Strategische richting

Richard de Groot

Hoofd Global Investment Centre

Wanneer de mist optrekt

4 juni 2020 - De economie heeft te lijden onder ongekende lockdowns die ingesteld zijn om het coronavirus te bestrijden. Als we naar de komende maanden kijken, is er veel onzekerheid. Want het blijft onduidelijk in hoeverre de economie kan worden heropend zonder dat de medische risico's toenemen. Voor de langere termijn is het al duidelijk dat de huidige pandemie langdurige gevolgen zal hebben.

 

Toen wij in december onze Beleggingsstrategie 2020 presenteerden, deden we dat onder het motto ‘Voorzichtige zonnestralen’. Op dat moment was de economische situatie aan het verbeteren en leek een recessie hoogst onwaarschijnlijk. Het coronavirus veranderde dit volledig. De uitbraak van het virus heeft een groot deel van de economie tot stilstand gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe de wereld uit deze pandemie zal komen. De vooruitzichten op korte termijn zijn in mist gehuld. Voor de financiële markten zal veel afhangen van hoe snel de economie weer open zal gaan.

Maar de coronacrisis zal ook langdurige gevolgen hebben. Daarom is het de moeite waard om niet alleen te kijken naar het hier en nu. We kijken ook naar de langere termijn, wanneer de mist is opgetrokken. Sommige sectoren zullen duidelijk lijden onder de gevolgen van het coronavirus, terwijl andere ervan kunnen profiteren. Sommige trends die lang geleden begonnen zijn, zullen nog verder versnellen, terwijl andere misschien eindigen. De schuldenlast van zowel overheden als bedrijven zal toenemen en de rente zal langer laag blijven. Allemaal belangrijke aspecten voor beleggers om rekening mee te houden.

Effect op langere termijn is duidelijker

Zoals altijd in tijden waarin de normale gang van zaken ontwricht raakt, zullen er winnaars en verliezers zijn. De trend van digitalisering is al vele jaren geleden ingezet en zal zeker versnellen. De technologie om vanuit huis te werken heeft zich duidelijk bewezen. In de toekomst zullen bedrijven dan ook meer investeren in softwarediensten en faciliteiten om te werken ‘in de cloud’. De keerzijde van deze nieuwe manier van werken zal worden gevoeld door bedrijven die actief zijn op het gebied van reizen en transport, zoals luchtvaartmaatschappijen. Dergelijke bedrijven werden al hard getroffen aan het begin van de virusuitbraak en zullen daar ook op langere termijn negatieve gevolgen van ondervinden.

Ook in de globaliseringstrend kunnen verschuivingen optreden. Bij globalisering kan onder meer gedacht worden aan bedrijven die hun processen (deels) uitbesteden aan andere landen om redenen van efficiëntie. Door de handelsoorlog tussen China en de VS stond die trend ook vóór de uitbraak van het coronavirus al onder druk. De globalisering zal nog meer onder druk komen te staan omdat bedrijven zich nu realiseren dat ze mogelijk te afhankelijk zijn van toeleveringsketens buiten de eigen landsgrenzen. Zij zullen hun strategieën tegen het licht houden en essentiële bedrijfsprocessen dichter bij huis brengen.

Een ander duidelijk gevolg van de coronacrisis is dat de schuldenlast wereldwijd enorm zal toenemen. Veel bedrijven zullen extra leningen nodig hebben nu hun inkomsten als gevolg van de lockdowns sterk zijn gedaald. Overheden zijn de economie fors aan het stimuleren. Ook dat moet gefinancierd worden, waardoor overheden hun schuldenlast aanzienlijk zien stijgen. De meeste landen zullen in staat zijn hun schulden af te bouwen als de economie weer groeit. Maar voor sommige landen kan dit moeilijk zijn.

De vraag is ook gerechtvaardigd of de overgang naar een duurzamere manier van leven door de uitbraak van het virus zal worden gesteund of geschaad. Het antwoord is waarschijnlijk niet eenvoudig. Enerzijds zullen minder reizen en een verandering van het consumentengedrag een positief effect hebben op met name het milieu. Aan de andere kant vereist de overgang naar duurzaamheid ook investeringen. Met een hoge schuldenlast zullen bedrijven en overheden minder mogelijkheden hebben om te investeren in klimaatvriendelijke initiatieven totdat ze hun schulden ten minste gedeeltelijk hebben afgelost.

Onze suggesties voor beleggers

Op de kortere termijn blijven we voorzichtig. Maar kijkend naar een tijdshorizon van 12-18 maanden denken we dat aandelen beter zullen presteren dan andere beleggingscategorieën, naarmate de effecten van de lockdowns afnemen en de economie weer aantrekt. Bedrijfswinsten zullen ondersteund worden door lagere financieringskosten en het langdurige effect van overheidsstimulering. Wij verwachten dat de inflatie laag zal blijven, wat ruimte zal bieden aan de centrale banken om hun ‘accommoderende’ houding (beleid gericht op het aanjagen van de economische groei) te handhaven.

Op sectorniveau doen wij beleggers de suggestie om te kiezen voor sectoren die op langere termijn profiteren van de huidige ontwikkelingen, zoals informatietechnologie en gezondheidszorg. We zijn minder enthousiast over de financiële sector. De financiële sector kan hogere kredietvoorzieningen tegemoet zien en zal voor een langere periode te maken hebben met lagere rentetarieven. Op regionaal niveau geven wij de voorkeur aan de VS boven Europa. De Amerikaanse aandelenmarkt heeft een sterkere blootstelling aan technologie-aandelen, terwijl in Europa financiële aandelen juist een groter deel van de markt uitmaken.

Kijkend naar de obligatiemarkt: onze suggestie aan beleggers is om te beleggen in obligaties die worden ondersteund door opkoopprogramma’s van centrale banken en die nog steeds een bescheiden maar positief rendement opleveren. We denken dan vooral aan investment-grade bedrijfsobligaties, aangezien veel staatsobligaties een negatief verwacht rendement hebben.

Richard de Groot - Hoofd Global Investment Centre

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Beleg daarom met geld dat u overheeft naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico's van beleggen voor u op een rij gezet.

Beleggen bij ABN AMRO MeesPierson?

Beleggen met Private Banking betekent: oplossingen speciaal voor uw situatie. De diensten die we u bieden maken we passend bij uw beleggingswensen. Wij nemen u alle zorgen uit handen met vermogensbeheer, of u kunt via ons handelen in opties, aandelen of obligaties. Met advies of zonder. Waar u ook voor kiest: beleggen met Private Banking is aandacht voor u en uw vermogen.

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Heeft u interesse in bankieren bij ABN AMRO MeesPierson? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen tot 21.00 uur en op zaterdag tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
WhatsApp

WhatsApp

Ongevraagd een WhatsApp van ons gekregen? Reageer dan niet om phishing te voorkomen. Lees meer over het gebruik van WhatsApp.

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Interesse in bankieren bij ABN AMRO MeesPierson? Maak dan vrijblijvend een afspraak. Als u wilt, kunnen we u ook direct terugbellen.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen van 08.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
WhatsApp

WhatsApp

Ongevraagd een WhatsApp van ons gekregen? Reageer dan niet om phishing te voorkomen. Lees meer over het gebruik van WhatsApp.