Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Tarieven leningen ABN AMRO MeesPierson

 

Private Banking Privélimiet Plus

De actuele rente van de Private Banking Privélimiet Plus is 6,9% . Private Banking Privélimiet Plus is momenteel uit de verkoop.

Rood Staan

Kredietlimiet Debetrentevoet Jaarlijks kostenpercentage
van € 500 tot € 2.500 9,9% 10,7% - 14,0%
van € 2.500 - € 5.000 9,9% 10,3% - 10,7%

De rente is variabel. Dit betekent dat die kan wijzigen.

De debetrentevoet is de rente die u betaalt voor het krediet. Dit is de rente op jaarbasis. In het jaarlijks kostenpercentage zitten alle kosten voor het krediet. Wilt u bijvoorbeeld rood staan op uw betaalrekening? Dan bevat het jaarlijks kostenpercentage naast de rente, ook de kosten voor uw betaalrekening.

U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze publicatie.

 

Woninghypotheek

Bekijk de actuele tarieven en advieskosten van onze standaard hypotheken.

 

Private Banking financiering op maat

Heeft u een specifieke financieringsbehoefte en past die niet bij een standaard hypotheekproduct? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een Private Banking financiering op maat.

Bent u Niet Consument? Dan geldt voor u een tarief op maat. Het rentetarief dat u betaalt voor uw Private Banking financiering op maat bespreken we in een persoonlijk adviesgesprek. U kunt kiezen voor een vaste of variabele rente. Het rentetarief is afhankelijk van de hoogte van het krediet, uw financiële situatie en het kredietrisico.

Bent u Consument? Dan zijn de tarieven in onderstaande tabellen op u van toepassing. U bent ‘Consument’ als u handelt voor doelen die niet onder bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen. Er zijn dan wettelijke consumentenbepalingen van toepassing. Het tarief dat u betaalt voor uw financiering is afhankelijk van het bestedingsdoel, de hoogte van het krediet in verhouding tot de waarde van het onderpand en de rentevaste periode die u kiest.

Als u investeert in een woonhuis bedienen wij u als Consument als u deze woning(en):

  • zelf gebruikt als hoofdverblijf, tweede woning, vakantiehuis etc., of;
  • verhuurt aan eerste- of tweedegraads familie, of;
  • verhuurt aan andere personen dan uw familie, maar u na de financiering niet meer dan twee verhuurde woningen bezit én de huurinkomsten hieruit niet meer dan € 35.000 per jaar bedragen.

Uw adviseur bepaalt in een persoonlijk adviesgesprek of u handelt als Consument en legt uit wat dit voor u betekent.

Rentetarieven voor financieringen met bestedingsdoel: verhuurde woning

 
>Rentevast periode t/m 50% marktwaarde t/m 60% marktwaarde t/m 70% marktwaarde t/m 85% marktwaarde > 85% marktwaarde Geen onderpand
Variabele rente 6,71% 6,91% 7,11% 7,31% 7,71% 8,91%
1 jaar 6,89% 6,89% 6,89% 6,91% 6,99% 8,19%
2 jaar 6,73% 6,73% 6,73% 6,75% 6,83% 8,03%
3 jaar 6,29% 6,29% 6,29% 6,30% 6,37% 7,57%
5 jaar 5,96% 5,96% 5,96% 6,02% 6,09% 7,29%
6 jaar 6,19% 6,19% 6,19% 6,29% 6,34% 7,54%
7 jaar 6,19% 6,19% 6,19% 6,29% 6,34% 7,54%
10 jaar 6,24% 6,24% 6,24% 6,36% 6,40% 7,60%

Rentetarieven voor financieringen met bestedingsdoel: de eigen woning in Nederland, België of Duitsland (België en Duitsland uit de verkoop)

>Rentevast periode t/m 50% marktwaarde t/m 60% marktwaarde t/m 70% marktwaarde t/m 85% marktwaarde > 85% marktwaarde Geen onderpand
Variabele rente 6,71% 6,91% 7,11% 7,31% 7,71% 8,91%
1 jaar 5,89% 5,89% 5,89% 5,91% 5,99% 7,19%
2 jaar 5,73% 5,73% 5,73% 5,75% 5,83% 7,03%
3 jaar 5,29% 5,29% 5,29% 5,30% 5,37% 6,57%
5 jaar 4,96% 4,96% 4,96% 5,02% 5,09% 6,29%
6 jaar 5,19% 5,19% 5,19% 5,29% 5,34% 6,54%
7 jaar 5,19% 5,19% 5,19% 5,29% 5,34% 6,54%
10 jaar 5,24% 5,24% 5,24% 5,36% 5,40% 6,60%

Rentetarieven voor financieringen met bestedingsdoel: de eigen woning in Frankrijk, Spanje of Italië (uit de verkoop)

>Rentevast periode t/m 50% marktwaarde t/m 60% marktwaarde t/m 70% marktwaarde t/m 85% marktwaarde > 85% marktwaarde Geen onderpand
Variabele rente 6,71% 6,91% 7,11% 7,31% 7,71% 8,91%
1 jaar 6,89% 6,89% 6,89% 6,91% 6,99% 8,19%
2 jaar 6,73% 6,73% 6,73% 6,75% 6,83% 8,03%
3 jaar 6,29% 6,29% 6,29% 6,30% 6,37% 7,57%
5 jaar 5,96% 5,96% 5,96% 6,02% 6,09% 7,29%
6 jaar 6,19% 6,19% 6,19% 6,29% 6,34% 7,54%
7 jaar 6,19% 6,19% 6,19% 6,29% 6,34% 7,54%
10 jaar 6,24% 6,24% 6,24% 6,36% 6,40% 7,60%

Variabele rente bij een lening

Kiest u voor een variabele rente? Dan kan de rente wijzigen. Stijgt de rente? Dan wordt uw krediet duurder omdat u meer rente betaalt. Daalt de rente? Dan wordt uw krediet goedkoper omdat u minder rente betaalt. De variabele rente is opgebouwd uit een variabel basistarief en een samengestelde opslag. Het basistarief is, bij een lening, de gemiddelde 3-maands EURIBOR. De opslag is samengesteld uit verschillende opslagdelen, namelijk een opslag voor de ontwikkelingen in kapitaalmarkten en kapitaalkosten, een individuele risico-opslag, een opslag voor doorlopende dienstverleningskosten en een winstopslag. ABN AMRO kan de opslag verhogen of verlagen als een of meer opslagdelen wijzigen. Als de bank de opslag verandert, dan laten we u dit van te voren weten.

Rentefixatieprovisie

Deze provisie betaalt u over dat deel van de lening dat u nog niet heeft opgenomen, maar waarover u wel kunt beschikken. U betaalt deze provisie omdat tegenover deze limiet ook kosten staan, zoals kapitaalkosten. U betaalt deze provisie maandelijks.

Rentefixatieprovisie middellange lening 0,166% per maand
 

Rekening Courant Krediet

Heeft u een noodzakelijke overbruggingsfinanciering nodig voor een tijdelijk liquiditeitstekort? Dan kan een Rekening Courant Krediet passend zijn voor u. Een Rekening Courant Krediet is een vorm van rood staan. Een reguliere Hypotheek is het primaire loket voor een overbruggingsfinanciering.

Basistarief Hoeveel procent van de marktwaarde heeft u geleend?
t/m 50% marktwaarde t/m 60% marktwaarde t/m 70% marktwaarde t/m 85% marktwaarde  > 85% marktwaarde Geen onderpand
Opslag bovenop gemiddeld eenmaands Euribor 4,5% 4,6% 4,8% 5,4% 5,6% 7,2%

Variabele rente bij een rekening-courant

Kiest u voor een Rekening Courant Krediet? Dan kan de rente wijzigen. Stijgt de rente? Dan wordt uw krediet duurder omdat u meer rente betaalt. Daalt de rente? Dan wordt uw krediet goedkoper omdat u minder rente betaalt. De variabele rente is opgebouwd uit een variabel basistarief en een samengestelde opslag. Het basistarief is, bij een rekening-courant, de gemiddelde 1-maands EURIBOR. De opslag is samengesteld uit verschillende opslagdelen, namelijk een opslag voor de ontwikkelingen in kapitaalmarkten en kapitaalkosten, een individuele risico-opslag, een opslag voor doorlopende dienstverleningskosten en een winstopslag. ABN AMRO kan de opslag verhogen of verlagen als een of meer opslagdelen wijzigen. Als de bank de opslag verandert, dan laten we u dit van te voren weten.

 

Maatwerkkrediet met effectendekking

Een Maatwerkkrediet met effectendekking is een vorm van rood staan. Bent u Consument dan geldt onderstaand tarief:

  • 1-maands euribor met een opslag van 2%

Wanneer u een Maatwerkkrediet met effectendekking afneemt als niet-consument, kan bovenstaand tarief kan afwijken. Dit is afhankelijk van uw financiële situatie en de hoogte van het krediet dat u afneemt.

Wilt u een Maatwerkkrediet met effectendekking afsluiten voor een ander doel dan een vastgoedfinanciering? Wij bespreken dit graag in een persoonlijk gesprek met u.

 

Op dit moment vindt er een wereldwijde transitie plaats van rentebenchmarks, zoals EURIBOR, LIBOR en EONIA. Dit kan gevolgen hebben voor de producten en diensten die u van ons gebruikt of gaat gebruiken. Wilt u meer weten over de benchmarktransitie en begrijpen wat dit voor u betekent, leest u dan verder op: abnamro.nl/ibor

 

Effectenkrediet

Een Effectenkrediet is alleen mogelijk voor het aan- en verkopen van effecten. Voor andere financieringsdoelen is er Maatwerkkrediet met effectendekking.

Voor het Effectenkrediet heeft u zowel kosten voor uw krediet als voor uw beleggingen.

De kosten voor het krediet bestaan uit:
a) De rentekosten. De rente die u betaalt voor het Effectenkrediet bespreken we in een persoonlijk adviesgesprek. U betaalt een variabele rente die bestaat uit:

  • Rente o.b.v. Euribor
  • Opslag
  • Markttoeslag

De rente, opslag en markttoeslag vormen samen uw rentetarief. De opslag is afhankelijk van de hoogte en de looptijd van uw krediet, uw financiële situatie, uw risicoprofiel en de door u verstrekte zekerheden. De markttoeslag is afhankelijk van de situatie op de geld-en kapitaalmarkt.

Het Euribor-tarief met een opslag die varieert tussen de 2% en 4% (indicatie maart 2021).

b) Naast de rente kan er ook sprake zijn van kosten in de vorm van afsluitprovisie en bereidstellingsprovisie. De kosten die u betaalt zijn afhankelijk van de complexiteit van uw kredietaanvraag, het advies dat u wilt en het gebruik van uw krediet.

Bij het afsluiten van het Effectenkrediet brengen wij afsluitprovisie bij u in rekening. Wij bespreken dit verder met u in een persoonlijk adviesgesprek.

c) Tevens moet u het volledige kredietbedrag terugbetalen.

De kosten voor uw beleggingen

Daarnaast zijn er kosten die betrekking hebben op uw beleggingen. De gecombineerde kosten bestaan uit de som van de kostencomponenten van het krediet en van uw beleggingen. Al deze kosten bespreken we samen in een persoonlijk adviesgesprek.

 

Advies- en afhandelingskosten

Voor een financiering aan een Consument zijn wij wettelijk verplicht advieskosten in rekening te brengen. Daarnaast brengen wij afhandelingskosten in rekening. Bij ABN AMRO weet u vooraf hoeveel kosten u hiervoor betaalt. Dat is een vast bedrag voor advieskosten en een vast bedrag voor afhandelingskosten. Hieronder ziet u precies wat onze kosten zijn voor een vastgoedfinanciering aan een Consument. Blijkt uit het gesprek met uw adviseur dat u handelt als Niet Consument, vraag hem dan om meer informatie over de advies-en afhandelingskosten.

Advieskosten

In ons advies bekijken we welke oplossing het beste past bij uw situatie. Maar ons advies houdt ook rekening met onvoorziene omstandigheden, zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden. U betaalt voor dit totaaladvies een eenmalig bedrag aan advieskosten. Hiervoor krijgt u één of meer adviesgesprekken en een persoonlijk adviesrapport.

Afhandelingskosten

Als u Consument bent en een financiering bij ons afsluit, betaalt u hiervoor eenmalig afhandelingskosten. Dit zijn de kosten voor onze werkzaamheden om uw product administratief in orde te maken.

Nieuwe Vastgoedfinanciering Advieskosten Afhandelingskosten U betaalt
Oriëntatiegesprek € 0 € 0 € 0
Nieuw, verhoging, herfinanciering van Vastgoedfinanciering € 1.750 € 600 € 2.350
Nieuw maatwerkkrediet Advieskosten Afhandelingskosten U betaalt
Oriëntatiegesprek € 0 € 0 € 0
Nieuw, verhoging, herfinanciering van maatwerkkrediet € 2.200 € 700 € 2.900
Aanpassen bestaand maatwerkkrediet/Buitenland Hypotheek (uit de verkoop) Advieskosten Afhandelingskosten U betaalt
Oriëntatiegesprek € 0 € 0 € 0
Advies bij scheiding € 2.200 € 700 € 2.900
Advies bij samenwonen/trouwen € 2.200 € 700 € 2.900
Nieuw Maatwerkkrediet met effectendekking Advieskosten Afhandelingskosten U betaalt
Nieuw, verhoging, herfinanciering van Maatwerkkrediet met effectendekking € 1.750 € 600 € 2.350

Vergelijkingskaart Maatwerkkrediet

Vergelijkingskaart Vastgoedfinanciering


U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze publicatie.

In gesprek over uw wensen en doelen?

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en we bellen u binnen twee werkdagen terug.

Bel ons direct

We staan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur voor u klaar om van gedachten te wisselen.