Multi Manager Mandaat

Wereldwijd lokaal innovatief beleggen

Multi Manager Mandaat

Multi Manager Mandaat

  • Zeer actief beheer door experts
  • Met een uniek beleggingsplatform 
  • U profiteert optimaal door ruime spreiding

Optimale spreiding

Wat is voor u de winst bij dit mandaat voor Vermogensbeheer? We maken zonder beperkingen wereldwijd gebruik van bijna alle externe fondsmanagers. Het Multi Manager Mandaat is inclusief het beleggingsplatform van ABN AMRO MeesPierson. We zijn daarmee de enige partij in Nederland met zo’n eigen platform. Bovendien zorgt de omvang van het platform voor lagere tarieven.

Meer informatie en voorwaarden

Altijd meekijken met lokale fondsmanagers

Fondsmanagers ter plekke zitten natuurlijk het dichtst bij het vuur. Daarom zetten wij de structuur neer en kiezen wij bijvoorbeeld lokale fondsmanagers om die structuur optimaal voor u in te richten met regionale fondsen. Via het platform kijken we altijd mee met de fondsmanagers en als we extra inzicht in de risico’s en rendementen hebben, delen we die eenvoudig met u.

Actief beheer van uw portefeuille

Wij beheren uw portefeuille zeer actief. Een fonds dat het nu goed doet, kan morgen inzakken. Actief beheer zorgt dat we daar snel op in kunnen spelen. We bekijken hoe de fondsen presteren en in welke omstandigheden in de markt het fonds goede resultaten behaalde. Deze kennis gebruiken we om óók met de fondskeuze actief in te spelen op marktontwikkelingen.

Spreiding om risico’s te verminderen

Met spreiding verminderen beleggingsrisico’s te verminderen. Daarom beleggen we voor u binnen het Multi Manager Mandaat in aandelen, obligaties, liquiditeiten en alternatieve beleggingen. En we kiezen altijd voor meerdere fondsmanagers. Zo wordt uw rendement niet te veel beïnvloed door één fondsmanager. 

Rekenvoorbeeld

Rosalie gebruikt de beleggingsvorm 'Vermogensbeheer: Multi-Manager Mandaat'. Zij is een belegger met een matig defensief risicoprofiel. De waarde van haar beleggingsportefeuille is € 1.000.000,-. Haar beleggingsportefeuille is helemaal belegd volgens de modelportefeuille voor Multi-Manager Mandaat per 1 november 2014. Zij wil graag weten wat ongeveer de totale jaarlijkse kosten zijn die passen bij haar beleggingsportefeuille.


Soort kosten Bedrag Percentage
All-in tarief €11.500,- 1,15%
Lopende kosten €6.900,- 0,69%
BTW €2.415,- 0,24%
Totale kosten €20.815,- 2,08%
Let op: De kostenpercentages in het overzicht zijn gebaseerd op de waarde van de beleggingsportefeuille. Er kunnen afrondingsverschillen zijn.
Behaalde rendementen
Risico 2013 2014 2015 2016 2017 sinds 2013
Defensief 6,0% 8,4% 1,0% 2,5% 2,1% 21,4%
Matig defensief 9,1% 9,9% 2,9% 3,4% 3,8% 32,6%
Matig offensief 11,6% 12,3% 4,8% 5,1% 5,7% 46,1%
Offensief 14,1% 13,4% 6,7% 6,0% 7,4% 57,2%
Zeer offensief 17,8% 15,1% 8,1% 6,7% 8,5% 69,8%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2013 t/m 31-12-2017. 

Resultaat na aftrek van de management fee van de onderliggende fondsen en van het all-in tarief over het belegd vermogen per jaar. Op basis van de meetkundige rekenmethode. Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Meer informatie en voorwaarden

Fondsmanagers ter plekke zitten natuurlijk het dichtst bij het vuur. Daarom zetten wij de structuur neer en kiezen wij bijvoorbeeld lokale fondsmanagers om die structuur optimaal voor u in te richten met regionale fondsen. Via het platform kijken we altijd mee met de fondsmanagers en als we extra inzicht in de risico’s en rendementen hebben, delen we die eenvoudig met u.

Wij beheren uw portefeuille zeer actief. Een fonds dat het nu goed doet, kan morgen inzakken. Actief beheer zorgt dat we daar snel op in kunnen spelen. We bekijken hoe de fondsen presteren en in welke omstandigheden in de markt het fonds goede resultaten behaalde. Deze kennis gebruiken we om óók met de fondskeuze actief in te spelen op marktontwikkelingen.

Met spreiding verminderen beleggingsrisico’s te verminderen. Daarom beleggen we voor u binnen het Multi Manager Mandaat in aandelen, obligaties, liquiditeiten en alternatieve beleggingen. En we kiezen altijd voor meerdere fondsmanagers. Zo wordt uw rendement niet te veel beïnvloed door één fondsmanager. 

Rosalie gebruikt de beleggingsvorm 'Vermogensbeheer: Multi-Manager Mandaat'. Zij is een belegger met een matig defensief risicoprofiel. De waarde van haar beleggingsportefeuille is € 1.000.000,-. Haar beleggingsportefeuille is helemaal belegd volgens de modelportefeuille voor Multi-Manager Mandaat per 1 november 2014. Zij wil graag weten wat ongeveer de totale jaarlijkse kosten zijn die passen bij haar beleggingsportefeuille.


Soort kosten Bedrag Percentage
All-in tarief €11.500,- 1,15%
Lopende kosten €6.900,- 0,69%
BTW €2.415,- 0,24%
Totale kosten €20.815,- 2,08%
Let op: De kostenpercentages in het overzicht zijn gebaseerd op de waarde van de beleggingsportefeuille. Er kunnen afrondingsverschillen zijn.
Risico 2013 2014 2015 2016 2017 sinds 2013
Defensief 6,0% 8,4% 1,0% 2,5% 2,1% 21,4%
Matig defensief 9,1% 9,9% 2,9% 3,4% 3,8% 32,6%
Matig offensief 11,6% 12,3% 4,8% 5,1% 5,7% 46,1%
Offensief 14,1% 13,4% 6,7% 6,0% 7,4% 57,2%
Zeer offensief 17,8% 15,1% 8,1% 6,7% 8,5% 69,8%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2013 t/m 31-12-2017. 

Resultaat na aftrek van de management fee van de onderliggende fondsen en van het all-in tarief over het belegd vermogen per jaar. Op basis van de meetkundige rekenmethode. Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Persoonlijke aanpak voor uw specifieke wensen

Bent u nog geen klant bij ABN AMRO MeesPierson en wilt u weten wat onze experts voor u kunnen betekenen? Vul het formulier in, dan belt onze private banker Ian Segers u terug. Op basis van uw wensen en financiële vraagstukken koppelt Ian u aan uw private banker.

ABN AMRO MeesPierson Private Banking

Vermogen vraagt om aandacht. Een goede Private Bank begrijpt dat en weet dat iedere klant unieke behoeften en wensen heeft. Bij ABN AMRO MeesPierson krijgt u daarom een eigen team van specialisten met specifieke kennis en ervaring.