Naar de navigatie Naar de inhoud

Wat u moet weten over werkkapitaal – deel 1

Een positief werkkapitaal is essentieel voor de gezondheid van elk bedrijf. Toch is in de praktijk vaak onduidelijk wat werkkapitaal precies is. Zo wordt werkkapitaal weleens verward met cashflow. In dit artikel leggen we uit wat werkkapitaal inhoudt en waarom het zo belangrijk is - maar ook weer niet te hoog moet zijn.

Lees ook deel 2: Hoe kan een accountant helpen met uw werkkapitaal?
Lees ook deel 3: Uw werkkapitaal op peil houden
Lees ook deel 4: 4 alternatieven voor meer werkkapitaal

 

Hoewel ze gerelateerd zijn, zijn werkkapitaal en cashflow niet hetzelfde. Daar waar cashflow draait om de geldstromen (inkomsten en uitgaven) in een bepaalde periode, omvat het begrip werkkapitaal meer dan alleen cash. Werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (voorraad, debiteuren en liquide middelen) op de balans van de onderneming en de vlottende passiva (crediteuren en andere kortlopende schulden). Het is het kapitaal dat bedrijven nodig hebben om aan hun dagelijkse verplichtingen te voldoen. Denk aan het betalen van leveranciers en het uitkeren van salarissen. Wel is cashflow belangrijk voor het werkkapitaal: als debiteuren een lange betaaltermijn hanteren, of niet betalen, dan komt u mogelijk in de problemen met binnenkomende rekeningen.

Voorbeeldberekening werkkapitaal

+ Voorraad producten: € 20.000
+ Uitstaand aan facturen (debiteuren): € 20.000
+ Op de bankrekening: € 40.000
= Bruto werkkapitaal: € 80.000
- Te betalen rekeningen (crediteuren): € 50.000
= Netto werkkapitaal: € 30.000

Dit betekent natuurlijk niet dat dit bedrag onmiddellijk in cash beschikbaar is - € 20.000 hiervan bestaat tenslotte uit voorraden en zit niet in de portemonnee. Het betekent echter wel dat het bedrijf - op voorwaarde dat de voorraad een redelijke doorlooptijd heeft - op afzienbare termijn over € 30.000 aan cash zou kunnen beschikken, en dát is wat telt.

Lening

Van het werkkapitaal, ook wel nettobedrijfskapitaal genoemd, moeten bedrijven zien te leven. Er wordt loon uit betaald, investeringen mee gedaan en voorraden mee ingekocht. Dit kengetal geeft inzicht in de liquiditeit van een onderneming. Heeft een bedrijf een tekort aan werkkapitaal, dan zal er iets moeten gebeuren (lasten omlaag, inkomsten omhoog) om niet kopje onder te gaan. Daarnaast vormt het werkkapitaal voor banken een belangrijke indicatie voor de gezondheid van een bedrijf. Heeft een bedrijf een positief werkkapitaal, dan zal een bank eerder geneigd zijn een lening te verstrekken. De kans is dan kleiner dat een bedrijf in acute geldnood komt.

Het is begrijpelijk dat bedrijven hun werkkapitaal graag afmeten aan andere bedrijven. Er is echter geen getal te noemen voor een ‘gezond werkkapitaal’. Dit verschilt per onderneming omdat de strategieën, sectoren en klantenkringen onderling nu eenmaal te veel van elkaar verschillen.

 

Hoog werkkapitaal = risico

Moet u dan maar streven naar een zo hoog mogelijk werkkapitaal? Dat ook niet, want een hoog werkkapitaal brengt risico’s met zich mee. Als een voorraad onverkoopbaar blijkt, dan wordt die als kosten geboekt. Ook kunnen er debiteuren zijn die uiteindelijk oninbaar blijken. Daarnaast wordt werkkapitaal dikwijls (deels) gefinancierd met vreemd vermogen (leningen of factoring), wat rente kost. Bovendien zitten er altijd grenzen aan financiering. Voor een gezond werkkapitaal moet u dus een balans zien te vinden tussen het tijdig kunnen voldoen van alle rekeningen en het in toom houden van financiering en voorraad.

Tip: current ratio en quick ratio

Een andere manier om inzicht te krijgen in uw werkkapitaal, is het uitrekenen van uw current ratio en quick ratio. Voor de current ratio worden alle vlottende activa gedeeld door alle vlottende passiva. Ligt het getal hoger dan 1, dan zit u doorgaans goed. De quick ratio is een meer conservatieve benadering. Daarbij gaat u ervan uit dat de voorraden niet snel zullen worden omgezet in geld. U laat de voorraden dan buiten beschouwing. De rekensom is dan (vlottende activa – voorraad) / vlottende passiva. Wie dan nog boven de 1 uitkomt, is zeker goed bezig.

Lees hier ook deel 2: Hoe kan een accountant helpen met uw werkkapitaal?

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.

Hulp bij Internet Bankieren