Duurzaam Beleggen Mandaat
Afspraak maken

Beleggen in duurzame bedrijven

Duurzaam Beleggen Mandaat

Duurzaam Beleggen Mandaat

 • Beleggen in duurzame toekomst
 • Overzichtelijke portefeuille
 • Duidelijke keuzes, heldere doelen

Maak een afspraak

U bent al klant

Neem rechtstreeks contact op met uw private banker via Beeldbankieren. Met Beeldbankieren heeft u een online videogesprek met uw private banker, wanneer het u uitkomt . Via uw computer, tablet of smartphone. 

Nog geen klant bij ABN AMRO MeesPierson?

Wilt u meer weten over onze aanpak en wat we voor u kunnen betekenen? Lees meer over private banking van ABN AMRO MeesPierson of maak een vrijblijvende afspraak.

Als u kiest voor het Duurzaam Beleggen Mandaat, belegt u in een duurzame toekomst. Uw portefeuille bestaat uit beleggingen in bedrijven die duurzaam ondernemen. Deze bedrijven lopen voorop bij het vinden en behouden van de balans tussen mensen, leefomgeving en winst.

Bij dit mandaat kunt u precies volgen in welke ondernemingen we uw vermogen beleggen. U houdt daardoor het overzicht. Een deel van uw portefeuille bestaat namelijk uit aandelen van individuele bedrijven en pioniers die wereldwijd bekend zijn. Zij werken bijvoorbeeld aan alternatieve energiebronnen. Deze bedrijven stellen strengere eisen aan onder meer productie en ondernemingsbestuur dan wettelijk nodig is.

Meer informatie en voorwaarden

Wat is het Duurzaam Beleggen Mandaat?

Als u kiest voor het Duurzaam Beleggen Mandaat, belegt u in een duurzame toekomst.

 • Uw portefeuille bestaat uit beleggingen in bedrijven die duurzaam ondernemen.
 • Deze bedrijven lopen voorop bij het vinden en behouden van de balans tussen mensen, leefomgeving en winst.
Samenvatting
 • Beleggen in herkenbare bedrijven die duurzaam ondernemen.
 • Professioneel en actief beheer van uw belegd vermogen.
 • Geen omkijken naar uw beleggingen.
 • Voor beleggingsportefeuilles vanaf € 500.000.
Wat zijn de beleggingsmogelijkheden?

De portefeuillemanagers van het Duurzaam Beleggen Mandaat maken duidelijke keuzes bij het samenstellen van een duurzame beleggingsportefeuille. De waarde van uw portefeuille in het Duurzaam Beleggen Mandaat kan op korte termijn sterk schommelen. De bedrijven waarin we beleggen, lopen voorop als het gaat om de balans tussen mensen, leefomgeving en winst.

 • Aandelen
  De aandelenportefeuille van het Duurzaam Beleggen Mandaat bestaat uit 30 tot 40 bedrijven uit ontwikkelde markten. Dit zijn altijd bedrijven die voldoen aan onze criteria voor duurzaam ondernemen. Landen uit de opkomende landen voldoen daar vaak niet aan. Daarom beleggen we voor aandelen uit deze landen in beleggingsfondsen.
 • Obligaties
  Veiligheid, zekerheid en een goede afweging tussen rendement en risico. Dat staat bij een obligatiebelegging voorop. Het spreiden van risico vinden we ook belangrijk. Daarom kiezen de specialisten voor obligaties met een hoge kredietwaardigheid en verschillende looptijden. Overheidsobligaties uit eurolanden hebben de voorkeur.
 • Overige beleggingen in het Duurzaam Beleggen Mandaat
  Alternatieve beleggingen reageren vaak anders op marktontwikkelingen dan aandelen en obligaties. Daardoor kunnen ze het risico in uw portefeuille verkleinen. De portefeuillemanagers kunnen beleggen in fondsen die investeren in bijvoorbeeld microfinanciering en alternatieve energie. Ook kunnen we een deel van uw vermogen in liquiditeiten aanhouden.
Beleggingsstijl
Onze portefeuillemanagers zetten zich in voor een optimale verdeling van uw portefeuille. Hoe ze uw portefeuille opbouwen, hangt onder andere af van de beleggingsvisie van onze economen en andere specialisten op de markt. Die visie bepaalt de voorkeur voor landen, sectoren, regio's en thema's. Een goede verdeling over de verschillende vermogenscategorieën zorgt op langere termijn voor meer rendement van uw portefeuille. En extra rendement, dat is waar onze specialisten altijd naar streven.
 • Uw rendement
  U kunt het rendement van uw beleggingsportefeuille vergelijken met een zogenoemde benchmark. Dit is een standaard beleggingsportefeuille met dezelfde risicovoorkeur en rendementsdoelstelling. 
 • Zorgvuldige analyse
  Het beheer van uw vermogen begint met een zorgvuldige analyse. Zo weet u zeker dat uw vermogen belegd wordt op de manier die bij u past. De precieze invulling van uw beleggingsportefeuille hangt onder meer af van uw risicoprofiel en onze beleggingsvisie.
Hoe krijg ik informatie over mijn beleggingen?

Diverse informatiebronnen informeren u goed over uw beleggingsportefeuille. Zo houden wij u op de hoogte over de samenstelling van uw portefeuille, het rendement en ons beleggingsbeleid. Bovendien neemt uw private banker eens per jaar uw portefeuille met u door.

 • Vermogensrapportage
  De vermogensrapportage geeft ieder kwartaal inzicht in de samenstelling van uw portefeuille. Ook ziet u de transacties in dat kwartaal, de verdeling over de verschillende vermogenscategorieën en het rendement.
 • Vermogensrapportage Online
  Via de beveiligde omgeving van Internet Bankieren 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in uw beleggingsportefeuille. Dat is Vermogensrapportage Online.
 • Fiscale opgave
  U ontvangt ieder jaar een fiscale opgave voor uw belastingaangifte. 
 • Digitale nieuwsbrief
  U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief met daarin een toelichting op de beleggingskeuzes.
 • Beleggingsinformatie
  Afhankelijk van de marktontwikkelingen ontvangt u updates over belangrijke ontwikkelingen.
Uw jaarlijkse beleggingskosten berekenen

Met de rekentool 'Heldere kosten beleggen' krijgt u inzicht in de belangrijkste jaarlijkse kosten per beleggingsvorm. Met rekenvoorbeelden krijgt u een indicatie van uw totale jaarlijkse kosten die horen bij de beleggingsvorm(en) die u heeft gekozen. U kunt selecties maken op kenmerken en op basis van die ingevulde kenmerken krijgt u een rekenvoorbeeld van uw jaarlijkse kosten.

Ieder rekenvoorbeeld is een indicatie van de kosten die u moet betalen. De daadwerkelijke kosten zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Lees meer over de tarieven en de 'Heldere kosten beleggen' op de tarievenpagina.

Wat zijn de tarieven?

Voor het Duurzaam Beleggen Mandaat binnen Vermogensbeheer betaalt u een all-in tarief. Soms betaalt u nog andere kosten. De tarieven vindt u in de tarievenkaart. Op de tarievenpagina vindt u meer uitleg over de tarieven. Ook vindt u vanaf daar rekenvoorbeelden die een indicatie geven van uw totale jaarlijkse kosten die horen bij de beleggingsvorm die u heeft gekozen. Dit noemen wij 'Heldere kosten beleggen'. Bekijk de tarieven.

Rendement
Risico 2014 2015 2016 2017 2018 sinds 2014
Defensief 6,0% 1,9% 1,3% 1,4% -2,8% 7,9%
Matig defensief 7,2% 3,7% 2,0% 2,6% -3,4% 12,4%
Matig offensief 8,2% 5,8% 2,8% 3,9% -3,9% 17,6%
Offensief 9,1% 7,3% 3,4% 5,9% -4,1% 23,0%
Zeer offensief 9,3% 8,8% 3,5% 6,8% -4,3% 25,7%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2014 t/m 31-12-2018.
Resultaat na aftrek van de management fee van de onderliggende fondsen en van het all-in tarief over het belegd vermogen per jaar. Op basis van de meetkundige rekenmethode. Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Meer informatie en voorwaarden

Als u kiest voor het Duurzaam Beleggen Mandaat, belegt u in een duurzame toekomst.

 • Uw portefeuille bestaat uit beleggingen in bedrijven die duurzaam ondernemen.
 • Deze bedrijven lopen voorop bij het vinden en behouden van de balans tussen mensen, leefomgeving en winst.
 • Beleggen in herkenbare bedrijven die duurzaam ondernemen.
 • Professioneel en actief beheer van uw belegd vermogen.
 • Geen omkijken naar uw beleggingen.
 • Voor beleggingsportefeuilles vanaf € 500.000.

De portefeuillemanagers van het Duurzaam Beleggen Mandaat maken duidelijke keuzes bij het samenstellen van een duurzame beleggingsportefeuille. De waarde van uw portefeuille in het Duurzaam Beleggen Mandaat kan op korte termijn sterk schommelen. De bedrijven waarin we beleggen, lopen voorop als het gaat om de balans tussen mensen, leefomgeving en winst.

 • Aandelen
  De aandelenportefeuille van het Duurzaam Beleggen Mandaat bestaat uit 30 tot 40 bedrijven uit ontwikkelde markten. Dit zijn altijd bedrijven die voldoen aan onze criteria voor duurzaam ondernemen. Landen uit de opkomende landen voldoen daar vaak niet aan. Daarom beleggen we voor aandelen uit deze landen in beleggingsfondsen.
 • Obligaties
  Veiligheid, zekerheid en een goede afweging tussen rendement en risico. Dat staat bij een obligatiebelegging voorop. Het spreiden van risico vinden we ook belangrijk. Daarom kiezen de specialisten voor obligaties met een hoge kredietwaardigheid en verschillende looptijden. Overheidsobligaties uit eurolanden hebben de voorkeur.
 • Overige beleggingen in het Duurzaam Beleggen Mandaat
  Alternatieve beleggingen reageren vaak anders op marktontwikkelingen dan aandelen en obligaties. Daardoor kunnen ze het risico in uw portefeuille verkleinen. De portefeuillemanagers kunnen beleggen in fondsen die investeren in bijvoorbeeld microfinanciering en alternatieve energie. Ook kunnen we een deel van uw vermogen in liquiditeiten aanhouden.
Onze portefeuillemanagers zetten zich in voor een optimale verdeling van uw portefeuille. Hoe ze uw portefeuille opbouwen, hangt onder andere af van de beleggingsvisie van onze economen en andere specialisten op de markt. Die visie bepaalt de voorkeur voor landen, sectoren, regio's en thema's. Een goede verdeling over de verschillende vermogenscategorieën zorgt op langere termijn voor meer rendement van uw portefeuille. En extra rendement, dat is waar onze specialisten altijd naar streven.
 • Uw rendement
  U kunt het rendement van uw beleggingsportefeuille vergelijken met een zogenoemde benchmark. Dit is een standaard beleggingsportefeuille met dezelfde risicovoorkeur en rendementsdoelstelling. 
 • Zorgvuldige analyse
  Het beheer van uw vermogen begint met een zorgvuldige analyse. Zo weet u zeker dat uw vermogen belegd wordt op de manier die bij u past. De precieze invulling van uw beleggingsportefeuille hangt onder meer af van uw risicoprofiel en onze beleggingsvisie.

Diverse informatiebronnen informeren u goed over uw beleggingsportefeuille. Zo houden wij u op de hoogte over de samenstelling van uw portefeuille, het rendement en ons beleggingsbeleid. Bovendien neemt uw private banker eens per jaar uw portefeuille met u door.

 • Vermogensrapportage
  De vermogensrapportage geeft ieder kwartaal inzicht in de samenstelling van uw portefeuille. Ook ziet u de transacties in dat kwartaal, de verdeling over de verschillende vermogenscategorieën en het rendement.
 • Vermogensrapportage Online
  Via de beveiligde omgeving van Internet Bankieren 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in uw beleggingsportefeuille. Dat is Vermogensrapportage Online.
 • Fiscale opgave
  U ontvangt ieder jaar een fiscale opgave voor uw belastingaangifte. 
 • Digitale nieuwsbrief
  U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief met daarin een toelichting op de beleggingskeuzes.
 • Beleggingsinformatie
  Afhankelijk van de marktontwikkelingen ontvangt u updates over belangrijke ontwikkelingen.

Met de rekentool 'Heldere kosten beleggen' krijgt u inzicht in de belangrijkste jaarlijkse kosten per beleggingsvorm. Met rekenvoorbeelden krijgt u een indicatie van uw totale jaarlijkse kosten die horen bij de beleggingsvorm(en) die u heeft gekozen. U kunt selecties maken op kenmerken en op basis van die ingevulde kenmerken krijgt u een rekenvoorbeeld van uw jaarlijkse kosten.

Ieder rekenvoorbeeld is een indicatie van de kosten die u moet betalen. De daadwerkelijke kosten zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Lees meer over de tarieven en de 'Heldere kosten beleggen' op de tarievenpagina.

Voor het Duurzaam Beleggen Mandaat binnen Vermogensbeheer betaalt u een all-in tarief. Soms betaalt u nog andere kosten. De tarieven vindt u in de tarievenkaart. Op de tarievenpagina vindt u meer uitleg over de tarieven. Ook vindt u vanaf daar rekenvoorbeelden die een indicatie geven van uw totale jaarlijkse kosten die horen bij de beleggingsvorm die u heeft gekozen. Dit noemen wij 'Heldere kosten beleggen'. Bekijk de tarieven.

Risico 2014 2015 2016 2017 2018 sinds 2014
Defensief 6,0% 1,9% 1,3% 1,4% -2,8% 7,9%
Matig defensief 7,2% 3,7% 2,0% 2,6% -3,4% 12,4%
Matig offensief 8,2% 5,8% 2,8% 3,9% -3,9% 17,6%
Offensief 9,1% 7,3% 3,4% 5,9% -4,1% 23,0%
Zeer offensief 9,3% 8,8% 3,5% 6,8% -4,3% 25,7%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2014 t/m 31-12-2018.
Resultaat na aftrek van de management fee van de onderliggende fondsen en van het all-in tarief over het belegd vermogen per jaar. Op basis van de meetkundige rekenmethode. Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

ABN AMRO MeesPierson Private Banking

Vermogen vraagt om aandacht. Een goede Private Bank begrijpt dat en weet dat iedere klant unieke behoeften en wensen heeft. Bij ABN AMRO MeesPierson krijgt u daarom een eigen team van specialisten met specifieke kennis en ervaring. Wilt u meer weten? Lees hier meer over Private Banking van ABN AMRO MeesPierson. 

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Beleg daarom met geld dat u overheeft naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico's van beleggen voor u op een rij gezet.

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Heeft u interesse in bankieren bij ABN AMRO MeesPierson? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen tot 21.00 uur en op zaterdag tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
WhatsApp

WhatsApp

Ongevraagd een WhatsApp van ons gekregen? Reageer dan niet om phishing te voorkomen. Lees meer over het gebruik van WhatsApp.

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Heeft u interesse in bankieren bij ABN AMRO MeesPierson? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen van 08.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
WhatsApp

WhatsApp

Ongevraagd een WhatsApp van ons gekregen? Reageer dan niet om phishing te voorkomen. Lees meer over het gebruik van WhatsApp.