Duurzaam Fondsen Mandaat

Beleggen voor een betere wereld

Duurzaam Fondsen Mandaat

Duurzaam Fondsen Mandaat

  • U belegt in innovatieve bedrijven
  • Persoonlijk beheer van uw vermogen
  • U heeft invloed op een betere wereld

Beleggen in vooruitstrevende bedrijven

Met het Duurzaam Fondsen Mandaat heeft u een portefeuille die bestaat uit duurzame beleggingsfondsen en individuele duurzame obligaties. U belegt in bedrijven die voorop lopen bij het vinden van de balans tussen mens, leefomgeving en resultaat. Deze bedrijven staan vaak aan de wieg van belangrijke ontwikkelingen. Zo belegt u in de toekomst van de mens en zijn leefomgeving. Bereken de jaarlijkse kosten.

Meer informatie en voorwaarden

Actief beheer, duurzame pioniers

Voor uw portefeuille kiezen we beleggingsinstrumenten die in duurzame pioniers en wereldwijd bekende bedrijven investeren. We beheren deze fondsen zeer actief. We werken bij de keuzes die we maken samen met ABN AMRO Investment Solutions, specialisten in duurzame fondsselecties. 

Fondsbeheerders met een kijk op duurzaamheid

Met het Duurzaam Fondsen Mandaat van ABN AMRO MeesPierson profiteert u van de ruime ervaring van de verschillende fondsbeheerders. Elke specialist heeft een specialistische kijk op duurzaamheid vanuit hun eigen vakgebied. De beleggingen in uw beleggingsportefeuille worden zo optimaal gespreid en u heeft verder geen omkijken naar uw portefeuille. 

Heldere doelen voor ogen

Het Duurzaam Fondsen Mandaat geeft u duidelijkheid. De doelen zijn helder: een maatschappelijk verantwoorde beleggingsportefeuille in combinatie met een beter dan gemiddeld rendement op de lange termijn. De ervaring leert dat deze aanpak in de praktijk vaak loont. Uw portefeuille is heel transparant. U kunt precies volgen in welke ondernemingen we uw vermogen investeren. 

Behaalde rendementen
Risico  2013  2014  2015  2016  2017 sinds 2013
Defensief 3,1% 5,9% 2,2% 0,3% 1,9% 14,0%
Matig defensief 6,1% 7,2% 4,4% 0,3% 3,4% 23,3%
Matig offensief 10,3% 8,2% 7,1% 0,4% 5,6% 35,7%
Offensief 13,8% 9,3% 9,1% 0,5% 7,4% 46,5%
Zeer offensief 17,1% 9,5% 10,5% 0,4% 8,6% 54,5%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2013 t/m 31-12-2017. 

Resultaat na aftrek van de management fee van de onderliggende fondsen en van het all-in tarief over het belegd vermogen per jaar. Op basis van de meetkundige rekenmethode. Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rekenvoorbeeld

Jeroen gebruikt de beleggingsvorm 'Vermogensbeheer: Duurzaam Fondsen Mandaat'. Hij is een belegger met een matig defensief risicoprofiel. De waarde van zijn beleggingsportefeuille is € 1.000.000,-. Zijn beleggingsportefeuille is helemaal belegd volgens de modelportefeuille voor Duurzaam Fondsen Mandaat per 1 november 2014. Hij wil graag weten wat ongeveer de totale jaarlijkse kosten zijn die passen bij zijn beleggingsportefeuille.


Soort kosten Bedrag Percentage
All-in tarief €11.500,- 1,15%
Lopende kosten €5.800,- 0,58%
BTW €2.415,- 0,24%
Totale kosten €19.715,- 1,97%
Let op: De kostenpercentages in het overzicht zijn gebaseerd op de waarde van de beleggingsportefeuille. Er kunnen afrondingsverschillen zijn.

Meer informatie en voorwaarden

Voor uw portefeuille kiezen we beleggingsinstrumenten die in duurzame pioniers en wereldwijd bekende bedrijven investeren. We beheren deze fondsen zeer actief. We werken bij de keuzes die we maken samen met ABN AMRO Investment Solutions, specialisten in duurzame fondsselecties. 

Met het Duurzaam Fondsen Mandaat van ABN AMRO MeesPierson profiteert u van de ruime ervaring van de verschillende fondsbeheerders. Elke specialist heeft een specialistische kijk op duurzaamheid vanuit hun eigen vakgebied. De beleggingen in uw beleggingsportefeuille worden zo optimaal gespreid en u heeft verder geen omkijken naar uw portefeuille. 

Het Duurzaam Fondsen Mandaat geeft u duidelijkheid. De doelen zijn helder: een maatschappelijk verantwoorde beleggingsportefeuille in combinatie met een beter dan gemiddeld rendement op de lange termijn. De ervaring leert dat deze aanpak in de praktijk vaak loont. Uw portefeuille is heel transparant. U kunt precies volgen in welke ondernemingen we uw vermogen investeren. 

Risico  2013  2014  2015  2016  2017 sinds 2013
Defensief 3,1% 5,9% 2,2% 0,3% 1,9% 14,0%
Matig defensief 6,1% 7,2% 4,4% 0,3% 3,4% 23,3%
Matig offensief 10,3% 8,2% 7,1% 0,4% 5,6% 35,7%
Offensief 13,8% 9,3% 9,1% 0,5% 7,4% 46,5%
Zeer offensief 17,1% 9,5% 10,5% 0,4% 8,6% 54,5%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2013 t/m 31-12-2017. 

Resultaat na aftrek van de management fee van de onderliggende fondsen en van het all-in tarief over het belegd vermogen per jaar. Op basis van de meetkundige rekenmethode. Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Jeroen gebruikt de beleggingsvorm 'Vermogensbeheer: Duurzaam Fondsen Mandaat'. Hij is een belegger met een matig defensief risicoprofiel. De waarde van zijn beleggingsportefeuille is € 1.000.000,-. Zijn beleggingsportefeuille is helemaal belegd volgens de modelportefeuille voor Duurzaam Fondsen Mandaat per 1 november 2014. Hij wil graag weten wat ongeveer de totale jaarlijkse kosten zijn die passen bij zijn beleggingsportefeuille.


Soort kosten Bedrag Percentage
All-in tarief €11.500,- 1,15%
Lopende kosten €5.800,- 0,58%
BTW €2.415,- 0,24%
Totale kosten €19.715,- 1,97%
Let op: De kostenpercentages in het overzicht zijn gebaseerd op de waarde van de beleggingsportefeuille. Er kunnen afrondingsverschillen zijn.

Persoonlijke aanpak voor uw specifieke wensen

Bent u nog geen klant bij ABN AMRO MeesPierson en wilt u weten wat onze experts voor u kunnen betekenen? Vul het formulier in, dan belt onze private banker Ian Segers u terug. Op basis van uw wensen en financiële vraagstukken koppelt Ian u aan uw private banker.

ABN AMRO MeesPierson Private Banking

Vermogen vraagt om aandacht. Een goede Private Bank begrijpt dat en weet dat iedere klant unieke behoeften en wensen heeft. Bij ABN AMRO MeesPierson krijgt u daarom een eigen team van specialisten met specifieke kennis en ervaring.