Wijziging tarieven en voorwaarden van de betaal- en spaarrekening

Vanaf 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 wijzigen de tarieven en voorwaarden van de betaal- en spaarrekeningen. Daarnaast verandert de grens waarboven we negatieve rente rekenen. Meer informatie over de rente en rekenvoorbeelden vindt u op abnamromeespierson.nl/rente . Bekijk hieronder wat er voor u verandert.

 

Waarom wijzigen de tarieven?

We zijn voortdurend bezig om onze producten te verbeteren en te vernieuwen. Zodat u dagelijks gemakkelijk en veilig uw bankzaken kunt doen, op de manier die bij u past. Zo introduceren we Google Pay, houden we onze ABN AMRO app compleet en up-to-date en maken we het doen van online betalingen steeds makkelijker.

Daarnaast spelen banken een belangrijke rol in het bestrijden van financiële criminaliteit, zoals fraude en witwassen. Helaas brengt dit ook kosten met zich mee. Een deel van deze kosten verwerken we in de nieuwe tarieven.

Tarieven 2021

Tarief BasisPakket Betalen


Huidig tarief Tarief vanaf 1 juli 2021
BasisPakket Betalen € 1,70 per maand € 1,95 per maand

In het BasisPakket Betalen zitten een betaalrekening, een betaalpas en toegang tot online bankieren. De extra betaalpas blijft €1,40. Heeft u een BasisPakket Betalen met 2 betaalpassen? Dan kost deze vanaf 1 juli 2021 €3,35 per maand. Het huidige tarief is € 3,10.

Tarieven voor het opnemen en storten van contant geld

U kunt altijd contant geld blijven opnemen en voor de meeste klanten blijft dit kosteloos. Neemt u meer dan € 12.000 per jaar contant op? Dan gaat u hiervoor een bijdrage betalen van € 5 per opname plus 0,5% over het opgenomen bedrag. Deze drempel van € 12.000 geldt voor opnames in Nederland en het buitenland samen.

Wij houden u per bankmail of post op de hoogte als u 50%, 75% of 95% van de grens van de tariefklasse bereikt. Zo weet u hoeveel ruimte u nog heeft voordat kosten worden berekend.

In eerdere berichten zijn er verschillende drempels voor Nederland (€ 10.000) en het buitenland (€ 4.000) bekend gemaakt. Vanuit Europese richtlijnen is het echter niet mogelijk om onderscheid te maken tussen opnames in Nederland en opnames in andere landen. Contant geld opnemen is een grensoverschrijdende betaaltransactie en deze valt daardoor ook onder deze Europese richtlijnen. Daarom is gekozen voor 1 heldere tariefklasse van € 12.000 voor binnen- en buitenland samen. Ook de tariefklassen van studenten en jongeren worden voor binnen- en buitenland samengevoegd.

Gebruikt u als particulier vaak grote bedragen contant geld? Overweeg dan alternatieven zoals betalen met een betaalpas en overboeken via online bankieren. Simpel, veilig én kosteloos. 

Voor studenten en jongeren gelden andere tariefklassen. De tariefklassen voor geld storten in Nederland en voor contant geld opnemen in het buitenland wijzigen ook. Bekijk hieronder alle tarieven voor het opnemen en storten van contant geld.

Door deze aanpassingen stimuleren we dat grote contante geldstromen digitaal gaan verlopen. Zo helpen we bij het bestrijden van financiële criminaliteit, zoals fraude en witwassen.

 

Tarief opnemen eurobiljetten in Nederland en buitenland

Soort rekening Tariefklasse* Tarief opnemen euro's Tarief opnemen buitenlands geld**
Betaalrekening € 0 - € 12.000 Gratis  € 2,25 + 1,2% valutakosten per transactie> € 12.000

€ 5 + 0,50% per transactie over het opgenomen bedrag
€ 2,25 + 1,2% valutakosten per transactie
€ 5 + 0,50% per transactie over het opgenomen bedrag

Studentenrekening

€ 0 - € 6.000

Gratis
€ 2,25 + 1,2% valutakosten per transactie> € 6.000 

€ 5 + 0,50% per transactie over het opgenomen bedrag
€ 2,25 + 1,2% valutakosten per transactie
€ 5 + 0,50% per transactie over het opgenomen bedrag

Jongerengroeirekening

€ 0 - € 2.000

Gratis
€ 2,25 + 1,2% valutakosten per transactie> € 2.000

€ 5 + 0,50% per transactie over het opgenomen bedrag
€ 2,25 + 1,2% valutakosten per transactie
€ 5 + 0,50% per transactie over het opgenomen bedrag

*De tariefklasse geldt per kalenderjaar voor alle geldopnames van biljetten in binnen- en buitenland per rekeninghouder, dus niet per betaalpas of betaalrekening. Als u meerdere rekeningen heeft, worden de opnames van al uw rekeningen bij elkaar opgeteld. Hierbij tellen opnames van gezamenlijke rekeningen voor een gelijk deel mee. Bij opnames in buitenlands geld wordt de tegenwaarde in euro's opgeteld.

**Let op: de buitenlandse bank (een bank buiten Nederland) kan kosten in rekening brengen.
 
 

Storten van contant geld, eurobiljetten in Nederland

Soort rekening Tariefklasse* Tarief storten
Betaalrekening € 0 - € 10.000 0,5% over het gestorte bedrag

> € 10.000
€ 5 + 1% over het gestorte bedrag per transactie

Studentenrekening

€ 0 - € 6.000
0,5% over het gestorte bedrag> € 6.000 
€ 5 + 1% over het gestorte bedrag per transactie

Jongerengroeirekening**

€ 0 - € 2.000
0,5% over het gestorte bedrag> € 2.000
€ 2,50 + 1% over het gestorte bedrag per transactie

*De tariefklasse geldt per kalenderjaar en per rekeninghouder en niet per betaalpas of betaalrekening. Als u meerdere rekeningen heeft, worden de opnames/stortingen van al uw rekeningen bij elkaar opgeteld. Hierbij tellen opnames/stortingen van gezamenlijke rekeningen voor een gelijk deel mee. 

**Voor jongeren tot 18 jaar met een Jongerengroeirekening zijn de eerste drie stortingen per kalenderjaar gratis


Munten storten in Nederland in euro

Soort rekening Tariefklasse* Tarief
Betaal- en Studentenrekening € 0 - € 1.000  € 12 per storting
€ > € 1.000 € 12,00 per storting + 1% over het totale stortingsbedrag
Jongerengroeirekening € 0 - € 600 Gratis
> € 600 € 12,00 per storting + 1% over het totale stortingsbedrag

*De tariefklasse geldt per kalenderjaar en per rekeninghouder en niet per betaalpas of betaalrekening. Als u meerdere rekeningen heeft, worden de stortingen van al uw rekeningen bij elkaar opgeteld. Hierbij tellen stortingen van gezamenlijke rekeningen voor een gelijk deel mee.

Tarief papieren rekeningafschriften betaalrekeningen

U kunt altijd kosteloos uw rekeningafschriften online inzien, downloaden en eventueel printen. Omdat we duurzaamheid belangrijk vinden, willen we dit digitale gebruik stimuleren. En verhogen we de kosten voor papieren rekeningafschriften van particuliere betaalrekeningen. Kijk voor het wijzigen of stopzetten van papieren afschriften op abnamromeespierson.nl/afschriften.

Frequentie Huidig tarief Tarief vanaf 1 juli 2021
Maandelijks*
€ 0,60 per maand € 0,75 per maand

Tweewekelijks*

€ 1,30 per maand

€ 1,50 per maand

Wekelijks

€ 2,60 per maand  

€ 3,00 per maand

Dagelijks

€ 3,75 per maand

€ 7,50 per maand

Digitale rekeningafschriften

Gratis

Gratis
 
*Bent u geboren vóór 1 januari 1945? Dan betaalt u geen kosten voor maandelijkse en tweewekelijkse verzending van papieren rekeningafschriften.

Nieuwe betaalvoorwaarden per 1 juli 2021:

  • Naast Apple Pay kunt u binnenkort ook met Google Pay afrekenen: zo betaalt u simpel en veilig met uw smartphone. Lees meer hierover in artikel 3.3 van de voorwaarden
  • Heeft u een gezamenlijke betaalrekening, dan leest u nu in de betaalvoorwaarden wat uw rechten en plichten hierbij zijn. Deze voorwaarden vervangen de huidige Overeenkomst Gemeenschappelijke Rekening. Lees meer hierover in artikel 2.1 van de voorwaarden. Inhoudelijk is er aan de voorwaarden niets gewijzigd. Uw gezamenlijke betaalrekening blijft gewoon bestaan, u hoeft verder geen actie te ondernemen
  • U heeft op grond van artikel 2.1 van de Voorwaarden Betaaldiensten standaard toegang tot Internet Bankieren. Dit geldt ook voor de ABN AMRO app als u deze downloadt. De aparte Overeenkomst Toegang geldt voor u dan ook niet meer. Heeft u een gemachtigde aangewezen of wilt u dat? Voor de gemachtigde geldt de Overeenkomst Toegang nog wel. U kunt zelf bepalen of u de gemachtigde toegang wilt geven tot uw rekening via Internet bankieren of bankieren met de ABN AMRO app. Voor de volledigheid wijzen we er op dat uw pincode, uw pas en andere klantherkenningsmiddelen strikt gebonden zijn aan u als persoon. U mag deze niet delen met anderen. In de Voorwaarden betaaldiensten en het Informatieblad betaaldiensten leest u hier meer over. 
  • De Vreemde Valuta Rekening krijgt zijn eigen voorwaarden. Deze komen in de plaats van enkele bepalingen in uw huidige overeenkomst. Zo beschrijven we bijvoorbeeld duidelijker de referentierentes die gelden en welke verschillen er zijn met uw betaalrekening
  • Per 1 juli 2021 is contant storten met een spaarpas niet meer mogelijk. Met uw betaalpas kunt u contant geld storten op uw betaalrekening. Vanaf uw betaalrekening kunt u geld overmaken naar uw spaarrekening
 
Bekijk de voorwaarden:

Nieuwe spaarvoorwaarden per 1 juli 2021:

Vanaf 1 juli 2021 is alleen een ABN AMRO betaalrekening in euro's toegestaan als verplichte tegenrekening voor een spaarrekening. In de huidige voorwaarden is de verplichte tegenrekening omschreven als een spaar- of betaalrekening. Als u nog geen betaalrekening bij ABN AMRO MeesPierson heeft, hoeft u nu nog geen actie te ondernemen. We informeren u in de loop van het jaar over wat dit voor u betekent.

Wilt u hier niet op wachten en een betaalrekening openen? Neemt u dan contact op met Private Assistance op 020 343 43 43. Ook kunt u besluiten uw spaarrekening op te zeggen. Dat vinden we jammer, maar we helpen u natuurlijk graag met een goede afhandeling.

Bekijk de voorwaarden:

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen. We helpen u graag verder.

Veelgestelde vragen

De wijzigingen van de betaaltarieven gaan vanaf 1 juli 2021 in. De nieuwe tarieven worden voor het eerst in de derde week van juli 2021 afgeschreven van uw betaalrekening.

De nieuwe tarieven voor contant geld worden (indien van toepassing) voor het eerst afgeschreven in augustus 2021. Als u in een maand contant geld opneemt of stort, dan wordt de tarifering aan het einde van de maand bepaald en worden de kosten (indien van toepassing) de volgende maand van uw betaalrekening afgeschreven.

Wilt u uw betaalrekening opzeggen? Dat vinden we jammer, maar we helpen u natuurlijk graag met een goede afhandeling.

Bekijk hoe u uw betaalrekening opzegt

U kunt uw papieren rekeningafschriften op elk moment wijzigen of stopzetten. Doet u dit voor 25 juni 2021? Dan bent u op tijd voordat de nieuwe betaaltarieven per 1 juli ingaan. Kijk voor het wijzigen of stopzetten van papieren afschriften op abnamromeespierson.nl/afschriften.

Voorbeeld 1 - U heeft alleen een eigen betaalrekening

U heeft in een kalenderjaar meerdere geldopnames gedaan van uw eigen betaalrekening van in totaal € 12.000. Dit bedrag valt binnen de 1e tariefklasse en daarom betaalt u hierover geen extra kosten. U doet later in datzelfde jaar een geldopname van € 2.000. Deze opname van € 2.000 valt in de 2e tarief-klasse, waarvoor wel een tarief geldt. U betaalt voor deze geldopname € 15 (€ 5 + 0,50% * € 2.000). Elke volgende geldopname die u in dit kalenderjaar doet, valt in de 2e tariefklasse.


Voorbeeld 2 - U heeft alleen een gezamenlijke betaalrekening

U en uw mederekeninghouder hebben in een kalenderjaar meerdere geldopnames gedaan van uw gezamenlijke betaalrekening van in totaal € 24.000. Dit bedrag wordt voor een gelijk deel over u beiden verdeeld wat neerkomt op € 12.000 per persoon. De opnames vallen binnen de 1e tariefklasse en u betaalt geen kosten over deze opnames. U doet later in datzelfde jaar een geldopname van € 2.000 van uw gezamenlijke betaalrekening. Voor de tariefberekening komt hiervan 50% voor uw rekening en 50% voor rekening van uw mederekeninghouder. Met deze opname overschrijdt u beide de 1e tariefklasse met € 1.000 per persoon. U betaalt samen voor deze geldopname € 15 (2 x (€ 2,50 + 0,50% * € 1.000)). Elke volgende geldopname die u in dit kalenderjaar doet, valt in de 2e tariefklasse.


Voorbeeld 3 – U en uw mederekeninghouder hebben een eigen betaalrekening en een gezamenlijke betaalrekening

U heeft in een kalenderjaar meerdere geldopnames gedaan van uw eigen betaalrekening van in totaal € 12.000 en uw mederekeninghouder heeft meerdere geldopnames gedaan van de eigen betaalrekening van in totaal € 11.000 . Deze opnames vallen binnen de 1e tariefklasse, waarvoor u geen kosten betaalt. U doet later in datzelfde jaar een geldopname van € 2.000 van uw gezamenlijke betaalrekening. Voor de tariefberekening komt hiervan 50% voor uw rekening en 50% voor rekening van uw mederekening-houder. Voor u valt deze € 1.000 in de 2e tariefklasse, waarvoor een tarief geldt. U betaalt voor deze geldopname € 7,50 (€ 2,50 + 0,50% * € 1.000). Deze kosten worden van de gezamenlijke betaalrekening afgeschreven. Elke volgende geldopname die u in dit kalenderjaar doet, valt in de 2e tariefklasse. Uw mederekeninghouder heeft met deze opname in totaal € 12.000 opgenomen en dit valt nog binnen de 1e tariefklasse en betaalt geen kosten over deze opname.

De wijziging van de tarieven en tariefklassen voor contant geld gaan in op 1 juli 2021. Contante opnames en stortingen worden dan ook vanaf 1 juli 2021 meegeteld voor de nieuwe tariefklassen en bijbehorende tarieven. Alle opnames en stortingen van contant geld die u vóór 1 juli 2021 heeft gedaan, tellen dus niet mee in de berekening. De tariefklassen gelden per kalenderjaar, dus op 1 januari 2022 begint de berekening opnieuw.