Multi Manager Mandaat

Wereldwijd lokaal innovatief beleggen

Multi Manager Mandaat

Multi Manager Mandaat

 • Breed investeren in wereldwijd gerenommeerde fondshuizen en thematische fondsen
 • Met een scherp oog voor duurzaamheid 
 • Gunstige tarieven

Beleggen in economische groei, met oog op duurzaamheid

Met het Multi Manager Mandaat belegt u in een portefeuille van wereldwijde beleggingsfondsen beheerd door gerenommeerde experts.

In de portefeuille is extra aandacht voor drie duidelijke trends die de komende decennia de economische groei sterk zullen beïnvloeden. Dat zijn ontwikkelingen op het vlak van technologie, demografie en milieu. Ook stellen wij voor dit mandaat hoge eisen aan de duurzaamheid van de geselecteerde beleggingen.

Via ons eigen platform kunnen we de prestatie van elke expert op dagbasis volgen. Door die innovaties kunnen we snel reageren en corrigeren en kunnen we beleggen tegen gunstige tarieven.

Actief voor u aan de slag

Focus op resultaat

Fondsmanagers ter plekke zitten natuurlijk het dichtst bij het vuur. Daarom zetten wij de structuur neer en kiezen wij bijvoorbeeld lokale fondsmanagers om die structuur optimaal voor u in te richten met regionale fondsen. Door het combineren van deze specialisten vormen we een solide basisportefeuille, breed gespreid en met focus op resultaat. Daarnaast hebben we thematische fondsen ingericht rond de grootste langdurige krachten achter de economische groei voor de komende decennia.

Inzicht in kosten en opbrengsten

Uw vermogensbeheerder

Uw vermogensbeheerder

Uw vermogen wordt beheerd door een team van beleggingsexperts. Uw vermogensbeheerder heeft nauw contact met het team. Heeft u een vraag of wilt u weten hoe uw beleggingen ervoor staan? Uw vermogensbeheerder neemt graag de tijd voor u. Zo heeft u geen omkijken naar uw beleggingen, maar wel altijd inzicht en controle.

Maak een afspraak Meer weten

Meer informatie en voorwaarden

Multi Manager Mandaat in het kort
 • U belegt in een portefeuille die bestaat uit beleggingsfondsen die ABN AMRO laat beheren door wereldwijd gerenommeerde fondsbeheerders
 • Naast de basisportefeuille belegt u ook in thematische fondsen
 • Ieder van deze best-in-class fondsbeheerders hebben hun eigen specialisme
 • Zij investeren in zowel wereldwijd bekende bedrijven als kleinere ondernemingen met innovatieve producten
 • Door het combineren van deze fondsbeheerders vormen we een solide portefeuille, breed gespreid en met focus op resultaat
 • Om ons streven naar duurzaamheid te onderstrepen selecteren we alleen beleggingsfondsen met een bovengemiddelde duurzaamheidsscore.
 • Op deze manier profiteert u van de volle breedte van de expertise van ABN AMRO op het vlak van vermogensbeheer, fondsselectie, thematische research en duurzaamheid.
Hoe werkt het Multi Manager Mandaat?

Er zijn drie lagen experts die voor u aan het werk zijn in het Multi Manager Mandaat. Het beleggingscomité komt iedere week samen om de beleggingsstrategie te bepalen of bij te sturen. Het comité volgt de marktomstandigheden op de voet en kiest voor het beleggen in categorieën met meer of juist minder risico zodat uw portefeuille optimaal rendeert. Ons Manager Selection Team, één van de meest ervaren teams in Europa op dat gebied, selecteert aan de hand van die strategie de fondsbeheerders die passen bij de richting die is aangegeven. Dat zijn altijd elkaar aanvullende fondsbeheerders met ieder een uitgesproken specialisme of beleggingsstijl, die zichzelf gedurende meerdere jaren bewezen hebben.

Die werkwijze vormt de basis van uw portefeuille, de 'core'. Aan deze solide basis voegen we thematische fondsen toe die extra potentieel geven. Zo vormt het Multi Manager Mandaat een zogenaamde core-satellite portefeuille. Deze core-satellite benadering levert een portefeuille van stabiele en uitgebalanceerde mandaten met een extra benadrukking daar waar de grootste kansen liggen. Lees meer over thematische fondsen.

Selectie van fondsbeheerders

Ons eigen Manager Selection Team voert de selectie van de fondsbeheerders uit. De analisten in het Manager Selection Team hebben een gemiddelde werkervaring van elk 10 tot 15 jaar. Daardoor bezitten zij diepgaande kennis over en ervaring in beleggingsfondsen. Bij hun selectie kijken zij wereldwijd naar de beste fondsbeheerders die in staat zijn over langere termijn bovenmatige rendementen te behalen. Omdat wij beleggen in mandaten gaat onze selectie verder dan alleen de beleggingsfondsen die in Europa verkrijgbaar zijn. Wij kunnen ook een fondsbeheerder selecteren die bijvoorbeeld alleen in de Verenigde Staten werkt.

Het selectieproces start met een diepgaande kwantitatieve analyse van alle bestaande fondsbeheerders die aan onze criteria voldoen. Vervolgens vinden meerdere uitvoerige interviews plaats met de geselecteerde fondsbeheerders waarin dieper onderzoek wordt gedaan naar ervaring, kennis, beleggingsfilosofie en het beleggingsproces. Op die manier willen we een zo gedegen mogelijk fondsbeheerder vinden die in staat zal zijn successen uit het verleden op consistentie wijze te herhalen.

Ten slotte onderzoeken we de operationele kant bij de fondsbeheerders om te checken of alle processen goed zijn georganiseerd, betrouwbaar en stressbestendig zijn ten tijde van calamiteiten. Uiteindelijk laten wij de fondsbeheerders waarvan wij het meeste verwachten onze mandaten beheren.

Een eigen beleggingsplatform

Met dit mandaat beleggen onze specialisten voor u via het zelf ontwikkelde beleggingsplatform van ABN AMRO. Dit heeft een aantal voordelen:

 • Het biedt ons wereldwijde toegang tot bijna alle beleggingsfondsen. We zijn niet beperkt tot in Nederland verkrijgbare aanbieders. 
 • Een aantal fondsen is in heel Europa alleen op dit platform toegankelijk. 
 • Door de grootte van ons platform kunnen we gebruikmaken van inkoopvoordeel. Dit zorgt voor lagere kosten voor u. 
 • We kunnen op dagelijkse basis meekijken met de activiteiten van de fondsmanagers. Als we moeten ingrijpen, kunnen we het fonds verkopen of een opdracht geven om het beleid van het fonds aan te passen.
Waaruit bestaat dit mandaat?

Een breed gespreide portefeuille bestaande uit vooral beleggingsfondsen die door onze beleggingsexperts worden geselecteerd uit een wereldwijd aanbod. Het beleggingsplatform zorgt voor een zeer ruime toegang tot beleggingsfondsen en fondsmanagers.  

 • Aandelenfondsen
  De aandelenfondsen beleggen in een bepaalde regio of richten zich op een bepaald type onderneming, zoals bedrijven die kunnen doorgroeien of bedrijven met juist een hoge dividenduitkering. 
 • Obligaties
  Voor een deel van de portefeuille kan worden gekozen voor obligaties om het relatief lage risico. Hierbij maken we gebruik van obligaties met een verschillende kredietwaardigheid en verschillende looptijd. 
 • Alternatieve beleggingen
  Alternatieve beleggingen reageren vaak anders op marktontwikkelingen dan aandelen en obligaties. Denk bijvoorbeeld aan beleggingen in grondstoffen of hedge funds. Daarom hebben onze beleggingsexperts de mogelijkheid ze ook in uw portefeuille op te nemen.
 • Liquiditeiten
  Deze staan op een rekening waarop u rente ontvangt. Op deze rekening is het depositogarantiestelsel van toepassing.
Duurzaamheid

In ABN AMRO’s beleggingsdienstverlening is duurzaamheid belangrijk en daarom passen we dit ook toe binnen het Multi Manager Mandaat. Wij sluiten beleggingen uit in ondernemingen die controversiële wapens of tabak produceren, en wij vermijden in de portefeuille ook ondernemingen die weinig belang hechten aan duurzaamheid.

Hiervoor gebruiken we de Morningstar Sustainability methodiek die elke onderneming een duurzaamheidsscore geeft. Morningstar is een wereldwijd opererende en toonaangevende instelling op het gebied van informatie over beleggingsfondsen.

Voor onze portefeuille eisen we dat de gemiddelde duurzaamheidsscore voor elk fonds minimaal het gemiddelde van vergelijkbare fondsen heeft of hoger. Hierdoor krijgt u een beleggingsportefeuille die naast het rendement ook oog heeft voor duurzaamheid.

Duurzaamheidsrisico's

Information about sustainability risks

Verklaring ongunstige effecten duurzaamheid

ABN AMRO MeesPiersonhoudt rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen en advisering voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren betreffen ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV (‘ABN AMRO’). Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten. Overeenkomstig het Sustainability Risk Policy Framework en de internationale standaarden, worden de volgende belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts in aanmerking genomen:

 • Schending van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (“VN”)
 • Controverses
 • CO2-uitstoot als indicator voor klimaatverandering

Engagement wordt gebruikt om ondernemingen binnen het beleggingsuniversum te stimuleren om hun ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Hieronder vallen ook ecologische, sociale en governance (“ESG”) aspecten.

Lees hier de hele verklaring

Adverse Sustainability Impacts Statement (Verklaring ongunstige effecten)

Kosten

Dit betaalt u ons

Voor onze dienstverlening, zoals het beheren van uw portefeuille, betaalt u kosten. U betaalt geen extra kosten voor bijvoorbeeld geld opnemen, wisselen van mandaat of risicoprofiel. Als u wilt stoppen met Vermogensbeheer betaalt u daar ook geen extra kosten voor. Wat u precies betaalt, hangt af van uw risicoprofiel: de kosten bedragen tussen de 1,21% en 1,39% van uw belegd vermogen per jaar (incl. 21% BTW).

Beheerkosten

Kiest u voor vermogensbeheer, dan betaalt u beheerkosten over de waarde van uw beleggingsportefeuille. In de beheerkosten zijn alle kosten verwerkt die ABN AMRO maakt. Het gaat daarbij om kosten voor:

 • het beheer van uw beleggingsportefeuille;
 • de administratie van uw beleggingsportefeuille;
 • de beleggingsinformatie die u ontvangt; en
 • de transacties (in euro's).

Dit betaalt u aan andere partijen

U betaalt kosten die een beleggingsfonds maakt. Denk bijvoorbeeld aan lopende kosten van een beleggingsfonds. Deze bestaan onder andere uit administratiekosten, beheerkosten, marketing- en distributiekosten. Deze kosten zijn in de koers van het beleggingsfonds verwerkt en worden door het beleggingsfonds vastgesteld. De lopende kosten staan in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) van het betreffende beleggingsfonds.

Op de tarievenpagina kunt u een actueel overzicht terugvinden van de kosten van al onze beleggingsproducten.

Rekenvoorbeeld: inzicht in kosten en behaalde rendementen

Arthur maakt gebruik van de beleggingsvorm 'Vermogensbeheer Multi Manager Mandaat'. Hij is een belegger met een matig offensief risicoprofiel. De waarde van zijn beleggingsportefeuille is € 100.000. Afgelopen jaar (2020) waren zijn totale jaarlijkse kosten ongeveer:

Soort kosten Bedrag Percentage

Beheerkosten (incl. btw)

€ 1.270,-

1,27%

Lopende kosten

€ 713,-

0,71%

Totale kosten

€ 1.983,-

1,98%

Rendement (incl. dividend en lopende kosten)

€ 3.463,-

3,46%

Netto rendement 

€ 1.480,-

1,48%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2020 t/m 31-12-2020.  Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Behaalde rendementen na aftrek van de kosten

Deze tabel geeft u een overzicht van de behaalde nettorendementen in de afgelopen 5 jaar in het Multi Manager Mandaat.

Risico 2016 2017 2018 2019 2020 sinds 2016

Defensief

2,5%

2,1%

-4,7%

7,6%

0,6%

7,9%

Matig defensief

3,4%

3,8%

-6,5%

10,8%

0,4%

11,6%

Matig offensief

5,1%

5,7%

-9,1%

15,6%

1,5%

18,4%

Offensief

6,0%

7,4%

-11,8%

20,2%

1,6%

22,6%

Zeer offensief

6,7%

8,5%

-13,0%

22,9%

1,4%

25,6%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2016 t/m 31-12-2020. Resultaat na aftrek van alle kosten. Op basis van de meetkundige rekenmethode. Het gaat hier om de resultaten van de modelportefeuille. Deze kunnen afwijken van de rendementen van uw beleggingsportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Voor wie is Vermogensbeheer?
 • U kunt beleggen met meer dan € 50.000
 • U wilt beleggen voor een langere termijn
 • U wilt geen omkijken hebben naar uw beleggingen
 • U wilt uw vermogen actief laten beleggen door experts van de bank
 • U bent bereid risico te nemen en weet dat u een deel van de inleg kunt verliezen.
Risicoprofielen

ABN AMRO gebruikt voor Vermogensbeheer zes risicoprofielen: van een laag risico (zeer defensief) tot een zeer hoog risico (zeer offensief). Bij elk risicoprofiel hoort een aanbevolen verdeling van het belegde vermogen over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten.

Wanneer u samen met uw Vermogensbeheerder uw risicoprofiel heeft bepaald, kunnen we een passende beleggingsportefeuille samenstellen. U ziet direct wat dit kan betekenen voor het rendement van uw beleggingen.

Lees meer over het risicoprofiel

Lees de brochure  'Uw risicoprofiel onder de loep'

Inzicht in het belegd vermogen

Natuurlijk neemt uw Vermogensbeheerder jaarlijks uw portefeuille met u door. Maar daarnaast informeren we u continu op diverse manieren over uw portefeuille, het rendement en het beleggingsbeleid: 

 • Vermogensrapportage
  • U kunt hierin elk kwartaal onder meer de volgende punten bekijken: 
  • Het behaalde rendement, dat we vergelijken met de bij uw profiel horende benchmark 
  • De transacties in dat kwartaal 
  • De verdeling over de verschillende vermogenscategorieën 
  • De kosten die u heeft betaald voor vermogensbeheer 
  • Een uitleg van het beleggingsbeleid van het afgelopen kwartaal. 
 • Vermogensdashboard
  Via de beveiligde omgeving van Internet Bankieren 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in uw beleggingsportefeuille. Dat is Vermogensrapportage Online. 
 • Digitale Vermogensbeheer nieuwsbrief
  U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief met daarin een toelichting op de beleggingskeuzes van onze specialisten. 
 • Fiscale opgave
  U ontvangt elk jaar een fiscale opgave van de bank waarin uw vermogensbeheerwaarde is opgenomen voor uw belastingaangifte.
Waarom beleggen in thematische fondsen?

Wat zijn de grootste langdurige krachten achter de economische groei voor komende decennia? Welke tendensen zien we die van grote invloed zullen zijn en blijven op de groei en de kansen van de ondernemingen? Wij onderscheiden:

 • Technologische ontwikkelingen 

 • Demografische ontwikkelingen 

 • Milieu

Technologische ontwikkelingen

Technologie kan bestaande processen verbeteren, maar nieuwe technologieën kunnen ons leven ook veranderen. Historisch gezien heeft technologie altijd ingrijpende veranderingen teweeg gebracht en de ondernemingen die hier bepalend in waren kenden veel belangstelling op de aandelenbeurs. Voor de huidige nieuwe mogelijkheden valt te denken aan cloud computing, kunstmatige intelligentie, robotica, zelfrijdende auto’s of energie-opslag

Demografische ontwikkelingen

De wereldbevolking groeit naar verwachting tot 11 mrd mensen of zelfs meer aan het eind van deze eeuw. Belangrijke factoren hierin zijn gezondheidszorg, voeding en infrastructuur. Ook zal het welvaartsniveau voor vele groepen verder stijgen en het ontstaan van een significante middenklasse in de landen van de opkomende markten. Aan de andere kant hebben landen als Japan en Italië al te maken met een krimpende bevolking, en speelt vergrijzing een grote rol. De bevolking in Afrika zal juist fors toenemen tot 2,5 mrd in 2050 volgens de VN.

Milieu

De gevolgen voor het milieu laten zich al duidelijk zien, denk aan de opwarming van de aarde, maar ook al het plastic in de oceanen of schaarste aan schoon drinkwater. Met meer mensen is meer aandacht voor het milieu noodzakelijk en vormt daarmee een gezonde investeringsbodem. Denk aan de omschakeling naar elektrisch rijden, goede verwerking van afval, recycling, alternatieve energie, CO2 reductie of waterzuivering.

Een veelbelovende toekomst voor ondernemingen die actief inspelen op deze ontwikkelingen

De ondernemingen die actief inspelen op deze ontwikkelingen, een onderscheidend product hebben en hierin succesvol zijn, zullen een veelbelovende toekomst zien. Dit zijn zowel wereldwijd bekende bedrijven, die nu al een stevige stempel op de toekomst drukken, als kleinere ondernemingen met innovatieve producten.

Thematische fondsen

 • De aandelen van deze ondernemingen geven we een extra plek in de portefeuille door middel van de thematisch fondsen. Die thematische fondsen zijn gespecialiseerd in het identificeren van bedrijven die het best gepositioneerd zijn en de verliezers van deze trends weten te vermijden. Deze structurele wijze van investeren in de winnaars van morgen geeft daarmee extra potentieel aan de portefeuille van het Multi Manager Mandaat. Onze selectie van deze thematische fondsen is:

 • BNP Paribas Disruptive Technology – investeert in bedrijven die met innovatieve technologieën en bedrijfsmodellen die op de lange termijn superieure groei en winsten zullen genereren 

 • Robeco Global Consumer Trends – investeert in drie trends onder consumenten gedreven door demografie: de digitale consument, de opkomende consument en sterke wereldmerken 

 • Pictet - Global Environmental Opportunities – investeert in bedrijven die actief zoeken naar een oplossing voor milieuproblemen

Meer informatie en voorwaarden

Multi Manager Mandaat in het kort

 • U belegt in een portefeuille die bestaat uit beleggingsfondsen die ABN AMRO laat beheren door wereldwijd gerenommeerde fondsbeheerders
 • Naast de basisportefeuille belegt u ook in thematische fondsen
 • Ieder van deze best-in-class fondsbeheerders hebben hun eigen specialisme
 • Zij investeren in zowel wereldwijd bekende bedrijven als kleinere ondernemingen met innovatieve producten
 • Door het combineren van deze fondsbeheerders vormen we een solide portefeuille, breed gespreid en met focus op resultaat
 • Om ons streven naar duurzaamheid te onderstrepen selecteren we alleen beleggingsfondsen met een bovengemiddelde duurzaamheidsscore.
 • Op deze manier profiteert u van de volle breedte van de expertise van ABN AMRO op het vlak van vermogensbeheer, fondsselectie, thematische research en duurzaamheid.

Hoe werkt het Multi Manager Mandaat?

Er zijn drie lagen experts die voor u aan het werk zijn in het Multi Manager Mandaat. Het beleggingscomité komt iedere week samen om de beleggingsstrategie te bepalen of bij te sturen. Het comité volgt de marktomstandigheden op de voet en kiest voor het beleggen in categorieën met meer of juist minder risico zodat uw portefeuille optimaal rendeert. Ons Manager Selection Team, één van de meest ervaren teams in Europa op dat gebied, selecteert aan de hand van die strategie de fondsbeheerders die passen bij de richting die is aangegeven. Dat zijn altijd elkaar aanvullende fondsbeheerders met ieder een uitgesproken specialisme of beleggingsstijl, die zichzelf gedurende meerdere jaren bewezen hebben.

Die werkwijze vormt de basis van uw portefeuille, de 'core'. Aan deze solide basis voegen we thematische fondsen toe die extra potentieel geven. Zo vormt het Multi Manager Mandaat een zogenaamde core-satellite portefeuille. Deze core-satellite benadering levert een portefeuille van stabiele en uitgebalanceerde mandaten met een extra benadrukking daar waar de grootste kansen liggen. Lees meer over thematische fondsen.

Selectie van fondsbeheerders

Ons eigen Manager Selection Team voert de selectie van de fondsbeheerders uit. De analisten in het Manager Selection Team hebben een gemiddelde werkervaring van elk 10 tot 15 jaar. Daardoor bezitten zij diepgaande kennis over en ervaring in beleggingsfondsen. Bij hun selectie kijken zij wereldwijd naar de beste fondsbeheerders die in staat zijn over langere termijn bovenmatige rendementen te behalen. Omdat wij beleggen in mandaten gaat onze selectie verder dan alleen de beleggingsfondsen die in Europa verkrijgbaar zijn. Wij kunnen ook een fondsbeheerder selecteren die bijvoorbeeld alleen in de Verenigde Staten werkt.

Het selectieproces start met een diepgaande kwantitatieve analyse van alle bestaande fondsbeheerders die aan onze criteria voldoen. Vervolgens vinden meerdere uitvoerige interviews plaats met de geselecteerde fondsbeheerders waarin dieper onderzoek wordt gedaan naar ervaring, kennis, beleggingsfilosofie en het beleggingsproces. Op die manier willen we een zo gedegen mogelijk fondsbeheerder vinden die in staat zal zijn successen uit het verleden op consistentie wijze te herhalen.

Ten slotte onderzoeken we de operationele kant bij de fondsbeheerders om te checken of alle processen goed zijn georganiseerd, betrouwbaar en stressbestendig zijn ten tijde van calamiteiten. Uiteindelijk laten wij de fondsbeheerders waarvan wij het meeste verwachten onze mandaten beheren.

Een eigen beleggingsplatform

Met dit mandaat beleggen onze specialisten voor u via het zelf ontwikkelde beleggingsplatform van ABN AMRO. Dit heeft een aantal voordelen:

 • Het biedt ons wereldwijde toegang tot bijna alle beleggingsfondsen. We zijn niet beperkt tot in Nederland verkrijgbare aanbieders. 
 • Een aantal fondsen is in heel Europa alleen op dit platform toegankelijk. 
 • Door de grootte van ons platform kunnen we gebruikmaken van inkoopvoordeel. Dit zorgt voor lagere kosten voor u. 
 • We kunnen op dagelijkse basis meekijken met de activiteiten van de fondsmanagers. Als we moeten ingrijpen, kunnen we het fonds verkopen of een opdracht geven om het beleid van het fonds aan te passen.

Waaruit bestaat dit mandaat?

Een breed gespreide portefeuille bestaande uit vooral beleggingsfondsen die door onze beleggingsexperts worden geselecteerd uit een wereldwijd aanbod. Het beleggingsplatform zorgt voor een zeer ruime toegang tot beleggingsfondsen en fondsmanagers.  

 • Aandelenfondsen
  De aandelenfondsen beleggen in een bepaalde regio of richten zich op een bepaald type onderneming, zoals bedrijven die kunnen doorgroeien of bedrijven met juist een hoge dividenduitkering. 
 • Obligaties
  Voor een deel van de portefeuille kan worden gekozen voor obligaties om het relatief lage risico. Hierbij maken we gebruik van obligaties met een verschillende kredietwaardigheid en verschillende looptijd. 
 • Alternatieve beleggingen
  Alternatieve beleggingen reageren vaak anders op marktontwikkelingen dan aandelen en obligaties. Denk bijvoorbeeld aan beleggingen in grondstoffen of hedge funds. Daarom hebben onze beleggingsexperts de mogelijkheid ze ook in uw portefeuille op te nemen.
 • Liquiditeiten
  Deze staan op een rekening waarop u rente ontvangt. Op deze rekening is het depositogarantiestelsel van toepassing.

Duurzaamheid

In ABN AMRO’s beleggingsdienstverlening is duurzaamheid belangrijk en daarom passen we dit ook toe binnen het Multi Manager Mandaat. Wij sluiten beleggingen uit in ondernemingen die controversiële wapens of tabak produceren, en wij vermijden in de portefeuille ook ondernemingen die weinig belang hechten aan duurzaamheid.

Hiervoor gebruiken we de Morningstar Sustainability methodiek die elke onderneming een duurzaamheidsscore geeft. Morningstar is een wereldwijd opererende en toonaangevende instelling op het gebied van informatie over beleggingsfondsen.

Voor onze portefeuille eisen we dat de gemiddelde duurzaamheidsscore voor elk fonds minimaal het gemiddelde van vergelijkbare fondsen heeft of hoger. Hierdoor krijgt u een beleggingsportefeuille die naast het rendement ook oog heeft voor duurzaamheid.

Duurzaamheidsrisico's

Information about sustainability risks

Verklaring ongunstige effecten duurzaamheid

ABN AMRO MeesPiersonhoudt rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen en advisering voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren betreffen ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV (‘ABN AMRO’). Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten. Overeenkomstig het Sustainability Risk Policy Framework en de internationale standaarden, worden de volgende belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts in aanmerking genomen:

 • Schending van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (“VN”)
 • Controverses
 • CO2-uitstoot als indicator voor klimaatverandering

Engagement wordt gebruikt om ondernemingen binnen het beleggingsuniversum te stimuleren om hun ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Hieronder vallen ook ecologische, sociale en governance (“ESG”) aspecten.

Lees hier de hele verklaring

Adverse Sustainability Impacts Statement (Verklaring ongunstige effecten)

Kosten

Dit betaalt u ons

Voor onze dienstverlening, zoals het beheren van uw portefeuille, betaalt u kosten. U betaalt geen extra kosten voor bijvoorbeeld geld opnemen, wisselen van mandaat of risicoprofiel. Als u wilt stoppen met Vermogensbeheer betaalt u daar ook geen extra kosten voor. Wat u precies betaalt, hangt af van uw risicoprofiel: de kosten bedragen tussen de 1,21% en 1,39% van uw belegd vermogen per jaar (incl. 21% BTW).

Beheerkosten

Kiest u voor vermogensbeheer, dan betaalt u beheerkosten over de waarde van uw beleggingsportefeuille. In de beheerkosten zijn alle kosten verwerkt die ABN AMRO maakt. Het gaat daarbij om kosten voor:

 • het beheer van uw beleggingsportefeuille;
 • de administratie van uw beleggingsportefeuille;
 • de beleggingsinformatie die u ontvangt; en
 • de transacties (in euro's).

Dit betaalt u aan andere partijen

U betaalt kosten die een beleggingsfonds maakt. Denk bijvoorbeeld aan lopende kosten van een beleggingsfonds. Deze bestaan onder andere uit administratiekosten, beheerkosten, marketing- en distributiekosten. Deze kosten zijn in de koers van het beleggingsfonds verwerkt en worden door het beleggingsfonds vastgesteld. De lopende kosten staan in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) van het betreffende beleggingsfonds.

Op de tarievenpagina kunt u een actueel overzicht terugvinden van de kosten van al onze beleggingsproducten.

Rekenvoorbeeld: inzicht in kosten en behaalde rendementen

Arthur maakt gebruik van de beleggingsvorm 'Vermogensbeheer Multi Manager Mandaat'. Hij is een belegger met een matig offensief risicoprofiel. De waarde van zijn beleggingsportefeuille is € 100.000. Afgelopen jaar (2020) waren zijn totale jaarlijkse kosten ongeveer:

Soort kosten Bedrag Percentage

Beheerkosten (incl. btw)

€ 1.270,-

1,27%

Lopende kosten

€ 713,-

0,71%

Totale kosten

€ 1.983,-

1,98%

Rendement (incl. dividend en lopende kosten)

€ 3.463,-

3,46%

Netto rendement 

€ 1.480,-

1,48%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2020 t/m 31-12-2020.  Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Behaalde rendementen na aftrek van de kosten

Deze tabel geeft u een overzicht van de behaalde nettorendementen in de afgelopen 5 jaar in het Multi Manager Mandaat.

Risico 2016 2017 2018 2019 2020 sinds 2016

Defensief

2,5%

2,1%

-4,7%

7,6%

0,6%

7,9%

Matig defensief

3,4%

3,8%

-6,5%

10,8%

0,4%

11,6%

Matig offensief

5,1%

5,7%

-9,1%

15,6%

1,5%

18,4%

Offensief

6,0%

7,4%

-11,8%

20,2%

1,6%

22,6%

Zeer offensief

6,7%

8,5%

-13,0%

22,9%

1,4%

25,6%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2016 t/m 31-12-2020. Resultaat na aftrek van alle kosten. Op basis van de meetkundige rekenmethode. Het gaat hier om de resultaten van de modelportefeuille. Deze kunnen afwijken van de rendementen van uw beleggingsportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Voor wie is Vermogensbeheer?

 • U kunt beleggen met meer dan € 50.000
 • U wilt beleggen voor een langere termijn
 • U wilt geen omkijken hebben naar uw beleggingen
 • U wilt uw vermogen actief laten beleggen door experts van de bank
 • U bent bereid risico te nemen en weet dat u een deel van de inleg kunt verliezen.

Risicoprofielen

ABN AMRO gebruikt voor Vermogensbeheer zes risicoprofielen: van een laag risico (zeer defensief) tot een zeer hoog risico (zeer offensief). Bij elk risicoprofiel hoort een aanbevolen verdeling van het belegde vermogen over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten.

Wanneer u samen met uw Vermogensbeheerder uw risicoprofiel heeft bepaald, kunnen we een passende beleggingsportefeuille samenstellen. U ziet direct wat dit kan betekenen voor het rendement van uw beleggingen.

Lees meer over het risicoprofiel

Lees de brochure  'Uw risicoprofiel onder de loep'

Inzicht in het belegd vermogen

Natuurlijk neemt uw Vermogensbeheerder jaarlijks uw portefeuille met u door. Maar daarnaast informeren we u continu op diverse manieren over uw portefeuille, het rendement en het beleggingsbeleid: 

 • Vermogensrapportage
  • U kunt hierin elk kwartaal onder meer de volgende punten bekijken: 
  • Het behaalde rendement, dat we vergelijken met de bij uw profiel horende benchmark 
  • De transacties in dat kwartaal 
  • De verdeling over de verschillende vermogenscategorieën 
  • De kosten die u heeft betaald voor vermogensbeheer 
  • Een uitleg van het beleggingsbeleid van het afgelopen kwartaal. 
 • Vermogensdashboard
  Via de beveiligde omgeving van Internet Bankieren 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in uw beleggingsportefeuille. Dat is Vermogensrapportage Online. 
 • Digitale Vermogensbeheer nieuwsbrief
  U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief met daarin een toelichting op de beleggingskeuzes van onze specialisten. 
 • Fiscale opgave
  U ontvangt elk jaar een fiscale opgave van de bank waarin uw vermogensbeheerwaarde is opgenomen voor uw belastingaangifte.

Waarom beleggen in thematische fondsen?

Wat zijn de grootste langdurige krachten achter de economische groei voor komende decennia? Welke tendensen zien we die van grote invloed zullen zijn en blijven op de groei en de kansen van de ondernemingen? Wij onderscheiden:

 • Technologische ontwikkelingen 

 • Demografische ontwikkelingen 

 • Milieu

Technologische ontwikkelingen

Technologie kan bestaande processen verbeteren, maar nieuwe technologieën kunnen ons leven ook veranderen. Historisch gezien heeft technologie altijd ingrijpende veranderingen teweeg gebracht en de ondernemingen die hier bepalend in waren kenden veel belangstelling op de aandelenbeurs. Voor de huidige nieuwe mogelijkheden valt te denken aan cloud computing, kunstmatige intelligentie, robotica, zelfrijdende auto’s of energie-opslag

Demografische ontwikkelingen

De wereldbevolking groeit naar verwachting tot 11 mrd mensen of zelfs meer aan het eind van deze eeuw. Belangrijke factoren hierin zijn gezondheidszorg, voeding en infrastructuur. Ook zal het welvaartsniveau voor vele groepen verder stijgen en het ontstaan van een significante middenklasse in de landen van de opkomende markten. Aan de andere kant hebben landen als Japan en Italië al te maken met een krimpende bevolking, en speelt vergrijzing een grote rol. De bevolking in Afrika zal juist fors toenemen tot 2,5 mrd in 2050 volgens de VN.

Milieu

De gevolgen voor het milieu laten zich al duidelijk zien, denk aan de opwarming van de aarde, maar ook al het plastic in de oceanen of schaarste aan schoon drinkwater. Met meer mensen is meer aandacht voor het milieu noodzakelijk en vormt daarmee een gezonde investeringsbodem. Denk aan de omschakeling naar elektrisch rijden, goede verwerking van afval, recycling, alternatieve energie, CO2 reductie of waterzuivering.

Een veelbelovende toekomst voor ondernemingen die actief inspelen op deze ontwikkelingen

De ondernemingen die actief inspelen op deze ontwikkelingen, een onderscheidend product hebben en hierin succesvol zijn, zullen een veelbelovende toekomst zien. Dit zijn zowel wereldwijd bekende bedrijven, die nu al een stevige stempel op de toekomst drukken, als kleinere ondernemingen met innovatieve producten.

Thematische fondsen

 • De aandelen van deze ondernemingen geven we een extra plek in de portefeuille door middel van de thematisch fondsen. Die thematische fondsen zijn gespecialiseerd in het identificeren van bedrijven die het best gepositioneerd zijn en de verliezers van deze trends weten te vermijden. Deze structurele wijze van investeren in de winnaars van morgen geeft daarmee extra potentieel aan de portefeuille van het Multi Manager Mandaat. Onze selectie van deze thematische fondsen is:

 • BNP Paribas Disruptive Technology – investeert in bedrijven die met innovatieve technologieën en bedrijfsmodellen die op de lange termijn superieure groei en winsten zullen genereren 

 • Robeco Global Consumer Trends – investeert in drie trends onder consumenten gedreven door demografie: de digitale consument, de opkomende consument en sterke wereldmerken 

 • Pictet - Global Environmental Opportunities – investeert in bedrijven die actief zoeken naar een oplossing voor milieuproblemen

ABN AMRO MeesPierson Private Banking

Vermogen vraagt om aandacht. Een goede Private Bank begrijpt dat en weet dat iedere klant unieke behoeften en wensen heeft. Bij ABN AMRO MeesPierson krijgt u daarom een eigen team van specialisten met specifieke kennis en ervaring. Wilt u meer weten? Lees hier meer over Private Banking van ABN AMRO MeesPierson. 

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Beleg daarom met geld dat u overheeft naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico's van beleggen voor u op een rij gezet.

Voorwaarden en andere informatie

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Beleg alleen in beleggingsproducten die u begrijpt. 

Met Vermogensbeheer maakt u zelf geen beleggingskeuzes. Toch is het belangrijk dat u de risico’s van beleggen kent. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet

Als u begint met Vermogensbeheer bepaalt u zelf uw risicoprofiel, met advies van uw Vermogensbeheerder. U laat het kopen- en verkopen over aan experts, die binnen uw risicoprofiel handelen. 

Daarnaast is het goed om te weten dat: 

 • De beleggingsrisico's in uw portefeuille op dagelijkse basis worden gecontroleerd door een gespecialiseerde afdeling. De dagelijkse operationele processen die nodig zijn om uw portefeuille te beheren zijn van de hoogste standaarden, ze voldoen aan Europese normen (ISEA 3402 – norm). 
 • De beleggingen in uw portefeuille juridisch gescheiden zijn van ABN AMRO. Ze staan op uw naam en zijn dus uw eigendom. Dit betekent dat uw beleggingen zeker gesteld zijn bij een mogelijk faillissement van ABN AMRO.

Bij Vermogensbeheer laat u uw vermogen beheren voor de langere termijn. Storten of opnemen kan zonder extra kosten. Stortingen en opnames kunnen wel van invloed zijn op het wel of niet behalen van uw beleggingsdoelstellingen. Laat u daarbij adviseren door uw Vermogensbeheerder.

U kunt altijd kosteloos stoppen met Vermogensbeheer via een schriftelijk bericht aan ons.

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Heeft u interesse in bankieren bij ABN AMRO MeesPierson? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen tot 21.00 uur en op zaterdag tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
WhatsApp

WhatsApp

Ongevraagd een WhatsApp van ons gekregen? Reageer dan niet om phishing te voorkomen. Lees meer over het gebruik van WhatsApp.

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Interesse in bankieren bij ABN AMRO MeesPierson? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen van 08.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
WhatsApp

WhatsApp

Ongevraagd een WhatsApp van ons gekregen? Reageer dan niet om phishing te voorkomen. Lees meer over het gebruik van WhatsApp.