Tarieven leningen ABN AMRO MeesPierson

 

Private Banking Privélimiet Plus

De actuele rente van de Private Banking Privélimiet Plus is 6,9%.

 

Woninghypotheek

Bekijk de actuele tarieven en advieskosten van onze standaard hypotheken.

 

Private Banking maatwerkkrediet

Heeft u een specifieke financieringsbehoefte en past die niet bij een standaard hypotheekproduct? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een Private Banking maatwerkkrediet.

Bent u consument? Dan zijn de tarieven in onderstaande tabellen op u van toepassing. U bent ‘consument’ als u handelt voor doelen die niet onder bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen. Er zijn dan wettelijke consumentenbepalingen van toepassing. Uw adviseur bepaalt in een persoonlijk adviesgesprek of u handelt als consument en legt uit wat dit voor u betekent.

Bent u niet-consument? Dan geldt voor u een tarief op maat. Het rentetarief dat u betaalt voor uw Private Banking maatwerkkrediet bespreken we in een persoonlijk adviesgesprek. U kunt kiezen voor een vaste of variabele rente. Het rentetarief is afhankelijk van de hoogte van het krediet, uw financiële situatie en het kredietrisico.

Rentetarieven voor financieringen met bestedingsdoel eigen woning

Onderstaande tarieven zijn van toepassing als u zich kwalificeert als consument.
 
>Rentevast periode t/m 50% marktwaarde t/m 60% marktwaarde t/m 70% marktwaarde t/m 85% marktwaarde > 85% marktwaarde Geen onderpand
Variabele rente 2,30% 2,50% 2,70% 2,90% 3,30% 4,50%
1 jaar 2,30% 2,50% 2,70% 2,90% 3,30% 4,50%
2 jaar 2,30% 2,50% 2,70% 2,90% 3,30% 4,50%
3 jaar 2,30% 2,50% 2,70% 2,90% 3,30% 4,50%
5 jaar 2,40% 2,80% 2,80% 3,00% 3,40% 4,60%
6 jaar 2,45% 2,85% 2,85% 3,05% 3,45% 4,65%
7 jaar 2,55% 2,95% 2,95% 3,15% 3,55% 4,75%
10 jaar 2,85% 3,25% 3,25% 3,45% 3,85% 5,05%

Variabele rente bij een lening

Kiest u voor een variabele rente? Dan kan de rente wijzigen. Stijgt de rente? Dan wordt uw krediet duurder omdat u meer rente betaalt. Daalt de rente? Dan wordt uw krediet goedkoper omdat u minder rente betaalt. De variabele rente is opgebouwd uit een variabel basistarief en een samengestelde opslag. Het basistarief is, bij een lening, de gemiddelde 3-maands EURIBOR. De opslag is samengesteld uit verschillende opslagdelen, namelijk een opslag voor de ontwikkelingen in kapitaalmarkten en kapitaalkosten, een individuele risico-opslag, een opslag voor doorlopende dienstverleningskosten en een winstopslag. ABN AMRO kan de opslag verhogen of verlagen als een of meer opslagdelen wijzigen. Als de bank de opslag verandert, dan laten we u dit van te voren weten.

Rentefixatieprovisie

Deze provisie betaalt u over dat deel van de lening dat u nog niet heeft opgenomen, maar waarover u wel kunt beschikken. U betaalt deze provisie omdat tegenover deze limiet ook kosten staan, zoals kapitaalkosten. U betaalt deze provisie maandelijks.

Rentefixatieprovisie middellange lening 0,166% per maand
 

Rekening Courant krediet

Heeft u een overbruggingsfinanciering nodig? Dan kan een rekening courant krediet passend zijn voor u. Een Rekening Courant krediet is een vorm van rood staan.

Basistarief Hoeveel procent van de marktwaarde heeft u geleend?
t/m 50% marktwaarde t/m 60% marktwaarde t/m 70% marktwaarde t/m 85% marktwaarde  > 85% marktwaarde Geen onderpand
Opslag bovenop gemiddeld eenmaands Euribor 4,5% 4,6% 4,8% 5,4% 5,6% 7,2%

Variabele rente bij een rekening-courant

Kiest u voor een variabele rente? Dan kan de rente wijzigen. Stijgt de rente? Dan wordt uw krediet duurder omdat u meer rente betaalt. Daalt de rente? Dan wordt uw krediet goedkoper omdat u minder rente betaalt. De variabele rente is opgebouwd uit een variabel basistarief en een samengestelde opslag. Het basistarief is, bij een rekening-courant, de gemiddelde 1-maands EURIBOR. De opslag is samengesteld uit verschillende opslagdelen, namelijk een opslag voor de ontwikkelingen in kapitaalmarkten en kapitaalkosten, een individuele risico-opslag, een opslag voor doorlopende dienstverleningskosten en een winstopslag. ABN AMRO kan de opslag verhogen of verlagen als een of meer opslagdelen wijzigen. Als de bank de opslag verandert, dan laten we u dit van te voren weten.

Bereidstellingsprovisie

U betaalt deze provisie over het deel van uw rekening-courant-limiet, dat u (nog) niet heeft gebruikt. Deze provisie betaalt u omdat tegenover deze limiet ook kosten staan, zoals kapitaalkosten.

Bereidstellingsprovisie rekening-courant-limiet 0,25% per kwartaal
 

Maatwerkkrediet met effectendekking

Een Maatwerkkrediet met effectendekking is een vorm van rood staan. Bent u consument dan geldt onderstaand tarief:

  • 1-maands euribor met een opslag van 2%

Wanneer u een Maatwerkkrediet met effectendekking afneemt als niet-consument, kan bovenstaand tarief kan afwijken. Dit is afhankelijk van uw financiële situatie en de hoogte van het krediet dat u afneemt.

Wilt u een Maatwerkkrediet met effectendekking afsluiten voor een ander doel dan een woningfinanciering? Wij bespreken dit graag in een persoonlijk adviesgesprek met u.

 

Advies- en afhandelingskosten

Voor een vastgoedfinanciering aan een consument zijn wij wettelijk verplicht advieskosten in rekening te brengen. Daarnaast brengen wij afhandelingskosten in rekening. Bij ABN AMRO weet u vooraf hoeveel kosten u hiervoor betaalt. Dat is een vast bedrag voor advieskosten en een vast bedrag voor afhandelingskosten. Hieronder ziet u precies wat onze kosten zijn voor een vastgoedfinanciering aan een consument. Blijkt uit het gesprek met uw adviseur dat u handelt als niet-consument, vraag hem dan om meer informatie over de advies-en afhandelingskosten.

Advieskosten

In ons advies bekijken we welke oplossing het beste past bij uw situatie. Maar ons advies houdt ook rekening met onvoorziene omstandigheden, zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden. U betaalt voor dit totaaladvies een eenmalig bedrag aan advieskosten. Hiervoor krijgt u één of meer adviesgesprekken en een persoonlijk adviesrapport.

Afhandelingskosten

Als u een consument bent en een financiering bij ons afsluit, betaalt u hiervoor eenmalig afhandelingskosten. Dit zijn de kosten voor onze werkzaamheden om uw product administratief in orde te maken.

Nieuwe Vastgoedfinanciering Advieskosten Afhandelingskosten U betaalt
Oriëntatiegesprek € 0 € 0 € 0
Nieuw, verhoging, herfinanciering van Vastgoedfinanciering € 1.000 € 600 € 1.600
Nieuw maatwerkkrediet Advieskosten Afhandelingskosten U betaalt
Oriëntatiegesprek € 0 € 0 € 0
Nieuw, verhoging, herfinanciering van maatwerkkrediet € 2.150 € 600 € 2.750
Aanpassen bestaand maatwerkkrediet/Buitenland Hypotheek Advieskosten Afhandelingskosten U betaalt
Oriëntatiegesprek € 0 € 0 € 0
Advies bij scheiding € 965 € 210 € 1.175
Advies bij samenwonen/trouwen € 965 € 210 € 1.175
Nieuw Maatwerkkrediet met effectendekking Advieskosten Afhandelingskosten U betaalt
Nieuw, verhoging, herfinanciering van Maatwerkkrediet met effectendekking € 800 € 400 € 1.200

Dienstverleningsdocument Maatwerkkrediet

Dienstverleningsdocument Maatwerkkrediet met effectendekking

Dienstverleningsdocument Vastgoedfinanciering


U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze publicatie.

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Heeft u interesse in bankieren bij ABN AMRO MeesPierson? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen tot 21.00 uur en op zaterdag tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
WhatsApp

WhatsApp

Ongevraagd een WhatsApp van ons gekregen? Reageer dan niet om phishing te voorkomen. Lees meer over het gebruik van WhatsApp.

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Interesse in bankieren bij ABN AMRO MeesPierson? Maak dan vrijblijvend een afspraak. Als u wilt, kunnen we u ook direct terugbellen.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen van 08.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
WhatsApp

WhatsApp

Ongevraagd een WhatsApp van ons gekregen? Reageer dan niet om phishing te voorkomen. Lees meer over het gebruik van WhatsApp.