Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Maatwerkkrediet met effectendekking

Uw effectenportefeuille als onderpand

Maatwerkkrediet met effectendekking

 • Extra financiële mogelijkheden
 • Aantrekkelijke rente
 • Uw effectenportefeuille als onderpand

Op ieder moment aflossen en opnemen

Het Maatwerkkrediet met effectendekking is een doorlopend krediet op uw betaalrekening (een vorm van rood staan). Uw effectenportefeuille is het onderpand van dit krediet. U heeft geld tot uw beschikking, zonder uw effecten te verkopen. Geld opnemen doet u op ieder moment, tot de limiet die we samen afspreken.

Meer informatie en voorwaarden

Wat is een Maatwerkkrediet met effectendekking?

Een Maatwerkkrediet met effectendekking is een doorlopend krediet op uw betaalrekening (een vorm van roodstaan). Uw effectenportefeuille is het onderpand van dit krediet. U besteedt het krediet aan het doel dat wij hebben afgesproken. De hoogte van uw kredietlimiet is afhankelijk van de waarde van uw effectenportefeuille. De looptijd van een Maatwerkkrediet met effectendekking verschilt in de praktijk, afhankelijk van uw wensen en situatie. 

Het Maatwerkkrediet met effectendekking is bestemd voor vermogende particulieren vanaf 18 jaar met een beleggingsportefeuille. Bent u nog geen klant van ABN AMRO MeesPierson en heeft u interesse in dit product? Neem dan contact met ons op.

Voor- en nadelen

Voordelen:

 • Flexibel opnemen en terugbetalen binnen uw kredietlimiet.
 • Terugbetaald geld kunt u opnieuw opnemen, zolang u maar binnen uw kredietlimiet blijft. 
 • U kunt op elk moment opzeggen of uw kredietlimiet verlagen. 

Nadelen:

 • Als de waarde van uw effectenportefeuille daalt kan dit direct uw beschikkingsruimte verlagen. De bank kan uw effecten verkopen, het krediet opzeggen of uw kredietlimiet verlagen. 
 • U heeft geen zekerheid over uw rentelasten, omdat u een variabele rente betaalt en de opslag en toeslag gedurende de looptijd kunnen veranderen. Dit betekent dat uw rentelasten op elk moment hoger of lager kunnen worden.
Hoeveel kan ik lenen?

De kredietlimiet op uw betaalrekening spreken we samen met u af. Deze is afhankelijk van:

 • de omvang, samenstelling en spreiding van uw effectenportefeuille
 • uw persoonlijke inkomens- en vermogenssituatie, nu en in de toekomst
 • de toepasselijke wet- en regelgeving.

U kunt maximaal 70% van de waarde van uw effectenportefeuille lenen. Uiteraard kunt u ook een lager percentage met ons afspreken. Het totaal bedrag mag nooit hoger zijn dan de afgesproken kredietlimiet

Waarvoor kan ik lenen?

De besteding van opgenomen bedragen, is afhankelijk van het kredietdoel dat we hebben afgesproken. Let wel op dat u uw krediet nooit onverantwoord besteedt. Houd er in uw bestedingsplan rekening mee dat u elk opgenomen krediet vroeger of later terugbetaalt aan de bank. U kunt daarvoor een deel van uw effectenportefeuille reserveren, of ander vermogen gebruiken dat op enig moment vrij komt.

Rente en kosten

De rente die u betaalt voor uw Maatwerkkrediet met effectendekking bespreken we in een persoonlijk adviesgesprek. De rente is als volgt opgebouwd:

 • U betaalt een variabele rente over het kredietbedrag dat u opneemt
 • Een opslag
 • In sommige situaties betaalt u een generieke markttoeslag. 

De rente, opslag en markttoeslag vormen samen uw rentetarief. De opslag is afhankelijk van de hoogte van het krediet, uw financiële situatie en het kredietrisico. De markttoeslag is afhankelijk van de situatie op de geld- en kapitaalmarkt. Lees meer over het actuele rentetarief.

Naast de rente kan er ook sprake zijn van kosten in de vorm van afsluitprovisie, bereidstellingsprovisie en advies- en afhandelingskosten. De kosten die u betaalt zijn afhankelijk van de complexiteit van uw kredietaanvraag, het advies dat u wilt en het gebruik van uw krediet. Ook deze kosten bespreken we samen in een persoonlijk adviesgesprek.

Hoe los ik opgenomen bedragen af?

U bepaalt zelf wanneer u opgenomen bedragen terugbetaalt. Voor uw Maatwerkkrediet met effectendekking geldt geen maandelijkse aflossingsverplichting. U betaalt wel rente over het bedrag dat u heeft gebruikt. U mag altijd zonder kosten uw krediet vervroegd terugbetalen.

Let op: de waarde van uw effectenportefeuille kan dalen. Dit kan leiden tot een aflossingsverplichting. Hierover leest u meer bij het onderwerp ‘als de waarde van mijn effectenportefeuille daalt’. 

Als de waarde van uw effectenportefeuille daalt

Als de waarde van uw effectenportefeuille stijgt of daalt, heeft dit gevolgen voor het bedrag dat u als krediet gebruikt. Het kredietbedrag is namelijk maximaal 70%, of een afgesproken lager percentage, van de waarde van uw effectenportefeuille. Daalt de waarde van uw effectenportefeuille? Dan daalt ook het maximaal toegestane kredietbedrag. Heeft u op een bepaald moment uw maximale kredietbedrag opgenomen en daalt daarna de waarde van uw effectenportefeuille? Dan gebruikt u meer krediet dan is toegestaan.

Als deze situatie zich voordoet, laten wij u dit weten per brief. U heeft dan maximaal 5 dagen de tijd om de overschrijding van uw kredietmaximum op te heffen. U doet dit door effecten te verkopen of geld te storten op uw betaalrekening. Onderneemt u geen actie? Dan heeft de bank het recht om zelfstandig een deel van uw effectenportefeuille te verkopen en om het te hoge deel van uw krediet af te lossen.

Betalingsachterstanden

Met een kredietovereenkomst gaat u een betalingsverplichting aan. Daar moet u aan blijven voldoen, ook als uw inkomsten (tijdelijk) minder zijn. Betaalt u niet of niet op tijd? Dan moet u er rekening mee houden dat de bank de voorwaarden van uw krediet aanscherpt, en bijvoorbeeld meer zekerheden of een hogere prijs voor uw krediet vraagt. Ook kan het zijn dat geld lenen in de toekomst lastiger wordt of zelfs helemaal niet meer mogelijk is. Het is belangrijk dat u zich hiervan bewust bent. En dat u bij problemen tijdig contact met ons opneemt, zodat we samen een eventuele oplossing kunnen vinden.

Bij een betalingsachterstand kan ABN AMRO MeesPierson het krediet ook opeisen. Dan moet u de openstaande schuld in één keer helemaal terugbetalen.

Met een Maatwerkkrediet met effectendekking leent u met uw effectenportefeuille als onderpand. Als u uw schuld niet terugbetaalt kunnen we deze zekerheid gebruiken om de lening mee terug te betalen.

Bureau Krediet Registratie

ABN AMRO MeesPierson is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel, in het kort 'BKR'. De bank meldt het krediet bij het BKR. Als u meer dan 60 dagen achterloopt met betalen, meldt de bank dit aan het BKR. Het BKR registreert deze gegevens. Dit kan gevolgen hebben als u een nieuw krediet aanvraagt. Bij een betalingsachterstand kan ABN AMRO MeesPierson het krediet ook opeisen. Dan moet u de openstaande schuld in één keer helemaal terugbetalen. 

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering kan voor u van toepassing zijn met betrekking tot dit product. Klik hier voor meer informatie.

Algemene bepalingen

Lees de Algemene Bepalingen Kredietverlening . Als u van ons een offerte ontvangt voor een lening op maat, krijgt u een Europees gestandaardiseerd informatieblad. Deze informatie is afgestemd op de kenmerken van uw lening. Elke aanbieder van leningen is verplicht deze informatie te geven. Hiermee kunt u de leningen van aanbieders van leningen vergelijken.

Vergelijkingskaart

Het Maatwerkkrediet met effectendekking kan in bijzondere gevallen gebruikt worden voor de aankoop van onroerend goed. De Vergelijkingskaart Vastgoedfinanciering is dan van toepassing.

Meer informatie en voorwaarden

Wat is een Maatwerkkrediet met effectendekking?

Een Maatwerkkrediet met effectendekking is een doorlopend krediet op uw betaalrekening (een vorm van roodstaan). Uw effectenportefeuille is het onderpand van dit krediet. U besteedt het krediet aan het doel dat wij hebben afgesproken. De hoogte van uw kredietlimiet is afhankelijk van de waarde van uw effectenportefeuille. De looptijd van een Maatwerkkrediet met effectendekking verschilt in de praktijk, afhankelijk van uw wensen en situatie. 

Het Maatwerkkrediet met effectendekking is bestemd voor vermogende particulieren vanaf 18 jaar met een beleggingsportefeuille. Bent u nog geen klant van ABN AMRO MeesPierson en heeft u interesse in dit product? Neem dan contact met ons op.

Voor- en nadelen

Voordelen:

 • Flexibel opnemen en terugbetalen binnen uw kredietlimiet.
 • Terugbetaald geld kunt u opnieuw opnemen, zolang u maar binnen uw kredietlimiet blijft. 
 • U kunt op elk moment opzeggen of uw kredietlimiet verlagen. 

Nadelen:

 • Als de waarde van uw effectenportefeuille daalt kan dit direct uw beschikkingsruimte verlagen. De bank kan uw effecten verkopen, het krediet opzeggen of uw kredietlimiet verlagen. 
 • U heeft geen zekerheid over uw rentelasten, omdat u een variabele rente betaalt en de opslag en toeslag gedurende de looptijd kunnen veranderen. Dit betekent dat uw rentelasten op elk moment hoger of lager kunnen worden.

Hoeveel kan ik lenen?

De kredietlimiet op uw betaalrekening spreken we samen met u af. Deze is afhankelijk van:

 • de omvang, samenstelling en spreiding van uw effectenportefeuille
 • uw persoonlijke inkomens- en vermogenssituatie, nu en in de toekomst
 • de toepasselijke wet- en regelgeving.

U kunt maximaal 70% van de waarde van uw effectenportefeuille lenen. Uiteraard kunt u ook een lager percentage met ons afspreken. Het totaal bedrag mag nooit hoger zijn dan de afgesproken kredietlimiet

Waarvoor kan ik lenen?

De besteding van opgenomen bedragen, is afhankelijk van het kredietdoel dat we hebben afgesproken. Let wel op dat u uw krediet nooit onverantwoord besteedt. Houd er in uw bestedingsplan rekening mee dat u elk opgenomen krediet vroeger of later terugbetaalt aan de bank. U kunt daarvoor een deel van uw effectenportefeuille reserveren, of ander vermogen gebruiken dat op enig moment vrij komt.

Rente en kosten

De rente die u betaalt voor uw Maatwerkkrediet met effectendekking bespreken we in een persoonlijk adviesgesprek. De rente is als volgt opgebouwd:

 • U betaalt een variabele rente over het kredietbedrag dat u opneemt
 • Een opslag
 • In sommige situaties betaalt u een generieke markttoeslag. 

De rente, opslag en markttoeslag vormen samen uw rentetarief. De opslag is afhankelijk van de hoogte van het krediet, uw financiële situatie en het kredietrisico. De markttoeslag is afhankelijk van de situatie op de geld- en kapitaalmarkt. Lees meer over het actuele rentetarief.

Naast de rente kan er ook sprake zijn van kosten in de vorm van afsluitprovisie, bereidstellingsprovisie en advies- en afhandelingskosten. De kosten die u betaalt zijn afhankelijk van de complexiteit van uw kredietaanvraag, het advies dat u wilt en het gebruik van uw krediet. Ook deze kosten bespreken we samen in een persoonlijk adviesgesprek.

Hoe los ik opgenomen bedragen af?

U bepaalt zelf wanneer u opgenomen bedragen terugbetaalt. Voor uw Maatwerkkrediet met effectendekking geldt geen maandelijkse aflossingsverplichting. U betaalt wel rente over het bedrag dat u heeft gebruikt. U mag altijd zonder kosten uw krediet vervroegd terugbetalen.

Let op: de waarde van uw effectenportefeuille kan dalen. Dit kan leiden tot een aflossingsverplichting. Hierover leest u meer bij het onderwerp ‘als de waarde van mijn effectenportefeuille daalt’. 

Als de waarde van uw effectenportefeuille daalt

Als de waarde van uw effectenportefeuille stijgt of daalt, heeft dit gevolgen voor het bedrag dat u als krediet gebruikt. Het kredietbedrag is namelijk maximaal 70%, of een afgesproken lager percentage, van de waarde van uw effectenportefeuille. Daalt de waarde van uw effectenportefeuille? Dan daalt ook het maximaal toegestane kredietbedrag. Heeft u op een bepaald moment uw maximale kredietbedrag opgenomen en daalt daarna de waarde van uw effectenportefeuille? Dan gebruikt u meer krediet dan is toegestaan.

Als deze situatie zich voordoet, laten wij u dit weten per brief. U heeft dan maximaal 5 dagen de tijd om de overschrijding van uw kredietmaximum op te heffen. U doet dit door effecten te verkopen of geld te storten op uw betaalrekening. Onderneemt u geen actie? Dan heeft de bank het recht om zelfstandig een deel van uw effectenportefeuille te verkopen en om het te hoge deel van uw krediet af te lossen.

Betalingsachterstanden

Met een kredietovereenkomst gaat u een betalingsverplichting aan. Daar moet u aan blijven voldoen, ook als uw inkomsten (tijdelijk) minder zijn. Betaalt u niet of niet op tijd? Dan moet u er rekening mee houden dat de bank de voorwaarden van uw krediet aanscherpt, en bijvoorbeeld meer zekerheden of een hogere prijs voor uw krediet vraagt. Ook kan het zijn dat geld lenen in de toekomst lastiger wordt of zelfs helemaal niet meer mogelijk is. Het is belangrijk dat u zich hiervan bewust bent. En dat u bij problemen tijdig contact met ons opneemt, zodat we samen een eventuele oplossing kunnen vinden.

Bij een betalingsachterstand kan ABN AMRO MeesPierson het krediet ook opeisen. Dan moet u de openstaande schuld in één keer helemaal terugbetalen.

Met een Maatwerkkrediet met effectendekking leent u met uw effectenportefeuille als onderpand. Als u uw schuld niet terugbetaalt kunnen we deze zekerheid gebruiken om de lening mee terug te betalen.

Bureau Krediet Registratie

ABN AMRO MeesPierson is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel, in het kort 'BKR'. De bank meldt het krediet bij het BKR. Als u meer dan 60 dagen achterloopt met betalen, meldt de bank dit aan het BKR. Het BKR registreert deze gegevens. Dit kan gevolgen hebben als u een nieuw krediet aanvraagt. Bij een betalingsachterstand kan ABN AMRO MeesPierson het krediet ook opeisen. Dan moet u de openstaande schuld in één keer helemaal terugbetalen. 

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering kan voor u van toepassing zijn met betrekking tot dit product. Klik hier voor meer informatie.

Algemene bepalingen

Lees de Algemene Bepalingen Kredietverlening . Als u van ons een offerte ontvangt voor een lening op maat, krijgt u een Europees gestandaardiseerd informatieblad. Deze informatie is afgestemd op de kenmerken van uw lening. Elke aanbieder van leningen is verplicht deze informatie te geven. Hiermee kunt u de leningen van aanbieders van leningen vergelijken.

Vergelijkingskaart

Het Maatwerkkrediet met effectendekking kan in bijzondere gevallen gebruikt worden voor de aankoop van onroerend goed. De Vergelijkingskaart Vastgoedfinanciering is dan van toepassing.