Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Uw beleggingen als inkomstenbron

Comfort Inkomsten Mandaat

Comfort Inkomsten Mandaat

 • Passieve en actieve beleggingen met focus op dividend uitkeringen
 • Spreiding door beleggingen in indexfondsen en ETF’s
 • Beleggen in Passieve Fondsen, wat zorgt voor lagere beheerkosten
 • Vanaf €50.000,-

Wat is het Comfort Inkomsten Mandaat?

Het Comfort Inkomsten Mandaat is erop gericht om inkomsten uit uw beleggingen te halen. Die inkomsten bestaan uit dividend, dat uitgekeerd wordt door alle onderliggende fondsen. Hiermee kunt u uw inkomen of pensioen maandelijks met extra inkomsten aanvullen. 

Onze portefeuillemanagers keren de inkomsten over uw beleggingen (dividend) aan u uit. U gebruikt zo uw vermogen voor extra inkomsten, zonder daarvoor beleggingen te hoeven verkopen. Over uw uitgekeerde dividenden betaalt u dividendbelasting. Het Mandaat is zo opgezet dat u gebruikmaakt van gunstige Nederlandse belastingverdragen. Natuurlijk bestaat altijd het risico dat de dividenden tegenvallen. 

Binnen dit mandaat zorgen we voor spreiding door te beleggen in diverse indexfondsen en ETF’s. Doordat er minder transacties worden gedaan, heeft dit mandaat de laagste beheerkosten van de mandaten die we aanbieden.

Inzicht in beheerkosten en opbrengsten

ABN AMRO

Uw vermogensspecialist neemt de tijd voor u

Uw vermogen wordt beheerd door een team van beleggingsexperts. Uw vermogensspecialist heeft nauw contact met het team. Heeft u een vraag of wilt u weten hoe uw beleggingen ervoor staan? Uw vermogensspecialist neemt graag de tijd voor u. Zo heeft u geen omkijken naar uw beleggingen, maar wel altijd inzicht en controle.

Meer informatie en voorwaarden

Kenmerken Comfort Inkomsten Mandaat

In dit mandaat ligt de focus op beleggingsfondsen die zich richten op beleggingen met een hoge dividenduitkering en Exchange Traded Funds (ETF’s). ETF’s zijn beleggingsfondsen, die beleggingen uit een index in dezelfde verhoudingen volgen tegen lage kosten. De uitkeringen vinden gespreid over het jaar plaats. U kunt beleggen met meer dan €50.000.

Waaruit bestaat dit mandaat?

Een breed gespreide portefeuille bestaande uit vooral beleggingsfondsen die door onze beleggingsexperts worden geselecteerd uit een wereldwijd aanbod. Het beleggingsplatform zorgt voor een zeer ruime toegang tot beleggingsfondsen en fondsmanagers.

 • Aandelenfondsen
  De aandelenfondsen beleggen in een regio of richten zich op een bepaald type onderneming, voor dit mandaat zijn dit bedrijven met juist een hoge dividenduitkering en ETF's.
 • Obligaties
  Voor een deel van de portefeuille kan worden gekozen voor obligaties om het relatief lage risico. Hierbij wordt gebruikgemaakt van obligaties met een verschillende kredietwaardigheid en verschillende looptijd.
 • Overige beleggingen
  Alternatieve beleggingen reageren vaak anders op marktontwikkelingen dan aandelen en obligaties. Daarom hebben onze beleggingsexperts de mogelijkheid ze ook in uw portefeuille op te nemen.
 • Liquiditeiten
  Deze staan op een rentedragende rekening. Op deze rekening is het depositogarantiestelsel van toepassing.

Informatiekaart Comfort Inkomsten Mandaat
Information Card (English)

Kosten

Dit betaalt u ons

Voor onze dienstverlening, zoals het beheren van uw portefeuille, betaalt u kosten. U betaalt geen extra kosten voor bijvoorbeeld geld opnemen, wisselen van mandaat of risicoprofiel. Als u wilt stoppen met Vermogensbeheer betaalt u daar ook geen extra beheerkosten voor. Wat u precies betaalt, hangt af van uw risicoprofiel: de kosten bedragen tussen de 0,97% en 1,21% van uw belegd vermogen per jaar (incl. 21% BTW).

Beheerkosten

Kiest u voor vermogensbeheer, dan betaalt u beheerkosten over de waarde van uw beleggingsportefeuille. In de beheerkosten zijn alle kosten verwerkt die ABN AMRO maakt. Het gaat daarbij om kosten voor:

 • het beheer van uw beleggingsportefeuille;
 • de administratie van uw beleggingsportefeuille;
 • de beleggingsinformatie die u ontvangt; en
 • de transacties.

Dit betaalt u aan andere partijen

U betaalt kosten die een beleggingsfonds maakt. Denk bijvoorbeeld aan lopende kosten van een beleggingsfonds. Deze bestaan onder andere uit administratiekosten, beheerkosten, marketing- en distributiekosten. Deze kosten zijn in de koers van het beleggingsfonds vastgesteld. De lopende kosten staan in het Essentiële-informatiedocument (EID) van het betreffende beleggingsfonds.

Andere voorbeelden van kosten die u aan andere partijen betaalt, zijn transactiekosten in het fonds, in- en uitstapkosten en swing price. Let op: er kunnen meer kosten zijn, raadpleeg hiervoor de Essentiële Beleggersinformatie van het betreffende product.

Hier treft u meer informatie over de kosten:

Op de tarievenpagina kunt u een actueel overzicht terugvinden van de kosten van al onze beleggingsproducten.

Rekenvoorbeeld: inzicht in beheerkosten en behaalde rendementen

Petra maakt gebruik van de beleggingsvorm 'Vermogensbeheer Comfort Inkomsten Mandaat'. Zij is een belegger met een matig offensief risicoprofiel. De waarde van haar beleggingsportefeuille is € 100.000. Afgelopen jaar (2023) waren haar totale jaarlijkse kosten ongeveer:

Soort kosten Bedrag Percentage

Kosten Beleggingsdienstverlening (incl. btw)

€ 1.090,-

1,09%

Productkosten (lopende kosten & transactiekosten in de fondsen)

€ 410,-

0,41%

Totale kosten

€ 1.500,-

1,50%

Netto rendement (na aftrek van alle kosten) 

€ 9.750,-

9,75%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2023 t/m 31-12-2023.  Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Behaalde rendementen na aftrek van de beheerkosten

Deze tabel geeft u een overzicht van de behaalde nettorendementen in de afgelopen 5 jaar in het Comfort Inkomsten Mandaat.

Risico 2019 2020 2021 2022 2023 sinds 2019

Defensief

7,3%

0,3%

4,3%

-12,45%

7,28%

5,4%

Matig defensief

10,4%

-0,2%

9,0%

-12,28%

8,46%

14,2%

Matig offensief

15,1%

-0,7%

15,3%

-11,74%

9,75%

27,6%

Offensief

19,7%

-1,3%

21,1%

-11,85%

11,65%

40,8%

Zeer offensief

22,4%

-2,0%

25,7%

-10,59%

12,33%

51,5%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2019 t/m 31-12-2023. Resultaat na aftrek van alle beheerkosten. Op basis van de meetkundige rekenmethode. Het gaat hier om de resultaten van de modelportefeuille. Deze kunnen afwijken van de rendementen van uw beleggingsportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rekenvoorbeeld met dividendrendementen

Deze tabel geeft u een overzicht van de behaalde dividendrendementen in het Comfort Inkomsten Mandaat in de afgelopen 5 jaar. U ziet hier de netto dividendrendementen, dat wil zeggen dat over de dividenduitkeringen al belasting is ingehouden.

Risico 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Defensief

1,31%

1,26%

1,15%

1,45%

1,43%

1,57%

1,57%

Matig defensief

1,65%

1,60%

1,49%

1,78%

1,64%

1,91%

1,86%

Matig offensief

2,04%

2,02%

2,00%

2,22%

1,90%

2,27%

2,14%

Offensief

2,42%

2,42%

2,54%

2,73%

2,07%

2,75%

2,54%

Zeer offensief

2,54%

2,64%

2,75%

2,34%

1,67%

2,34%

2,39%

Bij een inleg van € 100.000 in risicoprofiel Matig offensief had u in 2023 2,14% aan dividenduitkeringen ontvangen. Dit komt neer op een bedrag van € 2.140.

In het rekenvoorbeeld gebruiken we het in Nederland algemeen geldende belastingtarief voor dividendbelasting van 15%. Dat tarief kan anders zijn in uw situatie, bijvoorbeeld als u dividenduitkeringen ontvangt uit buitenlandse aandelen. Belastingtarieven kunnen altijd wijzigen in de toekomst.

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2017 t/m 31-12-2023. 
Resultaat na aftrek van belasting. Op basis van de meetkundige rekenmethode. Het gaat hier om de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van uw persoonlijke portefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Informatie over duurzaamheid

In ABN AMRO’s beleggingsdienstverlening is duurzaamheid belangrijk en daarom passen we dit ook toe binnen het Comfort Inkomsten Mandaat. Wij sluiten beleggingen uit in ondernemingen die controversiële wapens of tabak produceren, en wij vermijden in de portefeuille ook ondernemingen die weinig belang hechten aan duurzaamheid.

Hiervoor gebruiken we de Morningstar Sustainability methodiek die elke onderneming een duurzaamheidsscore geeft. Morningstar is een wereldwijd opererende en toonaangevende instelling op het gebied van informatie over beleggingsfondsen.

Voor onze portefeuille eisen we dat de gemiddelde duurzaamheidsscore voor elk fonds minimaal het gemiddelde van vergelijkbare fondsen heeft of hoger. Hierdoor krijgt u een beleggingsportefeuille die naast het rendement ook oog heeft voor duurzaamheid. De beleggingsportefeuille (exclusief geld, geldmarktinstrumenten en derivaten) moet voor minimaal 70% aan duurzame kenmerken voldoen. Maximaal  30% kan belegd worden in non-ESG beleggingsproducten of beleggingsproducten die wij niet op duurzaamheid kunnen labelen omdat er nog geen data beschikbaar is.

Transparantie integratie duurzaamheidsrisico's Comfort Inkomsten Mandaat

Transparency integration sustainability risks Comfortable Income Mandate

Precontractual disclosure template Comfortable Income Mandate

Precontractuele informatieverschaffing Comfort Inkomsten Mandaat

Product level related sustainability information Comfortable Income Mandate

Productinformatie over duurzaamheid Comfort Inkomsten Mandaat

Verklaring ongunstige effecten duurzaamheid

ABN AMRO MeesPierson houdt rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen en advisering voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren betreffen ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV (‘ABN AMRO’). Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten. Overeenkomstig het Sustainability Risk Policy Framework en de internationale standaarden, worden de volgende belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts in aanmerking genomen:

 • Schending van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (“VN”)
 • Controverses
 • CO2-uitstoot als indicator voor klimaatverandering

Engagement wordt gebruikt om ondernemingen binnen het beleggingsuniversum te stimuleren om hun ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Hieronder vallen ook ecologische, sociale en governance (“ESG”) aspecten.

Transparantie ongunstige effecten duurzaamheid entiteitsniveau

Transparency Adverse Sustainability Impacts Entity Level

Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren

Entity Level PAI disclosure

Meer informatie over risico's en voorwaarden van Vermogensbeheer

Voor meer informatie over Vermogensbeheer verwijzen we u graag naar onderstaande pagina's:

Meer informatie en voorwaarden

Kenmerken Comfort Inkomsten Mandaat

In dit mandaat ligt de focus op beleggingsfondsen die zich richten op beleggingen met een hoge dividenduitkering en Exchange Traded Funds (ETF’s). ETF’s zijn beleggingsfondsen, die beleggingen uit een index in dezelfde verhoudingen volgen tegen lage kosten. De uitkeringen vinden gespreid over het jaar plaats. U kunt beleggen met meer dan €50.000.

Waaruit bestaat dit mandaat?

Een breed gespreide portefeuille bestaande uit vooral beleggingsfondsen die door onze beleggingsexperts worden geselecteerd uit een wereldwijd aanbod. Het beleggingsplatform zorgt voor een zeer ruime toegang tot beleggingsfondsen en fondsmanagers.

 • Aandelenfondsen
  De aandelenfondsen beleggen in een regio of richten zich op een bepaald type onderneming, voor dit mandaat zijn dit bedrijven met juist een hoge dividenduitkering en ETF's.
 • Obligaties
  Voor een deel van de portefeuille kan worden gekozen voor obligaties om het relatief lage risico. Hierbij wordt gebruikgemaakt van obligaties met een verschillende kredietwaardigheid en verschillende looptijd.
 • Overige beleggingen
  Alternatieve beleggingen reageren vaak anders op marktontwikkelingen dan aandelen en obligaties. Daarom hebben onze beleggingsexperts de mogelijkheid ze ook in uw portefeuille op te nemen.
 • Liquiditeiten
  Deze staan op een rentedragende rekening. Op deze rekening is het depositogarantiestelsel van toepassing.

Informatiekaart Comfort Inkomsten Mandaat
Information Card (English)

Kosten

Dit betaalt u ons

Voor onze dienstverlening, zoals het beheren van uw portefeuille, betaalt u kosten. U betaalt geen extra kosten voor bijvoorbeeld geld opnemen, wisselen van mandaat of risicoprofiel. Als u wilt stoppen met Vermogensbeheer betaalt u daar ook geen extra beheerkosten voor. Wat u precies betaalt, hangt af van uw risicoprofiel: de kosten bedragen tussen de 0,97% en 1,21% van uw belegd vermogen per jaar (incl. 21% BTW).

Beheerkosten

Kiest u voor vermogensbeheer, dan betaalt u beheerkosten over de waarde van uw beleggingsportefeuille. In de beheerkosten zijn alle kosten verwerkt die ABN AMRO maakt. Het gaat daarbij om kosten voor:

 • het beheer van uw beleggingsportefeuille;
 • de administratie van uw beleggingsportefeuille;
 • de beleggingsinformatie die u ontvangt; en
 • de transacties.

Dit betaalt u aan andere partijen

U betaalt kosten die een beleggingsfonds maakt. Denk bijvoorbeeld aan lopende kosten van een beleggingsfonds. Deze bestaan onder andere uit administratiekosten, beheerkosten, marketing- en distributiekosten. Deze kosten zijn in de koers van het beleggingsfonds vastgesteld. De lopende kosten staan in het Essentiële-informatiedocument (EID) van het betreffende beleggingsfonds.

Andere voorbeelden van kosten die u aan andere partijen betaalt, zijn transactiekosten in het fonds, in- en uitstapkosten en swing price. Let op: er kunnen meer kosten zijn, raadpleeg hiervoor de Essentiële Beleggersinformatie van het betreffende product.

Hier treft u meer informatie over de kosten:

Op de tarievenpagina kunt u een actueel overzicht terugvinden van de kosten van al onze beleggingsproducten.

Rekenvoorbeeld: inzicht in beheerkosten en behaalde rendementen

Petra maakt gebruik van de beleggingsvorm 'Vermogensbeheer Comfort Inkomsten Mandaat'. Zij is een belegger met een matig offensief risicoprofiel. De waarde van haar beleggingsportefeuille is € 100.000. Afgelopen jaar (2023) waren haar totale jaarlijkse kosten ongeveer:

Soort kosten Bedrag Percentage

Kosten Beleggingsdienstverlening (incl. btw)

€ 1.090,-

1,09%

Productkosten (lopende kosten & transactiekosten in de fondsen)

€ 410,-

0,41%

Totale kosten

€ 1.500,-

1,50%

Netto rendement (na aftrek van alle kosten) 

€ 9.750,-

9,75%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2023 t/m 31-12-2023.  Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Behaalde rendementen na aftrek van de beheerkosten

Deze tabel geeft u een overzicht van de behaalde nettorendementen in de afgelopen 5 jaar in het Comfort Inkomsten Mandaat.

Risico 2019 2020 2021 2022 2023 sinds 2019

Defensief

7,3%

0,3%

4,3%

-12,45%

7,28%

5,4%

Matig defensief

10,4%

-0,2%

9,0%

-12,28%

8,46%

14,2%

Matig offensief

15,1%

-0,7%

15,3%

-11,74%

9,75%

27,6%

Offensief

19,7%

-1,3%

21,1%

-11,85%

11,65%

40,8%

Zeer offensief

22,4%

-2,0%

25,7%

-10,59%

12,33%

51,5%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2019 t/m 31-12-2023. Resultaat na aftrek van alle beheerkosten. Op basis van de meetkundige rekenmethode. Het gaat hier om de resultaten van de modelportefeuille. Deze kunnen afwijken van de rendementen van uw beleggingsportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rekenvoorbeeld met dividendrendementen

Deze tabel geeft u een overzicht van de behaalde dividendrendementen in het Comfort Inkomsten Mandaat in de afgelopen 5 jaar. U ziet hier de netto dividendrendementen, dat wil zeggen dat over de dividenduitkeringen al belasting is ingehouden.

Risico 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Defensief

1,31%

1,26%

1,15%

1,45%

1,43%

1,57%

1,57%

Matig defensief

1,65%

1,60%

1,49%

1,78%

1,64%

1,91%

1,86%

Matig offensief

2,04%

2,02%

2,00%

2,22%

1,90%

2,27%

2,14%

Offensief

2,42%

2,42%

2,54%

2,73%

2,07%

2,75%

2,54%

Zeer offensief

2,54%

2,64%

2,75%

2,34%

1,67%

2,34%

2,39%

Bij een inleg van € 100.000 in risicoprofiel Matig offensief had u in 2023 2,14% aan dividenduitkeringen ontvangen. Dit komt neer op een bedrag van € 2.140.

In het rekenvoorbeeld gebruiken we het in Nederland algemeen geldende belastingtarief voor dividendbelasting van 15%. Dat tarief kan anders zijn in uw situatie, bijvoorbeeld als u dividenduitkeringen ontvangt uit buitenlandse aandelen. Belastingtarieven kunnen altijd wijzigen in de toekomst.

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2017 t/m 31-12-2023. 
Resultaat na aftrek van belasting. Op basis van de meetkundige rekenmethode. Het gaat hier om de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van uw persoonlijke portefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Informatie over duurzaamheid

In ABN AMRO’s beleggingsdienstverlening is duurzaamheid belangrijk en daarom passen we dit ook toe binnen het Comfort Inkomsten Mandaat. Wij sluiten beleggingen uit in ondernemingen die controversiële wapens of tabak produceren, en wij vermijden in de portefeuille ook ondernemingen die weinig belang hechten aan duurzaamheid.

Hiervoor gebruiken we de Morningstar Sustainability methodiek die elke onderneming een duurzaamheidsscore geeft. Morningstar is een wereldwijd opererende en toonaangevende instelling op het gebied van informatie over beleggingsfondsen.

Voor onze portefeuille eisen we dat de gemiddelde duurzaamheidsscore voor elk fonds minimaal het gemiddelde van vergelijkbare fondsen heeft of hoger. Hierdoor krijgt u een beleggingsportefeuille die naast het rendement ook oog heeft voor duurzaamheid. De beleggingsportefeuille (exclusief geld, geldmarktinstrumenten en derivaten) moet voor minimaal 70% aan duurzame kenmerken voldoen. Maximaal  30% kan belegd worden in non-ESG beleggingsproducten of beleggingsproducten die wij niet op duurzaamheid kunnen labelen omdat er nog geen data beschikbaar is.

Transparantie integratie duurzaamheidsrisico's Comfort Inkomsten Mandaat

Transparency integration sustainability risks Comfortable Income Mandate

Precontractual disclosure template Comfortable Income Mandate

Precontractuele informatieverschaffing Comfort Inkomsten Mandaat

Product level related sustainability information Comfortable Income Mandate

Productinformatie over duurzaamheid Comfort Inkomsten Mandaat

Verklaring ongunstige effecten duurzaamheid

ABN AMRO MeesPierson houdt rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen en advisering voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren betreffen ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV (‘ABN AMRO’). Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten. Overeenkomstig het Sustainability Risk Policy Framework en de internationale standaarden, worden de volgende belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts in aanmerking genomen:

 • Schending van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (“VN”)
 • Controverses
 • CO2-uitstoot als indicator voor klimaatverandering

Engagement wordt gebruikt om ondernemingen binnen het beleggingsuniversum te stimuleren om hun ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Hieronder vallen ook ecologische, sociale en governance (“ESG”) aspecten.

Transparantie ongunstige effecten duurzaamheid entiteitsniveau

Transparency Adverse Sustainability Impacts Entity Level

Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren

Entity Level PAI disclosure

Meer informatie over risico's en voorwaarden van Vermogensbeheer

Voor meer informatie over Vermogensbeheer verwijzen we u graag naar onderstaande pagina's:

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.

In gesprek over Vermogensbeheer?

Heeft u een vraag over de mogelijkheden of wilt u vrijblijvend met ons kennismaken? Neem dan contact met ons op. Wij zien uit naar een kennismaking met u.

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en we bellen u binnen twee werkdagen terug.

Bel ons direct

We staan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur voor u klaar om van gedachten te wisselen.