren van deze specialisten vormen we een solide basisportefeuille, breed gespreid en met focus op resultaat. Daarnaast hebben we thematische fondsen ingericht rond de grootste langdurige krachten achter de economische groei voor de komende decennia.

Inzicht in kosten en opbrengsten

ABN AMRO

Uw vermogensspecialist neemt de tijd voor u

Uw vermogen wordt beheerd door een team van beleggingsexperts. Uw vermogensspecialist heeft nauw contact met het team. Heeft u een vraag of wilt u weten hoe uw beleggingen ervoor staan? Uw vermogensspecialist neemt graag de tijd voor u. Zo heeft u geen omkijken naar uw beleggingen, maar wel altijd inzicht en controle.

Meer informatie en voorwaarden

Kenmerken Multi Manager Mandaat
 • U belegt in een portefeuille die bestaat uit beleggingsfondsen die ABN AMRO laat beheren door wereldwijd gerenommeerde fondsbeheerders
 • Naast de basisportefeuille belegt u ook in thematische fondsen
 • Ieder van deze best-in-class fondsbeheerders hebben hun eigen specialisme
 • Zij investeren in zowel wereldwijd bekende bedrijven als kleinere ondernemingen met innovatieve producten
 • Door het combineren van deze fondsbeheerders vormen we een solide portefeuille, breed gespreid en met focus op resultaat
 • Om ons streven naar duurzaamheid te onderstrepen selecteren we alleen beleggingsfondsen met een bovengemiddelde duurzaamheidsscore.
 • Op deze manier profiteert u van de volle breedte van de expertise van ABN AMRO op het vlak van vermogensbeheer, fondsselectie, thematische research en duurzaamheid.

U kunt beleggen met meer dan € 50.000.

Er zijn drie lagen experts die voor u aan het werk zijn in het Multi Manager Mandaat. Het beleggingscomité komt iedere week samen om de beleggingsstrategie te bepalen of bij te sturen. Het comité volgt de marktomstandigheden op de voet en kiest voor het beleggen in categorieën met meer of juist minder risico zodat uw portefeuille optimaal rendeert. Ons Manager Selection Team, één van de meest ervaren teams in Europa op dat gebied, selecteert aan de hand van die strategie de fondsbeheerders die passen bij de richting die is aangegeven. Dat zijn altijd elkaar aanvullende fondsbeheerders met ieder een uitgesproken specialisme of beleggingsstijl, die zichzelf gedurende meerdere jaren bewezen hebben. Die werkwijze vormt de basis van uw portefeuille, de 'core'. Aan deze solide basis voegen we thematische fondsen toe die extra potentieel geven. Zo vormt het Multi Manager Mandaat een zogenaamde core-satellite portefeuille. Deze core-satellite benadering levert een portefeuille van stabiele en uitgebalanceerde mandaten met een extra benadrukking daar waar de grootste kansen liggen. Lees meer over thematische fondsen.

Ons eigen Manager Selection Team voert de selectie van de fondsbeheerders uit. De analisten in het Manager Selection Team hebben een gemiddelde werkervaring van elk 10 tot 15 jaar. Daardoor bezitten zij diepgaande kennis over en ervaring in beleggingsfondsen. Bij hun selectie kijken zij wereldwijd naar de beste fondsbeheerders die in staat zijn over langere termijn bovenmatige rendementen te behalen. Omdat wij beleggen in mandaten gaat onze selectie verder dan alleen de beleggingsfondsen die in Europa verkrijgbaar zijn. Wij kunnen ook een fondsbeheerder selecteren die bijvoorbeeld alleen in de Verenigde Staten werkt.

Het selectieproces start met een diepgaande kwantitatieve analyse van alle bestaande fondsbeheerders die aan onze criteria voldoen. Vervolgens vinden meerdere uitvoerige interviews plaats met de geselecteerde fondsbeheerders waarin dieper onderzoek wordt gedaan naar ervaring, kennis, beleggingsfilosofie en het beleggingsproces. Op die manier willen we een zo gedegen mogelijk fondsbeheerder vinden die in staat zal zijn successen uit het verleden op consistentie wijze te herhalen. Ten slotte onderzoeken we de operationele kant bij de fondsbeheerders om te checken of alle processen goed zijn georganiseerd, betrouwbaar en stressbestendig zijn ten tijde van calamiteiten. Uiteindelijk laten wij de fondsbeheerders waarvan wij het meeste verwachten onze mandaten beheren.

Waaruit bestaat dit mandaat?

Een breed gespreide portefeuille bestaande uit vooral beleggingsfondsen die door onze beleggingsexperts worden geselecteerd uit een wereldwijd aanbod. Het beleggingsplatform zorgt voor een zeer ruime toegang tot beleggingsfondsen en fondsmanagers.  

 • Aandelenfondsen
  De aandelenfondsen beleggen in een bepaalde regio of richten zich op een bepaald type onderneming, zoals bedrijven die kunnen doorgroeien of bedrijven met juist een hoge dividenduitkering. 
 • Obligaties
  Voor een deel van de portefeuille kan worden gekozen voor obligaties om het relatief lage risico. Hierbij maken we gebruik van obligaties met een verschillende kredietwaardigheid en verschillende looptijd. 
 • Alternatieve beleggingen
  Alternatieve beleggingen reageren vaak anders op marktontwikkelingen dan aandelen en obligaties. Denk bijvoorbeeld aan beleggingen in grondstoffen of hedge funds. Daarom hebben onze beleggingsexperts de mogelijkheid ze ook in uw portefeuille op te nemen.
 • Liquiditeiten
  Deze staan op een rekening waarop u rente ontvangt. Op deze rekening is het depositogarantiestelsel van toepassing.
Kosten

Dit betaalt u ons

Voor onze dienstverlening, zoals het beheren van uw portefeuille, betaalt u kosten. U betaalt geen extra kosten voor bijvoorbeeld geld opnemen, wisselen van mandaat of risicoprofiel. Als u wilt stoppen met Vermogensbeheer betaalt u daar ook geen extra kosten voor. Wat u precies betaalt, hangt af van uw risicoprofiel: de kosten bedragen tussen de 1,21% en 1,39% van uw belegd vermogen per jaar (incl. 21% BTW).

Beheerkosten

Kiest u voor vermogensbeheer, dan betaalt u beheerkosten over de waarde van uw beleggingsportefeuille. In de beheerkosten zijn alle kosten verwerkt die ABN AMRO maakt. Het gaat daarbij om kosten voor:

 • het beheer van uw beleggingsportefeuille;
 • de administratie van uw beleggingsportefeuille;
 • de beleggingsinformatie die u ontvangt; en
 • de transacties (in euro's).

Dit betaalt u aan andere partijen

U betaalt kosten die een beleggingsfonds maakt. Denk bijvoorbeeld aan lopende kosten van een beleggingsfonds. Deze bestaan onder andere uit administratiekosten, beheerkosten, marketing- en distributiekosten. Deze kosten zijn in de koers van het beleggingsfonds verwerkt en worden door het beleggingsfonds vastgesteld. De lopende kosten staan in het Essentiële-informatiedocument (EID) van het betreffende beleggingsfonds.

Op de tarievenpagina kunt u een actueel overzicht terugvinden van de kosten van al onze beleggingsproducten.

Rekenvoorbeeld: inzicht in kosten en behaalde rendementen

Arthur maakt gebruik van de beleggingsvorm 'Vermogensbeheer Multi Manager Mandaat'. Hij is een belegger met een matig offensief risicoprofiel. De waarde van zijn beleggingsportefeuille is € 100.000. Afgelopen jaar (2023) waren zijn totale jaarlijkse kosten ongeveer:

Soort kosten Bedrag Percentage

Kosten Beleggingsdienstverlening (incl. btw)

€ 1.270,-

1,27%

Productkosten (lopende kosten & transactiekosten in de fondsen)

€ 920,-

0,92%

Totale kosten

€ 2.190,-

2,19%

Netto rendement (na aftrek van alle kosten)

€ 8.000,-

8,00%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2023 t/m 31-12-2023.  Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Behaalde rendementen na aftrek van de kosten

Deze tabel geeft u een overzicht van de behaalde nettorendementen in de afgelopen 5 jaar in het Multi Manager Mandaat.

Risico 2019 2020 2021 2022 2023 sinds 2019

Defensief

7,6%

0,6%

3,3%

-12,7%

6,9%

4,2%

Matig defensief

10,8%

0,4%

7,4%

-13,5%

8,0%

11,5%

Matig offensief

15,6%

1,5%

13,5%

-13,6%

9,5%

26,0%

Offensief

20,2%

1,6%

18,6%

-14,7%

11,0%

37,1%

Zeer offensief

22,9%

1,4%

22,3%

-13,9%

12,3%

47,5%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2019 t/m 31-12-2023. Resultaat na aftrek van alle kosten. Op basis van de meetkundige rekenmethode. Het gaat hier om de resultaten van de modelportefeuille. Deze kunnen afwijken van de rendementen van uw beleggingsportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Informatie over duurzaamheid

In ABN AMRO’s beleggingsdienstverlening is duurzaamheid belangrijk en daarom passen we dit ook toe binnen het Multi Manager Mandaat. Wij sluiten beleggingen uit in ondernemingen die controversiële wapens of tabak produceren, en wij vermijden in de portefeuille ook ondernemingen die weinig belang hechten aan duurzaamheid.

Hiervoor gebruiken we de Morningstar Sustainability methodiek die elke onderneming een duurzaamheidsscore geeft. Morningstar is een wereldwijd opererende en toonaangevende instelling op het gebied van informatie over beleggingsfondsen.

Voor onze portefeuille eisen we dat de gemiddelde duurzaamheidsscore voor elk fonds minimaal het gemiddelde van vergelijkbare fondsen heeft of hoger. Hierdoor krijgt u een beleggingsportefeuille die naast het rendement ook oog heeft voor duurzaamheid. De beleggingsportefeuille (exclusief geld, geldmarktinstrumenten en derivaten) moet voor minimaal 70% aan duurzame kenmerken voldoen. Maximaal  30% kan belegd worden in non-ESG beleggingsproducten of beleggingsproducten die wij niet op duurzaamheid kunnen labelen omdat er nog geen data beschikbaar is.

Transparantie integratie duurzaamheidsrisico's Multi Manager Mandaat

Transparency integration sustainability risks Multi Manager Mandate

Precontractual disclosure template Multi Manager Mandate

Precontractuele informatieverschaffing Multi Manager Mandaat

Product level related sustainability informatie Multi Manager Mandate

Productinformatie duurzaamheid Multi Manager Mandaat

Verklaring ongunstige effecten duurzaamheid

ABN AMRO MeesPierson houdt rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen en advisering voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren betreffen ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV (‘ABN AMRO’). Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten. Overeenkomstig het Sustainability Risk Policy Framework en de internationale standaarden, worden de volgende belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts in aanmerking genomen:

 • Schending van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (“VN”)
 • Controverses
 • CO2-uitstoot als indicator voor klimaatverandering

Engagement wordt gebruikt om ondernemingen binnen het beleggingsuniversum te stimuleren om hun ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Hieronder vallen ook ecologische, sociale en governance (“ESG”) aspecten.

Transparantie ongunstige effecten duurzaamheid entiteitsniveau

Transparency Adverse Sustainability Impacts Entity Level

Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren

Entity Level PAI disclosure

Meer informatie over risico's en voorwaarden van Vermogensbeheer

Voor meer informatie over Vermogensbeheer verwijzen we u graag naar onderstaande pagina's:

Waarom beleggen in thematische fondsen?

Wat zijn de grootste langdurige krachten achter de economische groei voor komende decennia? Welke tendensen zien we die van grote invloed zullen zijn en blijven op de groei en de kansen van de ondernemingen? Wij onderscheiden:

 • Technologische ontwikkelingen 

 • Demografische ontwikkelingen 

 • Milieu

Technologische ontwikkelingen

Technologie kan bestaande processen verbeteren, maar nieuwe technologieën kunnen ons leven ook veranderen. Historisch gezien heeft technologie altijd ingrijpende veranderingen teweeg gebracht en de ondernemingen die hier bepalend in waren kenden veel belangstelling op de aandelenbeurs. Voor de huidige nieuwe mogelijkheden valt te denken aan cloud computing, kunstmatige intelligentie, robotica, zelfrijdende auto’s of energie-opslag

Demografische ontwikkelingen

De wereldbevolking groeit naar verwachting tot 11 mrd mensen of zelfs meer aan het eind van deze eeuw. Belangrijke factoren hierin zijn gezondheidszorg, voeding en infrastructuur. Ook zal het welvaartsniveau voor vele groepen verder stijgen en het ontstaan van een significante middenklasse in de landen van de opkomende markten. Aan de andere kant hebben landen als Japan en Italië al te maken met een krimpende bevolking, en speelt vergrijzing een grote rol. De bevolking in Afrika zal juist fors toenemen tot 2,5 mrd in 2050 volgens de VN.

Milieu

De gevolgen voor het milieu laten zich al duidelijk zien, denk aan de opwarming van de aarde, maar ook al het plastic in de oceanen of schaarste aan schoon drinkwater. Met meer mensen is meer aandacht voor het milieu noodzakelijk en vormt daarmee een gezonde investeringsbodem. Denk aan de omschakeling naar elektrisch rijden, goede verwerking van afval, recycling, alternatieve energie, CO2 reductie of waterzuivering.

Een veelbelovende toekomst voor ondernemingen die actief inspelen op deze ontwikkelingen

De ondernemingen die actief inspelen op deze ontwikkelingen, een onderscheidend product hebben en hierin succesvol zijn, zullen een veelbelovende toekomst zien. Dit zijn zowel wereldwijd bekende bedrijven, die nu al een stevige stempel op de toekomst drukken, als kleinere ondernemingen met innovatieve producten.

Thematische fondsen

 • De aandelen van deze ondernemingen geven we een extra plek in de portefeuille door middel van de thematisch fondsen. Die thematische fondsen zijn gespecialiseerd in het identificeren van bedrijven die het best gepositioneerd zijn en de verliezers van deze trends weten te vermijden. Deze structurele wijze van investeren in de winnaars van morgen geeft daarmee extra potentieel aan de portefeuille van het Multi Manager Mandaat. Onze selectie van deze thematische fondsen is:

 • BNP Paribas Disruptive Technology – investeert in bedrijven die met innovatieve technologieën en bedrijfsmodellen die op de lange termijn superieure groei en winsten zullen genereren 

 • Robeco Global Consumer Trends – investeert in drie trends onder consumenten gedreven door demografie: de digitale consument, de opkomende consument en sterke wereldmerken 

 • Pictet - Global Environmental Opportunities – investeert in bedrijven die actief zoeken naar een oplossing voor milieuproblemen

Meer informatie en voorwaarden

Kenmerken Multi Manager Mandaat

 • U belegt in een portefeuille die bestaat uit beleggingsfondsen die ABN AMRO laat beheren door wereldwijd gerenommeerde fondsbeheerders
 • Naast de basisportefeuille belegt u ook in thematische fondsen
 • Ieder van deze best-in-class fondsbeheerders hebben hun eigen specialisme
 • Zij investeren in zowel wereldwijd bekende bedrijven als kleinere ondernemingen met innovatieve producten
 • Door het combineren van deze fondsbeheerders vormen we een solide portefeuille, breed gespreid en met focus op resultaat
 • Om ons streven naar duurzaamheid te onderstrepen selecteren we alleen beleggingsfondsen met een bovengemiddelde duurzaamheidsscore.
 • Op deze manier profiteert u van de volle breedte van de expertise van ABN AMRO op het vlak van vermogensbeheer, fondsselectie, thematische research en duurzaamheid.

U kunt beleggen met meer dan € 50.000.

Er zijn drie lagen experts die voor u aan het werk zijn in het Multi Manager Mandaat. Het beleggingscomité komt iedere week samen om de beleggingsstrategie te bepalen of bij te sturen. Het comité volgt de marktomstandigheden op de voet en kiest voor het beleggen in categorieën met meer of juist minder risico zodat uw portefeuille optimaal rendeert. Ons Manager Selection Team, één van de meest ervaren teams in Europa op dat gebied, selecteert aan de hand van die strategie de fondsbeheerders die passen bij de richting die is aangegeven. Dat zijn altijd elkaar aanvullende fondsbeheerders met ieder een uitgesproken specialisme of beleggingsstijl, die zichzelf gedurende meerdere jaren bewezen hebben. Die werkwijze vormt de basis van uw portefeuille, de 'core'. Aan deze solide basis voegen we thematische fondsen toe die extra potentieel geven. Zo vormt het Multi Manager Mandaat een zogenaamde core-satellite portefeuille. Deze core-satellite benadering levert een portefeuille van stabiele en uitgebalanceerde mandaten met een extra benadrukking daar waar de grootste kansen liggen. Lees meer over thematische fondsen.

Ons eigen Manager Selection Team voert de selectie van de fondsbeheerders uit. De analisten in het Manager Selection Team hebben een gemiddelde werkervaring van elk 10 tot 15 jaar. Daardoor bezitten zij diepgaande kennis over en ervaring in beleggingsfondsen. Bij hun selectie kijken zij wereldwijd naar de beste fondsbeheerders die in staat zijn over langere termijn bovenmatige rendementen te behalen. Omdat wij beleggen in mandaten gaat onze selectie verder dan alleen de beleggingsfondsen die in Europa verkrijgbaar zijn. Wij kunnen ook een fondsbeheerder selecteren die bijvoorbeeld alleen in de Verenigde Staten werkt.

Het selectieproces start met een diepgaande kwantitatieve analyse van alle bestaande fondsbeheerders die aan onze criteria voldoen. Vervolgens vinden meerdere uitvoerige interviews plaats met de geselecteerde fondsbeheerders waarin dieper onderzoek wordt gedaan naar ervaring, kennis, beleggingsfilosofie en het beleggingsproces. Op die manier willen we een zo gedegen mogelijk fondsbeheerder vinden die in staat zal zijn successen uit het verleden op consistentie wijze te herhalen. Ten slotte onderzoeken we de operationele kant bij de fondsbeheerders om te checken of alle processen goed zijn georganiseerd, betrouwbaar en stressbestendig zijn ten tijde van calamiteiten. Uiteindelijk laten wij de fondsbeheerders waarvan wij het meeste verwachten onze mandaten beheren.

Waaruit bestaat dit mandaat?

Een breed gespreide portefeuille bestaande uit vooral beleggingsfondsen die door onze beleggingsexperts worden geselecteerd uit een wereldwijd aanbod. Het beleggingsplatform zorgt voor een zeer ruime toegang tot beleggingsfondsen en fondsmanagers.  

 • Aandelenfondsen
  De aandelenfondsen beleggen in een bepaalde regio of richten zich op een bepaald type onderneming, zoals bedrijven die kunnen doorgroeien of bedrijven met juist een hoge dividenduitkering. 
 • Obligaties
  Voor een deel van de portefeuille kan worden gekozen voor obligaties om het relatief lage risico. Hierbij maken we gebruik van obligaties met een verschillende kredietwaardigheid en verschillende looptijd. 
 • Alternatieve beleggingen
  Alternatieve beleggingen reageren vaak anders op marktontwikkelingen dan aandelen en obligaties. Denk bijvoorbeeld aan beleggingen in grondstoffen of hedge funds. Daarom hebben onze beleggingsexperts de mogelijkheid ze ook in uw portefeuille op te nemen.
 • Liquiditeiten
  Deze staan op een rekening waarop u rente ontvangt. Op deze rekening is het depositogarantiestelsel van toepassing.

Kosten

Dit betaalt u ons

Voor onze dienstverlening, zoals het beheren van uw portefeuille, betaalt u kosten. U betaalt geen extra kosten voor bijvoorbeeld geld opnemen, wisselen van mandaat of risicoprofiel. Als u wilt stoppen met Vermogensbeheer betaalt u daar ook geen extra kosten voor. Wat u precies betaalt, hangt af van uw risicoprofiel: de kosten bedragen tussen de 1,21% en 1,39% van uw belegd vermogen per jaar (incl. 21% BTW).

Beheerkosten

Kiest u voor vermogensbeheer, dan betaalt u beheerkosten over de waarde van uw beleggingsportefeuille. In de beheerkosten zijn alle kosten verwerkt die ABN AMRO maakt. Het gaat daarbij om kosten voor:

 • het beheer van uw beleggingsportefeuille;
 • de administratie van uw beleggingsportefeuille;
 • de beleggingsinformatie die u ontvangt; en
 • de transacties (in euro's).

Dit betaalt u aan andere partijen

U betaalt kosten die een beleggingsfonds maakt. Denk bijvoorbeeld aan lopende kosten van een beleggingsfonds. Deze bestaan onder andere uit administratiekosten, beheerkosten, marketing- en distributiekosten. Deze kosten zijn in de koers van het beleggingsfonds verwerkt en worden door het beleggingsfonds vastgesteld. De lopende kosten staan in het Essentiële-informatiedocument (EID) van het betreffende beleggingsfonds.

Op de tarievenpagina kunt u een actueel overzicht terugvinden van de kosten van al onze beleggingsproducten.

Rekenvoorbeeld: inzicht in kosten en behaalde rendementen

Arthur maakt gebruik van de beleggingsvorm 'Vermogensbeheer Multi Manager Mandaat'. Hij is een belegger met een matig offensief risicoprofiel. De waarde van zijn beleggingsportefeuille is € 100.000. Afgelopen jaar (2023) waren zijn totale jaarlijkse kosten ongeveer:

Soort kosten Bedrag Percentage

Kosten Beleggingsdienstverlening (incl. btw)

€ 1.270,-

1,27%

Productkosten (lopende kosten & transactiekosten in de fondsen)

€ 920,-

0,92%

Totale kosten

€ 2.190,-

2,19%

Netto rendement (na aftrek van alle kosten)

€ 8.000,-

8,00%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2023 t/m 31-12-2023.  Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Behaalde rendementen na aftrek van de kosten

Deze tabel geeft u een overzicht van de behaalde nettorendementen in de afgelopen 5 jaar in het Multi Manager Mandaat.

Risico 2019 2020 2021 2022 2023 sinds 2019

Defensief

7,6%

0,6%

3,3%

-12,7%

6,9%

4,2%

Matig defensief

10,8%

0,4%

7,4%

-13,5%

8,0%

11,5%

Matig offensief

15,6%

1,5%

13,5%

-13,6%

9,5%

26,0%

Offensief

20,2%

1,6%

18,6%

-14,7%

11,0%

37,1%

Zeer offensief

22,9%

1,4%

22,3%

-13,9%

12,3%

47,5%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2019 t/m 31-12-2023. Resultaat na aftrek van alle kosten. Op basis van de meetkundige rekenmethode. Het gaat hier om de resultaten van de modelportefeuille. Deze kunnen afwijken van de rendementen van uw beleggingsportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Informatie over duurzaamheid

In ABN AMRO’s beleggingsdienstverlening is duurzaamheid belangrijk en daarom passen we dit ook toe binnen het Multi Manager Mandaat. Wij sluiten beleggingen uit in ondernemingen die controversiële wapens of tabak produceren, en wij vermijden in de portefeuille ook ondernemingen die weinig belang hechten aan duurzaamheid.

Hiervoor gebruiken we de Morningstar Sustainability methodiek die elke onderneming een duurzaamheidsscore geeft. Morningstar is een wereldwijd opererende en toonaangevende instelling op het gebied van informatie over beleggingsfondsen.

Voor onze portefeuille eisen we dat de gemiddelde duurzaamheidsscore voor elk fonds minimaal het gemiddelde van vergelijkbare fondsen heeft of hoger. Hierdoor krijgt u een beleggingsportefeuille die naast het rendement ook oog heeft voor duurzaamheid. De beleggingsportefeuille (exclusief geld, geldmarktinstrumenten en derivaten) moet voor minimaal 70% aan duurzame kenmerken voldoen. Maximaal  30% kan belegd worden in non-ESG beleggingsproducten of beleggingsproducten die wij niet op duurzaamheid kunnen labelen omdat er nog geen data beschikbaar is.

Transparantie integratie duurzaamheidsrisico's Multi Manager Mandaat

Transparency integration sustainability risks Multi Manager Mandate

Precontractual disclosure template Multi Manager Mandate

Precontractuele informatieverschaffing Multi Manager Mandaat

Product level related sustainability informatie Multi Manager Mandate

Productinformatie duurzaamheid Multi Manager Mandaat

Verklaring ongunstige effecten duurzaamheid

ABN AMRO MeesPierson houdt rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen en advisering voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren betreffen ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV (‘ABN AMRO’). Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten. Overeenkomstig het Sustainability Risk Policy Framework en de internationale standaarden, worden de volgende belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts in aanmerking genomen:

 • Schending van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (“VN”)
 • Controverses
 • CO2-uitstoot als indicator voor klimaatverandering

Engagement wordt gebruikt om ondernemingen binnen het beleggingsuniversum te stimuleren om hun ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Hieronder vallen ook ecologische, sociale en governance (“ESG”) aspecten.

Transparantie ongunstige effecten duurzaamheid entiteitsniveau

Transparency Adverse Sustainability Impacts Entity Level

Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren

Entity Level PAI disclosure

Meer informatie over risico's en voorwaarden van Vermogensbeheer

Voor meer informatie over Vermogensbeheer verwijzen we u graag naar onderstaande pagina's:

Waarom beleggen in thematische fondsen?

Wat zijn de grootste langdurige krachten achter de economische groei voor komende decennia? Welke tendensen zien we die van grote invloed zullen zijn en blijven op de groei en de kansen van de ondernemingen? Wij onderscheiden:

 • Technologische ontwikkelingen 

 • Demografische ontwikkelingen 

 • Milieu

Technologische ontwikkelingen

Technologie kan bestaande processen verbeteren, maar nieuwe technologieën kunnen ons leven ook veranderen. Historisch gezien heeft technologie altijd ingrijpende veranderingen teweeg gebracht en de ondernemingen die hier bepalend in waren kenden veel belangstelling op de aandelenbeurs. Voor de huidige nieuwe mogelijkheden valt te denken aan cloud computing, kunstmatige intelligentie, robotica, zelfrijdende auto’s of energie-opslag

Demografische ontwikkelingen

De wereldbevolking groeit naar verwachting tot 11 mrd mensen of zelfs meer aan het eind van deze eeuw. Belangrijke factoren hierin zijn gezondheidszorg, voeding en infrastructuur. Ook zal het welvaartsniveau voor vele groepen verder stijgen en het ontstaan van een significante middenklasse in de landen van de opkomende markten. Aan de andere kant hebben landen als Japan en Italië al te maken met een krimpende bevolking, en speelt vergrijzing een grote rol. De bevolking in Afrika zal juist fors toenemen tot 2,5 mrd in 2050 volgens de VN.

Milieu

De gevolgen voor het milieu laten zich al duidelijk zien, denk aan de opwarming van de aarde, maar ook al het plastic in de oceanen of schaarste aan schoon drinkwater. Met meer mensen is meer aandacht voor het milieu noodzakelijk en vormt daarmee een gezonde investeringsbodem. Denk aan de omschakeling naar elektrisch rijden, goede verwerking van afval, recycling, alternatieve energie, CO2 reductie of waterzuivering.

Een veelbelovende toekomst voor ondernemingen die actief inspelen op deze ontwikkelingen

De ondernemingen die actief inspelen op deze ontwikkelingen, een onderscheidend product hebben en hierin succesvol zijn, zullen een veelbelovende toekomst zien. Dit zijn zowel wereldwijd bekende bedrijven, die nu al een stevige stempel op de toekomst drukken, als kleinere ondernemingen met innovatieve producten.

Thematische fondsen

 • De aandelen van deze ondernemingen geven we een extra plek in de portefeuille door middel van de thematisch fondsen. Die thematische fondsen zijn gespecialiseerd in het identificeren van bedrijven die het best gepositioneerd zijn en de verliezers van deze trends weten te vermijden. Deze structurele wijze van investeren in de winnaars van morgen geeft daarmee extra potentieel aan de portefeuille van het Multi Manager Mandaat. Onze selectie van deze thematische fondsen is:

 • BNP Paribas Disruptive Technology – investeert in bedrijven die met innovatieve technologieën en bedrijfsmodellen die op de lange termijn superieure groei en winsten zullen genereren 

 • Robeco Global Consumer Trends – investeert in drie trends onder consumenten gedreven door demografie: de digitale consument, de opkomende consument en sterke wereldmerken 

 • Pictet - Global Environmental Opportunities – investeert in bedrijven die actief zoeken naar een oplossing voor milieuproblemen

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.

In gesprek over Vermogensbeheer?

Heeft u een vraag over de mogelijkheden of wilt u vrijblijvend met ons kennismaken? Neem dan contact met ons op. Wij zien uit naar een kennismaking met u.

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en we bellen u binnen twee werkdagen terug.

Bel ons direct

We staan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur voor u klaar om van gedachten te wisselen.