Beleggen bij ABN AMRO MeesPierson

Voorwaarden en beleid

Op deze pagina vindt u de volgende belangrijke informatie voor beleggers: 

  • Het beleggingsbeleid van ABN AMRO
  • Voorwaarden
 

Het beleggingsbeleid van ABN AMRO MeesPierson

Wat is ons beleggingsbeleid?

Bij ABN AMRO vinden we het belangrijk om open en transparant te zijn over hoe we met beleggingen omgaan. Wat is ons beleggingsbeleid? En op welke principes is dit beleid gebaseerd?

In het document 'Beleggingsbeleid' leggen we onder meer het volgende uit:

 

Voorwaarden Beleggen

Per 1 januari 2023 wijzigen enkele voorwaarden van de Voorwaarden Beleggen. U kunt hier alvast de nieuwe voorwaarden vinden. Het gaat om enkele kleine correcties, zoals taalfouten, en om inhoudelijke wijzigingen en verduidelijkingen. U ziet hier de belangrijkste wijzigingen:

Algemene Voorwaarden Beleggen:
Artikel 2.1. Waarom deelt de bank mij in bij een bepaalde groep beleggers? Lid 4: Standaard indeling toegevoegd.
Artikel 2.2. Hoe bepaal ik mijn beleggersprofiel? Lid 1: Duurzaamheidsprofiel toegevoegd.
Artikel 2.4. Hoe bepaal ik mijn duurzaamheidsprofiel? Nieuw artikel.
Artikel 2.5. Welke duurzaamheidsprofielen gebruikt de bank? Nieuw artikel.
Artikel 3.3. Wat houdt zelfstandig beleggen bij de bank in naast beleggen met advies van de bank? Lid 2 t/m 5: Gesplitst in niet-complexe en complexe beleggingsproducten en kennisexamen voor complexe beleggingsproducten toegevoegd.
Artikel 4.12. Wat gebeurt er met mijn betaalrekening en beleggingsrekening nadat mijn order is uitgevoerd? Lid 1 en 2 samengevoegd en reservering toegevoegd.
Artikel 6.4. Welke opdrachten kan ik geven bij keuzedividend en bij herbeleggen van dividend? Lid 2: Azië toegevoegd.
Artikel 8.4. Hoe rekent de bank mijn order af die ik heb opgegeven in een vreemde valuta? Lid 1 en 2: Berekeningsmethodiek gewijzigd: real-time middenkoers vervangen door real-time markt bied/laat valutakoers.

Lijst met Beurzen:
Samengevoegde orders Vermogensbeheer: Aantal namen toegevoegd.

Meer informatie en voorwaarden

General Investment Conditions:
As of 1 January 2023, some conditions of the Investment Conditions will change. You can already find the new conditions here. These are some minor corrections, such as language errors, and substantive changes and clarifications. Here are the most important changes:

Article 2.1. Why does the bank classify me in a specific group of investors? Point 4: Added classification by default.
Article 2.2. How do I determine my investor profile? Point 1: Added sustainability profile.
Article 2.4 How do I determine my sustainability profile? New article.
Article 2.5 What sustainability profiles does the bank use? New article.
Article 3.3. What does investing independently with advice from the bank mean? Point 2 till 5: Split into non-complex investment products and complex investment products and added knowledge exam for complex investment products.
Article 4.12. What happens with my payment account and investment account once my order has been executed? Merged point 1 and 2 and added cash reservation.
Article 6.4. What instructions can I give in the case of a dividend with stock option and the reinvestment of dividend? Point 2: Added Asia.
Article 8.4. How does the bank settle up an order if I have given it in a foreign currency? Point 1 and 2: Adjusted calculation methodology: real-time middle rate replaced by real-time market bid/offer rate.

List of Stock Exchanges:
Merged orders Asset Management: Added some names.